Diens • Service

 

(Februarie/Maart): Kinders lê ons na aan die hart.
Hierdie projek fokus op kinders in:

Ons Kinderhuis: Hier is Huis Vastrap ons verantwoordelikheid.  Benewens die maandelikse versorging, bv. kos en groente, help ons ook met die geestelike sorg van die kinders.  Enigiets wat ’n gewone huis nodig het, word ook daar benodig.

Die Böhmerskool word deur ons ondersteun deurdat kwartaalliks toebroodjies aan behoeftige kinders verskaf word. Ons dra ook finansieel by vir kospakkies vir Junie- en Desembervakansies.

In die CHOC-huis naby ons Sentrum word kinders met kanker en hul ouers tydens die behandelingstydperk in die hospitaal gehuisves.  Ons bied weeklikse ondersteuning deur ’n erediens by CHOC-huis en help verder waar daar behoefte is. Hier is groot nood, aangesien daar dikwels rousmart betrokke is.

Lesotho-kleuterskool en -gemeente: Ons onderhou, ondersteun en bemagtig ’n kleuterskooltjie en hul onderwyseres in Mahuu, Lesotho, deur gereelde besoeke, die opstel van leermateriaal en die versorging en opvoeding van die kleuters.

 

 

 

(April/Mei): Ons Geloofsentrum het nie vaste fisiese grense nie; daarom reik ons op grond van Jesus se sendingopdrag gereeld uit – selfs ver buite ons stads- en landsgrense:

YWAM (Youth With a Mission): Ons dra maandeliks by tot die bediening van Eric en Sanel Stoneman, wat in die YWAM-sendingbediening staan. Tans is hulle werksaam in Muizenberg, maar is ook veral in Afrika betrokke.

Slowakye: Pierre Janse van Vuuren, ’n oudgemeenteseun, bedien die Woord aan die sigeuners, o.m. deur die Bybel wat hy in hul taal help vertaal.

 

 

 

(Julie/Augustus): As Geloofsentrum is ons gemeente ook die plek waar mense met fisiese nood kom aanklop vir hulp.  Ons help graag!

Die Torings van Hoop-projekte word ondersteun deur een keer per maand sop en toebroodjies aan die sopkombuis te verskaf.

Bloem Shelter word finansieel bygestaan.

Haweloses word op Vrydagoggende op ’n besondere wyse bedien. ’n Kort Skriflesing- en gebedsgeleentheid word vir hulle gehou, voordat vrywilligers vir hulle ’n ete gee. Benewens ons eie bydraes skenk die Spar-winkel by Muddplein ruim voedselbydraes hiervoor.

In die Yadéhuis in Von Bondestraat word hulpbehoewende volwassenes gehuisves. Ons probeer na behoefte help.

Fisieke hulpverlening geskied vanuit ’n spesiale fonds, Unisorg, terwyl spesiale aandag aan alimentasiegevalle geskenk word.

 

Menu Menu