Picture1Die storie van  die Egiptenare wat die Isrealiete agtervolg tot by die Rooisee is seker een van die bekendste gedeeltes in die Bybel.  Trouens, feitlik elke Kinderbybel vertel met ’n eie kleur en geur hierdie verhaal hoe die Isrealiete paniekerig vasgekeer is teen die see terwyl die Egiptenare soos ’n stofwolk op hulle afgery kom met perde en waens en amunisie.  En dan gebeur die wonderwerk.  Moses steek net sy kierie uit en die see maak ’n pad vir die Isrealiete en met ’n tweede probeerslag maak die hekke toe en die Egiptenare verdrink toe die waters hulle toevou.  ’n Wonderlike storie.  ’n Verhaal van God se almag en sy sorg.  Ons onthou heel waarskynlik hierdie storie omdat ons die wonderwerk van die paadjie deur die see onthou.  Maar toe ek in die week weer hierdie verhaal lees, het ek ’n ander wonderwerk raakgelees wat ek geneig was om mis te kyk in hierdie storie.  En dit is die wonderwerk van die wolk. 

Nou weet ons mos, toe die Israeliete uit Egipte getrek het, het die Here sy teenwoordigheid bevestig deur vir hulle ’n wolkkolom bedags en ’n vuurkolom snags te gee.  Ons lees in 13:21: “Die Here het bedags met ’n wolkkolom voor hulle uit gegaan om vir hulle die pad te wys en snags met ’n vuurkolom om vir hulle lig te verskaf, sodat hulle dag en nag kon trek.  Die wolkkolom bedags en die vuurkolom snags het altyd voor die volk gebly.”  En hierdie wolk en vuur was ’n teken van die Here se teenwoordigheid.  Dit het nie net vir die volk die pad of die rigting gewys, maar ook herinner aan die feit dat die Here by hulle is.  Ons lees in vers 19: “die Engel van die God wat altyd voor die Isrealiete uit beweeg het terwyl hulle getrek het…”  Hierdie Engel word met ’n hoofletter geskryf om daardeur eintlik te sê dit is God self wat voor hulle uitgetrek het.

En ouens, hoe wonderlik en lekker was dit nie vir daardie mense om God so voor hulle te sien trek nie!  Dit sal darem vandag baie lekker gewees het as ons die Here soos ’n wolk of soos vuur elke dag kon sien.  As ons by ons kantoorvensters of kamervensters kon uitkyk en sien, ja, God is darem vandag ook hier.  Hy het opgedaag, ons hoef nie bang te wees nie, Hy is by ons!  Miskien is dit wat jy op hierdie stadium van jou lewe nodig het?  Om die Here te sien en te weet: alles sal reg wees, want Hy is hier.  Maar ons, ons moet in die geloof lewe en in die geloof kyk.  We live by faith, not by sight!  Maar dit is nie altyd vir ons maklik om God raak te sien nie.

Maar dan gebeur daar ’n snaakse ding met die wolk.  Terwyl die Isrealiete vlug en die Egiptenare hulle agtervolg, skuif die wolk voor hulle weg.  En nou sien ek al in my geestesoog hoe hierdie ouens begin panic.  Want ewe skielik is die wolk weg!  Eintlik is die Here weg!  Waar is die Here nou!  Het Hy ons nou ook in hierdie ongemaklike situasie gedrop?  Hoekom sien ons nie meer vir God nie?  Waar is Hy wanneer ons Hom nodig het?

Dit is baie keer ook soos ons voel oor die Here.  Ons vra ook dikwels paniekerig na God, want ons sien Hom ook nie altyd in ons krisisse raak nie.  Ons ervaar dikwels nie eers sy teenwoordigheid by ons nie!  En somtyd dink ons God het ons ook gedrop, want Hy is dan nou nie daar waar ons verwag Hy moet wees nie!

Iewers in hierdie groep Israeliete moes iemand omgekyk het.  En toe hulle omkyk, sien hulle die wolk nie meer voor hulle nie, maar agter hulle.  Vers 19: “Die Engel van God wat altyd voor hulle uit beweeg het, het nou agter hulle plek ingeneem.  Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif, tussen die Egiptenaars en die Israeliete.”

Met ander woorde ouens, die wolk het ingeskuif tussen die Israeliete en die Egiptenare!  Dit is waar God stelling ingeneem het!  God het gaan staan tussen hulle en die probleme, tussen hulle en die gevaar, tussen hulle en die bekommernis.  Hulle het Hom voor hulle gesoek, maar agter hulle gekry!  Met ander woorde, God is nie net voor jou nie!  Hy is ook agter jou!  Ons het baie keer die idee dat God lekker gerieflik in die hemel op ’n stoel sit en kyk wat ons hier doen.  Maar in Eksodus 14 leer ons dat God dinamies betrokke is by ons!  Hy is aan die beweeg.  Hy beweeg gedurig daar waar ons Hom nodig het om vir ons te lei en te beskerm en te bemoedig.  Partykeer is Hy voor jou om deure oop of dalk toe te maak, ander kere beskerm Hy jou van agter.  So kom neem God sy plek in in jou lewe elke dag.  Ons moet net vir God raaksien!

In vers 20 lees ons: “Aan die Epigtiese kant was die wolk donker en aan die Israelitiese kant het dit die nag verlig.”  So ouens, wanneer die Egiptenare na die wolk gekyk het was dit onheilspellend donker.  Dit was donker omdat God nie daar was nie, omdat hulle nie God se teenwoordigheid by hulle kon raaksien nie.  Sonder God is dit donker!  Maar van die ander kant af was die wolk lig en het die volk moed geskep omdat hulle die Here se teenwoordigheid daarin raakgesien het.  Jy sien, wanneer jy God raaksien kan jy anders kyk na dit wat jou bangmaak.  Wanneer jy God raaksien lyk jou bekommernis en bedreigings anders!  Want jy sien God se teenwoordigheid daarin raak en dit maak die donker ligter!

Ek weet nie hoe lyk jou bedreigings vanaand nie.  Ek weet nie wat die goed is wat jou bang en moedeloos maak nie.  Partykeer is ons so lam geskrik of so bang of teleurgesteld dat ons ook soos die Israeliete amper nie eers meer kans sien om aan te gaan en verder te loop nie.  Maar wat ek weet vanaand is dat die Here kort-kort tussen ons en ons vrese sy plek kom inneem.  Die Here kom skuif tussen jou en jou moeilikheid in.  En sy teenwoordigheid daar bring lig en maak in jou donker die verskil.

Jy sien, partykeer kyk ons net op die verkeerde plek en sien ons nie vir God raak nie.  Maar God is altyd daar.  Ons sal dikwels oor moeilike situasies in ons lewens terugkyk en na die tyd bely en erken dat die Here ons in daardie tyd gehelp en gelei het.  Ons kan terugkyk en die Here se hand in ons lewens op ’n sekere tyd raaksien, maar in die situasie sukkel ons dikwels om Hom te sien.  Want weet jy, as ons terugkyk ky ons vanuit ’n ander hoek!  En partykeer moet ons net van ’n ander kant af kyk, om God raak te sien.

Interessant vir my was die feit dat die Here nie onmiddellik die Egiptenaars weggevat het nie.  Hy het nie onmiddellik die bedreiging weggevat nie.  Hulle moes nog ’n hele rukkie loop met die stofwolk van die Egiptenare agter hulle.  En lyk vir my die Here werk somstyds so.  Soms moet ons vir ’n rukkie loop met die hartseer en die bekommernis en die bedreiging.  Soms moet ons vir lang rukke na die wolke kyk om God daarin raak te sien.  Soms het ons selfs nodig om eers vir God te soek totdat ons Hom raaksien!  Hy vat nie altyd onmiddellik die moeilikheid weg nie, somtyds gee Hy ons net ’n ander perspektief daarop wanneer ons die lig van sy teenwoordigheid raaksien.  En so leer die Here vir ons vertroue sodat ons kan loop met ons oog op Hom gerig.

Slot:

Van watter kant af kyk jy?  Jy kan kyk en donker sien of jy kan na die wolk kyk en die Lig sien.  As die wolke in jou lewe saampak, mag jy die lig-kant van God se teenwoordigheid raaksien.  Mag jy sien en ervaar dat God vandag nog inskuif, tussen jou en jou vrese, tussen jou en jou bekommernis.  Somtyds voor jou, ander kere agter jou, maar elke dag, elke keer, elke oomblik dinamies, sorgend by jou teenwoordig.  Amen.

André Oosthuizen

andrej@webafrica.org.za