TEMA:   Geen oorlewing en geen herwinning(!)  sonder ‘n kerk met vuil hande nie!

Kyk, was dit nou ’n gewassery vir Afrika!  Of is dit vir Palestina?

Dit was was as jy opstaan en was as jy gaan slaap, was as jy wil eet en was as jy klaar geëet het. Dit was was as jy dorp toe gaan en as jy terugkom!  Dit was was was as jy mark toe gaan en as jy terugkom!  En alles is gewas, nie net koppies en borde nie, maar selfs die stoele moes gereeld deurloop.

Geen wonder dat Israel sedert daardie tyd steeds waterskaarstes het nie!

Nou wil ons dadelik weet:  Waarom so ’n wassery?

Natuurlik was daar ’n higiëne voordeel in, maar daar was ’n groot ander motief daarby:

En dit is om vir God aanvaarbaar te word!

Dit is om jouself vir God aanvaarbaar te maak!

Wat maak ’n mens vir God aanvaarbaar?

En dit is presies wat die Reformasie vir ons nuut kom onderstreep het:

Jy is vir God aanvaarbaar omdat Jesus Christus vir jou sondes aan die kruis kom betaal het.  Net Hy alleen kon dit doen en kan dit vandag nog doen.

Jy raak vir God aanvaarbaar omdat Hy jou sondes weggeneem het.

Jy hoef jou nie te probeer skoon skrop van al jou sonde-aanpaksels nie.

Jy kan jou nie skoon geskrop kry nie!

Jy het nie ’n Handy Andy, Jik of OMO wat sterk genoeg is om jou aanvaarbaar skoon te kry vir God nie.

Net die bloed van ons Verlosser Jesus Christus.

Geen geskrop of gewas of enige ander godsdienstige gebruik nie!

Deur geloof in Christus is jy alreeds vir God aanvaarbaar en het Hy jou alreeds verwelkom in sy geloofsgesin wat soos vanoggend hier feesvier.

En dit is God se genade alleen sonder dat jy daarvoor 1 enkele kalorie hoef te gebruik.

Die ironie is, dat die wassery nie alles God se voorskrifte was nie.

Daar was wel Mosaïse reinheidsvoorskrifte, maar die entoesiastiese (oorentoesiastiese en onseker!) kerkleiers het hierdie lys voorskrifte uitgebrei tot ’n ellelange irriterende lys.

Die Here Jesus het uiteraard  dwars op hierdie wettisistiese reëls gaan staan – en sy dissipels volg hom daarin.

En daarom stuur die kerkleiers hul tugkommissie daar onder van Jerusalem af Galilea toe om bietjie hierdie dwarstrekkers te kom regsien.

Die gesprek met die Here Jesus loop daarop uit dat Jesus vanuit Jesaja met hulle oor hul harte begin praat.

En dit is iets wat ons ook vandag mooi moet beluister:

Dit help nie ons probeer in ons Christenskap die Here te dien met uiterlike rituele en gebruike as ons harte ver van die Here af is nie.

En hierdie geestelike hart-orgaan van ons is ’n baie skelm en arrogante orgaan.

Hy is vanuit die sondeval geprogrammeer om ’n grypdief te wees.

Hy gryp alles vir homself:  eer, aandag, besittings, tyd …

Martin Luther het gesê: “Jou hart is ’n afgodsfabriek.”

Hy fabriseer afgodery en eintlik soek hy om self aanbid te word.

Dit is eers as hierdie fabriek geherprogrammeer word dat hy in die Koninkryk van God diensbaar kan word.

 

Die mooiste metafoor hiervoor is die Vespa-fabriek in Italië.

En jul weet dit is een van my stokperdjies (klassieke ysterperdjies!).

Piaggio was die lugvaartingenieur van Italië wat vir die Tweede Wêreldoorlog Italië se vegvliegtuie met uitnemende vernuf gebou het. Maar na 1945 staan die fabriek toe sonder werk.  Daar is nie meer vegvliegtuie nodig nie.

Toe omskep Piaggio hierdie fabriek om iets anders as vernietigingsinstrumente te fabriseer.

Hy begin bou die oulikste betroubare vervoermiddel vir die wêreld!

’n Vespa!

 

So kom die Here en Hy omskep ons afgodsfabrieke om iets nuuts te fabriseer.

Iets wat gerig is op die nood van die wêreld en die eer van God.

As gelowige is jy so omvorm deur die wedergeboorte.

Jy het klaar ’n nuwe hart gekry!

Jou hart is nuut geprogrammeer!

En God is opgewonde oor wat jou fabriek vir jou gemeente en gemeenskap kan beteken.

 

Moet net nie dat die ou programmatuur binne reikafstand van jou hart kom nie!

Dan laai hy skelm en gou-gou weer ’n stukkie ou program en hy fabriseer weer hier op ’n sy-produksielyn ’n klompie gyp-instumente en ’n klompie vernietigings-vliegtuigies.

 

Ek wil verder net twee beelde gebruik om te demonstreer hoe gevaarlik jou hart kan wees, maar ook, (tweedens) hoe wonderlik jou nuwe hart in diens van heelmaking kan staan:

Die “korban”-gebruik en  die karretjies-herwinningsmense van die stede.

 

  1.  Die “korban” was waarskynlik iets soos ’n geloofsoffer-belofte aan die Here.

Dit is wanneer mense openlik, of in hul harte onderneem om vir die Here se saak iets by te dra.

Dit is nou iets presies soos ons dankoffers.

Dit is nie iets ten opsigte waarvan jy demonstratief ’n kontrak teken om vir God aanvaarbaar te word of vir Hom te beïndruk nie.

 

Jou dankoffer is presies wat dit sê:  Dit is ’n dankie-offer!

Daarmee sê jy dankie dat Hy in Christus Jesus ’n plan kom maak het dat jy vir God aanvaarbaar kon word.

Jy sê dankie dat Hy jou fabriek hier binne kom omvorm het om iets vir die LEWE te fabriseer.

 

Ons Tiendemaand-insameling is eintlik niks anders as ’n gemeentelike viering van ons dankbaarheid nie.

En natuurlik is dit ’n dankbaarheid wat reg deur die jaar moet gebeur, maar in hierdie drie maande vertrou ons die Here vir dit wat die gemeente met al sy bedienings nodig het om die jaar sonder ’n tekort af te sluit.

Eintlik vra ons daarmee vir die Here:

Here wys vir ons of hierdie gemeente met sy bediening nog hier moet wees.

Moet hier nog ’n gemeente wees wat Sentrum is vir aanbidding, vir heling, vir groei, vir diens?

Moet hier nog vanuit Universitas aksies wees na die Moslemlande, Slowakye, Ywam, Mosambiek, Lesotho, ons haweloses, Choc-huis, Sotho-bedienings, Torings van Hoop, eredienste, kleingroepe en gebedsaksies….

 

Die Tiendemaand is die geloofstoets vir die gemeente se agenda van bedienings.

As die Here nie ons harte oopmaak om vir die Universitas-bediening te gee nie, sal dit waarskynlik die manier wees waarop die Here sal sê:

Maak toe die deure!  Ek het nie meer hierdie bediening nodig nie!

Ek loof die Here daarvoor dat Hy ons nog vertrou daarvoor om deel te wees van die bediening.

 

Terug na die “korban”-gebruik in Israel:

Jesus sê:  Julle beloof blykbaar vir die Here ’n “korban”-offer.

Maar julle skelm afgodsfabriek gebruik dit as ’n verskoning om nie vir mense – selfs so naby as jul eie ouers –  te sorg nie.

Skuus!  Ek kan nie vir PA en Ma sorg nie, want ek het hierdie geld as ’n korban-offer vir die Here beloof.

….. en dan kom daardie korban nooit by die tempel-skatkis uit nie!

Sien julle hoe skelm is die afgodsfabriek!

 

Die laaste aksent:

Die stof van hierdie wêreld is nie vuil nie!

Die nood van hierdie wêreld is nie vuil nie!

Jy hoef jou nie te gaan was as jy in die bediening aan hierdie wêreld vuil geraak het nie!

Jy hoef nie bang te wees dat jy onrein sal raak as jy jou hande vuil mors deur jou hande

uit te steek na die “onreinheid” van hierdie wêreld nie.

Die Here roep ons om ons hande vuil te mors!

Jesus het ons geleer dat ons nie onrein word deur vuil dinge aan te raak nie.

Jesus het – strydig met die kerklike gebruike van daardie tyd:

En ek en jy word geroep om op te hou met wegskram van vuil te raak.

Party gelowiges lyk vir my soms soos ’n kat wat vies is om aan water te raak… loop so op die toontjies rond, want netnou vat ek koue of word my mooi skoon fluffy pootjies vol modder.

 

Jesus stuur ons doelbewus na die ashope en die vuil plekke van hierdie Afrika en die wêreld.

 

Vir my is die sg “karretjies-mense” van die stede so ’n mooi voorbeeld.

Dit is die mense, ook hier in ons woonbuurtes wat, wanneer die vuilgoedsakke op Donderdag uitgesit word, met hul trollies (waarskynlik geborg deur PnP!) verbykom om te herwin en om ons gemors op te ruim.

As daardie mense nie bereid is om hul hande in die vuil vullissakke in te steek nie, dan sal hulle nie oorleef nie en dan sal daar nie herwinning wees nie.

As ek en jy as kerkmense nie leer om ons hande vuil te mors nie, dan sal die kerk nie oorleef nie en dan sal daar nie herwinning (!) in die wêreld wees nie.

Geen oorlewing en geen herwinning (!) sonder ‘n kerk met vuil hande nie!

 

Hou op om skynheilig net te bly was en was …..

Jy is klaar by God aanvaarbaar!

 

Mors jou heerlik vuil in hierdie wêreld

– dit is die roeping wat ons van ons Here Jesus gekry het !!!

 

Amen