Ons ken van kleins af die storie van Jakob. Jakob het ’n tweelingboetie gehad, Esau. Dit is nou die boetie wat sy eersgeboortereg vir ‘n pot lensiesop verkoop het. En toe hulle pa Isak oud geword het, het hy vir Esau gevra om vir hom ‘n bokkie gaar te maak sodat hy hom kan seën. En dan lees ons van die skelmstreke van Rebekka en Jakob om sy pa om die bos te lei

deur velletjies om sy arms te bind sodat Isak toe vir Jakob in plaas van Esau seën. Toe Esau dit hoor was hy natuurlik baie kwaad. So kwaad dat hy sy boetie wil doodmaak. Nie soos ons kinders mekaar met die dood dreig nie, Jakob vlug vir sy lewe! En terwyl hy weghardloop en wegkruip droom hy een nag van ‘n leer wat op die aarde staan en die punt van die leer raak aan die hemel, en engele van God klim op en af met die leer. En in die droom praat die Here toe met hom. En die Here verseker hom van sy teenwoordigheid. Ons lees daarvan in Gen. 28:13: “Toe kom staan die Here by Jakob en sê: “Ek is by jou en Ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat Ek jou beloof het.” En vriende, hierdie ontmoeting met die Here het Jakob se lewe verander. Hy noem die plek Bet-El. Die huis van die Here. Die teenwoordigheid van die Here. Die plek van belofte in ‘n krisistyd in sy lewe. Die plek waar die Here Jakob versterk het om op te staan en met sy reis voort te gaan omdat hy geweet het: die Here belowe Hy is by my! Nie lank daarna nie, gebeur daar ‘n vreeslike ding in Jakob se lewe. Sy dogter Dina word verkrag. Nou vir ‘n pa is seker een van die ergste goed wat met jou kan gebeur as daar iets met jou kinders gebeur. En toe sy seuns van die veld af terugkom en hy dit vir hulle vertel is die uiteinde van die storie dat Dina se boeties, wraak wil neem. Jakob se seuns raak buite beheer, soveel so dat elkeen ‘n swaard gevat het, die stad ingegaan en al die mans doodgemaak het. Hulle het die stad geplunder, die mense se goed gevat en die vrouens en kinders as gevangenes saamgevat. En hierdie impulsiewe optrede van sy seuns het die krisis vir Jakob vererger, want skielik is hulle eie lewens ook in gevaar. Vers 30: “Toe sê Jakob vir Simeon en Levi: “Julle het my in die moeilikheid gebring, want julle het my naam sleg gemaak by die mense van hierdie land… Ek het maar ‘n klein klompie mans by my. As die mense van die land almal saamstaan teen my, sal hulle my en my mense verslaan en ons om die lewe bring.” ‘n Krisis! So diep in die moeilikheid dat dit voel of jou lewe uitmekaar val. Moedeloos, bekommerd, mismoedig, bang. En toe kom doen die Here ‘n wonderlike ding. Hoofstuk 35:1: “God het vir Jakob gesê: “Maak jou klaar en gaan na Bet-El toe en bly daar. Ek is die God wat daar aan jou verskyn het toe jy vir jou broer Esau gevlug het.” Vriende, in Jakob se krisis-uur stuur die Here hom terug na die plek van belofte! Hy stuur vir Jakob terug Bet-El toe. So asof die Here wil sê: Jakob, Ek weet dit is nou nag. Ek weet jou lewe is nou deurmekaar. Jakob Ek weet jy is bang en Ek weet dinge lyk vir jou donker. Maar Jakob, jy moenie vergeet nie! Onthou vir Bet-El. Onthou die belofte wat Ek daar aan jou gemaak het dat Ek by jou sal wees, dat Ek jou sal beskerm en dat Ek jou nooit in die steek sal laat nie. Neem My op My Woord Jakob. Gaan terug Bet-El toe om dit te onthou! En Jakob pak letterlik sy goedjies op om te gaan onthou hoe die Here by hom was toe hy in die moeilikheid was! Vriende, miskien is jy en Jakob in dieselfde bootjie vanmôre. Miskien is jy ook soos Jakob bang omdat dit donker geword het. Miskien is jy ook bekommerd oor die mense rondom jou, jou man of vrou, jou kinders, jou geld, jou gesondheid, jou werk, wat ook al. Miskien het jy ook al moedeloos geraak omdat die Here so lank vat om beloftes waar te maak en so lank vat om jou in jou nood te antwoord. En weet u, dan kom doen die Here vanmôre met jou presies dieselfde as wat Hy met Jakob ‘n paar duisend jaar gelede gedoen het. Hy vat jou terug Bet-El toe. Hy kom herinner jou aan wie Hy is! Wat Hy alles vir jou al gedoen het! Wie Hy in die verlede vir jou was! Hy kom herinner jou aan die duisende beloftes in sy Woord van Sy sorg en liefde en beskerming! Beloftes wat volg op die groot belofte wat Hy sommer al by jou doop gemaak het: Ek sal jou God wees, jy is Myne. Niks sal jou uit My hand ruk nie. Ek is jou Herder, jy sal niks kortkom nie. Kom na My toe, Ek sal jou rus gee. Moenie bang wees nie, Ek is by jou. Ek sal jou lei en beskerm sodat jy nie jou voet teen ‘n klip sal stamp nie. Ek is groter as wat jy bid of ooit kan dink. Ook groter as jou bekommernis en probleme. Ek laat julle nie soos weeskinders agter nie, maar julle het My Gees wat julle sal lei en beskerm en help. Vriende, so is die Woord van die Here vol beloftes van sy sorg. Maar weet julle, een van die grootste redes vir ons paniek en moedeloosheid is ons vergeetagtigheid. Ons is gelowiges met Alzheimers. Ons onthou maklik die slegte, maar vergeet die goeie. Ons raak dikwels so vasgevang dat ons van God vergeet. Vergeet wie Hy is, vergeet hoe groot Hy is, vergeet wat Hy al vir my gedoen het, vergeet wat Hy belowe het. En dit is eenvoudig wat die Here kom doen. Hy vat vir Jakob terug na ’n ontmoeting met Hom, en Hy kom herinner hom aan God. En wanneer ons God onthou leef ons anders, praat ons anders, dink ons anders. Wanneer jy die Almagtige Here saam met jou in die bootjie of in die oond of in die donker, midde in jou krisis raaksien, is daar hoop. Slot Jakob en sy seuns is toe nie agtervolg en doodgemaak nie. Want die Here het die mense in daardie omgewing so bang gemaak vir hulle. Miskien het jy ook, soos ek, in moedelose situasies so bietjie van God vergeet het. Dan kom herinner die Here jou maar net weer aan wie Hy is. En Hy fluister in jou oor ONTHOU: “Ek is by jou en Ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat Ek jou beloof het.” Onthou, moenie vergeet nie. Amen.