Johannes 13:1-17
Ons weet al dat Johannes 1-12 die sg Boek van die Tekenwonders is.
Joh 13-21 is die Boek van die Verheerliking.

Die eerste boek is geskryf vir die wye publiek – almal moes hoor van Jesus en al die tekenwonders wat Hy gedoen het.
Die tweede boek trek die leserskring intiem kleiner – dit is die binnekring. Dit is die kerk.
Dit is die ware kerk. Dit is ook ons wat hierdie naweek Paasfees vier. Omdat ons glo. Omdat ons Jesus wil volg. Omdat ons Jesus moet volg.
Welliswaar ook maar soos die eerste dissipelkring steeds ’n bietjie onseker en verward.
Maar dit is waarom Jesus vir ons ’n Paasfees gee….
Om ons te bedien met ’n wasskottel en brood en wyn en met ’n nuwe gebod.

Bo-oor hierdie totale Paasgebeure staan vers 1 geskryf:

“Voor die viering van die paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir Hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad, Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad.”

Herdie liefde “tot die uiterste” word beskryf met die Griekse “telos”.
Dit kan een van twee betekenisse hê, of miskien juis albei:
• Tot die uiteinde of
• Tot die uiterste.
Vir die dissipels was Sy liefde tot die uiteinde – die kruis.
Maar terselfdertyd was dit ook tot die uiterste – die kwaliteit-liefde wat niks terughou nie.

Nou is dit hierdie uiterste liefde wat sy karakter laat blyk as Jesus die wasskottel uithaal as almal te belangrik is vir hierdie slawe-joppie.
En Hy trek sy bokleed uit en bind die handdoek om.
En hy gooi water in die skottel en was elkeen van Sy dissipels se vuil voete… een vir een!

Dit vertel vir ons van Jesus se liefde wat versorg – tot die einde.
Dit sal ook vir jou en my versorg – tot die einde.

Terselfdertyd gee dit vir ons ’n metafoor om volgens te leef.
Net soos Jesus is ons hier om te dien en voete te was….
Vuil voete en halfskoon voete.
Skurwe voete en sagte voete.
Bruin voete, wit voete, swart voete.
Ou voete, kindervoetjies.

En so word ons ook aan mekaar gegee vir voete-was … dit is ons voorbeeld en metafoor om volgens te leef.

Die tweede wat in die Oppersaal gebeur is ’n baie besonderse ritueel wat ingestel word en wat deur die kerk ’n besonderse teken as sakrament sou kry. Jesus weet wat ons nodig het as ons geloof begin twyfel.
Snaaks genoeg beskryf Johannes nie ’n nagmaalsverhaal nie.
Lees dit uit Mark 14:22 ev.

Die derde baie belangrike ding wat in die oppersaal gebeur is ‘n nuwe gebod wat gegee word.

Dit is dan ook hierdie gebod wat ons reël word vir dankbaarheid.
As ons voete gewas word, as ons geestelik gevoed word, hoe sê ons dankie?
Hoe leef ons dankie?

Jesus leer sy dissipels:
“Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.” (Joh 13:34, 35)

Wat dadelik opval is dat dit ’n sg “nuwe gebod” is.
Hoe moet ons dit verstaan terwyl die OT vol is van die gedagte om lief te hê?

Waarskynlik twee dinge wat ons moet raaksie:
1. Dit is ’n nuwe gebod in die sin dat Jesus self die NORM daarvoor is.
En inderdaad is Jesus se liefde so bietjie anders as dit wat ons onder liefde sou verstaan.
Jesus se liefde lyk soos ’n handdoek om – al voetewassende
Jesus se liefde lyk soos ’n koringkorrel wat in die grond val en sterf – sodat dit baie vrug kan dra.
Jesus se liefde lyk soos ’n magtelose onskuldige aan ’n kruis.
Dit is die norm.
Dit is Jesus.
Dit is Jesus se liefde.
2. Maar ons kry nie net die prentjie van he dardie liefde moet lyk nie. Ons kry ook inligting oor waar ons sulke liefde kan kry.
Dit gaan oor Jesus as die BRON van daardie soort liefde.

Waar drink ons uit daardie nuwe BRON?
Hy het Sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Rom 5:5

Jesus is die bron. Die Heilige Gees is die “pypleiding” tot binne-in ons harte.

En dit is die nuwe gebod.
Dit is wat ons veral ook môre aan die kruis sal raaksien.
Daardie nuwe gebod het sy NORM en sy BRON in Jesus.

Sien jy hoe sorg Jesus vir sy kerk….?

Hy was ons voete.
Hy voed ons met die geloofsversterkende tekens van Sy liggaam en Sy bloed.
Hy gee vir ons ‘n “nuwe gebod”.

En dit is wat die wêreld nodig het om te sien, te glo – om hoop te skep!
“As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.” (Joh 13: 35)
amen