SABSAs daar nou iets tiperend van ons tyd is, is dit die feit dat ons almal hoë standaarde het.  Ons stel hoë standaarde aan onsself, aan ons kinders en aan ons werk.  Natuurlik geld dit ook vir die goed wat ons koop.  Wanneer jy vandag ’n ding koop, is die eerste vraag gewoonlik: is hierdie ding op standaard.  Is dit van ’n goeie kwaliteit.  Want niemand wil gemors koop nie.  Ons wil seker maak dat wat ons koop nie môre met sy strokie teruggeneem moet word nie.

Die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde (SABS) is die liggaam wat sorg dat goed op standaard is.  As jy hierdie merk op ’n ding sien, het jy gemoedsrus, want jy weet dit is van ’n goeie kwaliteit.  SABS standaard is die maatstaf.  Vir die SABS om hulle stempel op ’n ding te sit, moet hulle dit natuurlik vergelyk met ander produkte, selfs in ander lande.  En in hierdie vergelyking vind hulle dan ’n algemene standaard en sit hulle die stempel op.

Ek het gewonder wat is die standaard vir ’n goeie huwelik?  Waaraan meet ons huwelike?  Watter maatstaf het ons om ons huwelik mee te vergelyk?

Wel, kort-kort verskyn daar artikels oor die nuutste statistiek van huwelike.  Ons sou ons met statistieke kon vergelyk.  Tussen 30 000 en 40 000 huwelike word jaarliks beëindig net in Suid-Afrika.  Die gemiddelde tydperk voordat huweliksmaat begin rondkyk vir iemand anders het nou 7 maande geword.  So as jy langer as 7 maande getroud is en nog nie rondgekyk het nie, is jy bo die gemiddeld.

Ons hou ook gereeld die skindernuus dop om na voorbeelde van gelukkige huwelike te soek.  Ons kyk na die sprokiestroues en meet ons aan Huisgenoot standaarde vir getroude paartjies!  Brad Pitt en Angelina Jolie, of Joost en Amor (in gelukkiger dae) word rolmodelle vir “gelukkige” huwelike.

Daarom vriende, omdat dit dikwels die maatstaf of standaard van huwelike is, is mense vandag “gelukkig” getroud wanneer huweliksmaats darem met mekaar kan uithou.  ’n Tipe ’n simbiose-verhouding.  Ons leef net saam, want ons het mekaar nodig en daarom verdra ons mekaar.  ‘n Ander voorbeeld van ’n “standaard” goeie huwelik is as twee mense net kan uithou totdat die kinders uit die huis uit is.  Met die standaard van Statistiek SA in ons ore, hoor ek gereeld dat huweliksmaats se doelwit is om mooi te skei.   Ons sal gelukkig wees as ons kan skei sonder dat dit in ’n lelike bakleiery en hofsaak ontaard.

Dit is die samelewing se standaard vir die huwelik.  En jy kan vanaand vir my sê: gelukkig is dit nie in my huwelik so nie.  En dan dank ek die Here daarvoor!  Maar ek kan ook vanaand vir jou sê dat baie mense se standaard vir ’n gelukkige huwelik is pateties swak!  En een van die grootste redes waarom huwelike lyk soos dit lyk is dat mense eenvoudig tevrede is om middelmatige verhoudings vir maande en jare kunsmatig aan die gang te hou.  Ons het eenvoudig nie meer hoë ambisies en hoë verwagtinge of standaarde vir ons huwelike nie.

Vriende dit terwyl die Heilige Gees vir jou ’n vol en ’n Geesvervulde lewe saam met jou huwelikmaat wil gee!  Die Heilge Gees wil ons help en lei tot ’n Geesvervulde huwelik.   En dit is waaroor vanaand gaan.  Dit is die afskop tot so ’n huwelik.

En in Efesiërs 5 sit Paulus die SABS stempel op huwelike.  En met hierdie SABS stempel skuif hy die doelpale, en stel hy die standaard vir Christen-huwelike as hy sê: ‘n huweliksverhouding is soos Christus.  Kyk hoeveel keer word “soos Christus” gebruik in hierdie gedeelte.

Vers 22: Soos julle aan die Here onderdanig is.

Vers 23: “die man is die hoof van die vrou, soos Christus…”

Vers 25: “Mans julle moet julle vrouens liefhê soos Christus…”

Vers 29: “Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus…”

Nou ons moet hierdie vergelyking met Christus (soos Christus) reg verstaan.  Dit gaan nie net hier oor wat Christus wil hê nie.  Met ander woorde, Paulus sê nie ons moet mekaar eerbiedig of liefhê omdat dit is wat Jesus wil hê nie.  Nee, Jesus se eie optrede word as die model of dan die standaard voorgehou. En in Efesiëres 5,6 word hierdie standaard stempel op alle verhoudinge gesit, nie net op huweliksverhoudings nie.  Op ouer kind verhoudings 6:1-4, en werkverhoudinge 5-9.   In al hierdie verhoudinge moet jy die optrede van Jesus modelleer.

Interessant, Jesus het nie ’n baie goeie en mooi bruid (kerk) gekry nie.  Trouens, sy was redelik vuil en lelik van die sonde.  Maar toe maak Jesus haar mooi!  Daar gebeur toe iets met hierdie meisie voordat sy Jesus se bruid word (vers 26,27).  Sy word gewas / gereining en dan geheilig. Met ander woorde, sy word mooi gemaak deur die Heilige Gees.  En dit is wat Jesus vandag met jou verhoudinge ook wil doen.  Omdat jy gereinig is deur die bloed van Jesus wil Hy ook vir jou en jou verhouding of dan jou huweliksverhouding heilig.  Hy wil dit mooi maak soos daar in vers 27 staan.

Die Heilige Gees, vriende, wil jou huwelik vervul tot die volheid van God.  Hy wil dit vol maak met God.  Hy wil dit meer en meer verander sodat jou huwelik op Jesus gemodelleer sal wees.  Daarom, om dit reg te kry wil die Heilige Gees meer van Homself in julle verhouding sit.  Want dit kan net mooier raak as die Heilige Gees dit mooier maak.  En ek wil vanaand uit hierdie gedeelte drie werkstereine van die Heilige Gees in ons verhouding met mekaar uitlig.  En ek bid dat jy ’n oop hart en oop gemoed sal hê dat die Heilige Gees met jou kan praat en met jou kan werk.

  1. Onderdanig:

Vers 21 staan daar: “Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.”  Die woord wat vir onderdanig gebruik word is hupotasso wat ook beteken gehoorsaam, ondergeskik te stel.

Vriende, onderdanig is nie ’n vrou ding nie.  Onderdanig is ‘n mekaar ding!  Hier staan: wees aan mekaar onderdanig.  Dit is die vertrekpunt vir al Paulus se argumente in hierdie gedeelte oor die huwelik.  Kom ons wees sommer prakties vanaand soos wat Paulus in hierdie laaste paar hoofstukke baie prakties en op die man af raak.  Wat beteken dit as hier staan: wees aan mekaar onderdanig?

Dit beteken dat daar nie trone in ’n huwelik is wat iemand inneem nie.  Dit beteken dat jy nie altyd die belangrikste in jou huwelik is nie.  Dit beteken dat jy nie altyd reg nie.  Onderdanig beteken dat jy nie altyd die een is wat jou sin moet kry nie.  Dit beteken, jy is nie altyd die een wat die laaste woord het nie.  Kom ons doen dan dit wat Paulus vra: kom ons modelleer Jesus se voorbeeld in terme van onderdanig.  Hoe het Jesus onderdanig gewys en geleef?

Ek kon nie aan ’n beter teks dink as Filippense 2:7 nie.  “…maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word.”  Jesus was so lief vir sy bruid dat Hy Homself opgeoffer het vir haar.  Hy het Homself laat kruisig ter wille van haar welsyn en geluk.  Met ander woorde, Sy bruidskerk was sy hoogste prioriteit!

En dit is vir my onderdanig.  Wanneer iemand anders as jyself jou prioriteit is.  Daarom kon Jesus van die troon afklim en ’n voorskoot aantrek, want die heil van sy kerk was sy prioriteit!

Jy sien, dit is anders as die grappies wat ons gereeld hoor: If you get them by the short and curlies, their hearts, mind and purse normally follows.  Ons veg om mekaar aan die kort hare beet te kry.  Ons veg om onderdane.  Wie is nou die sterkste, wie is nou die belangrikste, wie doen nou die meeste, wie werk die hardste, wie verdien die meeste.  Ons bou trone in ons huwelike waarvoor ons om ’n plekke veg.

Onderdanig is wanneer iemand anders as jyself jou prioriteit is.

  1. 2.      Liefde

Ef 5:28: “die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame.  Wie sy vrou liefhet, het homself lief…”

Ons moet liefhê soos Jesus sy kerk liefhet.  Dan gee die Here die opdrag na aanleiding van Sy liefde: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en ander soos jouself.  Dieselfde beginsel ook in die huwelik.  Jy moet vir haar lief wees soos wat jy vir jouself lief is.  Jy moet vir haar sorg so goed soos wat jy vir jouself sal sorg.  Maw, jou man of jou vrou se welsyn moet jou hoogste prioriteit wees.  En dit beteken somtyds dat jy selfs bereid moet wees om aan die korste ent te trek.  Die liefde soek nie sy eie belang nie.  Hierdie liefde laat nie plek vir selfsug nie.  Die liefde is geduldig met mekaar se foute.  Die liefde hou nie boek van die kwaad nie.  Die liefde is nie liggeraak nie.  Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.

  1. 3.      Eerbied

1Pet 3:7 “Mans julle moet verstandig met julle vrouens saamleef.  Bewys eer aan hulle…”

Nou die woord wat vir eer gebruik word is “timé”  Dit beteken: iets waardevols, ’n duur prys of ’n koopsom.  Nou dink sommer net weer aan die koopsom vir ons verlossing.  Die prys wat Jesus betaal het.  Dit is op die ou einde die motivering vir ons eerbied.  Omdat Hy God is, maar omdat God Homself as prys vir ons gegee het.

Dit was vir my die kosbaarste van my voorbereiding vir vanaand.  Dink net hoe anders sal huwelike wees as ons weer vir ’n slag groot en kosbare pryse sit op ons vrou of op ons man.  Jou huwelik sal onmiddellik anders wees as jou man of jou vrou regtig weer een van jou kosbaarste en waardevolste besittings is. En weet julle broers, as jy na jou vrou kyk as jou kosbaarste besitting, sal sy nie swaarkry om vir jou lief te wees en respek te hê nie.

 

Ef 4:33: “…’n vrou moet aan haar man eerbied betoon.”

Die woord wat hier vir eerbied vertaal word is “fobeo” = to be in awe of , verwonderd.

Ons verwonder ons aan skoonheid, aan status, aan geleerdheid.  Die verwondering lê nie in hoe mooi sy lyk of hoe oulik hy is nie.  Dit is tydelike bewondering.  Verwondering lê in jou Christelike karakter.  ’n Man sal hom aan sy vrou verwonder as Hy ietsie van Jesus in haar diens en liefde en karakter raaksien.  En ’n vrou sal haar aan haar man verwonder as sy ietsie van Jesus in haar man raaksien.  Dit is die geboorte van  eerbied vir mekaar.

Mag die Heilige Gees ons huwelike vervul met sy krag sodat ons verhoudinge meer en meer sal wees volgens die standaard van Jesus.  Amen

Vir enige kommentaar kontak:

André Oosthuizen

andrej@webafrica.org.za