SKRIFLESING: Ef 5:1-20                                        (Ds Retief Botha 20180610)

’n Beeld, ’n metafoor, dra partykeer ’n belangrike gedagte beter oor as 1000 woorde.
En die Here hou skynbaar daarvan om met ons te praat deur sulke geestelike prentjies.Die prentjie wat Paulus vandag vir ons gee, is baie uniek.
Dit kan selfs baie snaaks wees.  Dit gaan oor ’n dronk mens.   En nou moet jy jouself eers ’n dronk mens voorstel.
Jy het dit al beleef. Die ou wat lekker gekuier het en lekker gekuier is!
Wat gebeur as ’n mens te veel wyn gedrink het?  Stellenryk se mense het my hierdie week gehelp om daaroor te dink:
’n Dronk mens:
• Begin baie te praat
• Raak vreeslik slim
• Is baie vrolik (totdat hy hartseer raak!)
• Raak baie sterk
• Loop die pad wat die invloed hom lei.
Sien, as jy onder die invloed van wyn is, dan beïnvloed die wyn jou hele lewe.
Jy raak bykans ’n ander mens.En ek stel my voor hoe Paulus een aand deur die tronk se venster sit ek kyk hoe die ouens daar buite vleis braai en drink. En hy sien hoe hulle begin reageer.

En daar gaan ’n liggie aan!
Dít is soortgelyk met wat gebeur met mense onder die invloed van die Gees!
… wanneer hulle vol word van die Gees!

(Ironies dat iets so lelik soos dronkenskap van wyn ’n metafoor kan word vir iets so wonderlik soos die die vervulling met die Gees!)

’n Mens, gevul met die Gees:
• Begin baie te praat – oor God se genade.
• Is baie vrolik – want hy leef met ’n blymoedige sekerheid.
• Raak baie sterk – deur die krag van die Gees
• Loop die pad wat die invloed van die Gees hom lei.

Kyk, ons teksvers praat van “Laat die Gees julle vervul.”
Of letterlik: “Word vol in die Gees.”  En dit is ’n bevelsvorm van die werkwoord.
Ons staan onder opdrag om vol te word/vervul te word.

En natuurlik het ons alreeds by die wedergeboorte die Heilige Gees as gawe ontvang.
Ons hoef dus nie weer die Heilige Gees te ontvang nie.
Dit was ons “eerste gawe” (Rom 8:23) wat God met die wedergeboorte vir ons as sy kinders kom gee het.

Daarom is die vervulling met die Gees nie ’n tweede doping met die Gees nie, maar deel van die heiligmaking waarin ons elke dag al meer – en telkens weer – gevul word met die Heilige Gees.  Ten diepste is die vraag ook nie hoeveel van die Gees ons kry nie, maar eerder hoeveel van ONS die Gees kry.

Ons teks dui ook daarop dat die vervulling met die Gees nie iets is wat een maal gebeur en dan is dit afgehandel nie.
Nee, dit is ’n proses – iets wat elke dag – van dag tot dag – moet gebeur.

Die heel praktiese vraag is: “Hoe word ons dan nou gevul met die Heilige Gees?”
“Wat is daar wat ons kan en moet doen om so gevul te word?”

Dit is die vraag vandag en volgende week.
Hierdie week kyk ons na een helfte van die antwoord en volgende week na die ander helfte.

Hoe gebeur dit? Hierdie vol word met die Gees?  Want sien, inderdaat is dit God self wat Sy Gees gee,
maar ons kan ook die Gees “bedroef” (Ef 4:30). Ons kan sy werk saboteer!

En nou ken ons hierdie beeld van die bak wat gevul word met water. Maar sodra jy ’n klip of enige voorwerp daar ingooi, dan is die bak nie meer gevul met die water nie,
maar met die klip en bietjie minder water.

En dit is die mooi beeld wat verduidelik dat vervulling met die Gees beteken dat daar nie rommel in jou lewe moet wees nie, want dan is jy nie gevul met die Gees nie.
Dan is daar rommel EN die Gees.

En vandag is so ’n dag waar die Gees jou weer bewus wil maak van rommel in jou lewe.

Eintlik teken hy vir ons twee groepe:
Een is die emmer vol van die Gees en die ander is die bak vol rommel:
Oftewel: Lig en duisternis.
Vrugte van die Gees                        Ontug,
Liefde (:2)                                    onsedelikheid,
Goed                                             Gierigheid (:3)
Reg                                                Vuil praatjies (:4)
Waar (:9)                                    Onwaarhede en
Verstandig/wys (:15)                Ongehoorsaamheid (:6)
En die duister dinge is geneig om terug te wil kruip na ons emmer van die Gees.

Nou sê die Here hoe ons moet handel met hierdie rommel:
Ek weet wat ek doen met rommel in my huis.
Ek gooi dit in vuilgoedmanjie.
Ek gooi dit is nie swart sak.
Ek gooi dit by die hek uit om asgate toe te gaan!

Wat doen ons met geestelike rommel?

“Wees baie versigtig hoe jul lewe… (:15),
Maak die beste gebruik van elke geleentheid (:16), (Lett: “koop die tyd uit”)
Probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen”.

Wat is dit? OPPAS! Katvoet loop! Want dit is ’n woeste en goddelose plek waar ons woon!
Moenie jou tyd mors op rommel wat die Gees kan verdryf nie.
Gaan terug na die Woord (met ’n vergrootglas) om God se wil te onderskei.

Hierdie “onderskei van God se wil” is natuurlik die teenoorgestelde van ongehoorsaamheid.
En dis dit juis wat ons moet doen. Om God se wil te soek – en dan daarvolgens te leef.

Of anders gestel: Sorg dat jy soos ’n radio ingestel is op God se golflengte.

Ons ken die ou radiostelsels van die motors.
As jy by Petrusburg verbyry, dan verloor jy Radio Rosestad.
En as jy daar by Jacobsdal verbyry, dan verskuif RSG – dan moet jy van voor af die stasie soek.

So verloor ons ook soms op ons reis God se stasie.
Ons verloor God se stem.

Dan moet ons eers weer soek en fyn instel op God se stasie.
Gelukkig kom daar toe iets van ’n nuwe ontwikkeling wat hulle AFC genoem het: automatic frequency control. Dié stelsel hou die radio outomaties op die stasie. Nouja, ons kom nie uit met AFC in ons geestelike lewe ingebou nie.
Ons kan maklik uit voeling raak met wat God sê en wat Hy wil.

En juis dít wil die Gees in ons doen: ons skerp ingestel hou op God se leiding, sodat ons vir Hom kan bly lewe as mense van die Lig.

En as ons nou vanuit die Woord en die oortuiging van die Gees bewus raak van dinge wat die Gees verdring? Wat dan?

Vers 11 sê: “…stel dit aan die kaak.”
Maw ontbloot dit!
BLAAS die FLUITJIE!
Dit is om fluitjieblaser te wees.

Wat doen ’n fluitjieblaser?
Hy trek aandag en verklik die oneerlikheid!
HY skree KORRUPSIE!
ONEERLIKHEID!
ROMMEL!
– Maw die fluitjieblaser – trek die aandag op die rommel sodat dit uitgesmyt kan word.
– Rommel in die gemeenskap en in ons eie individuele lewens.
Maar begin by jou eie huis!

Net soos by ’n rugbywedstryd. Stop! Hier was ’n fout! Bal vir die ander span!

Die Gees wil vandag jou aandag trek op die ROMMEL EN ONGEHOORSAAMHEID dat dit uitgesmyt kan word!
En dat jy daarvoor vergifnis kan kry.
En dat jy weer gevul kan word met die Heilige Gees.
Dat die Heilige Gees met die bal kan speel!

Ek sluit af:

Wees baie versigtig!
Kyk mooi – in die BYBEL en in jou LEWE … en in jou omgewing!
Blaas die fluitjie en smyt uit!

Dan sal die Gees jou weer kan vervul!

Trouens die Gees self is die een wat jou help om fyn te kyk…
Hy gee jou die moed om die fluitjie te blaas.
Hy gee jou die krag om die rommel uit te smyt.

En Hy vul jou opnuut met Homself – met LIG!

Leef daarom met ’n fluitjie in jou mond
en met ’n Bybel op jou skoot
en met die Gees wat jou lewe VOL maak.
Die opdrag is: “Word vol, tot oorlopens toe vol, met die Heilige Gees!

Amen