Prediker: Japie Marais

 

Een van die moeilikste opdragte in die Bybel is die van Efesiërs 5:20 : “Dank God die Vader oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus”  Die rede hoekom dit so moeilik is, is omdat ons nog ‘n Ou Testamentiese beeld van God het. Daarvolgens is Hy die Regter wat ons net wil oordeel en wil straf. En dit terwyl die Nuwe Testament ‘n heel nuwe beeld van die Vader het. As ons ‘n drie-dimensionele uitsig op die Vader het (Met die Gees in ons hart en Jesus as Middelaar), sal ons die Vader van Johannes 3:16 ontdek wat so vol van liefde is dat Hy Sy Enigste Seun vir ons gestuur het sodat ons nie meer gestraf hoef te word nie.

 

En dan is dit maklik om gehoorsaam te wees aan Kolossense 1:12 : “Met blydskap moet julle die Vader dank.  Met ander woorde om die Here te dank te midde van alle omstandighede is dit allereers belangrik dat ons ‘n regte beeld van God die Vader het. En gelukkig vir ons gee Paulus vir ons in die teksgedeelte ‘n baie mooi uitsig op God die Vader.

 

  1. Hoe moet ons God die Vader sien

 

 

In die eerste plek moet ons God die Vader sien as ‘n God wat ons verstaan. Hy weet hoe ons voel en Hy weet waardeur ons gaan. Hy weet van ons daaglikse worstelinge en stryd teen die sonde. In Hebreërs 4:15 staan daar juis : “Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie” . En omdat Hy verstaan hoe ons voel, het Sy Seun ons uitgenodig om met alles na Hom toe te gaan. In Matteus 11:28 het Jesus in sy eie woorde gesê: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee” Dit is die woorde van Iemand wat ons verstaan.

 

Paulus het sy eie unieke manier om dit te sê. In Kolossense 1:13 sê hy : “Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk.” Hy het verstaan dat ons in die sonde verstrik is en daarom het Hy ons nie veroordeel nie, maar daaruit geruk. En dan los Hy ons nie alleen nie. Nee, luister na Paulus se gebed in Kolossense 1:9b: “Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle Sy wil duidelik sal laat ken

 

God die Vader veroordeel ons nie. Hy verstaan ons. Hy luister na ons. Daarom moet ons Hom in die eerste plek dank.

 

 

Maar Hy is ook ‘n Vader wat ons verlos. Hy los ons nie maar net in die strik van die sonde nie. Hy verlos ons daarvan. Hy los ons nie net in ‘n fase van veroordeling nie, maar straf Sy Seun sodat ons verlos kan word.  Lees weer vers 13 : “Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhetWat Hy gedoen het, was letterlik  om ons uit ‘n vuur (van hel) te ruk. En Hy kon dit doen, omdat Sy Seun in ons plek gesterf het – vers 14: “Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondesAlles wat tussen ons en Hom kon staan, het Hy weggeneem sodat Hy vir ons kan sorg.

 

En omdat Hy ons verlos het, kan ons Hom nou met vrymoedigheid dank en gehoorsaam wees aan vers 12: Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig”.

 

Hoe anders is dit nie as die God wat ons in die Ou Testament waar God die volk in die hande van die vyand oorgegee het omdat hulle gesondig het? Hoe anders is dit nie as die God van die Ou Testament wat twee stede verwoes het, vanweë hulle sonde? Hoe anders is dit nie as die God van die groot vloed wat ’n hele wêreld laat oorstroom het, as gevolg van sonde? En dit net omdat Sy Seun in ons plek die straf gedra het. Hy is ’n Vader wat ons verlos en daarom moet ons Hom dank.

 

 

Maar in die derde plek is Hy ook ‘n Vader wat ons versorg. Nadat Hy ons uit die vuur geruk en verlos het, los Hy ons nie alleen nie, maar versorg Hy ons soos ‘n Vader sy kinders versorg.  En Hy sorg vir al ons behoeftes. Paulus bid in vers 11: “Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee”. Daardeur gee Hy erkenning aan dit wat ons weet dat God in al ons geestelike behoeftes voorsien. In die gedeelte praat hy van geloof, volharding en alles wat ons geestelik nodig het en dat die Vader dit vir ons gee.

 

Maar Hy is nie net ‘n Vader wat in ons geestelike behoeftes voorsien nie. Hy gee ook vir ons al die ander dinge soos kos en klere wat ons nodig het. Daarom Het Jesus ons geleer om te bid vir ons daagse brood. En die wonderlike volgens Matteus 6:8 is dat Hy weet wat ons nodig het voordat ons nog vra.

 

As Vader versorg Hy ons. Dit is die derde beeld wat ons van die Vader in die gedeelte kry. Hy laat ons nie oor aan ons eie lot nie.

 

Nou dat ons weet dat Hy ons verstaan, verlos en versorg, is die vraag hoe kan ons Hom dan dank? Want Paulus sê vir ons dat ons die Vader moet dank.

 

  1. Hoe moet ons die Vader dank

 

Ons is van kleins af geleer dat ons ons vaders moet dank vir dit wat hulle ons gee. Met die hemelse Vader is dit nie anders nie. En in die gedeelte lees ons van hoe ons Hom moet dank.

 

 

Allereers moet ons Hom dank deur voorbidding. Voorbidding beteken letterlik dat ons voor Hom sal staan en vir Hom dankie sê. Voorbidding is baie meer as om in te tree vir ander mense en vir wat ons nodig het. Net soos Paulus moet ons Hom in gebed dank. Hy sê in vers 3 : “Wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus, bid, dank ons Hom altyd vir julle” . En dit is nie net ‘n af en toe saak nie. Paulus gebruik die woordjie altyd, Met ander woorde ons moet Hom altyd dank. As ek by die huis aankom, moet ek Hom dank dat ek veilig gery het. As ek opstaan, moet ek Hom dank vir die nagrus. As ek iets koop, moet ek Hom dank vir die geld. Om God te dank is baie meer as net ‘n gebedjie voor ete.

 

En daardie dank moet nie geforseerd wees nie. Dit moet in blydskap wees. Vers 12: “Met blydskap moet julle die Vader dank”  En al hoe ek dit gaan regkry is as ek besef dat alles gawes uit Sy Hand is en as ek dit gereeld doen.

 

Die tweede manier waarop ons die Vader kan dank is deur goeie vrugte te dra. Enige pa hou daarvan as sy kinders goeie dinge doen. En veral ons Hemelse Vader, want Hy het vir ons die Gees gegee wat dit moontlik maak.  Paulus sê in verse 9-10: Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God” Vrugte dra en kennis van God gaan hand aan hand. Ek kan net goeie werke doen as ek weet wat dit is. En daardeur sê ek ook vir Hom dankie.

 

Alreeds in die Ou Testament was dit God se begeerte. In Hosea 6”6 staan daar : “want Ek verwag liefde eerder as offers, toewyding aan My eerder as brandoffers” . Woorde is nie genoeg nie, ons moet ook deur ons dade wys dat ons bly is vir alles wat Hy vir ons gee.

 

 

Die derde manier hoe ons kan wys dat ons dankbaar is, is deur volharding. Ons mag nooit moeg word om dankie te sê en goeie dinge te doen nie. Hy word tog nooit moeg om dit vir ons te gee nie. In verse 11-12 staan daar : “Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig”. En in vers 23: “Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie”.

 

Deur te volhard in goeie werke en gebed en geloof sê osn op ‘n besonderse manier vir die Vader dankie.

 

Slot

 

Hoe moet ons God die Vader sien?

Hoe kan ons nou die Vader dank?

 

Bo is daar 6 V’s. Daar is nog een wat ook belangrik is en wat die 7de is. Dit is ons aardse vaders. Wat waar is van hemelse Vader, moet ook waar wees vir ons op aarde.

 

En vir ons as kinders sê die gedeelte ook iets :

 

Kolossense 1 leer ons dus van ‘n goeie Vader wat allerhande goeie dinge vir ons gee, waarvoor ons Hom moet dank. Ongelukkig is daar ook slegte dinge wat op ons pad kom en selfs dan moet ons Hom dank. In die volgende boodskappie van Andre uit Hebreërs 12 gaan hy vir ons wys hoe dit moontlik is.

 

Amen.