FietsryAndré Oosthuizen   andrej@webafrica.org.za

Julle moet bly wees as beproewinge oor julle kom.  Nou beproewinge is eenvoudig die swaarkry van die lewe.  En natuurlik het swaarkry vir ons elkeen ’n ander naam.  Swaarkry kan finansiëel van aard wees, dit kan emosioneel wees, dit kan fisies wees itv gesondheid.  En jy sien, beproewinge kom sonder dat ons daarvoor vra.  Partykeer kom dit soos ’n golf – een na die ander, ander kere ’n entjie uitmekaar, maar die feit is almal van ons ervaar in ons lewe beproewinge.

Miskien is daar nou iets in jou lewe wat op hierdie stadium ’n beproewing is.  Iets waarmee jy sukkel.  ’n Stukkie swaarkry of hartseer.  Dit is deel van die lewe, jy kan dit nie weg wens nie.  Maar vanaand praat die Here oor hoe ons die swaarkry moet hanteer.   

Nou my probleem met hierdie teks en ek vermoed joune ook, kom met die eerste vers  “…julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewinge oor julle kom…”  Want jy sien ouens, dit is ’n vreemde ding om te sê.   Ek bedoel, hoe realisties is dit om van iemand te verwag om bly te wees oor swaarkry?  En wat beteken dit in die praktyk?  Beteken dit ek moet op en af spring as iets slegs met my gebeur.  Of ’n whats-app stuur vir my pêlle: “Jippee, dis awesome ek het seergekry!”  Dis nie geloof nie, dis psycho man!

So wat bedoel Jakobus met hierdie aanvanklik onrealistiese woorde van hom?  Jy sien, Jakobus sê nie ons moet bly wees oor die swaarkry nie, maar oor die uitkoms van die swaarkry.  Ons kan bly wees oor dit wat met die swaarkry kan gebeur in ons lewe.  As die swaarkry kom en ons het die regte perspektief daarop kan dit vir ons vreugde bring, iets moois kan daarvan kom.  Met ander woorde daar is ’n ander perspektief op ons swaarkry in hierdie lewe.  Maar dit vra ‘n “mind shift”.  As gelowiges moet ons anders na swaarkry kyk.

Ek moet vanaand sê, dit is nie ’n maklike mind shift waarvan Jakobus hier praat nie.  Want in die meeste gevalle kry beproewinge ons baie vinnig onder.  Dit maak ons moedeloos en negatief en pessimisties.  Dit laat ons langer in die bed lê en maak ons minder lus om op te staan en aan te gaan met die lewe.  En as jy mooi daaroor dink is daar eintlik net 2 maniere hoe jy beproewing kan hanteer.  Jy kan of toelaat dat dit jou verlam en onderkry of jy kan Jakobus se raad volg.

En sy raad is eenvoudig met 2 bestanddele.  2 dinge hoe Jakobus reken ons anders na swaarkry en beproewing kan kyk.  En die 2 bestanddele is:

  1. volharding en
  2. gebed

Volharding se oorspronklike bedoeling is letterlik uithouvermoë of stamina.  Ek het toe bietjie gaan soek presies wat beteken uithouvermoë.  Uithouvermoë is die vermoë om:

… slegte goed te verduur, uit te hou, om teëspoed, ontbering, swaarkry te oorwin; stamina is die fisiese of morele krag om siekte, moegheid of stres te hanteer.

… om jou werkverrigting voort te sit, selfs in die moelikste omstandighede.

Met ander woorde ouens, die eerste bestanddeel wat gelowiges nodig het om die swaarkry van die lewe sinvol te hanteer is uithouvermoë of stamina.  Dit is die vermoë wat kinders van die Here het om vas te byt.  Dit is die vermoë om vir jouself te sê, hierdie slegte ding wat met my gebeur gaan my nie onder kry nie.  Ek gaan aanhou al is dit nou vir my moeilk!

Ek het ’n video clip gebring van die top 10 uithouvermoë uitdagings.  Kyk gou hierna.

Wat opvallend is van hierdie ouens, is dat almal van hulle het uitgehou, lank nadat hulle gedink het hulle gaan ophou. Iewers moes daardie ou in die ysblokkie seker gekom het by ’n punt waar hy wou uitklim, maar het hy vasgebyt veel langer as wat hy gedink het.

En ek glo die Here wil vanaand vir jou sê, as jy swaarkry, Ek sien dit, maar moenie net opgee nie.  Moenie te gou toelaat dat die swaarkry jou onderkry nie.  Moenie net gaan lê nie!

En ek weet dit is vanaand makliker gesê as gedoen.  Want ons voel nie altyd lus om aan te gaan nie.  Ons voel baie keer om eerder tou op te gooi, handoek in te gooi.  Maar moenie net opgee nie, sê Jakobus.  Want jy sien, geloofstamina of uithouvermoë is nie net jou eie bietjie krag nie, maar dit is ook God se krag in jou!  As kind van die Here weet jy dat jy tot alles in staat is, nie net op grond van jou eie stamina en uithouvermoë nie (want dit is baie keer min), maar deur Hom wat vir jou krag gee!  Ouens, die Here belowe dat Hy jou sal dra deur elke beproewing.  Jy kan uithou en aanhou, nie omdat jy so sterk is of sterk voel nie, maar omdat jy weet God wat by jou is, wat in jou is, is so sterk!  Daarom gee ek nie op nie en daarom kan jy ook nie op gee nie, want God gee nie met jou op nie!  Hy sal jou nie los in enige beproewing nie.

Met my God spring ek oor ’n muur sê Dawid!  Met my God loop ek ‘n oormag storm.  Daarom ouens kan jy nie opgee nie want die Almagtige staan agter jou!  Dit is die rede waarom jy moet volhard en uithou.  Omdat jy weet God gaan dit vat en alles ten goede vir my laat uitwerk.  Daarom kan jy en ek altyd langer uithou as wat jy gedink het.  Geloofstamina!

En jy sien, elke keer wanneer daar ’n beproewing oor jou pad kom, toets dit jou geloofstamina.  Dit toets jou uithouvermoë.  Nou ouens, niemand bou stamina of uithouvermoë deur op die bed te lê en boeke oor stamina te lees nie.  Jy gaan ook nie geloofstamina bou deur net op jou bed te lê en Bybel te lees nie.  Geloofstamina word gebou wanneer jy opstaan en die bulte van die lewe met geloof face.  Elke keer wanneer jy ’n bult vat word jou uithouvermoë getoets.

As jy die Tour de France wil ry met al daardie passe, en jy het nog nooit in jou lewe eers ’n opdraendetjie geoefen nie, kan ek jou ’n brief gee jy sal die eerste koppie nie eers uitmaak nie.  Die swaarkry wat ek en jy vandag beleef bou geloofstamina vir môre se bulte.  Elke keer wanneer jy bo kom, kan jy terug kyk en sien hoe die Here jou gedra en gestoot en gemotiveer en krag gegee het om bo uit te kom.  Dink gou vir ’n oomblik, hoeveel bulte is jy al saam met die Here oor?  Oor hoeveel bulte het jy al gekom waaroor jy aanvanklik gedink het jy nooit oor sal kom nie?  Dit is die geloofstamina wat jy al gebou het!  Waaraan die Here vir jou kom herinner vanaand, kyk vir ’n slag terug en sien raak hoe Ek jou oor elke liewe bult gekry het tot waar jy hier sit vanaand.  Staan nou op, byt vas, hou moed, want Ek sal dit weer en weer doen!

En as jy vanaand aan die onderpunt van nog ’n bult is wat te hoog lyk en waarvoor jy nie nou kans sien nie, is dit oraait, maar moenie net opgee nie!  Byt vas, al is jy moeg en moedeloos.  Want jy het back-up team wat jou sal help.  ’n God wat jou hier sal oor kry.  Al is jou bene moeg getrap, Hy sal jou trek en stoot en as dit moet sommer met fiets en al optel en bo gaan neersit.  Daar is honderde beloftes dat Hy sal sorg dat jy bo uitkom! Hy het al baie gesorg dat jy bo uitkom en Hy sal nog baie sorg dat jy bo uitkom!  Daarom mag jy nie net moed opgee nie!

Die 2de bestanddeel wat saam met vasbyt gaan is bid.  Byt vas en bid, sê Jakobus.  Vers 5: “As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.  Maar dan moet jy nie twyfel dat die Here vir jou sal help nie.  Die wysheid waarvan hy in vers 5 praat is om te weet wat om te doen as dit swaar gaan.  Om te weet dat die Here by jou is, met ander woorde om Hom te vertrou.

Dit is die wonderlike troos van hierdie gedeelte.  Die Here belowe dat Hy by jou sal wees, dat Hy vir jou sal gee wat jy nodig het en jou gebed in beproewing is eintlik ook jou belydenis dat jy die Here nodig het.  Dit is ook jou belydenis dat jy weet net die Here kan help, daarom bid jy!  Daarom dat Jakobus sê, as jy bereid is om vas te byt, sê dit vir die Here in gebed, en Hy sal vir jou help.  Moenie daaroor twyfel nie, vertrou dat Hy jou sal help!

Slot:

Ek wil vanaand afsluit deur te bid vir dié van julle wat in een of ander beproewing is.  Jakobus sê aan die einde van sy briefie in 5:16: “Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking.”  En as boeties en sussies van mekaar het ons die verantwoordelikheid, maar ook die voorreg om vir mekaar te bid, veral as dit swaar gaan.

En ek hoop jy het gehoor vanaand dat jy nooit mag opgee nie, want die krag van die Here is jou en geen bult is vir Hom te hoog nie.  Jy moet vasbyt, ons sal vir jou bid.  Ek wil jou uitnooi, as jy vanaand bereid is om vas te byt, en as jy glo dat die Here jou sal dra, dat Hy vir jou ook hierdie keer uitkoms sal gee, wil ek vra of jy nie onder gebed sal opstaan nie, dan bid ek vir jou in jou swaarkry en beproewing.

 

Gebed:

Here, om in hierdie lewe vas te byt is nie altyd vir ons maklik nie.  Ons raak maklik moeg en moedeloos.  Ons kragte raak min, die bulte te steil.  Here, ons wil vanaand U op U woord kom neem dat as ons vasbyt, sal U ons dra en krag gee.  Voor U staan U kinders elkeen voor sy/haar eie bult.  U ken elke hart en elke uitdaging.  Gee vir ons die geloofstamina om vas te byt.  Gee die geloofstamina om U vir uitkoms te vertrou.  Gee die geloofstamina om raak te sien hoe U in die verlede ons oor elke liewe bult gekry het.

Dankie dat ons kan bid en dat ons gebede mekaar kan dra, veral in tye waarin ons dit nodig het.  Ons sê nou alreeds dankie vir uitkoms, want ons bid dit in geloof en met vertroue.  Amen.