’n Diepsee duiker het eendag vertel dat hy iewers diep onder die water heeltemal gedisoriënteerd geraak het.  Dit was skielik stikdonker rondom hom, soveel so dat hy nie eers sy hand voor sy gesig kon sien nie.  Die probleem wat jy dan het onder die water is dat jy nie weet watter kant toe is boonte nie.  Dan kan paniek en rigtingloosheid jou lelik in die moeilik laat beland.  “Wat doen jy toe,”  vra hulle hom?  “Ek het my instrukteur se woorde onthou en vir die borrels van my asemhaling gevoel,” sê hy.  “Die borrels?”

“Dis reg.  Wanneer dit stikdonker is, en jy het geen idee watter rigting boontoe is nie, is die gevaar dat jy dieper of dwars kan duik terwyl jy dink dat jy boontoe gaan.  Dan moet jy jou hand uitsteek en soek vir die borrels.  Die borrels styg altyd boontoe.  Wanneer jy nie meer jou eie oordeel of jou eie sintuie kan vertrou nie, kan jy altyd op die borrels vertrou om jou weer bo te kry.”

Ouens, ons beland baie keer in omstandighede waar jy wonder wat die waarheid is, of wonder wat die regte ding is om te doen.  Wonder watter rigting om in te slaan en watter keuse om uit te oefen.  Dan is die vraag altyd: Wat is die wil van God?  Wat is die rigting wat God wys?  Hoe weet ek werklik wat God se koers is?  In watter rigting gaan die borrels?  Of dit nou in groot besluite is wat ons toekoms raak, verhoudings, finansies, elke dag se keuses, maak nie saak wat nie, ons het almal die behoefte om die regte besluite te neem.    

Handelinge 15 help ons met hierdie vraag: in watter rigting gaan die borrels.  Die Jode wat Christene geword het het gesê: om ’n christen te wees moet jy die Joodse tradisie en kultuur aanneem.  Met ander woorde jy kan nie gered word as jy nie besny word nie (15:1).  Paulus en Barnabas het nie hiermee saamgestem nie en ’n heftige meningsverskil het ontstaan.  Toe is die vraag natuurlik: Wat is waarheid?  Watter koers is die regte koers?  In watter rigting beweeg die borrels?

Die gemeente in Antiogië besluit toe om Barnabas en Paulus saam met ander gelowiges, Jerusalem toe te stuur om die waarheid saam met daardie gelowiges te gaan soek.  Saam te gaan voel na die borrels. 

En hierdie besoek aan Jerusalem was vir die kerk van alle eeue ’n voorbeeld van geloofsonderskeiding.  Vanaand gaan ons kyk hoe dit prakties gewerk het dat hulle by ’n besluit gekom het.

  1. Luister na mekaar (almal praat saam)

Dit is duidelik dat die hele gemeente, die apostels en die ouderlinge en gewone gemeentelede deelgeneem het aan die gesprek (4-5).  Daar is na almal se menings geluister en almal se perspektiewe op die saak is verreken.  Die proses word nie afgejaag of met die spel van ’n magskliek vinnig in ’n rigting gedwing nie.  Almal se insette is waardeer en dra ewe veel gewig.

  1. Waar werk God? 

In hierdie soeke na die waarheid is verhale of stories vertel om agter te kom waar en hoe is God besig om te werk.    

Petrus het in hierdie vergadering eerste gepraat oor wat God gedoen het.  Hy vertel van sy belewenis en ervaring, hoe die Heilige Gees heidene gelei het om kinders van God te word, nie deur die nakoming van die Joodse wet nie, maar deur geloof.  Dit is Petrus se persoonlike ervaring van hoe God gewerk het.  Hierna het Paulus en Barnabas ook vertel wat hulle gesien en ervaar het oor wat God onder die heidennasies gedoen het.

Met ander woorde, verhale is gedeel en stories vertel om agter te kom wat is die rigting waarin God beweeg.  Wat is die goed wat die Here in plek sit.  Waar en hoe is Hy besig om te werk.    

  1. Onderskeiding toets alles aan die Woord

Nadat die stories van God se werk vertel is, is die stories aan die Skrif getoets.  Is hierdie stories sommer maar net mense se stories, of pas dit binne die raamwerk van God se Woord?  Jakobus speel die belangrike rol om die stories en die Skrif bymekaar te bring.  Jakobus haal ’n hele gedeelte uit Amos 9 aan as bevestiging daarvan dat heidene net deur geloof kinders van God word.    

Nadat almal saam gepraat het, stories oor God se werk gedeel en aan die Skrif getoets is, het die vergadering ’n besluit geneem.  Die besluit was eenvoudig.  Die Here maak dit nie moeilik vir mense om sy kinders te word nie.  Geloof maak jou ’n kind van God nie jou taal of kultuur of tradisie nie.  En so is die besluit van die vergadering oorgedra aan al die gemeentes wat dit met blydskap aanvaar het. 

Ek dink in ’n gemeente is hierdie die drie borrels waarvoor ons moet voel.  Ons luister na mekaar, ons soek en luister na waar God besig is om te werk en ons luister en toets dit aan die Woord.  Maar ek wil die kringetjie ’n bietjie nouer trek en hierdie drie borrels toepas op jou en my eie besluitneming. 

Hoe weet ek ek besluit reg?  Hoe weet ek ek duik nie dalk verder die donker in nie?    

Een van my vriende het ’n seiljag.  Ek vra hom toe eendag hoe hulle in die donker weet waar die hawe?  Hy verduidelik toe vir my dat daar altyd 3 of 4 baie pertinente en sigbare ligte by die hawe is.  Wanneer daardie ligte presies in lyn is, agter mekaar staan weet jy dit is die regte kanaal om die hawe in te vaar.  So jy lyn die ligte op.  Net soos die borrels, is daar definitiewe ligte wat in lyn moet wees vir ons om ’n afhanklike besluit oor goed in ons lewens te neem.  Julle sien, op die punt van ons eie bootjie is daar ook ’n lig wat saam met die golwe dobber.  Dit is ons emosie.  Dit is ’n onbetroubare baken wanneer dit kom by besluitneming.  Dit is ook baie gevaarlik wanneer ons besluite neem in ons lewe net op grond van ons emosie.  Daarom is die kuns van die lewe om hierdie liggie op my eie bootjie wat saam met die golwe op en af en heen en weer dobber op te lyn met die ander ligte.  Daar is 3.

  1. Die hooflig is natuurlik die Bybel. 

God praat met ons uit die Bybel.  Daar is sekere goed wat klinkklaar baie duidelik in die Bybel staan, goed waaroor ons nie eers hoef te wonder nie.  So byvoorbeeld hoef jy nie te wonder oor ’n transaksie wat nie 100% eerlik is nie, want die hooflig, die Bybel is tog baie duidelik oor eerlikheid.  En die Gees van die Here sal ons nooit lei in stryd met dit wat die Bybel vir ons leer nie!  Maar dan is daar ander goed en keuses wat ons nie klinkklaar direk so in die Bybel van lees nie.  In Johannes 16:13: Wanneer die Gees kom sal Hy ons ook in die waarheid lei.  Die Boodskap vertaal dit so mooi as daar staan: “Hy sal voortbou op wat Ek gesê en gedoen het.”  Maw die Gees van God sal nie net sê dit wat in die Bybel staan nie, die Heilige Gees sal vir ons ook verder lei in die interpretasie van dit wat Bybelse waarhede en beginsels is.  Deur die Bybel te lees sal die Here deur sy Woord, maar ook deur sy Gees vir ons verder in die waarheid lei.  Dit is die hooflig.  Die ander ligte moet aan hierdie hooflig getoets word.   

2.  Omstandighede

Ons weet dat omstandighede ’n rol speel in die besluite wat ons neem.  ’n Sekere ouderdomsfase waarbinne ons beweeg, ‘n deur wat oopgemaak is of ’n deur wat toegemaak is.  ’n Ongelukkige voorval of ’n onverklaarbare toeval van gebeure in ons lewe.   Ons skryf dit soms verkeerdelik net as toevallig af.  Jy sien, so werk God.  Hy gebruik somtyds omstandighede om ons op die plekke te kry waar Hy ons wil hê.  Toe die gelowiges in Jerusalem vervolg is en uitmekaar gejaag is, het die Here dit so beskik dat die evangelie versprei het sover as wat hulle gehardloop het.  Hy het die omstandighede van vervolging gebruik!  En Hy gebruik vandag nog omstandighede om met ons te praat.  Die tweede lig is daarom die vraag: Waarmee is die Here in my lewe besig?  Op watter plek is ek nou in my lewe?  Wat wil Hy vir jou sê deur die goed wat gebeur, die stories in jou lewe?  Watter deure het die Here toegemaak en watter deure maak Hy dalk oop?  Wat het die Here vir jou in die verlede uit ondervinding uit omstandighede geleer wat jou vandag kan help?  Maar ook hierdie leiding wat jy in jou omstandighede sien moet aan die hooflig getoets word. 

3.  Medegelowiges

God se Gees is die Gees van gemeenskap.  Die Here het nog altyd gelowiges bymekaar gesit, ja om mekaar te ondersteun en te bemoedig, maar ook om mekaar tereg te wys en te help die pad vind.  Daarom is ons vir mekaar gegee ook sodat ons ons besluite kan toets aan die geloofsgemeenskap.  Maw, wat word geleer in die kerk waarvan ek ’n lidmaat is?  Daarom is Chisten vriende ook so belangrik sodat ons na ‘n mede gelowige, ’n geloofsvriend/in toe gaan en sê: Hierdie saak lê swaar op my hart, kom ons bid saam hieroor en dan sê jy vir my wat jy dink.  En dan kan ek my antwoord aan jou antwoord toets.  Want die Here gebruik ook mede gelowiges om sy wil aan ons bekend te maak.  Daar is baie voorbeelde in die Bybel ook hiervan.    

Neem jou besluit in afhanklikheid van die Here!

’n Goeie besluit is ’n besluit wat biddend in afhanklikheid van die Here geneem word.  Matteus 5:3 sê: “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is.  Jakobus 1:5 sê: “As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.”  Vriende, ons kies dikwels verkeerd omdat ons God nie daarin ken nie.  En dit wat die Woord van die Here vir ons leer oor keuses en geloofsonderskeiding is dat, as jy God ken in jou situasie, soekend luister na sy wil, dan gaan die Here alles ten goede laat meewerk!  Ongelukkig kies ons nie altyd 100% reg nie, al wil ons.  Ons kies somtyds verkeerd.  Maar wanneer jy dit in gebed en in afhanklikheid van die Here doen, sal die Here daardie keuse ten goede laat meewerk, want jy het Hom van die begin af daarin geken. 

Baie keer verwag ons dat ons die Here se leiding sommer vinnig en dadelik moet hoor.  Dat die Here vinnig vir ons moet sê wat om te kies.  Maar God se leiding is baie keer soos ’n lantern en nie soos ’n soeklig nie.  ’n Soeklig skyn ver voor jou uit, maar die lantern gooi die lig hier rondom jou.  En soos jy in hierdie ligkring beweeg, val die lig stukkie vir stukkie verder.  En elke tree met die lig tot ons beskikking is ’n tree in afhanklikheid van God en sy leiding.    

Ouens in jou en my lewe neem ons elke dag besluite en maak ons elke dag keuses.  Klein keuses of groot keuses – elkeen het op ’n manier ’n blywende invloed op jou lewe.  Ek het al gesien hoe klein simpel keusetjies mense se lewens verwoes.  Daar is vandag baie hartseer omdat mense oorhaastig verkeerd gekies het.  Mag die Gees van God ons lei dat ons Hom sal ken in elke besluit wat ons neem en elke keuse wat ons maak.  Geseënd sal jy wees wanneer jy elke besluit biddend en in afhanklikheid van God neem!  Amen