Prediker: André Oosthuizen

Preke ook beskikbaar op YouTube kanaal:

Geloofsentrum Universitas Centre of Faith

God ontmoet vir Moses in ‘n belewenis. Die belewenis van ‘n brande bos, ‘n bonatuurlike ervaring en gebeurtenis. En vriende, wanneer God mense in ‘n belewenis ontmoet is Sy bedoeling nie dat ons dit logies en wetenskaplik moet kan verklaar of beredeneer nie. Hy wil hê ons moet dit Goddelik ervaar. Moses het ‘n Goddelike ervaring by die bos wat brand en nie uitbrand nie. Hy beleef die heilige teenwoordigheid van God op ‘n spesiale en bonatuurlike manier. Hy beleef God so intens dat hy sy gesig toemaak, want hy was te bang om na God te kyk. Wat ‘n Goddelike belewenis!
En jy sien, hierdie bonatuurlike en spesiale ontmoetings en belewenisse met God het nie by Moses opgehou nie. Inteendeel, dit het tot vandag toe nog nie opgehou nie.
• In die woestyn het die volk God beleef in wolke, in vuur en weerlig.
• Elia beleef God se bonatuurlike sorg toe hy moeg en moedeloos was.
• Josef droom drome waarin God Hom op ‘n spesiale manier van Sy teenwoordheid bewus maak. God het drome op baie plekke in die Bybel gebruik as belewenisse en ontmoetings met mense.
• Engele praat met Maria en Elisabeth en hulle beleef God se seën en teenwoordigheid
• God verskyn bonatuurlik aan Paulus oppad Damaskus toe – ‘n geloofsbelewenis wat sy lewe verander.
• Petrus gaan in geesvervoering (Hand 10:9) en sien ‘n visioen van ‘n doek met rein en onrein diere – ‘n geloofsbelewenis wat sy bediening verander en grense afgebreek het.
• Die Heilige Gees word uitgestort op Pinksterdag met bonatuurlike belewenisse.
• Paulus is besig met stiltetyd na sy bekering (Hand 22:17) en gaan dan in geesvervoering. Hy hoor die stem van die Here bonatuurlik met hom praat en dit was die begin van sy bediening.
Hier sit vanmôre mense wat God op ‘n bonatuurlike manier gehoor of ontmoet of beleef het. Want Hy is God! En Hy lewe! Die gode van Egipte kan nie beleef word nie, want hulle is dood!
God lewe, daarom kan ons Hom belewe!
Maar dan vra Moses na ‘n belydenis in vers 13: “Wat is sy Naam? Wat moet ek dan vir hulle sê?” Wie is U?” En saam met die belewenis gee God dan die belydenis van ‘n Naam bo elke ander Naam. Ek is wat Ek is. En hiermee breek God deur alle grense en begrip en belydenisse van wie Hy is. Ek is groter as jou prentjie, Ek is groter as jou verwysing, Ek is groter as jou idee of begrip van wie Ek is. Ek is wat Ek is…
En Moses het ‘n (1) geloofsbelewenis en (2) ‘n geloofsbelydenis waarmee hy kon lei.
Belewenis en belydenis is twee kante van dieselfde geloofsmunt. Die een kan nie sonder die ander nie. Want die Here Jesus het gesê dat die Woord en die Gees ons sal leer. Die Woord is die belydenis, die Gees is die belewenis. Die een staan nie los van die ander nie. Elke belewenis moet aan die belydenis van die Woord verantwoord. As ‘n belewenis nie Bybels begrond kan word nie is dit nie van die Gees nie. (Profeet in die lokasie wat bier uitgooi).
Maar die teenoorgestelde is dan ook waar. ‘n Belydenis sonder ‘n belewenis is arm. Want daar is soveel meer van God wat ons moet ontdek en beleef en ervaar as wat enige belydenis kan verwoord.
En ek wil vanmôre iets persoonliks met jou deel. Ek is redelik goed en gemaklik met bely, maar arm aan beleef. Ek het baie oor God te sê, maar min van God al beleef. En ek het ‘n behoefte om meer van God te ontdek, maar veral meer van God te beleef. En daarom is die vraag wat ek myself afvra: Is ek oop is vir geloofsbelewenis? Stel ek my gees oop sodat God deur die Woord en die belewenis van die Heilige Gees met my kan praat? Glo ek dat ek God vandag nog op ‘n bonatuurlike manier kan ontmoet, dat Hy my gees kan aanraak? Of, het ek God afgebaken en beperk tot ‘n baie netjiese belydenis van wie Hy is? Dikwels sonder enige belewenis.
Nou wil ek dit vanmôre waag om vir julle te vertel waar hierdie preek vandaan kom. Dit is nie gebore uit iets wat ek gelees het nie, maar uit iets wat ek beleef het. Ek het ‘n belewenis van God gehad hierdie vakansietyd.
Ek het ‘n droom gehad waardeur die Here met my in gepraat het, so glo ek vandag. En toe ek wakker word kon ek die droom baie mooi duidelik onthou en oorvertel.
Ek het gedroom ek staan op die 1ste verdieping van ‘n baie groot gebou. Daar was mense saam met my in die hierdie gebou en voor my was ‘n gewone venster waardeur ons gekyk het na die see, wat so ‘n entjie onder ons was. Dit was ‘n pragtige gebou met ‘n mooi uitsig, veral met die see wat so naby aan ons was. Ek het probeer visvang uit hierdie gebou uit. Ek het my visstok gehad, die regte aas aan die hoek. Die toerusting was reg om groot visse te vang. Maar die hele nag het ek gesukkel en kon ek nie eers die lyn in die water kry nie. Want die venster waardeur ek die aas wou gooi was te klein. En omdat die venster te klein was, kon ek nie die lyn in die water kry nie, al het ek hoe probeer.
Ek het wakker geword met hierdie droom helder in my gedagtes. En ek het gebid dat die Here vir my sal wys wat die betekenis van hierdie belewenis was. En (ek dink vir die eerste keer in my lewe) het ek myself oop gemaak dat die Here met my selfs deur ‘n droom kan praat.
Maar geen belewenis is los van die Woord of belydenis nie.
En die Heilige Gees het my geantwoord. En dit is wat ek by die Here gehoor het is op my hart gedruk om vir die gemeente te kom sê vanmôre.
• Visvang is natuurlik ons roeping om mense na die Here Jesus toe te lei. Jesus sê vir Petrus in Lukas 5: “Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang.” Dis ons grootste roeping en elkeen van ons het hierdie roeping om vissers van mense te wees.
• Ons het alles om vis mee te vang. Ons is toegerus. Ons het die toerusting, die Woord, ons het die gebou, ons het die mense om saam mee te gaan visvang.
Maar die venster te klein! En as die venster klein bly waardeur ons wil visvang vanuit hierdie groot en mooi gebou, gaan ons nie ons roeping kan uitleef nie. Ons gaan nie mense vang vir Jesus nie. Want die venster is te klein! En die venster is ons belewenis en ons belydenis van wie God is. En wat kom doen God met Moses? Hy kom maak die venster groot! Eintlik breek Hy Moses se raamwerk van wie God is uit! Ek is groter as wat julle dink. Ek pas nie in julle raampies nie! Ek pas nie binne julle gewoontes en tradisies nie. Ek is, wat Ek is!
En liewe kind van die Here Jesus jy het nog nie geestelik gearriveer nie! Ek en jy kan nog baie meer van God leer en baie meer van God beleef as wat ons tot nou toe gedoen het! Maar dan moet ons die venster oopmaak of groter maak sodat die Heilige Gees vir jou en my God se grootheid kan wys en ons sy grootheid kan laat beleef.
God moet vir ons groter word, want God raak vir ons klein. Ons kyk deur ‘n baie klein en dikwels eng en tradisionele en konserwatiewe venstertjie na God. En Hy is baie meer as die venstertjie wat vir jare dalk nog nie groter geword het in my lewe nie.
• Ek het verstaan God hou net van ‘n dominee wat met ‘n toga preek.
• Ek was self ‘n dominee in ‘n gemeente waar God nie daarvan gehou het dat ouderlinge sonder ‘n baadjie aan die nagmaalstafel sit nie. Wat nog te se met ‘n ander kleur das as ‘n witte kerk toe gaan.
• Ek het geleer dat God nie hou van gesange nie, net van skrifberymings, daarom het ons vandag 3 susterskerke. En ek lees gister weer in die koerant, volgens sommiges hou God steeds nie van vroue wat in gemeentes preek nie.
• Vir jare moes ek hoor, God hou nie van swartmense in wit eredienste nie. Vandag hou Hy nie van engels in ‘n afrikaanse kerk nie.
• Ek het saam met my kerk deur ‘n klein venstertjie na ander gelowiges gekyk. God hou nie daarvan dat ons hier hande klap of ons hande in die kerk ophef nie, daarom was die AGS maatjies vir jare die maatjies in die sektekerke.
Dit is die vensters waardeur ons kyk. Dit is die venster waardeur ons wil visvang. En God het vir my gesê die venster moet groter. My belydenis, maar veral ook my belewenis van God moet groter. Want net dan is ek gehoorsaam aan die groot gebod: “Jy moet My liefhê met jou hele hart en met jou hele siel (belewenis) en met jou hele verstand (belydenis). (Mat 22:37)
Slot:
Ek weet nie hoe om die preek vanmôre af te sluit nie. Tot vanmôre het ek nie geweet hoe om af te sluit nie. Ek weet nou die preek het nie ‘n afsluiting nie. Want ek het gaan soek hoe die Here hierdie belewenis met Moses afgesluit het, en ook niks gekry nie. Want Moses het toe saam met God begin loop met ‘n belewenis en ‘n belydenis. God begin vandag loop saam met my en saam dié wat meer van Hom wil leer en ervaar. Mag die Gees ons dan lei tot ‘n dieper belewenis en ‘n groter belydenis van wie Hy is.
Gebed:
Gees van God U is soos die wind. Hy waai waar Hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie altyd van waar Hy kom of waarheen Hy oppad is nie. Maar Here, as ek nie die venster groter gaan oopmaak nie, kan die wind van die Gees nie deur my lewe en gedagtes waai nie en sal ek nooit die krag en volle werking van die Gees ervaar nie.
• Ek wil U dien met groter vensters waardeur ek na U kyk.
• Ek wil sensitief wees wanneer die Gees fluister, praat of wys.
• Leer my Here van ‘n groter belydenis en sensitiewer belewenis. Amen