Picture1André Oosthuizen  andrej@webafrica.org.za

Om vas te byt en te oorleef in moeilike omstandighede is nie altyd vir ons maklik nie.  Maar op ’n manier het die mens die innerlike vermoë om ’n rukkie lank vas te byt en aan te hou.  Ek dink dit is deel van ons lewensinstink.  Een van die televisieprogramme wat ek graag volg is Ultimate Survival waar Bear Grylls sy eie oorlewingsinstink en vaardighede dikwels tot die uiterste beproef.  Hy plaas homself in moeilike situasies waarin hy dan deur middel van instink en oorlewingsvaardighede lewend anderkant moet uitkom.  Ek sien hy hou deesdae kampe waar mense in situasies geplaas word om hierdie oorlewingsvaardighede prakties toe te pas.  Dit word bemark as die utimate survival guide.

Nou vriende, ek en jy hoef nie ’n kamp by te woon nie, want ons lewe in hierdie landjie van ons is in ’n groot sin van die woord een groot oorlewingskamp!  Baie mense is vandag in een of ander oorlewingstryd gewikkel met lewenshindernisse wat nie net koue en honger insluit nie, maar’n verskeidenheid fisiese, geestelike en emosionele hindernisse. 

En miskien is jy nou in een of ander oorlewingstryd waar die hindernisse jou uitput of waar jy miskien verdwaal in ’n warboel van bekommernis en onsekerheid.  Elkeen van ons beland van tyd tot tyd in so ’n oorlewingstryd.  Party mense is in ’n oorlewingstryd om die rekeninge betaal te kry of ’n werk te behou.  Ander se oorlewingstryd is hulle gesondheid.  Ander se oorlewingstryd is om uit te hou by die werk en onder moeilike omstandighede gemotiveerd jou beste te bly doen.  Ander se oorlewingstryd is ’n emosionele stryd,’n stryd in hulle gedagtes om elke dag met moed en geloof te bly lewe.  Ander weer ervaar hindernisse in huwelike en verhoudinge.  Party mense sukkel om geestelik te oorleef.  Sukkel eenvoudig om te bly glo dat die Here sorg en lief het en gaan help.

En soos ek sê, ons beland gereeld in sulke situasies.  Ons kry vir Paulus in 2 Korintiërs waar hy praat oor sy eie lewenshindernisse.   Hy praat oor die kere toe hy geslaan is, in die tronk gegooi en in oproere beland het.  Die kere toe hy baie swaar moes werk om die pot aan die kook te hou, nagte sonder slaap was en honger gely het.  En behalwe hierdie fisiese swaarkry het hy geestelik en emosioneel ook somtyds gesukkel om te survive.  Hy praat gereeld van ‘n doring in sy vlees.  In hierdie een geval in Korintiërs was daar ’n klomp misverstande oor sy gesag as apostel van Jesus.  En dit was vir Paulus sekerlik een van die laagtepunte van sy bediening.  Want sy lewe het daarom gedraai om die Here Jesus te dien, en nou betwyfel mense die hart van sy bediening.  En die vraag is natuurlik, hoe oorleef ’n mens hierdie verskeidenheid lewenshindernisse?  Hoe kom jy heel ander kant uit?

En ons sê baie maklik, met goeie bedoelings vir mense in moeilike situasies ag, dis nie so erg nie, byt net vas, dit sal weer beter raak, die son sal weer skyn.  En dit is so, niemand gee sommer net moed op nie.  Almal het ’n oorlewingsinstink wat sorg dat ons ’n rukkie langer kan vasbyt.  Maar vriende, om te kan oorleef vandag het gelowiges saam met die vasbyt geestelike oorlewingsvaardighede nodig.  Ons het nodig om geestelike oorlewingsvaardighede aan te leer en toe te pas sodat ons ook soos Paulus in vers 6 kan sê, ons het hierdie situasies met onderskeiding oorkom en hanteer.

En wat my opval in hierdie gedeelte is 3 oorlewingsvaardighede wat hom instaat stel om ’n lewe van oorwinning te leef.  Met ander woorde, as ons vir Paulus se geestelike oorlewingskamp sou inskryf is daar drie vaardighede, geloofsbeginsels wat hy ons sou leer om nie net te oorleef nie, maar om gesond en sterk aan die ander kant uit te kom.

  1. Die Woord van waarheid as kompas

Een van die basiese goed van oorlewing is om te weet waar noord is.  Jy moet kan bepaal waar jy is en in watter rigting jy moet beweeg.  Want as jy nie weet in watter rigting jy moet loop nie, kan dit maklik gebeur dat jy in sirkels loop en nêrens uitkom nie.

As kind van die Here moet die Woord jou lei en rigting gee.  Die Woord van die Here is die lig op jou pad.  Dit is die kompas van jou lewe.  En jy sien vriende, die Woord is nie net die inhoud van die Bybel nie, dit is nie net die intelektuele, dit wat ek van God weet of lees nie.  Die waarheid word gevind en gevorm in ’n verhouding met die Here Jesus.   Die Woord alleen bring nie rigting nie.  Dit is wanneer jy die Woord binne ’n geloofsverhouding met God gebruik dat jy rigting kry.  Die Woord, saam met gebed en jou daaglikse loop saam met God, gee rigting in elke lewenshindernis.  En sonder hierdie kompas van die Woord in ’n verhouding met God sal gelowiges eenvoudig nie die pad deur die lewe kry nie.

En ek is seker ons elkeen sal vanmôre kan getuig hoe die Woord van die Here ons al in vele lewenshindernisse bemoedig het.  Of hoe die Here ons in die waarheid gelei het in besluite wat ons moes neem.  Of hoe die Woord van die Here getroos en nuwe rigting gegee het.  Aan die ander kant verdwaal baie mense vandag in moedeloosheid, in ’n oerwoud van sonde omdat die lewenskompas, die Woord van God nie meer die rigting gee in hulle lewens nie.  Mense maak vandag eerder staat op hul eie spitsvondighede en insig, loop eerder saam met die stroom of in die rigting waarin die meerderheid loop.  “Satan’s greatest weapon is man’s ignorance of God’s Word.”  As die kerk van die Here Jesus nie in hierdie wêreld wil verdwaal nie, sal ons onwrikbaar moet vashou aan die waarheid van God se Woord.

Hoe lyk jou lewensvaardigheid met die Woord van die Here.  Gebruik jy jou kompas?  Loop jy in God se rigting?  Bepaal die Here regtig die rigting val jou lewe, in alles wat jy doen en aanpak, of volg jy jou eie kop en insig?  Liewe kind van die Here Jesus, as jy nie wil verdwaal nie, moet jy saam met die Here loop.  En as jy saam met God loop kan jy weet, jy loop in die regte rigting.

  1. Oorgenoeg krag om uit te hou

Een van die grootste gevare in ’n oorlewingsituasie is dat jou kragte so min kan raak dat jy nie ’n tree verder kan gee nie.  Op daardie punt is dit – soos die kinders sal sê – game over.

Paulus skryf aan die gemeente in Filippie en vertel dan in Filippense 4:12 van nog oorlewingsituasies en hindernisse waarin hy homself bevind het. “Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is; van alles het ek ondervinding: om genoeg te hê om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly.”  Maar dan sluit hy af: “Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.”

Jy sien liewe kind van die Here, omdat die Here by jou is, omdat jy saam met die Here loop, daarom sal jy nooit in ’n situasie beland waar dit game over is nie.  Jy sal nooit op ’n plek wees waar jy nie krag het om nog ’n entjie verder te gaan nie.  Want jy het ’n onuitputlike bron van Krag in en agter jou.  ’n Krag wat jou nooit nooit in die steek sal laat nie.  ’n Krag wat jou sal optel, wat jou sal dra, wat jou sal trek, wat jou sal stoot oor elke liewe lewenshobbeltjie, selfs ver bo jou eie kragte of vermoë.  Want die krag kom van God en nie van jouself nie.  En daarom bid Paulus in Efesiërs 1 dat die Here se kinders tog sal besef dat Sy krag altyd vir ons genoeg is in elke sitausie.

Terwyl jy loop en die een hindernis na die ander trotseer moet jy onthou dat daar altyd meer krag in jou is as wat jy mag voel of dink.  Want wanneer jy swak is, maak God jou sterk!  Wanneer jy nie langer kan uithou nie, gee God nog krag!  Jy het meer krag, jy kan verder gaan, jy kan langer uithou as wat jy dink of voel vanmôre.  Moenie moed opgee nie, want God is jou krag en sterkte!

  1. Die wapen om reg te bly doen

In elke oorlewingstassie moet daar ’n mes wees.  Die mes is natuurlik om goed gesny te kry, maar ook om te gebruik vir aanval en verdediging.  Dit is ook die letterlike vertaling van vers 7.  Daar staan “ in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van die geregtigheid in die regter en linkerhand…”  Regter en linkerhand kan ook vertaal word met “aanval en verdediging” en geregtigheid is om God se wil te doen.  Met ander woorde, die wapen vir aanval en verdediging, is om die wil van God te doen.

Jy sien vriende, wanneer die Woord jou kompas is en die krag van jou God dryf, kan jy die wapen opneem deur onwrikbaar te bly lewe en te doen wat reg is, wat God wil hê.  En ons behoud as kinders van die Here in hierdie lewe, ons behoud as gelowiges in ons land, is nie ’n nuwe regering of ’n beter grondwet nie, maar om eenvoudig te bly doen wat God wil hê ons moet doen – hoe moeilik dit ookal mag wees.

En wat vir my opvallend is van Paulus se oorlewingsvaardighede, is die direkte verband tussen die krag van God en om die wil van God te doen.

Wanneer kry ons hierdie ongelooflike krag van God?  Ons kry dit wanneer ons die wil van God doen!  Wanneer ons doen wat God wil hê ons moet doen, wanneer ons loop waar die kompas wys ons moet loop, dan gee die Here deur sy Gees vir ons die krag om te volhard.  Met ander woorde vriende, God se krag kom wanneer ons reg doen.  Die Here gee nie krag om verkeerd te doen nie.  Hy gee nie krag om op afdwaalpaadjies te bly loop nie.  As jy op jou eie pad wil loop sonder God, dan is jy op jou eie en dan is die kans goed dat jy iewers moeg en sonder krag tussen die varke gaan eindig.  God gee krag wanneer jy doen wat reg is.

En daarom is die 3de oorlewingsvaardigheid, in aansluiting by verlede week se sout in die wêreld, om eenvoudig te volhard om reg te doen.  En dan maak dit nie eers saak hoe moeilik dit is om die regte te doen nie, want jy weet God se krag oortref alles.

3 vaardighede: loop met die Woord as kompas, met die krag van God en met die wapen om reg te doen.

Slot:

Vanmôre word 2 kindertjies gedoop.  Hulle weet nog nie van lewenshindernisse nie.  Maar Paulus kom leer die geloofsvaardighede vir wanneer hulle dit mag nodig kry.  En ek dink nie daar is 3 beter geloofsvaardighede wat ons vir ons kinders kan leer as juis hierdie 3 nie.  ’n kompas van die Woord, die krag van God en die wapen om reg te bly doen.

In al die lewenshindernisse waarin jy jou bevind of nog mag bevind sal hierdie 3 geloofsbeginsels jou laat oorleef.  Nee, nie net laat oorleef nie, maar ’n lewe van oorwinning laat leef!  Amen