Picture1André Oosthuizen            andrej@webafrica.org.za

Wat hou die toekoms vir ons in?  Dit is ’n vraag wat die mens, so lank as hy bestaan, fassineer.  Ek bedoel, elkeen van ons sou baie graag wil weet waar ons oor 10 jaar van nou af gaan wees.  Of hoe gaan die wêeld verander oor die volgende 15 jaar.  Baie mense maak voorspellings van hoe lank die aarde nog gaan hou en datums vir die wederkoms is al baie kere onsuksesvol voorspel.

Maar die interessante is ouens, die toekoms en wat in die toekoms gaan gebeur tot en met die wederkoms is nie heeltemal onbekend nie, want ons lees in die eerste vers van Openbaring: God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur vir Hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak.  Maw, God het die geheim van wat in die toekoms gaan gebeur vir Jesus gegee. Maar Jesus het dit nie geheim gehou nie, want Hy het daardie geheim vir ’n ou met die naam Johannes gegee.  Johannes is verban na die eiland Patmos, en daar op sy eie het Jesus hierdie geheim oor die toekoms in ’n visioen aan hom gegee.

En hierdie geheim of openbaring is so gekryf dat nie almal dit onmiddellik kan verstaan of ontsyfer nie.  Die geheim moet geopenbaar word.  Dit moet oopgemaak en ontsyfer word.  Dit is amper soos ’n diepseeduiker.  As jy op die strand staan en na die see kyk, kan jy nie die geheime onder die see raaksien nie.  Al hoe jy dit kan raaksien is as jy jou duikpak aantrek en onder die water induik.

Om die geheim van Openbaring, wat Jesus tog wil hê al sy kinders moet hoor, te verstaan moet ons onder die water induik.  Ons moet die sleutels kry om hierdie geheim van God te ontsyfer en te verstaan.  En dit is wat ons in hierdie volgende 7 Sondae wil doen.  Ons wil van die sleutels van Openbaring kry sodat ons hierdie geheim van God beter kan verstaan.

 Kom ons lees Openbaring 1

Ons leef in ’n tyd van prentjies.  Ek bedoel, een van die belangrikste goed wat ek en jy vandag het, is selfone wat ordentlike fotos kan neem.  Dit is net soveel makliker om ’n foto van iets te neem as om vir iemand te verduidelik wat jy gesien het.  En een foto of prentjie is eintlik meer werd as ‘n 1000 woorde.  Fotos vertel stories en die fotos wat jy neem vertel weer iets van wie jy is, waarvan hou jy, wie is jou vriende.  So ’n foto is nie sommer net ’n foto nie.  Dit dra betekenis.

Foto’s en prentjies is baie interessant.  Want jy sien, mense kyk verskillend na prentjies.  In een prentjie kan 2 mense verkillende boodskappe sien.  Kyk byvoorbeeld na hierdie prentjie (seilboot).  In sommige prentjies is goed weggesteek wat ’n mens nie met die eerste oogopslag raaksien nie (Liar).  Partykeer maak prentjies ’n mens deurmekaar soos hierdie een (dobbelstene en olifant)!

En julle sien, ouens, net so het mense verskillende prentjies oor wie Jesus is en hoe Jesus lyk.  En die verskillende prentjies van Jesus beïnvloed natuurlik ons verstaan van wie Jesus is.

Ons prentjies van Jesus kan ook heeltamal eensydig en selfs verkeerd wees.  Tydens die godsdienstige oorloë tussen Engeland en Frankryk lui een van die Engelse se slagspreuke: Die pous is nou wel Frans, maar Jesus Christus is gelukkig Engels.  Vir baie mense is Jesus gelukkig blank en afrikaans en sal hierdie prentjie van Jesus as ’n swart man, vreemd wees.

Jy sien, die gevaar van ons prentjies van Jesus is dat ons net op een manier na Jesus kyk.  Ons is so gewoond aan ons eie prentjie van Jesus dat ons nie die baie ander kante van Jesus meer raaksien nie.  Die Sondag op die eiland Patmos, sien Johannes vir Jesus.  Eintlik kom wys Jesus Homself vir Johannes.  En Johannes beskryf Jesus in terme van prentjies, of dan, ’n paar beelde met betekenis wat daarin of daaragter gekoppel is. En jy moet so bietjie dieper kyk om te verstaan, want dit is dalk vreemde prentjies van Jesus.  En hierdie beelde sê iets maar ook tog nie alles van wie Jesus is nie.  Ek wil jou vra om die Gees van God toe te laat om dalk so bietjie aan jou prentjie van Jesus te kom werk vanaand.  Dit in te kleur of dalk ’n paar strepe uit te vee sodat jy Jesus beter sal leer ken.   Dit is wat Johannes sien:

Vers 12: “Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat.  En toe ek omgedraai het, het ek sewe goue staanlampe gesien en tussen die lampe Iemand soos die Seun van die Mens.”  Die sewe lampe is die Here se gemeentes oor die wêreld heen.  7 is in Openbaring die volmaakte getal (saam met 3).  Maw, Jesus is by al sy gemeentes.  En elke gemeente is ‘n lamp, hoekom ’n lamp?  Want ons is die lig vir die wêreld!  Tussen die gemeentes staan die Seun van die mens.  Dit is Jesus die Christus. Met ander woorde, Jesus staan tussen die gelowiges. Hy is by hulle. Op verskeie plekke lees ons die uitdrukking: Seun van die mens as ‘n verwysing na die opgestane Jesus.  Met ander woorde, Jesus lewe!  Die lewende Jesus is by Sy kerk betrokke!  En Jesus regeer en versorg Sy liggies om lig te maak!

Hy het ‘n lang kleed aangehad.  Die hoëpriesters van die Ou Testament het destyds so ’n lang kleed gedra.  En die hooftaak van die hoëpriesters was om vir die volk te gaan offer.  Hulle moes namens die volk offers bring vir sondes en namens die volk intree by God.  Maar Jesus staan met ‘n lang kleed, nie omdat Hy iets namens ons gaan offer het nie, maar omdat Hy Homself geoffer het!  Hy het Homself as ‘n offer vir jou sonde gegee!  Hy kom doen dit wat geen hoëpriester ooit kon doen nie, Hy offer Homself!  En as die volmaakte Hoëpriester, tree Jesus met Sy lang kleed vir jou by die Vader in.  Ouens, Hy pleit daar vir jou!  Hy bid by die Vader vir jou!  Hy dra jou nood by die Vader op!

Om die lang kleed vas te hou is daar ‘n goue band om Sy bors.  Jy sien, ons dra belde om ons heupe, en in Lukas 12:35 lees ons jy bind ‘n band om jou heupe wanneer jy werk.  Maar Jesus dra ‘n goue band om Sy bors.  Hoekom om sy bors? Omdat Sy werk klaar is!  Hy het jou klaar gered en verlos!  Sy verlossingswerk is klaar!  Hy het klaar die Golgota-paadjie geloop en die prys betaal.  Trouens dit is van goud omdat goud deur vuur gelouter moet word en Jesus in ons plek aan die kruis gelouter is.

Johannes sien Jesus se wit hare.  Sy hare is wit, nie omdat Hy oud en afgeleef is nie, maar omdat Jesus se teenwoordigheid alles witter en helderder maak.  Omdat Jesus heilig en skoon is.  Sy hare is wit soos wol ook omdat wysheid met die grysheid kom!  Hy is alwys!  Hy weet alles, Hy ken alles, Hy kan met alles help!

Mense het voete van klei, Jesus se voete is van geelkoper, met ander woorde dit is die simbool van krag en standvastigheid.  Hy was en is en sal vir altyd wees!

Toe Jesus praat was dit soos ‘n gedruis van ‘n groot waterval.  En dit wat uitkom is soos ‘n tweesnydende swaard.  Heb 4:12 sê: “Die woord van God is lewend en kragtig.  Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg.  Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.”  Jesus praat met Sy kinders vandag nog, maar Hy praat deur Sy Woord wat Hy in ons hand kom sit.  Partykeer hou ons van wat Hy sê en ander kere is dit soos ’n swaard wat seermaak, maar Jesus se woorde verander ons lewe!

Toe Johannes in Jesus se oë kyk was Sy oë rooi soos vuur.  Jesus sien alles!  Hy kyk deur alles!  Jy kan niks vir Hom wegsteek nie!  Ps 139 sê Hy sien selfs jou hart en lees jou gedagtes!

Toe Johannes hierdie prentjie van Jesus sien, het hy op sy knieë voor Jesus neergeval.  Jy sien ouens, ek wonder of ons prentjies van Jesus dieselfde reaksie by ons ontlok?  Bring ons prentjies van Jesus nog by ons verwondering oor Hom?  Of het ons nie maar Jesus gemaak en geteken soos een van ons nie!  Miskien erger nog, ons sit vir Jesus elkeen in ons eie raampie en kleur die prentjie oor Jesus in soos dit ons pas, of soos ons daarvan hou, of soos ons groot geword het.

En miskien wil Jesus vanaand net weer kom sê: Ek is groter as die prentjie wat jy van My het!  Ek pas nie noodwendig in binne die raampie wat jy om My gesit het nie!  Jy kan en moet nog soveel meer van My ontdek!  Nog soveel meer van My leer!  Prof Francios skryf in sy boek oor Jesus en dan gebruik hy die beeld van mosaïk.  Ons prentjies van Jesus moet eerder ’n mosaïk wees wat daagliks aangevul en verruim word deur wat die Bybel van Hom sê.

Jy sien, jy groei geestelik wanneer jy nuut begin dink oor wie Jesus is!  Wanneer jy die Heilige Gees toelaat om Jesus se beeld in jou lewe groter te maak sodat ek en jy elke dag meer en meer van Jesus kan ontdek.  Jou en my prentjies van Jesus is nie klaar geteken nie.  Die Groot Skilder wil elke dag die beeld van Jesus in my en jou lewe kom vernuwe en verruim.

Slot:

Dalk maak die prentjie van Jesus in Openbaring op ’n ander manier vir jou sin vanaand.

Wat ookal jy vanaand in hierdie prentjie van Jesus ontdek, mag dit jou weer bring by verwondering, ’n groter prentjie van wie Jesus is.  Amen

Gebed

Partykeer onstel dit ons as U nie inpas in ons prentjies en idees van wie U is of wat U moet doen nie.  Maar dit is juis wanneer U nie inpas nie, wat ons meer van U leer.  Waar ons meer van U ontdek.  En dit is juis omdat U nie inpas nie, dat u God is.  Ons wil maar net in verwondering voor U neerval en U eer en aanbid as Jesus, groot bo almal.