Developing a PlanAndré Oosthuizen: andrej@webafrica.org.za

Ek wil vanaand praat oor geestelike beplanning.

 

Ek het Tjokkies se beplanning saamgebring.  Dit is alles op ‘n almanak.  ‘n Klomp goed wat hierdie jaar moet gebeur.  En as mnr. Coomans nie verlede jaar hierdie goed beplan en op ‘n almanak gesit het nie, sou julle so deurmekaar gewees het dat julle nie weet waar is links of regs nie.  So groot mense doen beplanning, want, wat sê die ou mense – beplanning verlig spannig!  Maar ek wil vanaand bietjie beplanning oefen om vir julle te wys dat beplanning vir kinders net so belangrik is.

Dit is wat beplan is, om al hierdie goed voor die tyd oor te dink.

Dink jy ons het nou aan alles gedink om hierdie partytjie lekker te maak? 

As ons nou nie hierdie goed vir jou partytjie beplan nie, en die maatjies daag net op sonder koek en lekkers en goed, gaan dit ‘n lekker partytjie wees? 

 

Dit is hoekom beplanning so belangrik is!  As ons goed beplan, dan kry ons goed reg gedoen en dan is die lewe vir ons net makliker.  Julle kan nou eers weer vir ‘n rukkie slaap, ek gaan netnou vir julle vertel hoekom is hierdie beplanning storie vanaand so belangrik.

 

Vriende, beplanning is ‘n baie belangrike deel van ons lewe, nie net sodat die lewe vir ons meer georganiseerd kan wees nie, maar ook in terme van die doelwitte wat ons stel en selfverwesenliking.  Ek bedoel, ons almal het een of ander doelwit vir die jaar.  Miskien is dit om meer by die huis te wees, of meer gholf te speel, of om minder bier en meer water te drink of om op weigh less te gaan.  Maar hierdie doelwitte wat ons het kan net bereik word met ordentlike beplanning, as ons beplan waar ons moet wees, hoe ons daar gaan kom, wat ons nodig het om te doen sodat ons ons doelwitte kan bereik.

 

Die feit is, as jy nêrensheen oppad is nie, gaan jy verseker daar uitkom.  Jy sien, ons geloofslewe vriende, werk presies dieselfde.  Die Hebreërskrywer praat met gelowige mense wat geestelik nêrens heen oppad was in hulle verhouding met die Here Jesus nie.  Ons lees in vers 12 dat hy sê, hulle is soos babas in die geloof wat in die melkkos groeifase vasgesteek het.  Alhoewel hulle reeds baie verder moes gevorder het, geestelik moes groei en volwasse moes wees, vaste kos moes eet, is hulle babas wat nog na soveel jare met melk en bottels gevoed moet word.  6:1 sê, hulle het geestelik stilgestaan.

 

En dit lyk vir my, as jy nie ‘n geestelik groei nie, gaan jy agteruit.  Want om geestelik stil te staan, is onmoontlik!  Dit is soos ‘n atleet wat ophou oefen.  Hy behou nie sy fiksheid en soepelheid van die punt waarop hy opgehou het nie.  Geleidelik gaan sy fiksheid agteruit en raak hy groot en onfiks soos ek as hy nie aanhou oefen nie.  Daarom moet jy weet, jy gaan hierdie jaar of geestelik groei of jy gaan geestelik agteruit gaan.  Maar geestelik stilstaan is onmoontlik.

 

Mag ek vanaand dan vir jou vra: saam met al jou ander beplanning vir die jaar, hoe lyk jou geestelike beplanning vir die jaar?  Wat is jou geestelike doelwitte vir hierdie jaar?  Wat is die dinge in jou lewe waaraan jy hierdie jaar moet werk?  Wat is die areas in jou lewe waarin daar groei moet plaasvind?  Waarin wil die Here hê moet jy hierdie jaar groei?  En hoe gaan jy groei?  Want soos ek die Bybel lees mag ons nie geestelik stilstaan nie.  Ons mag nie babas in die geloof bly nie!  Ons moet geestelik groei!

 

En miskien vra ek ‘n klomp persoonlike vrae vanaand, maar het jy al uit jou geestelike babaskoene gegroei of is jy ‘n Christen wat nog van melk lewe?  As jy nou dink oor jou geestelike lewe vandag, hoeveel anders is dit as 2 of 3 jaar terug?  Hoeveel meer volwasse is jy in terme van jou toewyding aan die Here of jou gehoorsaamheid en liefde aan Hom?  Kan jy vandag beter onderskei tussen wat reg en verkeerd is as 10 jaar gelede en dalk belangriker nog, wys jou lewe dit?  Jy sien vriende, miskien moet ek en jy ook vanaand eerlik wees en sê : Here ek het die afgelope tyd geestelik stilgestaan!  Here, ek het ‘n geestelike baba gebly.  Ek drink nog melk, maar moes al geestelik volwasse gewees het.

 

Jy sien, die eerste stap tot geestelike volwassenheid is om jou onvolwassenheid teenoor die Here te erken.  En weet jy, die Here is nie kwaad en jaag jou weg nie.  Eintlik kom moedig Hy jou net weer aan.  Hy kom moedig jou aan om ‘n geestelike doelwit te stel en met Hom te praat hoe jy en die Here dit gaan bereik.

 

Hoe groei ‘n mens geestelik tot volwassenheid.  Die antwoord is myns insiens redelik eenvoudig.  Jy stel vir jouself geestelike doelwitte!  Miskien moet jou geestelike doelwit eenvoudig jou stiltetyd wees.  Miskien moet jy vir die Here sê: Here, die volgende tree, U praat lankal oor my stiltetyd, ek beweeg nie, ek groei nie, want my lewe is te gejaag en ek kom nie by U uit nie.  Ek wil meer tyd saam met U spandeer.  Here, help my daarmee!  En dan moet jy eenvoudig die Here in jou dagboek inskryf om hierdie geestelike doelwit te bereik!  Miskien moet jou geestelike doelwit wees om hierdie jaar getrouer kerk toe te kom.  En om hierdie geestelike doelwit te bereik moet jy eenvoudig ‘n besluit neem om eerder Sondae oggende op te staan as laat te slaap of te gaan visvang.  Jy sien, geestelike groei is nie rocket science nie, dit is eenvoudig wilsbesluite oor ons geestelike lewe en verhouding met die Here Jesus.

 

Een van die groot redes waarom ek en jy baie keer nie geestelik kan groei nie is omdat daar sonde in ons lewe is wat keer dat ons groei.  Sonde is soos ‘n kiem of ‘n virus wat geestelike babas keer om groot te word.  Miskien praat die Here al lankal met jou oor sonde in jou lewe.  Oor jou kort humeur of ongeduld en liefdeloosheid, ‘n verkeerde verhouding, onvergewensgesindheid, roekelose lewenswandel, ongehoorsaamheid.  En jy beweeg nie, jy groei nie geestelik nie omdat die sonde jou vashou en jy nog nie so daarteen weerstand gebied het dat dit vir jou ‘n saak van lewe en dood is nie!  En dan kom sê die Here vanaand, Ek vergewe sonde, ek maak jou daarvan vry, maar as jy geestelik wil groei dan moet jy dit as doelwit stel om met die sonde wat jou vashou te breek en daarteen weerstand te bied!

 

Jy sien, om geestelik te groei, moet ons geestelike doelwitte stel, anders kan dit gebeur dat ons lewenslank babas in die geloof bly.

 

Slot

Ouens, onthou julle die partytjie wat ons netnou beplan het. Net soos ons moet beplan vir ‘n partytjie sodat dit lekker kan wees, so moet ons beplan hoe ons hierdie jaar vir Jesus liewer gaan wees.  Kom ons beplan gou hoe ons dit gaan regkry? 

 

 

Mag ons, saam met die Heilige Gees, almal hierdie jaar ‘n geestelike plan hê sodat ons kan groei en  Jesus in ons lewens verheerlik!  Amen