André Oosthuizen

Preke ook beskikbaar op die Geloofsentrum Universitas se YOUTUBE kanaal

Die tema kan op die oog af ‘n bietjie vreemd lyk vanmôre. Gee ‘n bietjie om… vir JOUSELF! Want leef ons nie juis in ‘n wêreld waar mense net vir hulself omgee nie? Ek bedoel, een van die grootste uitdagings van ons tyd is om mense te kry om vir ander mense om te gee en nie net vir hulself lief te wees nie.
Daarom klink ‘n oproep om vir jouself om te gee eenvoudig selfsugtig. En jou aversie aan selfs die gedagte van selfsug reflekteer heel waarskynlik in jou lewe. Kom ek bewys dit vanmôre…
As jy ‘n lysie van belangrike mense in jou eie lewe moet opstel, waar sal jy jouself plaas? Jy sal waarskynlik jouself sit na jou man of vrou, na jou kinders, na jou ouers, miskien na jou vriende, selfs na jou werksmense. Almal bo jou is die mense wat jy tevrede wil stel en gelukkig wil hou. Dikwels ten alle koste en gevolglik selfs ten koste van jouself. Met die gevolg dat jy hier sit, heel waarskynlik vir jouself heeltemal te onbelangrik!
En hierdie ding is verskriklik diep gewortel binne ons tradisie. Jy sou hierdie siening van jouself kon motiveer deur te sê dit is wat jou ma jou geleer het en meer as dit, jy doen juis dit wat jy hier in die kerk geleer het. Hier sing ons dan:
O Heer, help my om altyd so te leef om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê ander bo my self.
So, jy doen eintlik wat Jesus gesê het jy moet doen!
En dan kom ‘n slim man eendag na Jesus toe met ‘n vraag wat hy gedink het Jesus nie sal kan antwoord nie. Wat is die belangrikste ding om te doen in God se oë? En dan antwoord Jesus: “Jy moet die Here jou God liefhê en die tweede wat hiermee gelykstaan is, jou naaste…
En dit is hier waar ons stop! En dit is hier waar ons die Here Jesus dikwels nie mooi hoor nie. Jy moet God liefhê – dit verstaaan ons. Jy moet jou naaste liefhê, dit weet ons, maar dan mis ons die 3de gedeelte of die 3de verhouding waarin jy staan… soos jouself! Jy moet jouself liefhê!
Jy sien, Jesus leer ons hier, dat ware liefde vir God word eers sigbaar wanneer jy ander liefhet EN wanneer jy jouself lief het. SKYFIE – Om ander lief te hê, om vir ander te sorg is nie meer of minder belangrik as om jouself lief te hê en jouself te versorg nie! Inteendeel, om jouself lief te hê is deel van die uitvoering van die wet! As jy nie vir jouself omgee nie, nie na jouself kyk nie, nie jouself versorg nie, nie vir jouself lief is nie, doen jy nie wat God van jou vra nie en is jy ongehoorsaam aan die wet van God!
Nou vir die Jode wat na die Here Jesus hier geluister het, wat vir Hom die vraag na die grootste gebod vra, was dit nie vreemd om te hoor dat jy na jouself moet kyk nie. Want dit word reeds in die Ou Testament geleer. Toe die Here die volk uit Egipte gelei het, het Hy hulle stukkie vir stukkie begin leer om na hulself te kyk, vir hulself om te gee en hulleself te versorg Want onthou nou, hulle was nikswerd slawe in Egipte. Besittings van ‘n farao. In hulle eie oë, op hulle eie lysie van belangrikheid sekerlik nie veel werd nie.
En dan bevry die Here hulle! En deel van hierdie bevryding is om hulle te leer wie Hy is, te leer hoe om met mekaar moet saam leef, maar ook te leer hoe om vir hulleself om te gee. As jy Levitikus lees, veral hoofstukke 11-15 en 18-20 sal jy daarin baie mooi sien hoe God hulle leer om na hulleself te kyk. Ons dink dikwels al die wette in die OT was net om die lewe vir die volk moeilik te maak. Dit is nie so nie. Die Here gee hierdie wette, voorskrifte en bepalinge om ‘n baie spesifieke rede en dit is sodat dit met hulle goed kan gaan in al drie aspekte van hulle lewe, naamlik hulle verhouding met God, met hulself en gevolglik hulle verhouding met mekaar.
Nou kom ek gee net ‘n voorbeeld van hoe die Here hulle geleer het om na hulself te kyk in Levitikus. In Levitikus 13 word breedvoerig beskryf, met ‘n klomp voorskrifte, wat moet gebeur wanneer jy ‘n seerplek het op jou lyf. Dan moet jy na die priester toe gaan, hy moet dit ondersoek. En as dit ‘n infeksie het, dan moet die persoon wegbly van ander mense totdat die priester gesien het dit is opgeklaar.
So waaroor gaan hierdie voorskrifte? Oor siektes wat jy het en aan ander kan oordra.
Wat leer die Here hulle? As jy na jouself kyk sal jy nie ander mense siek maak nie.
Want wat gaan van ‘n volk word in die woestyn vir 40 jaar as hulle mekaar die hele tyd aansteek en siek maak met peste en infeksies? So die Here leer hulle, kyk na jouself, want as jy na jouself kyk, kyk jy ook na ander. Sorg vir jouself sodat jy dan vir ander kan sorg.
Daar is honderde ander voorbeelde in die Bybel, want dit is ‘n Goddelike beginsel om na jouself te kyk!
Ek wil vanmôre hierdie beginsel om na jouself te kyk toepas op 4 aspekte van jou lewe. En jy moet verder daaroor gaan dink en bid of jy gehoorsaam is aan die opdrag van die Here om na jouself te kyk. SKYFIE Jou lewe is soos die skakels van ‘n ketting. En ‘n ketting is net so sterk soos sy swakste skakel. Ek wil 4 skakels van jou lewe uitlig waarna jy moet gaan kyk.
Kom ek begin by die voor die hand liggende skakel. Ek kan nie vanmôre oor elkeen preek nie, ek sou dit elkeen vanuit ‘n ander gedeelte in die Bybel kon verantwoord, maar ons het nie vanmôre daarvoor tyd nie. Ek gaan die skakel noem en dan glo ek die Heilige Gees sal jou in verdere nadenke daaroor lei.
1. Gesondheid
• Hoe lyk jou gesondheidskakel?
o Kyk jy na wat jy eet?
o Wat drink jy? Hoeveel drink jy?
o Kry jy genoeg slaap?
o Kry jy oefening?
• Kyk jy goed genoeg na jou emosionele gesondheid?
o Is jy nie dalk oorlaai, uitgeput en oorwerk nie?
o Waarvoor sê jy alles ja om te doen?
o Wat doen jy daaraan? Stel jy grense aan wat jy kan doen en nie kan doen nie, waarby jy vandag kan uitkom en wat tot môre kan wag?
Of is jy besig om jouself op te offer ter wille van jou werk?
2. Groei
Maak jy tyd in jou lewe vir persoonlike groei? Daarby bedoel ek:
• Groei jy intelektueel?
o Wanneer laas het jy iets nuuts geleer? ‘n Nuwe vaardigheid, ‘n nuwe stokperdjie of nuwe resep probeer, ‘n nuwe uitdaging aangepak?
o Hoe verbreed jy jou visie op die lewe? Kan jy nog anders dink oor goed en groei in jou verstaan van die lewe? Miskien moet jy op ‘n toer gaan of ‘n boek lees of inskryf vir ‘n kursus wat jy jare al oor dreig.
• Groei jy in jou verstaan van jouself?
o Hoeveel tyd spandeer jy net saam met jouself?
o Het jy gedink waarheen jy oppad is of wat jy wil bereik?
o Het jy al probeer uitwerk hoekom tree jy op ‘n bepaalde manier op?
o Hoekom reageer jy so teenoor jou vrou of jou kinders?
o Het jy al gaan stilsit en dink watter aspekte van jou lewe moet verander? Dalk jou geduld, of jou verdraagsaamheid of jou vriendelikheid? Het jy al gedink hoe jy dit gaan verander?
Jy kan net groei as jy vir jouself omgee en dan sal ander ook die vrugte daarvan pluk uit jou lewe.
3. Geesgenoot
Ons het verlede week gehoor dat die Here ons vir mekaar gee, om mekaar te help en te ondersteun. Het jy ‘n geesgenoot? En luister mooi, ek vra nie of jy vriende het nie. Want vriende groet mekaar en gesels oor skool en kinders en rugby dinge. ‘n Geesgenoot is iemand met wie jy jou harrt kan deel. Gaan kyk bietjie na jou vriendekring. Beteken die mense vir jou iets of tap hulle net jou energie? Ek praat nie nou van die vriend wat jy moet wees nie. Ek praat van iemand wat jou kan help met die skakels van jou lewe. Iemand wat na jou kan luister. Want dit is ook die Here se manier om jou te versorg. Miskien het jy vriende, maar jy sit vanmôre hier sonder ‘n geesgenoot. Dan mis jy ‘n baie belangrike skakel in jou eie versorging. Gaan doen moeite met hierdie skakel. Wees bereid om jou hart en jou lewe vir iemand oop te maak. ‘n Vriend of ‘n vriendin wat dalk net wag vir jou oproep en ‘n geesgenoot kan word. So sal jy God se versorging ervaar.
4. Geestelik
Een van hierdie 4 skakels in jou lewe is natuurlik die geestelike skakel. Ek is verstom dat mense hierdie skakel so maklik kan afskeep. Eenvoudig dink dat kerktoe gaan en kinders Sondagskool toe bring en saam met ander Bybel lees en bid is nie belangrik nie. Weet julle wat is besig om te gebeur? Ons maak ‘n geslag groot met ‘n swak geestelike skakel en gevolglik lewens wat baie maklik uitmekaar val. Want jou lewe is net so sterk soos die swakste skakel!
Jy sien vriende, om vir jouself lief te wees en vir jouself om te gee het niks met selfsug te doen nie. SKYFIE Selfsug is wanneer jy NET vir jouself omgee. Maar wanneer jy gehoorsaam is aan die wet van die Here dan sorg jy vir jouself SODAT jy daardeur vir ander kan sorg.
• Jy moet vir jouself sorg en na jou gesondheid kyk,sodat jou man of vrou, jou kinders en kleinkinders ‘n kwaliteit lewe saam met jou kan geniet.
• Jy moet vir jouself sorg deur emosioneel te groei en dalk sekere slegte gewoontes afleer, sodat jy ‘n goeie man vir jou vrou en pa vir jou kinders kan wees.
• As jy vir jouself sorg sal jy weer ‘n geesgenoot vir iemand anders kan wees.
Jy sien, jy kan nie gee as jy nie iets het om te gee nie. Jy kan nie vir jou naaste lief wees as jy nie vir jouself lief is nie. Jy moet die Here jou God liefhê en die tweede wat hiermee gelykstaan is, jou naaste soos jouself.
Slot:
Vir jare het ek hierdie teks gelees en gevra dat mense hulle sonde moet bely teenoor God en sonde moet bely teenoor hulle naaste. Maar nooit het ek gesnap dat ek ook vergifnis moet vra vir die sonde wat ek teenoor myself doen nie. Want Jesus leer dat my liefde vir Hom word gewys ook in my liefde en omgee vir myself. Jy is jou naaste naaste vir wie jy moet moet lief wees. Amen
Gebed
Here, dit is somtyds vir my ‘n uitdaging om myself lief te hê.Ek skeep myself af.
• Here, vergewe my, want ek kyk nie so goed na my gesondheid soos ek moet nie.
o Here, ek oefen nie gereeld nie en drink te veel bier!
• Here vergewe my dat ek so ingestel is om ander mense tevrede te hou, dat my eie fisiese en emosionele gesondheid daaronder lei.
• Here, vergewe my dat al my tyd en energie net in my gesin ingaan, soveel so dat ek nie tyd of krag het om saam met U te spandeer nie.
• Here help my om nie die verskoning van te min tyd te gebruik om myself te bly verwaarloos nie.
Here, leer my om ander lief te hê soos myself. Leer my myself liefhê.