Ek het groot geword met die A-team. Dit moet nog lank voor M-net en die dinge gewees het, want ons het dit een keer ’n week op gewone televisie gekyk. Ek onthou die mannetjies wat jy kon koop en die A-team se swart bussie wat my maatjies gehad het wie se pa’s dit kon bekostig. En elke episode het geeindig met een of ander plan wat gewerk het. There is a plan in everything, and I love it when a plan comes together.

Opvallend in die geboorteverhaal van Jesus wat Matteus opteken, is die Goddelike beplanning wat gedoen is in hierdie storie. Jy sien, hierdie is nie sommer maar net toevallig die verloop van normale gebeure nie. Regoor hierdie verhaal is Goddelike beplanning geskryf! En die verhaal van God se plan begin sommer al by 1:17. Nadat die geslagsregister gelys is sien ons dat daar 14 geslagte van Abraham tot by Dawid was; 14 van Dawid tot by die ballingskap en 14 van die Ballingskap tot by Jesus. Matteus wil sommer heel aan die begin van hierdie storie sê, dit is nie toevallig so nie! Dit is Goddelik beplan! In vers 16 is dit opmerklik dat Josef nie Jesus se vader en Maria sy moeder genoem word nie. Daar staan net dat Josef die man van Maria was uit wie gebore is Jesus. Die passiewe manier waarop Josef en Maria genoem word dui op die totale afwesigheid van menslike beplanning in die geboorte van Jesus. Dit is nie die storie van Josef en Maria se babatjie nie, Jesus se geboorte is die resultaat van Goddelike beplanning! Matteus doen baie moeite om hierdie Goddelike meesterplan uiteen te sit. En die draaiboek vir hierdie plan is duisende jare gelede voor die geboorte al geskryf. En soos die verhaal ontvou, word hierdie plan stukkie vir stukkie duidelik in die geboorte van Jesus. In hoofstuk 2 is daar 3 stories oor die geboorte en dis opmerklik hoe hierdie stories verband hou met 3 ander stories in die Ou Testament. Daarom sluit hierdie 3 stories elkeen ook af met ’n aanhaling uit die OT. Juis om daardeur te sê: Julle moet raaksien, God het ’n plan gehad en God het sy plan so laat gebeur! Ek wil kortliks by elkeen stilstaan. Egipte Vers 13 vlug Josef en Maria met die baba na Egipte. Waarom Egipte toe? Want Egipte was deur die geskiedenis nog altyd ’n plek van veiligheid. Dink nou terug aan Jakob en sy seuns wat Egipte toe getrek het vir kos, as gevolg van die droogte. Dink aan Moses wat deur die faroa se dogter gered is in Egipte. Egipte was dus nie in die Joodse gemoed net ’n slawehuis nie, maar dit was eintlik ook ’n toevlugsoord! En dis dieselfde plek waarheen Josef en Maria vlug met Jesus toe daar moeilikheid kom! Na Egipte, die plek van veiligheid! Dieselfde plek waar Josef en Moses beskerming gekry het. En dan sluit die gedeelte af met Hosea 11: “Uit Egipte het Ek my Seun geroep.” Die seun in Hosea 11 verwys na Israel. Maw uit Egipte het die Here vir Israel geroep. En in Matteus verwys die Seun natuurlik na Jesus. Uit Egipte roep die Here vir Jesus. Wat wil God hierdeur sê oor sy plan? Soos wat Hy sy volk Israel uit Egipte gered het, so begin God sy nuwe reddingsplan met die wêreld deur sy Seun Jesus ook uit Egipte! Hy het dit so beplan, al in Moses se tyd! Kindermoord Die volgende storie naamlik die kindermoord, laat ons natuurlik ook terugdink na die Farao wat die baba seuntjies wou laat vermoor het in die tyd van Moses. Daarom die verwysing terug na die Ou Testament in vers 18 na Ragel wat oor haar kinders huil. Net soos in die tyd van Ragel word onskuldig kinders vermoor deur die wrede heersers van die dag. Dit het in die tyd van die faroa gebeur en presies dieselfde gebeur nou in die tyd van Herodes. Later sou hierdie teks ook as voorspelling waar word toe die wrede heersers die kind Jesus kruisig! Na Nasaret Die laaste toneel praat oor Josef en Maria wat terugkom na Nasaret. Nou hier is weereens ’n baie mooi verband met Moses. Soos Moses uit Median geroep is om die volk uit Egipte te lei, so kom die baba Jesus uit Egipte op ’n donkie aangery om sy volk te verlos! En dan sluit die gedeelte af met vers 23: So is vervul wat deur die profete gesê is: Hy sal ’n Nasarener genoem word. Nou in kort was Nasarener in daardie tyd ’n bynaam vir “Christen”. So op ’n manier kom sê Matteus juis dat hierdie Jesus die Christus is. Die ware Verslosser van sy volk Die verwagte Messias wat vir jare reeds voorspel is! Vriende, en so kom vertel Matteus hoe God se plan bymekaar kom. Die Goddelike meesterplan werk stukkie vir stukkie uit in die geboorte van Jesus. ’n Plan wat al by Josef en Moses en Egipte begin het. ’n Plan wat duisende jare tevore deur God in detail uitgewerk en beplan is. Jesus se geboorte was nie ‘n noodplan nie, dit was ’n reddingsplan! Dit is nie sommer maar net vinnig aanmekaar geslaan nie, dit is baie sorgvuldig en noukeurig uitgewerk en tot uitvoering gebring. Die vervulling van al die beloftes oor Jesus in die Ou Testament het net so waar geword! Vriende dit is een van die grootste bewyse van die gesag van die Woord. Geen mens kan oor ’n tydperk van duisende jare ’n boek skryf met ’n klomp voorspellings wat net so, een vir een, tot op die letter waar word nie. Dit is alles Goddelik beplan. I love it when a plan comes together! Die sleutelgedagte in hierdie draaiboek van die geboorte is 1:23 – “Die maagd sal swanger word en ’n Seun in die wêreld bring en hulle sal Hom Immanuel noem.” Dit is die punchline van die evangelie! Jesus is nie net ’n figuur uit die verlede nie, maar Hy is die Een wat vandag steeds by sy kinders is! Julle sien, dit is maklik vir ons om vandag terug te kyk en raak te sien hoe God se plan uitgewerk het. Maar God se plan het nie met Jesus tot ’n einde geloop nie. Jesus se geboorte was nie die slothoofstuk van die Goddelike meesterplan nie. God het nuwe planne met jou! En Jesus is deel van God se meesterplan ook met jou lewe! En daarom vriende, herinner Kersfees ons ook daaraan God se beplanning in Jesus waar geword het, maar net so sal God se beplanning vir jou lewe ook tot in die fynste detail waar word. Dit is maklik om oor ’n verhaal terug te kyk en die vervulling van God se beloftes raak te sien, maar om met God se beloftes vorentoe te kyk vra geloof. Geloof om te glo dat God se meesterplan vir my lewe ook waar sal word. Weet jy, partykeer wonder ons oor God se plan met my lewe. Hoe pas hierdie stukkie nou in God se plan? Wat is die sin daarvan? Ander kere wonder ons selfs of God ’n plan het met my lewe en of ek nie maar uitgelewer is aan die lot van die lewe nie. Nie alles van God se plan met my lewe is bekend gemaak nie, maar daar is ’n klomp beloftes van God, profesie oor jou lewe, beplanning van God vir jou lewe wat Hy wel bekend gemaak het in sy Woord en wat ook waargemaak gaan word. Goddelike beplanning is ook vir jou lewe gedoen! En die Kersfeesverhaal is die bewys en die reminder dat God se planne altyd tot uitvoering kom. Ek wil afsluit met ’n paar beloftes oor jou lewe wat God gemaak het. Ek het ’n paar uitgekies, maar daar is nog vreeslik baie ander. Alreeds voor jou geboorte is daar ook voorspellings oor jou gemaak. Ek jou al geken toe jy nog in jou moeder se skoot was – Ps 139. En elke haar op jou kop het Ek getel – Lukas 12:7 Toe al is jou naam in My handpalm gegraveer – Jes 40 Niks of niemand sal jou uit My hand ruk nie – Jes 40 Ek sal altyd daar wees vir jou, deur vuur of water sal Ek jou beskerm – Jes 40 Ek weet in hierdie lewe sal jy dit moeilik hê maar “Moenie bekommerd wees nie, Ek sal vir jou sorg” – Matt 6:25-34 As Ek vir die voëltjies en die veld sorg, hoeveel te meer sal Ek dan nie ook vir jy sorg nie Jy is meerd werd as baie mossies – Lukas 12:7 Moet jou dan nou nie oor môre bekommer nie – Matteus 6:34 Ek sal alles ten goede vir jou laat meewerk omdat Ek jou liefhet –Rom 8 Hierdie lewe is soos ’n asemteug en gaan verby, maar Ek gee vir jou die ewige lewe as geskenk as erfenis – 2 Kor 4:17 Ek is die Immanuel, God met jou! Jy is nie maar sommer net hier nie. Jou lewe is nie planloos nie. Die groot Outeur het ook oor jou lewensverhaal gekryf: Goddelik beplan! Mag hierdie Kersfees jou aan God herinner wie se planne altyd tot uitvoering kom. En ek glo, aan die einde van ons lewe, sal God ook, met respek gesê, na jou en my kyk met ’n glimglag en sê: I love it when a plan comes together! Amen