Picture1André Oosthuizen  andrej@webafrica.org.za

“Anything you cannot relinquish when it has outlived its usefulness possesses you, and in this materialistic age a great many of us are possessed by our possessions.”  —Peace Pilgrim

Vry vertaal: enige iets wat jy nie kan laat vaar of opgee wanneer dit nie meer nodig is nie, het jou in sy besit, en in ons materialistiese tyd word ons besit deur ons besittings.

Dit die inleiding van ‘n artikel wat ek Donderdagoggend raaklees.  En vanmôre is eintlik nie ’n preek nie, dit is my getuienis van die geloofsles wat ek hierdie week geleer het.  Die artikel wat ek raaklees kom van ’n boek van Joshua Becker met die titel : 7 Common Problems Solved by Owning Less.  Dis ’n vreeslik interessante boek wat julle gerus kan gaan GOOGLE.

Die ou is deel van ’n nuwe beweging wêreldwyd waar mense die waarde daarvan insien om minimalisties te leef.  Met ander woorde om eenvoudiger te leef en met minder goed reg te kom en in die proses die verassende te ontdek, naamlik dat minder en eenvoudiger eintlik meer tevredenheid en geluk bring.  En dit vriende, is heeltemal anders as die tydsgees vandag.

Want ons is elkeen op ons eie manier vasgevang in hierdie ratrace of wens-kultuur waar ons onsself voed met die latest and the greatest.  Ons glo die leuen dat meer en grander ons gelukkiger gaan maak.  En die gevolg is dat een van ons grootste probleme vandag is, waar kry ons plek om al ons goed te stoor?  Een van die mees algemene klagtes is, my huis is te klein en my kaste is te min!  Daarom soek mense gedurig groter huise met meer stoorplek om vol te maak.  En jy sien, dit is alles deel van die kultuur vandag waarvan ek en jy op ons eie manier deel geword het.  En ons spanndeer ’n enorme hoop tyd en energie en geld daaraan om te probeer bybly.

7 common problems solved by owning less.  Deur eenvoudiger te lewe, met minder goed word jy vry sodat daar in jou lewe letterlik en figuurlik meer plek en ruimte kom vir ander goed wat meer betekenisvol is.

En toe ek dit Donderdagoggend lees, het ek twee goed skielik besef.  1.  Ek is boots and all deel van hierdie ratrace en 2. hierdie minimalistiese beweging waar minder beter is, is ‘n Bybelse beginsel!  Want jy sien, die Here Jesus waarsku sy dissipels gedurig in die evangelies teen hierdie ding dat jou besittings jou kan verstrengel.  Dit was die probleem wat die ryk jongman ook gehad het.  Hy het die Here geken, was vir Hom lief, maar hy was so verstrengelin sy goed dat hy eenvoudig nie daarvan ontslae kon raak nie!  Die Here Jesus self en sy dissipels het ’n minimalistiese lewe gelei!  As Jesus hulle uitstuur sê Hy: moenie ’n beurs of ’n reissak saamvat nie –  gaan soos julle is.  Toe Hy hulle roep, wil party eers ’n draai by die huis gaan maak om ’n paar goedjies te pak… maar wat bekommer julle julle oor wat julle moet eet of drink of aantrek, Ek sal vir julle sorg, sê Jesus.  Dit lyk vir my vriende, deel van die grondwet vir ’n Christen-lewe is dat ons lig moet reis. Want ons eindbestemming laat nie bagasie deur die hek toe nie!  Daarom moet ons eerder goed bymekaar maak wat nie stof kan opgaar of mot en roes kan verniel nie.

Maar die meeste van ons reis nie lig nie!  Ons het almal te veel goed, fisies en emosioneel!  Ek bedoel, ons het kaste vol klere wat ons nooit sal dra nie, pare skoene wat geen mens ooit sal opdra nie.  Wie se motorhuise is so vol dat die motors saans buite moet staan?  Wie het stoortjies met ekstra goed en ekstra meubels wat vir jare toegesluit staan, maar wat jy jouself oortuig dat jy dit eendag gaan gebruik?   En miskien moet jy ook ’n meer doelbewuste keuse maak om ligter te reis!  En weet jy wat beteken dit, kom ek sê dit sommer reguit.  Gaan deur jou klerekas en kyk wat dra jy nie meer nie, of wat het te klein geraak of wat vat net onnodig plek en het jy nie meer nodig nie.  Gaan pak jou motorhuis uit en verkoop of gooi weg of gee dit weg.  Vriende, ons leef in ’n land van armoede.  Waar mense honger gaan slaap, op matjies moet lê of op kratte moet sit, maar ons sit met store goed wat ons nooit gebruik nie! Maak skoon, gee die goed weg, verkoop dit en betaal jou skuld, of gaan eet ’n roomys saam met jou kinders met daardie geld.   Ek en jy sal die vreugde van minimalisme, van eenvoud ontdek, wanneer ons die goed begin weggee wat ons nie nodig het nie.  Daar sit waarde in skoonmaak.  Daar is waarde daarin om lig te reis.

En dit is die gedagte waarmee ek Donderdagoggend opgestaan het.  Ek maak Donderdae oggende preek en het ’n heel ander preek in my kop gehad as hierdie een.  Maar ek is besig om deur Kronieke te lees en die gedeelte wat ek toe volgende uit Kronieke lees Donderdagoggend – nadat ek oor skoonmaak gedink het- is toe ’n gedeelte oor skoonmaak!  Hoe great is dit!  Die Here gee toe vir ons ’n teks oor skoonmaak!

Skriflesing: Kom ons lees eers ’n stukkie van Hiskia se skoonmaak.

Jy sien, daar is ’n ander element van skoonmaak wat vanmôre bykom.  En dit is die geestelike waarde van skoonmaak!

Maar kom ek begin Hiskia se skoonmaak-storie so.  Julle weet dat daar baie konings was wat in Israel geregeer het.  Die meeste van hulle was sleg en korrup – soos ons regering vandag.  Die Bybel begin ook oor hulle vertel met die woorde dat hulle sleg was en nie gedoen het wat die Here wil hê nie.  Een troos is dat hierdie slegte konings gelukkig nie lank hou nie.  Vinnig-vinnig bring hulle hoogmoed hulle tot ‘n val, begin hulle afgode aanbid en uiteindelik gee die Here hulle aan hulle lot oor en word hulle iewers buite die koninklike begrafplaas begrawe waar niemand hulle meer onthou nie.  Maar tussen al hierdie slegte konings was daar ’n paar goeie konings.  Die verhale oor hierdie konings begin almal met die woorde: Hierdie koning het gedoen wat reg is in die oë van die Here.

Een van hierdie goeie konings was Hiskia.  En hy word koning, nogal in ’n slegte tyd van Israel se geskiedenis.  Want Hiskia se voorganger was Agas.  Ons lees sommer in die eerste vers van 2 Kronieke 28 oor Agas: “Hy het nie gedoen wat reg is in die oë van die Here soos sy voorvader Dawid nie.”  Nou Agas was regtig ’n wash-out soos die kinders sou sê!  Hy het sleg tot ’n nuwe vlak gevat.  Hy het afgode gegiet en oral opgesit, van sy eie kinders daar verbrand as offers vir die gode, die Here uitgetart deur die tempel se goed te vat en stukkend te slaan en sommer die tempel se deure gesluit!

Dit was die gemors wat Hiskia erf toe hy koning word!  En dan merkwaardig, begin Hiskia sy heropbou en ontwikkelingsplan in 2 Kron. 29.  En sy plan was eenvoudig – ons moet begin skoonmaak.  Letterlik skoonmaak!  Ons lees in vers 3 dat hy in die eerste jaar van sy regering, in die eerste maand die deure van die kerk oopmaak!  En met die oopmaakslag het die goed seker afgeval, want hy het die deure sommer net daar laat regmaak.

En so kry Hiskia ’n span skoonmakers bymekaar, ’n span wat Busy Brooms nie bymekaar kan kry nie! En vir 7 dae lank is hulle net besig om gemors weg te ry ashoop toe, die Kedron dal.  Daar was soveel gemors en afgode dat hulle eers na 7 dae by die ingangsportaal van die tempel uitkom!  Dit vat toe ’n verdere 8 dae om die tempel skoon te maak!  En vriende, dit was nie een of twee mense wat skoongemaak het nie, dit was ’n groot span mense!  Uiteindelik is die tempel skoongemaak en weer seremonieel in gebruik geneem.  ’n Mooi storie vir ’n ander preek, maar die uiteinde was dat die volk fees gevier het oor die skoon tempel!  En uit die skoonmaak is ’n nuwe toewyding en liefde vir die Here gebore, en vir die eerste keer in ’n lang tyd, is die Paasfees weer vier!  Interessant, Paasfees is die fees van die bevryding.  Hulle is fisies en geestelik bevry van gemors en afgode!  Jy sien, fisiese en geestelike skoonmaak loop in hierdie storie hand aan hand.  In die fisiese skoonmaak is hulle geestelik skoon gemaak.

Ons sou nog baie lank hieroor saam kon dink, maar vriende wat die Here met ons oor praat is die klomp goed waaraan ons krampagtig vashou.  Goed wat osn opgaar, goed waarop ons vertrou om vir ons vreugde en sekuriteit te bring.  En ons koppe is net so ge-clutter soos ons huise!  So ge-clutter dat God iewers tussen al die goed ingedruk word.  En daarom skep skoonmaak nuwe ruimte.  Wanneer jy ’n klomp onnodige goed in jou lewe uitgooi en uitsorteer word jy bevry en sal jy agterkom dat jy meer tyd en meer plek het in jou lewe vir meer sinvolle goed.  Daar kom, soos die volk, weer nuwe ruimte, nuwe liefde en toewyding aan God, want dit is nie meer jou goed wat jou gelukkig maak nie, maar jou God!

Skoonmaak bevry jou van ’n klomp afgode in jou lewe.  Want jy sien, alles waarop jy vertrou om jou gelukkig te maak, al die goed wat jy glo vir jou gemoedsrus gaan gee eerder as God, alles wat belangriker as God is in jou lewe, is ’n afgod.  Daarom toe Hiskia’hulle begin skoonmaak, het hulle skoonmaak hulle weer by God gebring!  By ware vreugde! Ek het nie meer tyd vanmôre nie, maar goed waaroor ons verder  moet dink:

Om verder te oordink: