Picture1André Oosthuizen  andrej@webafrica.org.za

In Openbaring 1 en 5 het ons twee prentjies van God gesien.  Die een was van Jesus en die ander van God in die hemel op die troon.  Dit is waarmee ons reeks begin het, met God wat op die troon sit, wat alles onder beheer het en voor wie die see spieelglad is.  Hierdie beeld van God op die troon is ’n beeld wat reg deur Openbaring soos ’n goue draadjie loop.  En daar is ’n goeie rede voor.  In Openbaring gebeur daar onstellende goed.  Verlede week het ons uit Openbaring 6 gehoor van perde wat hardloop en martelare, maar dit alles moet gesien en verstaan word teen die agtergrond en in die lig van God wat op die troon sit!  Die Alfa en die Omega, die Almagtige wat is en wat was en wat kom!   So terwyl ons nou die Daniël lied gesing het, die lied oor ons eie commitment teenoor die Here in hierdie tyd waarin die perde hardloop, kan ons nie die Daniël lied sing sonder die prentjie van God op die troon nie.  Ek en jy kan nie net lewe met ons oog op die wêreld nie, maar moet God op die troon sien sit.  Wanneer jy jou oog op Hom rig sal jy geseënd voel wanneer Hy jou groet met sy genade, liefde, grootheid en teenwoordigheid. 

Sing: Hoe groot is ons God

Daar is sekere goed wat ’n mens baie maklik van jou kinderjare vergeet en soos tyd aanstap eenvoudig afleer.  Een van daardie goed wat ons vergeet en afleer is byvoorbeeld kinders se opgewondenheid oor verjaarsdae en Kersfees.  Onthou jy nog hoe jy nie kon wag dat jy moet verjaar nie!  Of hoe ons Desembers omgewens het net sodat Kersfees kan kom!  Dit was 2 goed waarna ons jaarliks uitgesien het.  En ek wonder toe sommer of daar nog iets oorgebly het om na uit te sien in grootmense se lewens?  Ek bedoel, waarna sien jy nog uit?  Want jy sien, om na iets uit te sien, maak dit wat ek vandag moet doen en trotseer soveel makliker.  Reg of verkeerd, werk op ’n Woensdag word makliker wanneer jy besef, Vrydag is net twee dae weg!  Of die uitsien na ’n vakansie gee bietjie meer moed en entoesiasme om aan te hou werk.

Op ’n manier is uitsien na iets soos Poweraid.  Dit gee vir jou so bietjie meer moed en energie om aan te gaan.  En in Openbaring 7 sien Johannes twee Poweraid prentjies.  En albei hierdie prentjies gaan oor die hemel, wat natuurlik aansluit by die prentjies wat God van Homself in die hemel vir ons gewys het in hoofstuk 1 en 5.  Die eerste prentjie gaan oor kinders van die Here wat nog op aarde lewe, maar met die wete of dan uitsien dat hulle hemel toe gaan (v1-8) en die 2de prentjie is dié wat reeds in die hemel is (9-17).  En ouens, dit is een van die goed waarmee Openbaring vir my help.  Openbaring help my uitsien, dit help my met ’n groter of ‘n nuwe prentjie.  Dit help my om te onthou dat dit wat hier op aarde gebeur net ’n druppel in die emmer is.  Ons kan so vasgevang raak in die hier en die nou dat ons later dink en glo en selfs so lewe dat dit wat ons hier het al werklikheid is wat daar is.  Maar Openbaring kom wys ons iets om na uit te sien!  Poweraid prentjies!  Ons het iets beter om na uit te sien!  Ons kan uitsien na ’n ewige vakansie!  Ons swaarkry gaan uitloop op iets beters. En ek dink nie dit is iets waarmee ons elke dag lewe nie.  Inteendeel, dit kan dalk vir jou vreemd klink vanaand om te dink jy moet lewe met die hemel in jou gedagtes.  Maar dit is wat Openbaring 7 voorstel jy moet doen.  Saam met jou koffie en die Volksblad in die môre gaan die Poweraid prentjies van die hemel om vir jou te help perspektief hou in dit wat gebeur!

Kom ons lees Openbaring 7   

Openbaring 7 begin met 4 engele wat by die 4 hoeke van die aarde staan.  Natuurlik was die aarde vir die mense van die Nuwe Testament plat.  Daarom staan die engele by die hoeke van die aarde, met ander woorde hulle dek die hele aarde.  En hierdie engele het ’n baie spesifieke opdrag.  Hulle moet 4 winde keer sodat die wind nie op die land en op die see sou waai nie.  Nou wind is hier simbolies van God se oordeel, soos ons op ander plekke in die Bybel ook kry.  So die Here gee hierdie 4 engele opdrag om God se finale oordeel vas te hou, te keer.    En daar is ’n rede waarom die engele vandag nog met al hulle mag en krag hierdie oordeelswind van die aarde moet weghou.  En die rede is ouens sodat die kinders van God eers klaar gemerk kan word!

In vers 2 lees ons dat Johannes ’n ander engel sien met die seël van die lewende God.  Met ander woorde, terwyl die 4 engele op die 4 hoeke van die aarde staan om die finale oordeel van God te keer, is hierdie ander engel druk besig om die kinders van God te merk met ’n seël.  Daarom het hierdie engel God se seëlring waarmee hy merk.  Nou weet ons mos konings het so ’n seëlring gehad waarmee dokumente gewaarmerk is.  So ’n seël was in die antieke wêreld gebruik om eienaarskap en beskerming te bevestig.  Met ander woorde, wanneer hierdie engel mense merk met die seël van God is dit ’n waarborg van twee goed…

  1. dat hulle aan God behoort
  2. dat God hulle sal beskerm

1 Kor 6:19-20 sê: “Julle behoort nie aan julleself nie: julle is gekoop, en die prys is betaal”.  Ouens terwyl die 4 engele die oordeelswind vir nog so rukkie van die aarde af weghou is die vraag jy ook een van dié is wat deur die engel gemerk is?  En hoe weet jy jy is gemerk?  Vers 14 sê, die mense wat gemerk is is die mense met die wit klere aan: “Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die Lam.”  Met ander woorde, as jy ’n kind van die Here Jesus is, as jy glo dat Jesus jou Verlosser is, as jy aanvaar dat Sy bloed jou lewe skoon was van die sonde en die dood, dan het die engel jou gemerk!  Want hierdie merk word nie met ink of met was gemaak nie, maar met bloed!  Met ander woorde, die mense wat deur die engel gemerk word, word met die bloed van die Lam gemerk, ja as ’n teken dat hulle aan God behoort, maar ook as ’n teken dat God hulle sal beskerm.  Jy dra ’n bloedmerk!

Nou, onthou julle die paasfees in die Ou Testament?  Dit is mos gevier omdat die volk uit Egipte gered is en veral omdat die oudstes nie doodgemaak is tydens die laaste plaag nie.  En hoe het die oudste seuns die dood vrygespring?  Deur die merk van bloed op die deurkosyn!  Dit is wat tydens Paasfees gevier is!  Die huise wat met die bloed gemerk is, het die dood vrygespring!  Nou hier in Openbaring 7 word mense ook gemerk met bloed, maar nie van ’n gewone lammetjie nie, hulle word vir ewig gemerk met die bloed van die Lam Jesus!  Op 1: 5 sê: “Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos…”  In Op 5:9 toe die Lam die boekrol vat sing die mense in die hemel: “U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie.”  En die bloed van die Lam ouens waarmee jy gemerk is verseker ook dat jy die dood sal vryspring, want die bloed is die prys wat vir jou betaal is! En jy word beskerm deur die bloed van Jesus wat die dood en die bose oorwin het.

Omdat ons onder die bloed van Jesus staan kan mense ons lewens wegvat, hulle kan ons geld vat, ons huise vat, ons grond vant, hulle kan selfs ons lewe vat, maar hulle kan nie Jesus by ons wegvat nie, hulle kan nie die merk of seël van Jesus se bloed wegvat nie!

Johannes hoor die getal van dié wat gemerk is met die bloed van die Lam in vers 4.  Nogal ’n interessante ding wat die Here vir Johannes sê né! Hy kom sê vir Johannes hoeveel bloed is beskikbaar vir die engel om mense mee te merk.  Maw, hoeveel mense kan met die bloed gekoop of gemerk word?  En dan kom die antwoord, 144 000.  Dit is die hoeveelheid bloed beskikbaar.  Nou hoeveel mense dit?  Die vraag is natuurlik, is die 144 000 mense nie alreeds gemerk en in die hemel nie?

Nou party mense glo so.  Die 144 000 is letterlik soveel mense.  So as daar 144 000 mense voor ons gelowige kinders van God was, dan is die hemel nou vol.  Die kaartjies is uitverkoop.  Daar is nie meer sitplek nie, sorry vir jou!  Maar daar is ook ’n ander verstaan van die 144 000, wat meer sin maak.

Julle sal ook weet uit die vorige gedeeltes in Openbaring dat daar simboliese betekenisse in getalle is.  144 000 is 12 x 12 x 1000.  12 is die volle getal verlostes van die Ou Testament x 12, die volle getal verlostes van die Nuwe Testament x 103.  10 is die volledige getal en tot die mag 3 dui natuurlik Goddelikheid aan.  So hierdie 144 000 is die volle getal mense van die Ou Testament en die volle getal mense van die Nuwe Testament wat Jesus red, met ander woorde die hele kerk!  Dit is al die kinders van God, uit elke nasie, stam, volk en taal!  Die bloed is dus genoeg vir die hele wêreld!  Dit maak sin né, want so lief het God die hele wêreld dat Hy nie wil hê een moet verlore gaan nie.  Daar is dus genoeg bloed vir almal, maar die hartseer is dat nie almal hierdie merk van die engel kry of wil hê nie.

Slot:

Ek hoop dat die merk van die engel vir jou vanaand troos kom gee.  Troos in die wete dat jy deur God gemerk is, aan God behoort en dat Hy jou vir ewig sal beskerm.  Maar, daar is 4 engele wat die winde keer.  Die Here gee nog uit groot genade tyd sodat meer mense gemerk kan word.

Interessant van Openbaring is dat jy nie mense kry wat nie gemerk is nie.  Met ander woorde, almal is op een van twee maniere gemerk.  Jy is of met God se seël gemerk of met die merk van die antichris (13:16).  Met ander woorde, of jy is die eindom van God, of jy is die eindom van die duiwel.  Jy is een van die twee, maar nooit neutraal of ongemerk nie!  Daarom kan jy ook nie neutraal of ongemerk lewe nie.  Jou lewe verteenwoodig of vir God, of die duiwel.

Mag ons lewe getuig van die feit dat die Lam ons gemerk het.  En mag hierdie bloedmerk ’n voorbeeld en getuienis wees vir hulle wat nog nie gemerk is nie.  Amen