Prediker: Japie Marais

Het u al ooit in u lewe gevoel dat die Here se stem vir u stil geword het. Dat Hy nie meer met u praat nie en dat u nie Sy stem hoor nie. Of nog erger dat Hy nie met u wil praat nie.

En as ons so dink dat God nie met ons of met ons wil praat nie, dan is ons nie baie slegte geselskap nie. Die mense aan wie die boek Hebreërs geskryf is, het ook so gedink. En toe het die valse profete hulle probeer paai deur te sê dat God wel besig is, maar dat Hy duisende engele gebruik om met hulle te praat.

 

Die Hebreërskrywer draai nie doekies om met hulle nie. Hy het sommer van staanspoor af vir hulle gesê dat dit nie so is nie. God is nie te besig om met ons te praat nie. Ons is ook nie te sondig dat God nie met ons wil praat nie. Daarom begin hy sommer dadelik die Hebreërboek met die woorde : “In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun

 

God wil met ons praat. Met elkeen van ons. Nou waar lê die probleem dan dat ons partykeer so voel? Kom ons kyk na wat die Hebreërskrywer vir ons wil sê. En dan is daar in die gedeelte 5 gedagtes wat hy noem en nadat ek vir u op die 5 gedagtes genoem het, sal ek dit met ‘n beeld beter inlig:

 

  1. Plan van God

 

In die eerste plek wys die Hebreërskrywer vir ons op die plan van God. Dit is nou die plan wat Hy gehad het toe Hy die wêreld gemaak het. In Hebreërs 2:10 staan die woorde : “God, ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid”. As die gedagtes ‘n bietjie vaag en teologies is, dan is die woorde van Genesis 1:26 duideliker: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip.

 

Volgens die twee gedeeltes was dit God se aanvanklike plan dat die mens nie ondergeskik moes wees nie. Hy moes God se verteenwoordiger wees. En God wou nie deur iemand met die mens kommunikeer nie. Hy wou direk met hom praat. In Genesis 1:28-30 sien ons dat God direk met die mens in die tuin van Eden praat en vir hom sekere opdragte gee. Van aangesig tot aangesig. Dit was God se aanvanklike plan. Hy wou direk met die mens in die tuin van Eden praat. Soos ek nou met julle praat.

 

Ongelukkig het die plan nie uitgwerk nie. En dit was nie God se skuld nie.

 

 

 

 

  1. Probleem wat ontstaan het

 

Daarom sien ons dat die Hebreërskrywer vir ons wys op die probleem wat ontstaan het. Die probleem wat God se plan in die wiele gery het. ‘n Probleem wat sy oorsprong by die mens het. Daar staan in Hebreërs 2:14 : “hierdie kinders mense van vlees en bloed is Met ander woorde die feit dat die mens nie meer God se stem gehoor het nie, is gewortel in sy sondigheid. En dit is nie ‘n nuwe ding nie. Dit het in die tuin van Eden gebeur.

 

Kom ek vervris u geheue: In Genesis 1:26-28 praat God met die mens en hy luister. Maar wat gebeur toe. In Genesis 3:1-2 praat die duiwel met die mens en die mens luister na hom. Meer nog die mens was gehoorsaam aan hom. En toe God weer met die mens wou praat in Genesis 3:8 sien ons dat die mens vir God weggekruip het. Die mens wou nie na God luister nie en daarom is hy uit die tuin geban en kon hulle nie meer God se stem hoor nie. Nie oor God nie wou praat nie, maar omdat die mens nie wou luister nie.

 

Die probleem van kommunikasie tussen God en mens was dus uit ten uit die mens se skuld.

 

  1. Poging van God om die kommunikasie te herstel

 

Maar in Sy groot liefde was God nie tevrede om nie met die mens te praat nie. Hy wou nog met die mens praat. Daarom wys die Hebreërskrywer vir ons in die derde plek op God se poging om kommunikasie met die mens te herstel. Hy kon nie meer direk met die mens praat nie, want die mens het sy rug op God gekeer.

 

Daarom staan daar in Hebreërs 1:1 : “In die verlede het God baie kere en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur profete”  God het nou middelmanne gebruik. Eers was dit Noag en toe Abraham en talle ander. Later het God rigters en konings probeer, maar hulle was ongehoorsaam en wou nie luister nie. Daarom het Hy Hom in die laaste tyd van die Ou Testament tot profete gewend. Talle profete is betrek: Jesaja, Jeremia, Esegiël, Sagaria en laastens Habakuk. Die tragiek is dat die mens nog steeds nie wou luister nie.

 

Die poging wat God aangewend het om met die mens te praat deur profete was nie geslaagd nie. Nie vanweë God se onduidelikheid nie, maar vanweë die mens se sonde. In Jeremia 32:33 staan daar : “Hulle het hulle rug na My toe gedraai, nie hulle gesigte nie. Ek het hulle vroeg en laat geleer om goed te luister, maar hulle wou nie hoor nie, hulle wou nie uit straf leer nie

 

En nog steeds wou die mens nie luister nie. En vir 500 jaar na die profesieë van Habakuk, Sagaria en Maleagi het God se stem stil geword. Hy het nie met sy volk gepraat nie. Hy het dit oorgelaat in die hande van die priesters en die fariseërs en die Saduseërs.

 

  1. Oplossing vir die probleem

 

Was dit die einde? Is die mens toe maar aan sy eie lot oorgelaat sonder om te hoor wat God sê? Nee. Beslis nee. God is ‘n God van liefde. Hy sou nooit sy volk los nie. Daarom lees ons in die gedeelte dat God ‘n permanente oplossing vir die probleem gekry het. Hy het geweet dat Hy nie kan staatmaak op die mens om met die mens te kommunikeer nie. Die enigste een wat hierdie kloof tussen God en mens kon oorbrug, wat hierdie sonde wat ‘n skeiding gebring het, was Jesus. Luister hoe mooi stel die Hebreërskrywer dit in Hebreërs 2:9:  “Maar ons sien Jesus, met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Hy is ‘n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat Hy deur die genade van God vir almal sou sterwe. Net Jesus kan ‘n middelman wees deur wie ons met God kan praat. Want Hy was mens en God. Net deur Hom kan God se stem duidelik gehoor word. Daarom staan daar in Hebreërs 1:2: “maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun

 

Dit was God se oplossing vir die probleem. Jesus. Hy het met die mense kom praat. Hy het wonders en tekens gedoen. Hy het gesterwe. Hy het opgestaan. Hy is hemel toe. En die wonderlike is dat toe Hy hemel toe is, het Hy nie ophou praat nie. Ons hoor nog steeds sy stem. In ons eie taal. Deur die Woord. Alles wat God wil hê ons moet weet, is hierin opgeteken.

 

Die vleesgeworde Woord Jesus en die Skrifgeworde Woord die Bybel, is God se oplossing om met die mens te praat.

 

 

  1. Eindresultaat van die oplossing

 

Die Hebreërskrywer laat nie hierdie oplossing van God in die lug hang nie. Hy trek dit deur na ons toe. Hy wys vir ons met ‘n paar  pragtige tekste wat die eindresultaat van God se oplossing is. Luister ‘n bietjie na hulle:

 

 

As gevolg van dit wat Jesus gedoen het, kan ons nou hier in die kerk, by die huis, in die kar, by vriende, by die Bybesltudie, orals God se stem hoor. Dit is die eindresultaat van God se oplossing. Nie meer menslike middelmanne nie. Nee Jesus is die enigste Middelaar. Daarom staan daar in Hebreërs 2:10 : “God, ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid. En daarom was dit reg dat Hy hulle Leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring

 

Slot

 

Deur hierdie 5 punte wou die Hebreërskrywer vir ons wys dat God se stem nie stil is nie. Hy praat nog steeds met ons. Nie meer soos in die Ou Testament deur profete nie, maar deur sy Seun Jesus. En nou na a l hierdie skrifuitleg, kan u nog steeds vir my sê: So what – ek weet dit alles en dit los nie my probleem op nie. God se stem is stil. Geliefdes u weet dit miskien, maar verstaan u wat ons vandag gesê het? Kom ek maak dit vir u aan die hand van ‘n beeld makliker om dit te verstaan. Die punte van die preek was die volgende :

 

 

Herken u die anagram wat deur die eerste letters van die punte voorgestel word. PPPOE. Nie, kom ek verduidelik dan. Dit is twee anagramme in een. En dit staan vir die manier waarop die internet werk.

 

Allereers in die eerste fase van die internet het die internet op die beginsel van PPP gewerk. Point to point protocol. Die van u wat in die vroeë negentigs tot laat negentigs internet gehad het, sal weet dat dit deur ‘n modem gewerk het. Jy moes fisies indial na die internet toe. En heel aan die begin was daar omtrent net vier plekke wat jy kon besoek en elkeen wat jy besoek het, moes jy betaal. Die probleem was dat die internet baie stadig was, baie duur was en net beperk was tot sekere mense. Dit is presies hoe God se kommunikasie met God in die Ou Testament was. Hulle kon sy stem net deur profete hoor en dan ook net as hulle kontak met God gehad het. En buiten dit moes hulle nog deur die priesters hierdie vreeslike baie offers bring voordat hulle iets kon hoor. Dit was die begin maar dit was onprakties. Maar gelukkig het daar verdere ontwikkeling plaasgevind.

 

In die laat negentigs het hulle ‘n nuwe protocol ontwikkel – PPPOE. Dit staan vir Point to Point Protocol Over Ethernet. Groot woorde maar al wat dit beteken is dat ons nou elkeen sonder om in te bel internet kan hê. En dit op ‘n permanente basis. Ek moet net deur ‘n diensverskaffer werk met ‘n toegangskode en ‘n wagwoord. Dan kan ek enige tyd van die dag of nag toegang hê tot alles wat ek wil weet.

 

En dit is wat Jesus kom doen het. Hy het vir ons toegang kom gee tot al die rykdomme en kennis van die Vader. Op ‘n permanente basis. Ons hoef nie in te bel nie. Ons hoef nie afhanklik te wees van telkom se lyne nie. Al wat ons nodig het, is ‘n toeganskode en ‘n wagwoord. Dan kan ons God se stem hoor. Maar nou weet ek dat die internet so groot en omvangryk is, dat ons nie weet wat om waar te kry nie. Daarom het die Here die kerke geplant. Hulle is die diensverskaffers. Hulle leer ons hoe om die internet te gebruik. Hulle het firewalls ingebou wat die lelike adresse uitblok. U sal nie op u eie leer waar om God se stem te hoor nie. Maar deur die prediking, deur die Bybelskool, deur die kategese en Bybelstudies word u geleer van al die regte adresse. Daar leer jy dat as jy siek is gaan jy na www.//psalms.com/Psalm13 vir troos. Daar leer jy dat as jy bly is gaan jy na www.//fillipense.com/Fillipense4. Daar leer jy om een spesifieke webruimte of boek in die Bybel te kan verstaan. Sonder daardie kennis gaan God se stem stil wees. En waar jy in die kerk met prediking toegerus word met tekste vir alledaagse behoeftes en krisisse word jy in die Bybelskool meer in diepte geleer.

 

En die belangrikste is dat as jy dit geleer het, dan moet jy huis toe gaan en daar ‘n router opstel en vir almal in die huis toegang gee tot God se netwerk. En die belangrikste is dat jy hulle sal leer dat die toegangskode is jou eie naam. Daarom is die kinders ook vanoggend op hulle eie naam gedoop. En daar moet jy vir almal leer dat die wagwoord is …………… Jesus. Sonder daardie wagwoord kom jy nêrens.

 

Het God se stem stil geword. Nee nooit. Ons weet net nie waar om te gaan luister na sy stem nie. Mag elkeen van u seker maak dat u ingeskakel is op God se internet en dat dit nie ‘n dooie ding in u huis is nie. Maar ook seker dat u net na een webruimte toe gaan nie, maar dat u God in sy volle rykdom sal ontdek.

 

Amen.