Prediker: A.J. Oosthuizen

Ek het nogal gesukkel met vanmôre se preek. Het gisteraand besluit om eerder 2 preke oor die gedeelte te maak. Vanmôre oor die salwing van die Gees en volgende week oor die geloofshandeling van salwing.
Skriflesing: Jakobus 5:13-20
Jakobus 5 gaan in wese oor gebed. Want die Here Jesus het ons geleer om in gebed en smeking na Hom toe te gaan met al ons behoeftes. Met ons fisiese behoeftes, met ons emosionele behoeftes en met ons geestelike behoeftes.
Daarom sê Jakobus in 5:13: “As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid.” En in vers 16: “Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking.” Ons weet, ook uit ondervinding, wanneer ons in gebed na God gaan, luister Hy. Maar dit is nie ‘n passiewe luister nie. Hy hoor nie net nie, Hy neem nie net kennis nie, gebed aktiveer God se krag in ons lewens! Dit aktiveer die genesende en seënende werk van die Heilige Gees in ons lewens.

Maar dan voeg Jakobus ‘n geloofshandeling by hierdie belydenis oor gebed in vers 14. “As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder die aanroeping van die Naam van die Here.”
Nou waar kom hierdie gedagte van salwing vandaan,waarvan Jakobus praat saam met die gebed? Kom ons begin by die makliker deel.
1. Bid en drink jou pille!
Die woord wat hier met salf vertaal word, kan ook beteken om in te vryf. Olie was in die Bybelse tyd soos medisyne. Mense het dit gebruik om allerhande kwale mee te behandel. Die bekendste teks hieroor is seker die barmhartige Samaritaan, waar ons lees in Lukas 10:34 dat die Samaritaan die man se wonde met olie en wyn behandel en dit verbind het.
Wat Jakobus dus ook hier sê is dat wanneer jy siek is moet jy jou medisyne gebruik en bid. En vriende, dit is ‘n baie belangrike geloofsbeginsel wat Jakobus leer! Want daar is baie mense vandag wat glo dat dit ‘n teken van ongeloof is om vir behandeling te gaan of medikasie te gebruik. En dit is eenvoudig nie Bybels om te sê, as jy ‘n gelowige is mag jy nie medikasie gebruik of behandeling kry nie. Jakobus leer, bid en drink jou pille! Die Here gebruik mense en die wetenskap ook in sy hand om genesing te bring. Maar dan gaan genesing altyd met gebed gepaard, want dit is God wat genees!
2. Dieper geestelike betekenis in salwing
Maar dan is daar ook ‘n dieper betekenis in die salwing. En ek wil vanmôre begin by die salwing met die Gees en volgende week oor die salwing en gebed verder praat. Eers die salwing met die Gees vanmôre op Pinksterdag.
Om iemand met olie te salf was ‘n gebruik wat ons menigde kere in die Ou Testament raaklees. Ons lees van:
1. Die salwing van konings – 1 Sam 10:1
2. Die salwing van priesters – Eks. 29:7
3. Die salwing van profete – 1 Kon. 19:16
En elke keer staan hierdie salwing in die teken daarvan dat God se Gees op hierdie mense rus sodat hulle hulle werk in diens van God se koninkryk kan verrig. Salwing was dus ‘n teken van die Gees se krag en die Gees se teenwoordigheid in mense se lewe.
In die Nuwe Testament kom die groot Koning, Priester en Profeet, die Here Jesus. En Hy word genoem, die Gesalfde! Ons lees in Lukas 4:18 waar die Here Jesus sê: “Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig.” In Lukas 7 word Jesus letterlik gesalf deur die vrou wat die albastevlessie olie bring, ook as teken van die verlossingswerk wat Hy moet doen aan die kruis! Christus beteken Gesalfde!
Salf beteken: bonatuurlike seën en toerusting vir ‘n taak waarvoor jy aangestel is.
En toe die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is, het al die gelowiges hierdie bonatuurlike krag en seën en toerusting ontvang om konings, priesters en profete van God te wees!
Jy is gesalf met die Heilige Gees!
1 Johannes 1:20 sê: “Julle is egter met die Heilige Gees gesalf, en julle ken almal die waarheid.” Omdat jy die waarheid ken, omdat jy die Here Jesus aangeneem het en in Hom glo, het jy die salwing van die Heilige Gees ontvang. Jy is bonatuurlik bemagtig, jy is bonatuurlik geseën, is reeds bonatuurlik toegerus om as gesalfde van die Here Jesus te lewe.
Daarom liewe kind van die Here Jesus, hoef jy nie op Pinksterdag te wonder of jy die salwing van die Heilige Gees ontvang het nie. Want as jy glo dat Jesus die Gesalfde van God is, het jy die salwing van die Gees ontvang!
Ek en jy moet hierdie nuwe identiteit wat die Gees vir ons gegee het opneem en as gesalfde begin lewe!
• Soos Dawid en Simson, toe die Gees oor hulle vaardig geword het (hulle gesalf het) die ondenkbare kon doen om Goliat te verslaan en ‘n tempel om te trek, so salf die Gees jou met krag en geloof om vandag vreesloos en dapper jou uitdagings en swaarkry te hanteer. Want die Gees het jou reeds gesalf met bonatuurlike krag, daarom is jy tot alles instaat omdat Jesus vir jou die krag gee!
• Die Gees salf jou met God se seën en teenwoordigheid sodat jy nooit alleen loop nie, nooit alleen veg nie, nooit alleen hoef te voel nie. Want jy is geseën met die inwonende, alomteenwoordigde Gees in jou lewe!
• Jy is gesalf met die Gees wat jou leer en jou wys as jy dom en raadop raak.
Hoe ongelooflik geseënd om met die Gees gesalf te wees! Jou identiteit is dat jy ‘n gesalfde is!
En gebed aktiveer hierdie bonatuurlike seën en toerusting van die Gees in jou lewe. Daarom sê Jakobus, die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking! Gebed is die sleutel wat hierdie bonatuurlike skatkamer van God se seën, krag en toerusting oopsluit. En elke keer wanneer jy bid, neem jy hierdie identiteit as gesalfde van God op en aktiveer God die krag van die Gees in jou en in ander se lewe om geseënd, kragtig en toegerus te lewe.
Nagmaal vanmôre staan nie net in die teken van jou verlossing nie. Nagmaal is ook die teken van jou salwing. Dit bevestig jou identeit as verloste kind van God en gesalfde met die Gees. En as jy hierdie stukkie brood eet en die wyn drink is dit nie net ‘n belydenis dat jy gered is nie, maar ‘n ook ‘n belewenis van die Gees se werk in jou lewe en ‘n belewenis van die Gees se seënende krag en teenwoordigheid as jy hier uitstap.