Groei • Growth

Ons visie is dat elkeen geestelik sal groei!

Hóm verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer,sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring.” (Kolossense 1:28)

Om hierdie groei aan te moedig, is daar verskeie groeibedienings waarby jy kan inskakel.

 

 

Die geestelike groei van ons kinders tot geestelike volwassenheid is ’n belofte en die verantwoordelikheid van elke ouer. Ons kinders word op hierdie pad gelei deur gestruktureerde groeiprogramme te volg waarin hulle van kleins af geleer word hoe God deur sy Woord met ons praat.  

Groeigoggas  # 1      2-5 Jariges

Groeigoggas  # 2      Gr R, Gr 1

Hierdie kinders word tydens die erediens in die Grot (die lokaal onder die saalverhoog) bedien. Hier word in ’n 3-jaarsiklus die bekendste Bybelstories geleer wat deur middel van verskeie kreatiewe aktiwiteite verder vasgelê word.

 

Unikids Gr 2-7

Al die Graad 2- tot 7-kinders kom (ná die kindergleuf aan die begin van die erediens) in die Oppersaal bymekaar. Hul groeiprogram neem hulle tydens hulle ses laerskooljare gestruktureerd deur die hele Bybel. Die geestelike doelwit is dus dat elke kind aan die einde van sy/haar laerskooljare ’n goeie basiese kennis van die Bybel sal hê waarop daar verder gebou kan word. Hulle kry elke week ‘n versamelkaart wat hulle vordering deur die jaar aantoon.  

 

 

22 April
Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word.
deur Zilke

Matt 6:5-8

God wil ‘n intieme gesprek met ons hê, daarom moet ons tyd deur die dag maak om met Hom te gesels.  Ons hoef nie groot woorde en lang gebede te hê nie, God stel belang in die hart waarmee jy bid.  Opregte gebed is belangriker as groot gebede.  God weet in elk geval wat ons nodig het, voor ons dit van Hom vra.

 

6 Mei
Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word;  laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.
deur Rikus

Duim – Lofprysing

Psalm 47

God is die Groot Koning en daar is niemand bo hom nie. Hy is tot in die hemel verhewe en daarom moet ons Hom liefhê en Hom prys. Hy het ons eerste liefgehad en daarom kan ons ander ook liefhê en Sy koninkryk daardeur laat kom en in Sy wil lewe.

 

13 Mei
Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word;  laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.  Gee ons vandag ons daaglikse brood; 

Wysvinger- Skuldbelydenis

 

20 Mei
Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word;  laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.  Gee ons vandag ons daaglikse brood;
deur Rikus

Middelvinger – Voorbidding: Leiers

Johannes 6:47-51

God gee vir ons elke dag alles wat ons nodig het, al wat ons moet doen is om hom te vra deur gebed. As ons in God glo het ons die ewige lewe en het ons nie nodig om bang te wees vir wat die toekoms vir ons elkeen inhou nie.

 

27 Mei
Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word;  laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.  Gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef on sons oortredings soos on sook die vergewe wat teen ons oortree;

Ringvinger –Voorbidding: Swakkes

 

3 Junie
Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word;  laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.  Gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef on sons oortredings soos on sook die vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose. 

Pinkie – Myself

 

 

Tieners  Gr 8 – 10 

Aktuele lewenstemas word hanteer om hulle te help en toe te rus vir die uitdagings wat hulle ervaar. Hierdie jaar word die program: Freedom in Christ aangebied.  Almal is welkom!  

 

Geloofsvorming-groep  Gr 11,12

Húl groeiprogram begin in graad 11 en eindig Juniemaand van hul Graad 12-jaar. Nadat hierdie groeiprogram deurloop is, kry hulle die geleentheid om belydenis van geloof af te lê.

 

Studente en jongwerkendes

Deur kleingroepe word jongmense informeel op die geloofspad begelei. Verskeie kleingroepe vir studente en jongwerkendes kom deur die loop van die week bymekaar.  ’n Gerigte bediening onder leiding van Ronaldo Meyer maak voorsiening vir Engelssprekende studente.

 

 

Ons wil graag elke lidmaat toerus om met selfvertroue die Woord van die Here te lees, te interpreteer en te verstaan. Sodoende kan Bybelse beginsels op alle aspekte van ons lewens toegepas word.

Die Bybelskool is ’n toerustingsgeleentheid waar jy waardevolle geloofsvaardighede  leer om te groei in jou verstaan van die Woord en jou liefde vir die Here Jesus.  Talle mense is al deur die Bybelskool toegerus en getuig van persoonlike groei en verryking.  Dit is ’n geleentheid om in jou eie geestelike lewe te belê!

Jy skryf nie eksamen nie, maar ontwikkel waardevolle vaardighede om die Woord te verstaan en in verskillende situasies en kontekste in jou lewe toe te pas. Van die lesse sluit o.m. in:

 

Hoe en waarom die Bybel tot stand gekom het.

Hoe God vandag d.m.v. die Bybel kommunikeer.

Hoe om eksegese te doen (die Woord te verstaan en te interpreteer).

 

Die Bybelskool bestaan uit verskeie temas sowel as kort kursusse wat deur die loop van die jaar aangebied word. Hou die afkondigings dop vir die verskillende tye!

Vir enige verdere navrae, skakel gerus die Kerkkantoor.

Ns.  Enigiemand is welkom! Jy is nie te dom, óf te slim, óf te oud, óf te jonk nie! Wat jy nodig het, is ’n liefde vir die Here en sy Woord; dit is AL!

 

TEMA 1
Die ontstaan en boodskap van die vier Evangelies

Kom ontdek hoe en hoekom die Vier Evangelies geskryf is en hoe dit ons help om hulle boodskap beter te begryp.

 

Datums:          20 Maart, 27 Maart, 10 April, 17 April, 24 April, 8 Mei.
Tyd:                 18:00-20:00
Aanbieder:      Prof. Francois Tolmie
Koste:              R 50

 

TEMA 2
Die Bergrede

Al ooit daaraan gedink dat die Bergrede (Matteus 5-7) onmoontlike eise aan die Christen-gelowige stel? Dink maar aan die volgende: “As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe.” Of: “Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.” Kom vind uit of dit regtig so onmoontlik is.

 

Datums:          22 Mei, 29 Mei, 5 Junie, 12 Junie, 19 Junie.
Tyd:                 18:00-20:00
Aanbieder:      Prof. Hermie van Zyl
Koste:              R 50

 

TEMA 3
Openbaring

Hoe lyk Jesus? En wat gebeur in die hemel waar God op die troon sit? As die Lam met sewe horings en sewe oë die boek ontvang uit die regterhand van Hom wat op die troon sit en die seëls oopmaak, is daar perde! ‘n Wit, rooi, swart en vaal perd begin hardloop oor die wêreld! Kom luister wat die Gees sê in die eerste ses hoofstukke van Openbaring.

 

Datums:          24 Julie, 31 Julie, 7 Aug, 14 Aug, 21 Aug, 28 Aug
Tyd:                 18:00-20:00
Aanbieder:      Dr. André Oosthuizen
Koste:              R 50

 

TEMA 4
1 Tessalonissense

Kom ontdek wat ons alles uit die oudste brief van Paulus – en die oudste boek van die Nuwe Testament – oor God se wil vir sy kerk en vir ons lewe kan leer.

 

Datums:          16 Oktober, 23 Oktober, 6 November
Tyd:                 18:00-20:00
Aanbieder:      Prof. Francois Tolmie
Koste:              R 50

 

*Inskrywings sluit ‘n week voor die aanvang van die tema.
Om in te skryf vir ‘n tema kontak Elmien by: elmien@universitasng.co.za of 051 522 4911.

 

 

 

Ander groeigroepe

Ander ondersteunende groeigroepe word van tyd tot tyd en volgens behoefte gevorm, soos vir huweliksvoorbereiding, ouerleiding, aftrede of tienerbediening.

 

 

Menu Menu