André Oosthuizen  andrej@webafrica.org.za

Picture1Verlede week het ons gehoor dat die Here Homself aan die volk bekendstel as “Ek is” en dat Hy stukkie vir stukkie sy volk se lewe inneem en oorneem.  Hy wil hulle leer wie Hy is en gevolglik ook hoe Hy wil hê hulle moet wees.  Daarom gee Hy vir hulle die 10 gebooie wat begin met die woorde: Ek is… die Here jou God.  En interessant dan dat die eerste 3 gebooie handel dan oor wie God is.  Hy is die enigste Here, daar mag nie van Hom afbeeldings gemaak mag word nie, en Sy Naam moet geëer word.  Die 4de gebod handel oor ’n lewensritme.  En dit is die tema van vanmôre se prediking.  Wanneer God Homself bekendstel, gee Hy ook vir Sy kinders die opdrag om volgens ’n bepaalde ritme te lewe.     

Gebed

Skriflesing

Ek onthou donkie jare terug het ’n oom van my iewers ons motor se tyd probeer instel.  Nou ek verstaan nie baie van enjins nie, en oom Andries het nou die dag vir my probeer verduidelik hoe die ou mense die tyd van ’n motor ingestel het.  Jy het blykbaar ’n lig gekry wat jy by die vonkprop ingesit het.  Elke keer as die vonk kom, flits die lig.  Dan het jy hierdie flikkerende lig op die tydketting gehou wat ’n merkie gehad het.  En elke keer as die vonk daar is, moet dit presies oor die merkie wees.  As dit nie so is nie, is die tyd van die enjin uit en moet jy dit stel sodat die lig en die merkie ooreenstem.  ’n Enjin wat uit tyd is, kan nie ordentlik ry nie.

En jy sien, die Here stel hier in Deuteronomium ’n bepaalde ritme voor waarvolgens sy kinders moet lewe.  En die lewensritme is: 6 dae werk, 7de dag rus.  En hierdie lewensritme wat God voorstel kom uit sy eie – kom ek noem dit – ondervinding.  In 6 dae het die Here die hemel en alles daarin, die aarde en alles daarop gemaak, maar die 7de dag het Hy gerus.  Met ander woorde God se ritme was een van werk, werk, werk, rus.  Werk, werk werk, rus.  Dit was God se lewensritme!  En dit is terselfdertyd ook die lewensritme wat God vir sy kinders voorsstel.  Dit is ’n bepaalde lewensritme wat God vra omdat Hy weet dit is die beste ritme vir sy kinders om gebalanseerd en gelukkig te lewe.  Nie net om self gelukkig te wees nie, maar ook gelukkig te wees in jou verhoudinge, jou huwelik en gesinslewe.

En vriende, as ons oor lewensritmes dink, dink ek ons tyd is baie keer uit.  Ons lewensritmes hardloop uit tyd uit.  Soveel so dat ons enjins, ons lewenskrag, ons energievlakke, ons lewensvreugde op reserwe vlakke hardloop.  Ek sien hoe enjins gaan staan sonder petrol en hoe ander enjins eenvoudig sukkel om aan die loop te bly.  En een van die redes is omdat ons tyd nie ingestel is op God se tyd nie!  God bepaal nie die ritme van ons lewe nie!

Neem jou eie lewe.  Is dit in jou lewe so dat jy werk werk werk en rus?  Kry jy genoeg rus van jou werk?  As jy nie genoeg rus van jou werk nie, beteken dit dat jy God se ritme ignoreer en moet jy verwag om iewers te gaan staan.  Jy het ’n verantwoordelikheid teenoor jouself, teenoor jou huweliksmaat, teenoor jou kinders om jou lewensritme een te maak waar jy werk en rus van jou werk.  Selfs ons kinders word grootgemaak met ’n versteurde lewensritme.  Hulle is dikwels 7 dae ’n week besig.  Maandag tot Vrydag by die skool, Saterdae met buitemuurs en sport en wanneer word huiswerk gedoen of geleer Sondag – sodat hulle Maandag weer kan inval.  Waar is die gebalanseerde lewensritme van werk en rus?

So die eerste beginsel wat die Here vir sy volk leer is dat Sy kinders ’n bepaalde lewensritme het waarin hulle werk en doen wat hulle moet, maar ook tyd het om fisies, geestelik en emosioneel te rus.  En as jy nie volgens sy ritme jou lewe inrig nie, loop jy die gevaar dat jou enjin sal gaan staan.

Die 2de belangrike ding wat God doen is om inhoud aan die rus te gee.  Wat beteken hierdie rus?  Beteken dit jy moet lê en slaap en kinders mag nie op ’n Sondag swem nie, of mense mag nie brei nie omdat jy die naald in die Here se oog gaan druk?  Nee, naas die fisiese rus wat ons nodig het, het die rus ook ’n dieper geestelike betekenis.  Ons lees in 5:15: “Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte ’n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het.  Daarom het die Here jou God jou beveel om die sabbatdag te onderhou.”  Die rede vir die sabbaat is om te onthou!

Met ander woorde vriende, as jou lewensritme nie gesinkroniseer is met God se ritme nie, is die een en grootste simptoom in jou lewe dat jy geestelik vergeetagtig gaan raak.  Jy kan van God begin vergeet!  En dit is dikwels sigbaar in ons lewens as ons ritmes uit tyd hardloop.  As jy so besig raak met jou eie goed, om die pot aan die kook en al die toutjies bymekaar te hou, kan jy so besig raak met jouself en jou eie dinge dat jy in die proses van God vergeet!

Interessant, in Deut 8 sê Moses vir die volk dat hulle die gebooie wat hulle gehoor het moet gehoorsaam en daarvolgens lewe.  En dan spreek Moses hierdie geestelike vergeetagtigheid aan.  Hy sê in vers 2: “Jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het.  In vers 11 sê hy: “Sorg dat jy nie die Here jou God vergeet  nie…”  Die gevolg van julle vergeetagtigheid sê Moses in vers 12 is dat dit “kan gebeur dat jy genoeg eet en mooi huise bou en rustig woon, dat jou grootvee en jou kleinvee baie word (jou beleggings groei), dat jou silwer en goud vermeerder en jou besittings al hoe meer word, en dat jy dan hoogmoedig word en die Here jou God vergeet…”  Jy sien, as jou lewensritme nie ingestel is op God nie, as jy jou eie lewensritme bepaal, as jy vasgevang raak in die wêreldse ritme, tree vergeetagtigheid in.  Dan kan jy genoeg hê van alles, maar te min van God.

Daarom die beginsel wat God stel, jy moet tyd maak in jou lewe, in jou lewensritme om My te onthou.  Om te onthou wie Ek is.  Om te onthou dat Ek by jou is.  Om te onthou hoe Ek jou al gehelp en gelei het.  Om te onthou dat Ek jou nooit sal los nie.  Dit sal vir jou moed en krag gee om aan te hou.  Ja, dit is ’n weeklikse ritme.  Kerktoe gaan is deel van ’n gelowige se lewensritme om te onthou en nie geestelike moeg te word en uit te sak nie.  Maar dit behoort ook ’n daaglikse ritme te wees waarin daar vir God tyd is in my dag se ritme.

En jy sien, partykeer sukkel ons om self die ritmes reg ingestel te kry.  En dit is dan wanneer tye soos swaarkry en bekommernis en ontsteltenis ons instel.  Dit is die tye waarin die Here weer jou hartklop kom instel op sy hartklop.  Dit is die tye waarin ons tot stilstand geruk word en van voor af ingestel word op God se ritme. Dit is die onthou tye in ons lewe.

En Jesus het ook ’n bepaalde lewensritme gehad.  Ons kry vir Jesus op baie plekke in die Nuwe Testament dikwels iewers alleen op ‘n berg.  En gewoonlik is dit na een of ander moeilike, traumatiese of uitputtende gebeurtenis.  Dit is tye waarin Hy sy eie lewensritme onderbreek om te onthou.  Om perspektief te kry op wie Hy is, wat Hy moet doen en waarheen Hy oppad is.

Slot:

Hoe lyk jou lewensritme?  Miskien is jy ook op ’n plek in jou lewe waarin jou tyd so bietjie uitgestel is.  Waar jy jou moeg en moedeloos hardloop teen ’n vinnige lewenstempo.  Miskien word jou lewensritme ook meer bepaal deur jou dagboek en is daar in jou ritme te min tyd om aan God te dink.

In die gejaagde tye waarin ons lewe, waarin tyd vir almal te vinnig verby gaan, gee die Here ’n Goddelike lewensritme sodat sy kinders gebalanseerd en lewenskragtig kan lewe.  Want jy sien, ook die ritme waarmee jy lewe is ’n getuienis van wie jou God is.  Mag die Heilige Gees ons lewensritmes instel op God se ritme.  Amen