Prediker: A.J. Oosthuizen

Ons het verlede week gehoor dat ons gesalf is met die Heilige Gees. Ons identiteit as gelowiges is mense wat die volle werking van die Heilige Gees in ons lewens het. Daarom moedig Jakobus ons aan om te bid, want gebed is die sleutel wat die krag van die Heilige Gees in ons en mekaar se lewens ontsluit. Daarom dat die gebed van ‘n gelowige ‘n kragtige uitwerking het.
Ek wil vanmôre verder gaan met hierdie teks uit Jakobus 5 en spesifiek fokus op genesing. Die genesing wat die Heilige Gees in mense se lewens bring wanneer daar gelowig gebid word.
Skriflesing: Jakobus 5:13-20
Wanneer Jakobus praat van die genesing wat die Heilige Gees bring in die lewe van gesalfdes (want dit handel hier spesifiek oor gesalfdes), gebruik hy verskillende woorde vir genesing. Aanvanklik toe ek die teks gelees het, het ek dit nie raakgesien nie. Jakobus het meer ingedagte as fisiese genesing. Ons lees in vers 15,16 drie keer die woord genesing of gesond maak:
“En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke 1 genesing bring: die Here sal hom 2 gesond maak. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle 3 gesond kan word.”
Kom ons gaan kyk na die 3 soorte genesing wat die Heilige Gees bring in die lewe van gesalfdes.

1. “En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke 1 genesing bring:”

Hierdie genesing is letterlik redding (sootzoo). Dus is die eerste genesing wat die Heilige Gees bring in mense se lewe, geestelike genesing! Dit is ook die rede waarom Jakobus in hierdie gedeelte praat van die vergifnis van sonde (15,19,20). Nie om sonde direk aan siekte te koppel soos baie mense dink nie, maar om te wys dat die Heilige Gees in mense se lewe geestelike genesing wil bring.

Vers 15: “As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word.” Jy sien, liewe kind van die Here Jesus, die lewe gaan oor baie meer as fisiese gesondheid. Fisiese gesondheid sonder geestelike genesing beteken niks! Daar is vandag mense met fikse en gesonde liggame, maar wat geestelik siek is. Trouens, ons was almal geestelik terminaal siek. Maar die Here Jesus het ons genees van die dood.

Wanneer die Here Jesus siekes langs die pad ontmoet en genees, dan gaan dit elke keer met geestelike genesing gepaard.
• Die blindes se oë word genees, maar hulle sien Jesus vir wie Hy is.
• Die melaatses word genees, maar 1 van die tien vind geestelike genesing toe hy omdraai en kom dankie sê.

Ons het almal geestelike genesing nodig! En hierdie genesing is nie net ‘n genesing tot bekering nie. Ek en jy het vandag nodig dat die Heilige Gees hierdie geestelike genesing aan ons elke dag moet bedien!
• Jy het geestelike genesing nodig wanneer jy vrae vra oor God se plan en God se wil en God se doel in jou lewe.
• Hier is vanmôre mense wat die Gees se geestelike genesing nodig het sodat hulle oë sal oopgaan vir die sonde in hulle lewe en hulle bevry kan word van sonde!
• Jy het geestelike genesing nodig om meer toegewyd aan God te begin lewe.
• Jy het geestelike genesing nodig om God te vertrou en op te hou bekommerd wees.

Liewe kind van die Here Jesus, jy sal nooit gesond wees as jy geestelik siek is nie. Dit is waar die Gees se genesing begin. Nie in jou lyf of in jou gedagtes of jou gemoed nie, maar in jou hart en in jou gees.

2. … die Here sal hom 2 gesond maak.

“En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke 1 genesing bring: die Here sal hom 2 gesond maak.

Jakobus gebruik hier ‘n ander woord vir gesond maak en dit is ‘n woord (egeiro) wat beteken to restore of om op te staan. Jy sien, die Here genees nie net geestelik nie. Hy genees mense ook emosioneel sodat hulle weer kan opstaan. Hy restore, Hy herstel mense! Wanneer jy emosioneel siek en uitgeput en oorlaai is, salf die Heilige Gees jou met vernuwende krag sodat jy weer kan opstaan en die lewe in die oë kan kyk.

Ek kon nie anders nie as om te dink aan daardie vroutjie in Johannes 8 wat emosioneel verrinneweer in die kring staan van ‘n klomp fariseërs wat haar oor sonde met klippe wou doodgooi. En dit wat die Here Jesus daardie dag met haar gedoen het, was om vir haar emosionele genesing te bring. Maar emosionele genesing volg altyd op geestelike genesing. Hy het haar eerstens geestelik genees toe Hy haar sonde aanspreek en haar tot ‘n nuwe lewenswyse oproep. En toe tel Hy haar op haar voete. Kan jy dink hoe anders het sy oor haarself gevoel nadat Jesus haar emosioneel genees het van skuldgevoel en minderwaardigheid!

Miskien is dit jou grootste behoefte aan genesing vanmôre. Die behoefte dat die Heilige Gees jou moeë gees sal aanraak.
• Miskien is jou behoefte die emosionele genesing van skuldgevoel, want jy sukkel om te glo die Here begin met mense oor.
• Miskien is jy emosioneel siek omdat jy onvergewensgesindheid in jou hart ronddra. Miskien moet die Gees jou seën om vergifnis te gaan vra sodat jy genesing kan vind. “Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word” (5:16)
• Miskien is jy eenvoudig net emosioneel so gedreineer deur jou werk en jou gesin dat die Heilige Gees jou moet salf met nuwe krag en ywer. Dan hoor jy, jy het die Gees om jou emosioneel te vernuwe en te genees. Die salwing van emosionele genesing begin met gebed.

3. “… sodat julle 3 gesond kan word.”

Die derde genesing waarvan Jakobus praat is fisiese genesing. Vers 16… “sodat julle gesond kan word.” Die woord wat hier met gesond kan word vertaal word (iaomai) beteken fisiese genesing.

Die Here kom gee vir sy gesalfdes die belofte van fisiese genesing. En ons is almal getuies daarvan dat die Here fisies mense genees. Hy het jou al keer op keer genees. Hy genees deur die mediese wetenskap. Hy genees ook somtyds wonderbaarlik sonder die mediese wetenskap. Maar die Here genees altyd!

Jy sou vanmôre vir my kon sê, dit is nie waar nie. Ek het gebid vir ‘n kind of ‘n kleinkind, ek het gebid vir my man of my vrou en dit het nie gewerk nie. Die Here het hulle genees nie. Het ek verkeerd gebid, was ek ongelowig? Ek kan vir jou sê, genesing het nie te doen met die krag van jou woorde nie, want dit is net God wat kan genees. Waarom die Here sommige uit ‘n siekbed laat opstaan en ander nie, dit weet ek nie. Maar wat ek weet, is dat die Here altyd genees.

Want jy sien, genesing vir ‘n gesalfde is veel meer as hier en nou. Vir ‘n gesalfde is die dood die grootste genesing wat God kan bring! Wanneer die Here iemand bevry van ‘n liggaam wat siek of stukkend is, wat is dit anders as genesing? Hy vat mos die siekte weg en gee ‘n ewige lewe vry van siekte, vry van pyn, vry van lyding. Ja, partykeer genees die Here hier en nou, ander kere genees Hy eens en vir altyd, finaal en vir ewig. Maar Hy bring altyd genesing! En dit is ‘n belofte wat net gesalfdes ontvang, en net gesalfdes kan troos.

So jy sien, Jesus genees mense op al 3 vlakke van ons menswees. Almal van ons het op een of ander tyd in ons lewe geestelike genesing, emosionele genesing of fisiese genesing nodig. En Jakobus gee die belofte van genesing as ons as gesalfdes in gebed na God gaan. Want dit is die Gees waarmee jy gesalf is, wat jou genees.

Slot:

“As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die Naam van die Here.”

Vriende, ons het partykeer net nodig om herinner te word aan dit wat ons weet. Herinner aan die liefde van die Here Jesus, herinner aan ons salwing met die Heilige Gees, herinner aan die Gees se teenwoordigheid in en by ons. Die Here verstaan hierdie behoefte, daarom roep Hy vir Tomas om sy vingers in die merke te kom sit. En die Here gee naas die sakramente tekens wat Hy met geloofsbetekenis vul om ons te herinner aan wie Hy is. Hy vat gewone tekens soos die reënboog, soos vuur en wind en wolke, en reg deur die Bybel gebruik Hy hierdie tekens om mense aan God te herinner.
Ek het baie hieroor gedink die afgelope weke. Ek dink olie is nog so ‘n teken. ‘n Teken wat ons herinner aan die krag en teenwoordigheid en genesing van die Heilige Gees. Daar lê nie krag in die olie nie, daar lê krag in gebed en krag in die Heilige Gees. As ons vir mekaar bid, moet ons ook mekaar herinner aan die Heilige Gees se krag en teenwoordigheid.
Ek wil vanmôre hoor of hier iemand is wat genesing nodig het. Ek wil vir julle bid.

Gebed: Here ons staan op die belofte dat die gebed van ‘n gelowige ‘n kragtige uitwerking het. Ons neem die verantwoordelikheid om vir mekaar by U in te tree. Ons bid om genesing onder die aanroeping van die Naam van die Here Jesus.