Picture1

Die storie van Ester is seker een van die mooiste verhale in die Bybel.  Ek het dit nou die dag weer raakgelees.  Dit is ’n storie wat op baie maniere al in verskeie boeke oorvertel is.  ’n Storie wat Hollywood raakgelees het en ’n fliek oor gemaak is – “One night with the king.”  Julle kan dit gerus kyk!  Ek wil net die storie vertel vanaand en bid dat die verhaal van Ester op ’n manier ook op jou hart sal kom lê.

Die storie begin by ’n partytjie.  Nou weet ek, baie van die studente sal sê dat ’n partytjie die regte plek is vir ’n goeie storie om te begin!  Ons lees in 1:5 dat die koning wou spog met sy rykdom en daarom nooi hy sommer die hele dorpie Susan se mense uit om in sy paleistuin te kom kuier.  Die mense word onthaal op goue en silwer rusbanke en bedien met alles waaraan jy kan dink.  Op die spyskaart: soveel wyn as wat jy kan drink.  ’n Open bar partytjie!  Hoeveel beter kan die lewe dan nou raak!  Gevolglik word daar tydens hierdie partytjie hard gekuier en soos dit gewoonlik gaan, kom daar ’n tyd wanneer die manne begin afshow met hulle meisies of vrouens.  Ons lees in 1:10: “Op die sewende dag, toe die koning baie vrolik was van die wyn het hy sewe paleisbeamptes geroep.  Hy het hulle beveel om koningin Vasti, met haar kroon op, na hom toe te laat kom sodat hy vir al die mense, al die hoë amptenare, kon wys hoe mooi sy is.  Sy was ’n baie mooi vrou.”  Nou na 7 dae se wynsuipery moet jy redelik stukkend wees!  En die koning se vrou Vasti, was ook maar net ’n vrou, né!  En hulle is gewoonlik nie vreeslik ingenome met ’n laat aand se gekuiery nie, wat nog te sê van ‘n partytjie in haar huis wat al vir 7 dae lank aanhou!

En toe Ashaveros haar laat roep, strip sy haar vir haar man en sy ge-afshowery en weier om na hom toe te kom.  En haar optrede slaan sy voete onder hom uit!  Want jy moet onthou, dit is in ’n tyd toe die vrou nie veel meer as ’n bediende en ‘n ma vir kinders was nie.  Vrouens het nie sommer gepraat nie, wat nog van teëpraat!  Hulle het gedoen soos hulle gesê is!  En nou weier sy eenvoudig om te doen wat haar man vra en meer as dit, dit laat hom natuurlik met ’n rooi gesig voor al sy gaste.  Want wat gaan die mense nou dink van sy vrou en haar astrantheid?   Hy is so uit die veld geslaan dat hy vir sy amptenare in 1:15 vra:  “wat moet volgens wet gedoen word met koningin Vasti wat nie gehoorsaam was aan die bevel van die koning nie…”  Ironies né, nog nooit het hy so iets teëgekom dat ’n vrou met hom teëpraat nie.  Dit was seker wonderlike tye, die goeie ou dae!! J

En hierdie revolusionêre feministiese optrede van Vasti laat ’n groot dilemma in sy koninkryk.  1:18: as die ander vrouens nou hoor wat sy gedoen het… sal hulle dit dalk ook waag om teen hulle mans op te staan en dit sal die mans woedend maak.  Dit sal ’n opsweping in die koninkryk veroorsaak!  Dit kan huise en huwelike vernietig!  En toe maak hulle die wet van Mede en Perse.  Hulle jaag vir Vasti weg en die wet sê in 1:22: Elke man moet baas wees in sy eie huis en moet optree volgens die gebruik van sy volk.  En Vasti moet vervang word met iemand wat haar beter sal gedra! (vers 19)  Rowwe tye!

En so word ’n modelkompetisie gehou om die nuwe koningin aan te wys.  En die mooiste vroue word na die paleis gebring om vir ’n jaar lank skoonheidsbehandeling te kry (2:12) en op ’n dieet te gaan.  Een van die inskrywings is ‘n Joodse meisie met ’n skuilnaam, want as iemand agterkom dat sy ’n Jood is, staan sy nie ’n kans nie.  Die koning en sy mense hou nie van Jode nie!  Haar Joodse ouers is dood, waarskynlik vermoor, en Mordegai haar oom het haar grootgemaak.  En na ’n jaar in die spa, wen Ester loshande en word sy die nuwe koningin, die partytjie koning se nuwe vrou!   (2:17).  ’n Mooi storie, ’n lovestory met ’n mooi einde, they lived happily ever after … as die verhaal maar hier geeïndig het!

Maar dan kry die storie ’n kinkel.  Amper soos in die sepies.  Dit kan nie net goed gaan nie.  Daar moet mos altyd iemand kom om die partytjie te bederf!  Daar was ’n ou met die naam Haman.  Hy was een van die koning se vertrouelinge.  Die koning het baie van hom gehou en hom bevorder om oor al sy amptenare toesig te hou.  Deel van die bevorderingspakket was dat die hele wêreld voor hom moet buig (3:2).  Mordegai, dis nou Ester se peetpa, wat kort-kort gaan kyk het hoe dit met Ester gaan, het sy voet dwars gesit en besluit hy buig voor niemand nie en steur hom gevolglik nie aan die bevel nie!

Elke keer as die mense voor Haman buig, het Mordegai bly staan.  En dit het Haman se bloed natuurlik laat kook.  Wat dit erger gemaak het, is die feit dat Haman later uitvind, Mordegai is ’n Jood.  En Haman se strategie met hierdie dwarstrekker is eenvoudig, hang vir Mordegai aan ‘n 23 meter galg op en maak al die Jode in die koninkryk dood.  Hy vertel hierdie plan vir die koning en die koning, om een of ander rede, dink dis ’n goeie plan, haal sy seëlring af en gee vir Haman carte blance om te doen wat hy wil.  So stuur Haman briewe na al die provinsies (3:13): “Briewe is met boodskappers gestuur na al die provinsies van die koning met die opdrag dat al die Jode voor die voet uitgeroei moet word, klein en groot, kind en vrou.  Dit moes plaasvind op een bepaalde dag, die dertiende van die twaalfde maand…”

Die storie versprei soos ’n veldbrand oor die hele land en al hoop wat die Jode het is dat die koning hierdie bevel sal verander. En al hoe hulle by die koning kan uitkom is natuurlik deur Ester.  Die lot van die volk rus in Ester se hande.  Sy moet gaan smeek om genade (4:8).  Natuurlik is dit nie ’n maklike ding om te doen nie.  Vasti is sommer weggejaag toe sy nie paleisprotokol gevolg het nie.  En in haar vrees en vertwyfeling stuur haar peetpa Mordegai vir haar hierdie boodskap.  En uit hierdie boodskap kom vanaand se les.  In Ester 4:14 sê Mordegai vir haar hierdie woorde: “Wie weet, miskien is dit juis met die oog op ’n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het!”

Daar is ’n rede waarom jy vandag is waar jy is.  En God het ’n hand daarin! 

Is jy nie dalk om ’n rede hier nie?  Jy sien, Mordegai het Ester laat dink oor die doel van haar lewe.  Hoekom is jy hier?  Hoekom is jy waar jy is?  Is daar nie ’n groter rede nie?  Haar naam was Hadassa, ’n Joodse weeskindjie.  Hoe gebeur dit dat hierdie weeskind in ’n paleis eindig as ’n koningin?  Hoe gebeur dit dat hierdie weeskind inspraak het om haar volk te red?  Ester, is jy nie dalk op die regte tyd op die regte plek gesit nie?  Wie weet, miskien is dit juis met die oog op ’n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het!

Hoekom is jy hier?  Hoe gebeur dit dat jy vandag is waar jy is?

Weet jy, partykeer dink ons nie genoeg oor die plek in ons lewe waar ons is nie.  En ander kere wonder ons oor die plek in die lewe waar ons onsself bevind.  Partykeer beland ons selfs op plekke waar ons nie graag wil wees nie!  Hoekom moet ek soontoe gaan?  Hoekom moet ek hier bly?  Hoekom moet ek hier werk?  Hoekom moet ek vandag met hierdie ou paaie kruis?  Hoekom moet ek hierdie situasie hanteer?  En net soos Ester moet ons partykeer goed doen wat ons verskonings soek om eerder nie te doen nie.   Maar Mordegai spreek nie vir Ester aan nie, hy los haar net met ’n vraag:  Hoekom is jy hier?

Is dit alles net toevallig, of moet jy en ek die hand van die Here raaksien in die tyd en op die plek waar jy vandag jouself bevind?  Jy sien ouens, die meeste van ons het al gewonder, wat is die sin en betekenis van my lewe?  Wat is die doel van my lewe?  Ons wil almal doelgerig lewe, ons wil voel ons beteken iets, maar die lewe kry net sin en betekenis die oomblik as jy glo dat die Here my op ’n tyd en plek neersit om vir Hom ’n verskil te maak.

En dit is wat Ester moes hoor.  Sy moes raaksien dat die Here haar daar wil gebruik waar Hy haar neergesit het.

Toe Ester besef daar is ’n rede waarom sy is waar sy is, het sy met moed en oortuiging gedoen wat sy moes doen.

Kom ek maak net gou die storie klaar. So reël Ester om vir die koning te kook.  En nou weet ons mos dat die koning gehou het van ‘n partytjie.  En sy nooi sommer vir Haman ook na die ete toe.  En aan die einde van die ete is die koning so in sy noppies met sy nuwe vrou dat hy vir haar enige iets sal gee wat sy vra.  En so, op versoek van Ester word die Jode gered en Haman sterf aan sy eie galg!

Slot

Elkeen van ons is op ons eie manier ’n Ester.  Ons gaan dalk nie ’n volk red nie, jy gaan dalk nie op die 7 uur Nuus kom of môre se Volksblad haal nie.  Maar wat sin en betekenis en ‘n roeping in jou lewe gaan bring is as jy gaan dink oor die vraag wat die Here vanaand ook vir jou kom vra: is jy nie dalk op die regte plek, op die regte tyd nie? 

Is daar nie Goddelike rede waarom jy vandag Christen in Suid-Afrika is nie?  Is daar nie Goddelike rede waarom jy vandag in hierdie erediens sit nie?  Is daar nie Goddelike rede waarom jy swot wat jy swot nie?  Is daar nie Goddelike rede waarom jy werk waar jy werk nie?  Is daar nie Goddelike rede waarom jy in hierdie vriendekring of verhouding is nie?  Jy sien, ons sal ’n nuwe uitkyk op tyd en omstandigheid kry as ons meer oor Mordegai se vraag nadink.  Mense sal anders lewe, sal anders werk as hulle besef daar is ’n rede waarom hulle is waar hulle is en doen wat hulle moet doen.  Ons roeping lê daarin dat ons by ons huise instap, by die werk instap, tussen vriende instap met die geloof dat die Here my nou hier en op hierdie plek gesit het.  Dan sal ons doelgerig lewe!

Mag Mordegai se vraag jou bly pla.  Wie weet, miskien is dit juis met die oog op ’n tyd soos hierdie dat jy is waar jy nou is!  Amen

AJ Oosthuizen

andrej@webafrica.org.za