caringOns kan elkeen op ons eie manier antwoord: Wie is God?  Trouens, ons sê Sondae belydenisse op oor wie God is.  Hy is die Skepper van hemel en aarde, en Jesus Christus is sy enig gebore Seun, gebore uit die maagd Maria,  en ons glo in die Heilige Gees wat van die Vader uitgaan.  Selfs mense wat nie Christene is nie, kan op ’n manier sê wie Hy is!  En so het ons elkeen ’n raamwerk waarin ons God sit en sê: dit is wie God is.

Jy sien, saam met die WIE is God vraag, gaan ook die HOE is God vraag.  Die een antwoord jy maklik met jou kop (Wie is God), die ander moet jy met jou hart antwoord (Hoe is God).  As jy vanmôre moet antwoord, hoe is God, wat sal jy sê?  Party sal sekerlik sê: God is liefdevol of genadig.  Ander sit dalk vanmôre hier met ’n ander idee van HOE God is.  Baie mense worstel oor hierdie vraag, omdat hulle na die wêreld kyk en al die slegte goed in die wêreld direk aan God koppel.   Daarom is God vir baie mense onregverdig, onbetrokke en tree Hy selfs liefdeloos op.  Party sal sê: Hy hoor nie as ek bid nie of  Hy doen nie wat Hy beloof nie.  Jy sien, en daarom is daar hierdie spanning in ’n gelowige se lewe tussen Wie God is (maw wat ons van Hom glo) en Hoe ons Hom ervaar.

Jesus moet op versoek van sy dissipels vir hulle leer bid.  En dan leer Hy vir hulle die Onse Vader gebed.  ’n Eenvoudige gebed wat net uit twee dele bestaan.  Die eerste 2 bedes gaan oor WIE God is (Naam van God en die koninkryk van God) en die laaste 3 oor wat ons nodig het (brood, vergiffenis en bewaring van versoekings).

Maar dan gaan die Here Jesus verder om ’n storie te vertel van ’n ou wat by sy buurman laat in die aand kos kom vra.  Hy is in die moeilikheid, soos ons dikwels ook beland wanneer daar onverwags mense by ons aankom en ons in die yskas rondkrap op soek na iets om vir hulle voor te sit.  Nou in daardie tyd was dit ’n groter skande as vandag, want gasvryheid was ’n verskriklik belangrike ding.   Daar is eenvoudig van mense verwag om altyd teenoor almal gasvry te wees.  En alhoewel hierdie ou aanvanklik nie lus is om op te staan nie, sê Jesus, omdat hierdie man nie in die skande wil kom deur nie gasvryheid te bewys nie, sal hy tog opstaan en vir sy buurman gee wat hy vra.

En vriende, hierdie paar verse leer ons twee goed vanmôre oor hoe God is.

  1. 1.      God wil graag gee 

Jesus vertel die storie met die doel om te verduidelik dat God uit sy pad sal gaan om vir ons te gee wat ons vra.  Anders as daardie man wat nie wou opstaan nie, wil God oopmaak as ons klop.  Hy wil gee as ons vra!  Hy wil help as ons soekend is.  Vers 9: “Ek sê vir julle: Vra, en vir julle sal gegee word.  Soek, en julle sal kry.  Klop, en vir julle sal oopgemaak word.”  God wil graag gee!  Dit is hoe Hy is!

Daar is ’n advertensie oor vroue wat gevra is watter deel van hul liggaam is lelik.  Hulle kon binne ’n paar sekondes die antwoord gee.  Toe die vraag omgedraai word, watter deel is mooi, kon hulle nie antwoord nie.  En weet jy toe ek dit nou die dag sien, het ek gedink ons maak met God ook so!  Ons kan maklik vir mense sê wanneer Hy nie gedoen het wat ons vra nie, maar vergeet dikwels die kere toe Hy wel gegee het wat ons vra!  Toe Hy gebede in nood verhoor het.  Toe Hy deure oopgemaak het wat ons gedink het nooit sou oopgaan nie.  Toe Hy genees het, voorsien het, gegee het, gesorg het!

Liewe kind van die Here, jou God gee graag!  Glo jy dat dit is hoe God is?  Glo jy dat Hy graag gee?  En in hierdie woorde van Jesus is weer die wonderlike uitnodiging om te vra.  Om met verwagting te vra!  Ons mag soos daardie buurman aan die deur aanhou klop met die verwagting dat Hy sal oopmaak en dat Hy sal help!  Jesus nooi ons uit om met verwagting te klop en om met verwagting te vra, omdat Hy graag oopmaak en omdat Hy graag tot ons beswil wil gee.  God gee graag!  Dit is hoe Hy is!

  1. 2.      HOE is God?  Hy is soos ’n PA

Jesus leer sy dissipels die Onse Vader gebed.  En hierdie gebed begin met Ons Vader.  Jesus bid tot sy Vader in 10:22: “Ek prys u Vader, Here van hemel en aarde”.  En in die tuin van Getsemane bid Jesus in 22:42: “Vader as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van My weg.  Laat nogtans nie my wil nie maar u wil geskied!”

Jy sien, Vader dui op ’n intieme verhouding tussen Jesus en sy Vader.  Dit is die intieme emosionele manier hoe Jesus sy Vader aangespreek het.  En wanneer Jesus sy dissipels leer bid, gee Jesus aan die dissipels die voorreg om hulle verhouding met God op dieselfde manier uit te druk as wat Hy gedoen het.  Jesus kom sê: Noem Hom ook jou Vader, want MyVader is ook jou Vader!

Jy sien, God is nie net die Here wat oor alles heers nie, Hy is nie net die Een wat alles gemaak het nie, Hy sorg soos ’n pa vir sy kinders sorg!  En daarom die vergelyking aan die einde van die gedeelte met ’n pa.  Dit is eintlik baie opvallend, Jesus begin die gebed met Vader en sluit die gedeelte af met ’n verwysing na hoe hierdie Vader is!   Vers 11: “Is daar ’n pa onder julle wat as sy seun vir hom ’n vis vra, vir hom ’n slang sal gee in plaas van die vis?  Of as hy ’n eier vra, vir hom ’n skerpioen sal gee?  As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – die Vader in die hemel nog baie meer!”

Vriende, ons lewe vir ons kinders! Nie een van ons wil ons kinders seermaak of te na kom nie!  Ons wil almal vir ons kinders net mooi dinge hê.  Ons sal onsself te kort doen net sodat ons kinders gelukkig kan wees.  Glo jy dat God ook so oor jou voel soos jy oor jou kinders voel?  As jy wat sleg is dan vir jou kinders net goed wil wees, hoekom sukkel ons so om dit van God te glo?  Hoekom dink ons God gee vir ons skerpioene en slange!  Jesus het dan sy lewe vir sy kinders gegee omdat Hy vir ons lief is!  Hy is die beste Pa wat daar kan wees!  Hy wil vir jou sorg en jou beskerm en jou vasdruk en vir jou gee wat jy nodig het.  En as jy wat sleg is dan vir jou kinders net goed wil wees, jou Vader in die hemel duisend maal meer!

Die gedeelte sluit Jesus af met ’n wonderlike versie.  Ons vra altyd die vraag: hoekom gee die Here dan nie altyd wat ons vra nie?

Ja, somtyds gee ons hemelse Pa nie vir ons wat ons vra nie!  Jy gee dan nie eers vir jou kinders alles wat hulle vra nie!  Somtyds weet jy, dit wat hulle vra is nie nou tot hul beswil nie.  Maar dis nie omdat jy nie vir hulle lief is of wil sorg nie.  Jy weet somtyds beter en daarom gee jy nie.  En ons hemelse Vader doen met ons dieselfde.  Hy gee tot ons beswil.  En somtyds sê Hy nee, ook tot ons eie beswil.

Jesus sê hier aan die einde: “Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra.”  Weet jy, in wese gaan dit nie oor vis of brood of eiers of slange of skerpioene nie.  Dit gaan oor veel meer as dit!  Dit gaan oor God se ewige teenwoordigheid by jou!  Hy gee nie vir ons die waarborg dat ons altyd alles sal kry wat ons vra nie, maar die waarborg is dat jou Pa altyd, oral by jou sal wees en vir jou sal sorg deur die Heilige Gees wat in jou woon.

Slot:

Miskien sukkel jy om te glo dat God goed is.  Miskien is jou ervaring van God op hierdie stadium anders.  Miskien sukkel jy om te glo dat die Here net die beste vir jou wil hê.  Miskien het jy ook sommer slegte goed aan God toegedig wat as jy mooi daaroor dink, nie by ’n perfekte Pa kan pas nie.  Hoor vanmôre dat jou God goed is.  Dat Hy wil gee, wil antwoord, wil help, wil liefhê.

Vanmôre kan ons die goedheid van God sien.  WJ en Annette, die Here Jesus kom sê dat Hy ook julle klein babatjie se Pa wil wees.  Hy kom sê dat Hy vir haar goed wil wees.  Dat Hy vir haar wil sorg, dat Hy vir haar wil gee wat sy nodig het.  Hy kom sê dat Hy sy Gees vir haar gee sodat sy nooit sonder Jesus in haar lewe sal wees nie!  Dit is die waarborg wat met die doop bevestig word.  Dit is wat die Here met elkeen van ons se doop al kom sê het!  Met die doop herinner Hy ons dat Hy die beste Pa is wat sy ooit sal kan hê!   En met die water op haar koppie herinner Hy ons dat Hy sy lewe ook vir haar gegee het.  Die doop, vriende, is ’n teken van ’n goeie Pa se trou en liefde vir sy kinders.

André Oosthuizen

andrej@webafrica.org.za