Prediker: André Oosthuizen

Japie se boodskap verlede week was oor die beeld wat ons van die Vader het.  En ek wil vanmôre daarby aansluit, want jy sien, mense beland somtyds in erge geloofsworstelinge as gevolg van die beeld dat God straf met siekte of rampe of ongelukke wat met jou gebeur.  Ons het dit gesien hoe mense op sosiale media die brande in Knysna koppel aan God se straf op mense se sonde.  So onderliggend aan vanmôre se boodskap uit Hebreërs 12, lê die vraag of God gelowiges straf met slegte goed wat met hulle gebeur? 

Gebed

Skriflesing

Ek onthou as kind het ek partykeer aan langafstande deelgeneem.  Eintlik het ek nie geweet hoe ver is 1200 meter nie.  Jy hoor mos net hoeveel keer jy om hierdie verskriklike groot baan moet hardloop.  Dan staan jy by die wegspring saam met jou maatjies en as die skoot klap hardloop almal mos asof die duiwel jou jaag!  Tot jy om die 1ste draai kom en besef jou spoed is heeltemal te vinnig om hierdie ding 3 keer om te hardloop sonder om dood neer te slaan.  Dan het party ’n goeie plan gemaak en sommer iewers om ’n draai, waar hulle dink niemand sien hulle nie, by die spiesgooi of gewigstoot in te glip as hulle te moeg was of te ver agter geraak het.

Almal spring goed weg.  Maar om aan te hou as dit moeilik raak, is vir ons almal ’n uitdaging.

Hebreërs skryf van die geloofswedloop.  Hy skryf aan ’n geloofsgemeenskap wat aanvanklik goed weggespring, maar toe begin uitsak het.  Hulle het teruggeval na ou gewoontes en hulle het van die eredienste begin wegbly.  (SKYFIE) Hulle het geestelik moeg geword (v3).  Letterlik, hulle gees het moeg geword.  Dit was ’n idioom destyds wat beteken om geleidelik jou motivering te verloor om jou doelwit te bereik.  Met ander woorde jy is so moeg en gedemotiveer dat jy by die spiesgooi kinders wil gaan sit eerder as om klaar te maak.

(SKYFIE) En die doelwit van hierdie wedloop is nie soos ons dink, net om in die hemel te kom nie.  Vers 10 sê: “sodat ons in sy heiligheid mag deel.”  Met ander woorde vriende, God stel nie net daarin belang om jou in die hemel te kry nie. Hy soek mense wat oppad hemel toe soos Jesus lewe! Dit is jou geestelike doelwit!  Dit is die rede waarom jy deelneem.

Nou, ek weet nie wanneer laas het jy by ’n sportveld gestaan nie, maar dit is nogal ’n ervaring! En ek het nog nooit gesien dat ’n ouer langs die baan staan en van sy kind wegstap as dit swaar gaan nie.  Of vir die kind sê, toemaar sussie gaan sit jy maar daar in die hoekie want ek sien jy sukkel nie.  Nee, ons skree en ons moedig aan om te volhard, en jou beste te doen en klaar te maak.

Net so moedig die Here sy kinders aan in hierdie geloofswedloop.  (SKYFIE) Vers 5: … “julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word…”  Die Here moedig jou aan, want Hy wil hê jy moet klaar maak.  Hy wil hê jy moet volhard!  Hy wil hê jy moet jou bes doen, Hy wil hê jy moet jou geestelike doelwit bereik!

En hoe moedig die Here ons in hierdie wedloop aan volgens Hebreërs 12?  Deur vir jou ’n ander perspektief te wys op swaarkry en teleurstellings en deur jou te leer hoe om te hardloop.

  1. Jou swaarkry is nie God se straf nie

Jy sien, wanneer jy in hierdie lewe swaarkry en jy koppel dadelik jou swaarkry aan die straf van God, is daar geen troos of bemoediging om aan te hou hardloop nie.  Inteendeel, hierdie gedagte ontmoedig dikwels mense om God se liefde en aanmoediging raak te sien en te waardeer.  Dit bring afstand tussen jou en die Here.

Die woord wat hier met tug vertaal word (paideuo/paideia) is myns insiens ‘n baie ongelukkige vertaling.  Want as jy mooi luister sal jy pedagoog hoor, wat leer of dissiplineer beteken.

Met ander woorde vriende, binne die konteks van die wedloop, staan die Here nie langs die baan met ‘n sweep om jou te slaan as jy droog maak, swaarkry, moeg word of uitsak nie.  Swaarky is nie God se straf nie! Swaarkry het met sonde in die wêreld gekom.  Jy kan enige swaarkry in jou eie lewe as voorbeeld vat.

Daarom weet ek nie waar kom ons aan hierdie gedagte om die oorsprong van swaarkry en straf by God te soek nie?  Hoekom dink ons dat God mense straf of seermaak deur hulle in ’n vuur te laat verbrand of siek te maak?  Want Hy is mos nie ’n brandstigter of ’n moordenaar nie! En die boodskap van die NT is tog duidelik dat Jesus die straf gekry het wat ek moes kry!  Daarom sê Romeine 8:1  “Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.”  Geen veroordeling beteken dat jy iemand vryspreek van straf!  Met ander woorde vriende, omdat jy ’n kind van die Here Jesus is, omdat jy Hom aangeneem het as jou Verlosser, omdat jy in Hom glo, staan jy nie in die ry om te wag vir jou pakslae nie! Jy hoef nie met daardie vrees te leef nie!

En jy sien, die oomblik as God jou perspektief op jou swaarkry verander, sal jy daaruit iets kan leer en aangemoedig word.  Want dit bring jou nader aan God en stoot jou nie van Hom af weg nie.

  1. God gebruik die swaarkry

Niemand sal vanmôre sê dit is nie nodig dat kinders gedissiplineer word nie.

Om aan ’n wedloop deel te neem en uiteindelik klaar te maak het jy dissipline nodig.  Jy moet betyds by die oefeninge opdaag, jy moet reg eet, jy binne die reëls deelneem.  Om hierdie wedloop van die lewe in die geloof klaar te maak, het die Afrigter nodig om ons geestelik te dissiplineer.   En wanneer Hy ons dissiplineer, leer Hy ons en moedig Hy ons aan sodat ons ons doelwit kan bereik om meer soos Jesus te lyk en die wenstreep te haal.

En natuurlik is dit nie altyd lekker om gedissiplineer te word nie (v11).  Dit voel op daardie oomblik selfs onregverdig, maar as jy daarop terugkyk sien jy hoe nodig en waardevol dit was.  En juis omdat ons Sy kinders is, leer en dissiplineer Hy ons (v10).  En Hy doen dit op 2 maniere:

Die swaarkry waardeur jy gaan, wat aanvanklik nie lekker is nie (v11), is deel van die geloofsleerskool.

Ons het gehoor God is nie oorsaak van swaakry nie, maar Hy doen wel iets met of in hierdie swaarkry.  Hy laat dit ten goede meewerk!  (SKYFIE) Vers 10 sê dit: “Hy leer/dissiplineer ons tot ons beswil…”  En wat is tot ons beswil?  Wat wil Hy hê moet die resultaat van swaarkry tye wees?  Vers 11: “Wanneer ons geleer word, lyk die leer op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil.  Later lewer dit egter vir dié wat daardeur gevorm is, ’n goeie vrug: vrede omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God.”  Die resultaat van God se aanmoediging is vrede!  God gebruik dit om ons te vorm en die resultaat van genesing te bring, of heling, of geestelike groei, of nuwe perspektief en toewyding (Aanbidding, heling, groei, diens).  Dit bring ons nader aan God, en as ons naby aan God is sal daar altyd vrede in ons gees wees, maak nie saak wat buite ons gebeur nie.  Want ek weet ek is in God se hand.  Ek weet jy gaan oraait wees.  Ek weet Hy gaan alles ten goede laat meewerk.

Hy dissiplineer ons met die Woord.  Ons lees in Gal 3:24: “Die wet is ons tugmeester na Christus toe.”  Vry vertaal sal ons kan sê: die Bybel trek ons na Jesus toe.

Maar vriende, as jy nie die dissipline het van die Woord in sy vele gestaltes in jou lewe nie, dan gaan God jou nie kan leer nie en gaan jy nie die nodige aanmoediging kry nie en gaan jy uitsak en by die spiesgooikinders eindig.

So gebruik die Here swaarkry tye en die Woord om ons te leer en te dissiplineer en op hierdie manier kry ons vrede omdat ons naby aan God getrek word.

Slot:

Miskien is jy vanmôre moeg gehardloop.  Dalk is die wedloop op hierdie stadium vir jou te vinnig of te swaar.  Dalk is die omstandighede van hierdie wedloop vir jou te swaar.  Die Here wil jou kom vashou en vertel dat dit nie sy straf is nie, want jy is Sy kind.  En ek glo dit bring ’n ander perspektief op dit waardeur jy nou gaan.  Maar Hy wil jou vanmôre aanmoedig om te volhard.  Aanmoedig om met jou oë op Hom gerig te hardloop en met jou oor op Sy Woord.  En as jy vanmôre sy stem hoor aanmoedig, is dit nie van iewers ver op ’n pawiljoen nie, maar baie naby, binne-in jou.  So maak die Gees jou slap hande en lam kniëe sterk sodat jy môre nog ’n entjie verder saam met Abba Vader kan loop.