Picture1André Oosthuizen     andrej@webafrica.org.za

Een van die goed wat ek gedoen het jare terug was om Springbok rugbywedstryde op te neem.  Onthou julle nog daardie VCR tapes?  Ek het pakke van dit gehad!  Dan het ek dit oor en oor gekyk, veral die wat ons gewen het.  Die 1995 wêreldbeker kon ek al amper saam met die kommentators uitsaai!  Vandag is dit baie makliker.  Jy hoef nie tapes te gaan koop en die tyd in te stel nie.  Jy druk ’n knoppie en jou dekodeerder neem op wat jy wil kyk, selfs weke vooruit!

Die feit dat ons goed so maklik kan opneem en terugspeel maak die lewe baie makliker.  Partykeer neem ek ’n wedstryd op wat ek nie lewendig kan kyk nie.  En as ek gehoor het ons het gewen, kyk ek die opgeneemde wedstryd as ek by die huis kom.  Maar dan kyk ek dit anders.  Ek forward byvoorbeeld skrum tyd, want dit vat te lank.  En as daar beserings of rustyd is spaar ek ’n hele klompie minute met die forward knoppie.  Wat ook lekker is daarvan om ’n wedstryd wat opgeneem is te kyk, is dat ek nooit deur die loop van die wedstryd op my senuwees raak nie, want selfs al staan die Springbokke ’n drie af en loop hulle agter weet ek wat die eindtelling was en dat ons gewen het.   Jy kyk anders as jy weet jy het gewen!

Ek lees dat iemand skryf: Sometimes I just wish that I could fast forward time, just to see if it’s all worth it in the end.  Nou of ons dit wil weet of nie, daar gaan ‘n einde kom aan hierdie wêreld.  Daar kom ’n tyd waarin alles gaan eindig en waar God oor gaan begin.  En in Openbaring 14-18 druk God vir ons die fast forward knoppie na die einde toe.  En of dit die moeite werd gaan wees gaan alles net afhang in wie se span jy speel.

En as die Woord en die Heilige Gees vanaand in Op 14 vir ons die  fast forward knoppie druk sodat ons die einde kan sien, word play gedruk by die toneel aan die einde van die lewenswedstryd waar Jesus met ’n skerp sekel in sy hand staan (14:14) SKYFIE.  Nou weet ons mos wat doen jy met ’n sekel.  Jy haal iets af, jy oes iets.  En Jesus self is die Een wat oes.  En wat afgehaal word is die goddeloses.  Ons lees in 14:16: “Hy wat op die wolk sit, het toe sy sekel ingesteek op die aarde, en die aarde is afgeoes.”  Met ander woorde, genade is daar nou nie meer nie, tyd vir regmaak het uitgeloop.

En dan kry ons 2 beelde wat hierdie finale oestyd van die goddeloses op aarde kom bevestig.  Dit is die beeld van graan wat geoes word en die beeld van druiwetrosse van die wingerd wat afgehaal word (v18).

Nou ouens, ons moet hierdie finale oes van Jesus reg verstaan anders kan dit vir ons ’n skewe en verkeerde prentjie van God gee.  Jy sien, in Op 6 is die 7 seëls oopgemaak en in Op 8,9 is 7 trompette geblaas.  En die 7 seëls en die 7 trompette dien as waarskuwing vir mense om tot bekering te kom.  Maar dan luister die goddeloses nie!  Hulle steur hulle nie aan God se oproep tot bekering nie!  Inteendeel, hulle laat hulle eerder deur die satan merk (Op 13).  En net voor die Here Jesus die sekel insteek om die aarde finaal af te oes, kondig ‘n engel nog ’n keer af dat hy goeie nuus het, dat mense hulle moet bekeer (14:6)!  “Toe het ek ’n engel hoog in die lug sien vlieg.  Hy het ’n goeie boodskap gehad wat vir ewig van krag bly.  Hy moes dit aan die bewoners van die aarde, aan elke nasie, stam, taal en volk verkondig en hy het met ’n aarde stem uitgeroep: “Vrees God en gee aan Hom die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel.  Aanbid Hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het.”

God gee nog ’n keer, vir die soveelste keer, hier vir oulaas nog geleentheid vir mense om die goeie boodskap van verlossing en redding te aanvaar.  God stel die einde van die wêreld, die oestyd so lank as moontlik uit sodat mense nog kans het om hulle te bekeer.  God wil in hierdie laaste uur nogsteeds genadig wees, want dit is wie Hy is!  Hy wil hê dat die goddeloses hulle moet bekeer!  Sy wens is dat alle mense gered moet word en nie een verlore sal gaan nie!  Maar die hartseer van die mense van die wêreld lyk vir my is dat hulle hulle nie steur aan God nie!  Dit is die grootste tragedie van ons tyd!  Oo en hoe sien ons dit nie vandag nie!  Ons sien dat mense lewe en hulle lewens inrig asof God nie bestaan nie.  Hulle lewe asof God nie gaan terugkom nie.  Hulle lewe asof daar nie ’n finale oordeel gaan wees nie.  Hulle steur hulle nie aan Jesus en sy verlossing nie en bly eerder getrou aan die satan en dien hom eerder.

Nou vra ek jou, wat moet God doen as mense hulle eenvoudig nie aan Hom steur nie?  Wat moet Hy doen met mense wat eenvoudig hulle rug op Hom en sy Seun Jesus draai?   Wat moet Hy doen met die mense wat die satan bo Hom kies?  Wat moet Hy doen met die mense wat sy kinders seermaak en vernietig en vermoor, die mense wat hier tussen ons goddeloos bly lewe.  Openbaring 14 sê, God gaan hulle oordeel SKYFIE.  Hy gaan terugkom en hulle finaal straf vir hulle sonde.  Want jy sien, God haat sonde.  Hy kan nie verlief neem met sonde en mense wat eenvoudig in sonde bly volhard nie.  En as jy nie die Here Jesus as jou Verlosser wil aanvaar nie, moet jy self die straf vir sonde dra en dit is die dood.  As iemand teen Hom kies sal daardie iemand die gevolge van hulle sonde keuse moet dra.

En daarom gooi God die oordeelsbakke oor die wêreld in Op 16.  Oor hulle wat keer op keer die goeie nuus verwerp het.

SKYFIE – En julle sien, dit is hier waar die fast forward knoppie vir ons ongelooflike troos bring.  Dit is asof God vanaand die fast forward knoppie vir ons druk maar gelykertyd in ons oor fluister, jy weet mos wat die eindtelling is!  Jy weet mos saam met My het jy gewen!  Ons weet ons is deel van God se koor soos ons in Op 14 gehoor het.  Ons weet ons behoort aan God en ons is oorwinnaars omdat ons sy merk dra.  Ons het dus nie God se oordeel om te vrees nie, want ons kyk na einde soos ‘n wedstryd wat opgeneem is en wat ons weet ons gewen het omdat ons in Jesus glo.

Maar die 7 bakke van God se oordeel is skrikwekkend.  En hierdie bakke herinner nogal sterk aan die 10 plae waarmee die Here die Egiptenare getref het.  Ek gaan dit nie bespreek nie, maar net vlugtig noem:

1ste bak – kwaadaardige en pynlike sere

2de en 3de bak – laat die see en waterbronne bloed word.  Sodoende verloor die see en varswaterbronne hulle basiese funksie

4de bak tref die son wat op sy beurt weer mense met vuur brand

5de bak word op die troon van die dier uitgegooi.  Die duisternis wat oor die koninkryk van die dier kom beteken dat die heerskappy wat God hom toegelaat het, tot niet is.

6de bak – is nogal moeilik maar dit gaan oor oorlog

7de bak  word in die lug ingegooi – van God se kant af is dit nou verby.

Niemand sal die oordeel van hierdie bakke vryspring nie (16:20,21).  Niemand kan daarvan wegkruip nie.  Dit sal al die goddeloses tref.  Maar die hartseer is dat, selfs al druk God die fast forward knoppie en wys vanaand vir ons wat wag vir die goddeloses sal daar steeds baie mense wees wat hulle nie aan Hom steur nie.  Inteendeel in 16:9 lees ons dat hulle God sal bly vloek en laster in plaas daarvan om tot bekering te kom.  Verstommend hulle lojaliteit aan die satan.

Slot

Sometimes I just wish that I could fast forward time, just to see if it’s all worth it in the end. Vir jou en my as kind van die Here bring die fast forward knoppie vanaand ongelooflike troos en bemoediging.  Die Woord belowe ons, op die ou einde is dit alles die moeite werd.

Die Christene in Klein Asië het in die tyd toe Openbaring geskryf is elke dag in die praktyk van die lewe ervaar hoe daar teen hulle gediskrimineer is.  Christene het toe swaar gekry en kry vandag ook swaar.  Ons ervaar groter wordende diskrimenasie op vele vlakke teen ons.  As ons eerlik is met onsself, met mekaar en met God, raak ons ook maar moeg en moedeloos en pessimisties as dit so baie vir ons lyk of die goddeloses hier rondom ons floreer en vooruit gaan en ons wat die eerlike paadjie stap moet swaarkry en sukkel.  Die lewe lyk onregverdig as dit lyk of dit baie keer goed gaan met slegte mense en sleg met goeies.  Ons voel tereg baie keer hier op aarde en in ons landjie soos losers veral as dit lyk of die sonde bly wen.  Ons hoor ons moet volhard, vasbyt, die regte ding doen, aan Jesus vashou, gelowig bly en nie twyfel nie, maar dit is ’n tall order en somtyds wonder ekself of dit alles die moeite werd is “will it be worth it in the end!

Maar as die Here Jesus die fast forward knoppie vir ons druk, help dit my om te onthou daar is uiteindelik net een wenner!  Ja, ons weet wat die eindtelling is en al lyk dit of die ander span gaan wen, en al is die wedstryd nou vir ons moeilik en uitdagend en somtyds ondraaglik, as die eindfluitjie blaas sal ons as oorwinnaars van die veld stap en die verloorders afgedra word.

Ek het aan die begin gesê jy kyk anders as jy weet jy het gewen.  Jy sien, ek en jy kan anders kyk na die wedstryd van hierdie lewe omdat ons weet ons het gewen!  Jy kyk nie net anders nie, jy kan ook ook anders lewe as jy weet jy is meer as ’n oorwinnaar omdat Jesus jou liefhet.  Hoor vanaand as die Heilige Gees vir jou aanmoedig om te volhard, vas te hou aan die Here Jesus, aan te hou doen wat reg is, die lewenswedstryd met geloof te bly speel, want as die eindfluitjie blaas is oorwinning seker!  Amen