Heling • Healing

Elkeen ervaar die een of ander tyd fisieke of geestelike nood, of het sommer net bemoediging of versorging nodig. In die gemeente probeer ons deur verskeie omgee-aksies mekaar ondersteun en versorg.

 

 

 

Die leraars en kerkkantoor probeer om so gereeld en goed as moontlik met almal kontak te hou.  Huisbesoek geskied individueel en op aanvraag. Skakel gerus.  Na die eredienste is van die leraars by die pastorale spreekkamer beskikbaar.  Stel asb. die leraars en/of kerkkantoor in kennis van siekes en hospitaalopnames.

Vanuit die kerkkantoor word ook gereeld telefonies met lidmate kontak gemaak.

 

 

Elkeen word aangemoedig om deel te word van ’n bepaalde omgeegroep. Die beste versorging geskied in intieme lewens-gemeenskap met mekaar. Die groepe het elk ‘n omgeeleier. Die omgeegroepe het eie bedienings en projekte waardeur hul diensbaar is.

 

Kliek hier om die Omgeegroep-vorm af te laai

 

 

Omgee-netwerke is netwerke van gelowiges wat in portuurgroepe, vriendegroepe of vanuit dieselfe omgewing op minder gestruktureerde wyse met mekaar in kontak bly.  Ons word so aan mekaar gegee om mekaar te ondersteun.  Die groepe het elk ‘n network-leier.  Sosiale media is hier ‘n goeie manier van kommunikasie. Die netwerkgroep kuier soms saam en is ook as groep by projekte of bedienings betrokke.

 

 

 

Daar is ook verskeie Bybelstudie- en gebedsgroepe waarby ingeskakel kan word.

 

 

 

Daar is bedienings wat ondersteuning gee, onder andere, aan bejaardes, kankerlyers of húlle wat rousmart ervaar.

 

In elke omgeegroep en netwerk is daar leiers nodig.  Meld by die leiers aan vir kommunikasie, sorg, gasvryheid, ‘n projek of bediening wat die Gees op jou hart lê.

In elkeen van die versorgingsbedienings is daar helpers nodig. Meld aan by die bedieningsleiers of kerkkantoor.

 

 

 

Menu Menu