Ons sê mos maklik vir mense in ’n krisis of hartseer: man, ek dink aan jou.  Dit is die manier hoe ons mekaar ondersteun en waardeur ons ons liefde en omgee verwoord.  Want as ons eerlik is dan is dit eenvoudig so dat ons in die meeste gevalle niks meer kan doen as net om aan die mense te dink nie.  Natuurlik beteken die dink ook bid.  Maar gewoonlik is dit nie veel meer as ’n paar gedagtes aan die mense en hulle omstandighede nie.  Die einde van die jaar en dink gaan saam.  Ons dink aan mense wat ons pad gekruis het en gebeure wat ons hierdie jaar moes trotseer.

Dink byvoorbeeld net aan ’n paar goed wat sekerlik op ons almal hierdie jaar ’n impak gemaak het.  Marikana, Griekwastad, Harrismith.  Die plaasmoorde, meer as 1000 mense wat op die paaie al die afgelope maand gesterf het.  Die nimmereindigende stakings, die verwoestende brande, die meer as 600 renosters wat afgemaai is.  As ons in die môre die koerant oopslaan sal ons iewers tussen die blaaie iets of iemand kry om aan te dink.  Maar dit bly by dink.  Daar is nie altyd veel wat ons daaraan kan doen nie.  Trouens, die resep om met blymoedigheid elke dag te probeer lewe is vir baie van ons om so vinnig moontlik te vergeet, anders word ons lewens gekaap deur al die hartseer en verdriet.

Na die katastrofe van die groot vloed lees ons die treffende woorde in 8:1 “Toe het God gedink aan Noag en aan al die wilde diere en die mak diere wat by hom in die ark was…”

En jy sien, wanneer God aan iemand dink word iets totaal anders bedoel as in ons gewone spreekwyse.  Dan is dit nie net mooi gedagtes nie.  Wanneer God dink is dit die begin van ’n daad!  Wanneer God dink gebeur daar iets!  Wanneer God dink is dit die begin van ’n ingryping in die lot en lewens van mense!  Neem sommer net een voorbeeld.  Die moordenaar aan die kruis se uitroep: Jesus dink aan my wanneer U in u koninkryk kom.  Jesus het nie net vir hom gesê: ou broer Ek sal aan jou dink nie.  Nee, Sy dink het vir die moordenaar redding gebring!  Jesus se dink het die moordenaar se lewe verander!  Wanneer God aan ons dink verander dinge!  Ps 40:18 sê so mooi: “Ek is hulpeloos en arm, maar die Here dink aan my.  U is my hulp en my redder; my God, moet tog nie talm nie”.  Jy sien, daar is ’n verwagting dat wanneer God dink gaan iets gebeur.

Toe God aan Noag en die diere dink, het Hy gereageer!  Hy het ingegryp!  Hy ’n wind gestuur om oor die aarde te waai.  Maar dit was nie ’n gewone ou windjie nie.  Die Hebreeuse woord ruag dui op ’n wind wat met krag belaai is.  Soms word dieselfde woord ook vir die Gees van God gebruik.  In Handelinge 2 toe die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is was daar skielik ’n geweldige stormwind en is die mense met die Heilige Gees vervul.  Dieselfde ruag word gebruik in Genesis 1 toe die Gees van God oor die waters gesweef het en die Heilige Gees betrokke was by die skepping.  Met ander woorde, God se dink het saam gegaan met die krag van die Heilige Gees wat verandering bring.  En die krane is toegedraai, die waters het gesak en die ark het op vaste grond gaan rus.  As God dink kom daar beweging!

Kort-kort word daar in die vertelling datums genoem wat gekoppel word aan Noag se ouderdom.  So het Noag op die eerste dag van sy 600ste jaar in die ark ingegaan (7:6).  Volgens 8:13 het Noag presies ’n jaar later op die eerste dag van die eerste maand van sy 601ste jaar gesien dat die aarde droog is.  Met ander woorde hy was ’n jaar lank in die ark!  1ste dag van die 1ste maand!  Dit is nuwejaarsdag!  Op Nuwejaarsdag het die Here vir Noag ’n nuwe begin gegee!  Daar het ’n nuwe era aangebreek toe God weer oor dit wat Hy gemaak het geglimlag het!

Die wonderlike van hierdie verhaal is die verband tussen die nuwe begin met Noag en die skeppingsverhaal.  In 9:1 gee God die opdrag aan Noag: “Wees vrugbaar, word baie en bewoon die aarde.”  Die opdrag in 1:22 lui: “Wees vrugbaar, word baie…”  In 1:28 staan daar: “Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit.”  Met ander woorde vriende, op die 1ste van die 1ste maand was dit God se oomblik van herskepping!  Toe die deure van die ark oopswaai het God kom sê dat Hy opnuut weer alles wat lewe op die aarde kom seën.  God glimlag weer oor dit wat Hy gemaak het!  En die reënboog herinner God aan sy glimlag oor mense en diere.

As daar iets is wat jy aan die begin van ’n nuwe jaar moet sien, is dit God se glimlag!  Nooit weer sal God net uitwis en vernietig nie.  Nee, Hy wil red.  Daarom kyk God deur die oë van die Here Jesus na ons en Hy glimlag.  Daarom sien Hy nie meer in jou die verrotheid van die sonde nie, maar die skoonheid van die bloed.  Hy is nie spyt oor Hy jou gemaak het nie, inteendeel, Hy jubel en juig oor jou!

En omdat God deur Jesus na ons kyk, is Hy bereid om elke keer met ons oor te begin.  Hy vergewe die spyt en skaamtes en soos Hy met sy skepping gedoen het, so wil die Gees van God my lewe herskep.  Dit daagliks nuut maak, my verander, my vorm tot sy eer.  Dank die Here dat Hy ons genadig is.  Dat Hy steeds met ons bemoeienis maak, dat Hy die seisoene laat kom en gaan en reën en sonskyn gee.  Hy doen dit met ’n glimlag!

Meer as dit, Hy kom ook vanaand vir jou sê: Hy dink aan jou!  Weet jy hoe wonderlik is dit om te weet, dat die Almagtige Here, die Een wat die waters laat oopbreek het, dink aan my!    Hy dink aan dit waarmee jy worstel, wat jy nodig het, waardeur jy nog moet gaan, wat dalk vir jou wag.  En natuurlik, as God dink gebeur daar mos iets.  As God aan jou dink is daar beweging!  Sy Gees beweeg oor en deur jou lewe.  Sy Gees kom vul jou met moed en krag, met die wete van Sy teenwoordigheid.  En dan gee Hy sy engele opdrag om jou te beskerm waar jy ookal gaan, nou en vir altyd!

Slot:

Noag se reaksie op God se nuwe begin, sy glimlag was ’n offer.    Nie ’n gewone offer nie, ’n brandoffer.  Dit beteken dat die hele dier verbrand is.  Ek weet nie of julle dit opgetel het in die verhaal nie, maar ons lees mos van kleins af dat daar 2 van elke dier die ark in is.  Maar dit is natuurlik nie so nie.  Ons lees in 7:2: “Van al die rein diere moet jy sewe pare, manlik en vroulik, saamvat en van al die onrein diere net een paar, manlik en vroulik.”

Met ander woorde 1 paar onrein diere en 7 pare rein diere.  Hoekom so?  Want die rein diere moes geoffer word!  Die Here het mos geweet die ark gaan op droë grond eindig, Hy het dit dan toegesluit!  Hy het geweet daar moet ’n offer gebring word.  Daarom stuur die Here meer rein diere die ark in vir die offer!  En dit is eintlik die bedreigde spesies wat vir die Here geoffer moes word!

Mag jy God sien glimlag oor jou in hierdie nuwe jaar. Lewe met die vreugde: Die Here dink aan my!  En sy dink is veel meer as net ’n gedagte.  Mag sy Gees jou vul met die wete van God se krag en teenwoordigheid, elke oomblik en tree van die nuwe jaar!  Mag ons die Heilige Gees die tyd en die ruimte gee om ook ons lewe te herskep, te verander meer na die beeld van ons Skepper.  Mag ons daarop reageer met die bestes van ons offers, ons tyd, ons geld, ons talente, ons toewyding, ons lewens!

Mag jy ’n wonderlike geseënde nuwe jaar onder die glimlag van God hê.  Amen.