19 Desember 2010 

Om persente met Kersfees te kry, is seker die hoogtepunt van elke kind se jaar, behalwe natuurlik verjaarsdae.  Daardie opgewondenheid oor Kersvader se pakkies wat afgelewer gaan word en die hele wêreld wat vol geskenkpapier lê nadat dit baie nuuskierig en opgewonde oopgemaak is.  Persente verklap tog ook iets van jou karakter en sê iets van wie jy is en waarvan jy hou.  Jy sal tog nie vir jou pa ’n stel potte koop en vir jou ma ’n gholfstel vir Kersfees nie.  Nee, dit is een van die redes waarom ons so lank soek na persente, want persente moet pas by die een vir wie jy dit gee.  Anders gebeur dit dat die persent wat jy Saterdag kry, Maandag iewers onder in ’n kas beland. 

So kom daar sterrekykers daardie aand van Jesus se geboorte by die stal aan.  In die ander evangelies word hulle wyse manne genoem.  Sterrekykers is ’n vertaling van die Grieks: magiërs.  Dit was in die antieke tyd die benaming vir geleerdes uit die omgewing van die destydse Persië, vandag Iran.  Hulle het hulle besig gehou met teorieë oor die mens en natuur, en hierdie teorië het partykeer sommer met towery gepaard gegaan.  Met ander woorde, hulle was heidene, mense van wie die Jode nie veel gedink het nie, maar in heidense kringe nogal belangrike mense.  Dit is die mense wat by die geboorte opdaag met geskenke.  Ons dink gewoonlik daar was drie wyse manne omdat daar drie persente was, maar daar was eintlik seker meer wyse manne.

Hulle bring vir Jesus drie persente: goud, wierook en mirre.  En ouens, soos die persente wat ons vandag ontvang by ons pas, so pas die geskenke wat Jesus van hierdie heidene ontvang by wie Hy is.    Ek wil graag net kortliks ietsie sê oor elkeen van hierdie geskenke.

Goud

Goud was in daardie tyd ‘n redelik algemene metaal, dit was maklik bekombaar en min en of meer orals beskikbaar.  Maar ten spyte daarvan, het al die goud wat in ‘n land ontgin is, aan die koning behoort, want hy het die grond besit.  Met ander woorde, niemand kon regtig enige goud besit het sonder dat hy dit van die koning gekoop het nie.  Goud en konings is sinoniem.  Daarom het die konings dit aan mekaar as geskenke gegee uit erkenning vir wie hulle is.  Die goud wat die wyse manne gehad het, sou maar baie min gewees het.   Dalk in die vorm van muntstukke of een of twee goudklontjies, of dalk goudpoeier.  Hulle bring dus dit wat aan die koning behoort en met konings geassosieër is, na Jesus toe.   

Wierook

Wierook is gemaak van die afskeiding van sekere bome.  En hierdie afskeiding het baie lekker geruik.  Mense het dit dan bymekaargemaak en op warm klippe of kole gepak en dan het die wierook begin smeul en het die vertrek baie lekker geruik.  Dit was ‘n baie waardevolle besitting om te hê, maar veral belangrik omdat dit gebruik is in godsdienstige handelinge.  Wierook is gebruik wanneer mense met een of ander godsdiensoefening besig was.  As jy êrens ingestap het en jy het wierook geruik, dan was die kans baie goed dat die mense van die huis besig was met aanbidding van hulle god of gode.  Dit was die gebruik dwarsdeur die bekende wêreld van daardie tyd. 

Mirre

Mirre is ‘n interessante ding.  Ons ken dit nie regtig nie.  Mirre is die gedroogde sap van spesifieke bome.  Dit was ontsettend waardevol, dikwels is dit baie meer waardevol geag as byvoorbeeld goud.  Een van die redes hiervoor was dat mense mirre gebruik het rondom begrafnisse en die dood.  Hulle het die dooie mense se liggame met ‘n olie gesmeer wat van mirre gemaak was.  Dit het gehelp dat die liggaam nie sleg ruik nie.  Dit was dus ‘n tipe balsem-olie, maar is ook gebruik as ‘n medisyne-middel.  Die mense het agtergekom dat mirre sekere eienskappe bevat wat mense laat beter voel as hulle siek is.  En vandag nog word dit as ‘n antiseptiese middel gebruik in dinge soos tandepasta en mondspoelmiddels.  So mirre, is gebruik as medisyne en dit was die middel wat sentraal gestaan het in die rituele en gebruike rondom die dood van geliefdes.

En hier sit Josef en Maria in ’n eenvoudige stal en wyse manne bring na Baba Jesus persente van goud, wierook en mirre.  Wat sê die persente van die Een vir wie hulle dit bring? 

Goud, want Hy is die Koning

Wierook, want Hy is God en moet vereer en aanbid word.

Mirre, want Hy het gekom vir die sterflike mense sodat ons nooit meer hoef vas te kyk in die gebalsemde liggaam van dooies nie.  Daardie Babatjie is die Koning van die heelal!  Daardie Babatjie is God!  Daardie Babatjie is gebore om te sterf, en gebore om op te staan.  In daardie drie geskenke word byna die hele evangelie saamgevat!

Goud –  Wierook – Mirre.  Koning – God –  Mens.

Of die wyse manne geweet het hoe hulle die Koning van die Konings vereer met hulle persente, dit weet ek nie.  Onwetend word die hulde wat hulle betoon het deel van die lof en die eer wat aan die Koning van die heelal bewys word!  Hoe wonderlik dat God heidene uit die ooste gebruik om die boodskap van die Messais eerste aan die wêreld te bring! 

Ironies van hierdie hele episode van persente uitdeel, terwyl die sterrekykers persente voor Jesus neersit, is Jerusalem, die kerk van die dag, ontsteld.  Terwyl heidene aan Jesus eer bring, soek Herodus die babatjie om dood te maak, en staan die Jode skepties teenoor die geboorte van die sogenaamde Messias.  Maar agter die skerms is God besig om uit alle oorde lof vir sy Seun voor te berei.  Die geboorte bring jonk en oud, ryk en arm, slim en ongeleerd, gelowig en ongelowig tot by die voete van Jesus in verwondering.    

Slot

Ja, die wêreld is wetend en onwetend deurweek van Christus, deurweek van die ware betekenis van Kersfees.  Dit is eintlik verstommend hoe die sekulêre wêreld, sonder dat hulle dit besef, deurweek is van Christus.  Selfs die geskiedenis van die mensdom word deur die gehardste ateïstiese wetenskaplike opgedeel in vC en nC!  So gebruik God die Vader vandag nog selfs die mooi versierings van Kersfees, die liggies en die sterretjies, die winskopies van die feesseisoen en die geskenke wat uitgedeel word, om as profete op te tree en die wêreld op ’n manier, baie keer vreemde manier, aan sy koms te herinner.  Of jy dit nou glo of nie glo nie, dit wil vier of nie vier nie, Christus aanvaar het of nie aanvaar het nie, almal oor die wêreld hou Kersfees.  So gebruik die Here al vir meer as 2000 jaar hierdie tyd van die jaar om mense op een of ander manier te herinner waaroor die vreugde en partytjies werklik gaan. 

As ons Vrydagaand geskenke uitdeel saam met die wêreld, kom ons sit voor die Kind goud, en eer Hom as ons Koning, wierook vir ons God, mirre vir ons Heiland en Verlosser.  Mag God hierdie Kerstyd die wêreld deurweek met sy teenwoordigheid.  Mag Hy ons oë open om werklik te kan sien hoe en waar Hy besig is om te werk en sy koninkryk te laat kom.  Mag die persente van Kersfees en die vreugde wanneer ons dit ontvang en uitdeel ons herinner aan die eer en die lof wat aan Hom behoort.  Amen.