Picture1André Oosthuizen : andrej@webafrica.org.za

Is hier dalk iemand vanmôre wat hulle beursie saamgebring het kerk toe?  Het jy ’n kredietkaart in jou beursie?  Kan ek hom sien?  Wat is die pin-nommer op hierdie kaart?  Hoekom wil jy dit nie gee nie?  Omdat jy iets kan verloor as jy die nommer weggee!

Ons het elkeen ook’n paar ander goed wat ons mooi probeer oppas en bewaar.  Trouens, baie van ons het kluise in ons huise wat met “rolbolts” in die muur vasgemaak is met kodes of sleutels wat iewers weggesteek is.  Ons word toemend in ons land herinner dat ons dit wat vir ons kosbaar is veilig moet bewaar.  Ons doen baie moeite om ons goed te bewaar, ons betaal geld om ons goed te bewaar.  Daar gaan sekerlik nie ’n dag verby waarin ons nie dink aan dit wat ons moet bewaar nie, of dit nou ons beursies, geld, sleutels, ringe, horlosies is, daar is altyd iets wat ons moet bewaar.

Spreuke 4:23 praat ook van iets wat bewaar moet word.  Maar dit is iets wat nie noodwendig bo-aan ons bewaar-lysie is nie.  Spreuke 4:23 sê: “Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.”  Die ou vertaling sê: “Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.”

Bewaak jou hart meer as enige iets anders wat bewaar moet word.

Nou die vraag is: hoekom moet juis jou hart bewaak word?  Jy sien, jou hart is binne ons geloofswêreld die setel van jou emosies, dit is die setel van jou denke en en die setel van jou wil.  Met ander woorde in jou hart sit jou totale menswees.  Jou hart is metafories die plek waar God woon.  As ons sê die Here is in jou hart, beteken dit mos Hy is in beheer van jou hele lewe, Hy beheer jou denke, jou emosie, jou optrede, jou woorde.  As Hy jou hart het, het Hy mos jou lewe!

En vriende, dit wat in jou lewe gehoor en gesien kan word is dit wat in jou hart aangaan.  Jesus sê dit self in Matteus 12:34,35: “Waar die hart van vol is loop die mond van oor.  Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart; die slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart.”  Met ander woorde, die manier hoe jy optree, jou woorde, jou dade, jou lyftaal, selfs in ’n groot mate jou fisiese en geestelike gesondheid word bepaal deur dit wat in jou hart aangaan.

En vandag is dit maklik om te sien wat in iemand se hart aangaan.  Jy gaan kyk sommer op sy facebook.  Dit sal vir jou ’n goeie idee gee wat in sy hart aangaan, wie hy is en wat hy doen.  Ek dink ons spreekwoord moet verander in 2016: “Waar die hart van vol is loop jou facebook van oor!”  Ons kan nie dit wat in ons harte is sommer net wegsteek nie, dit word gesien en gehoor.

Jesus sê in Matteus 12 die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart.  Jy sien, toe die Here Jesus ingetrek het in jou hart, toe jy jou hart vir Hom oopgemaak het, het die Heilige Gees met sy volle werking ingetrek.  Met ander woorde, die Heilige Gees het al die goeie dinge, al sy gawes en seëninge en vrugte in jou lewe/hart ingestort.  Efesiërs 1:3 sê: “Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is.”  Met ander woorde, soos jy vanmôre hier sit het jy al die seëninge van die Gees ontvang!  Kom ek stel dit anders, daar is in die kluis van jou lewe, in jou hart, al die goeie dinge van die Gees gebêre!  Al die vrugte van die Gees is in jou hart, want die Gees is in jou lewe!  En daarom behoort hierdie goeie dinge wat die Gees in jou hart gebêre het, waarvan jou hart vol is, ook by jou mond en jou lewe uit te kom.

En jy sien, baie keer dink ons ons moet die vrugte van die Gees verdien, of daarvoor werk.  Dit is soos ons die meeste van die keer bid ook.  Here, gee my meer van die goeie dinge van die Gees.  Here gee my meer liefde, gee my meer verdraagsaamheid, gee my meer vriendelikheid, gee my meer selfbeheersing. Maar vriende, hierdie goeie dinge van die Gees is reeds in jou lewe uitgestort!  Die Gees het dit in die kluis van jou hart gebêre!  Hierdie vrugte is teenwoordig in jou lewe omdat die Gees in jou hart bly.

Maar die vraag is net hoekom sukkel ons partykeer so om dit waarvan ons harte vol is by ons monde te laat oorloop.  As ons al hierdie goeie dinge het, hoekom sukkel ons partykeer so om geduldig te wees, en vriendelik op te tree en hoopvol en vol vreugde te lewe?

En Salomo gee die rede in Spreuke 4:23.  Die rede is omdat ons swak bewaarders van ons harte is!  Ons laat eenvoudig te maklik toe dat die goeie dinge wat die Gees in ons harte kom bêre het, van ons gesteel word.  Ons bewaar nie ons harte soos ons die ander goed in ons lewe bewaar nie.  Ons laat eenvoudig te maklik toe dat ons vreugde gesteel word, dat ons liefde, ons geduld, ons vriendelikheid uit die kluise van ons harte gesteel word!

En ek wens ons kon almal ’n voorbeeld gee van hoe maklik dit gebeur, maar kom ek gee vir julle sommer ’n baie eenvoudige en geykte voorbeeld van hoe swak ek my hart bewaak.  Jy het jou eie voorbeelde.

Daar word gewerk aan die pad wat ons moet ry skool toe (Dan Pienaar).  Nou staan ek in die môre met ’n lied in my hart op fluit saam met die radio oppad, maar dit kos net een ou om voor my in te ry en ek is onmiddellik geïrriteerd met die situasie.  En net daar laat ek toe dat iemand anders binne sekondes my blydskap en vreugde en my geduld en vriendelikheid kom steel.  En wie se skuld is dit?  Dit is my eie!  Ek laat toe dat die situasie my oorweldig.  Ek laat toe dat die situasie hierdie goeie dinge in my hart kom vat.  Ja, die ou het stupid gery, maar stupid goed gebeur elke dag!  Jou vrou sê elke dag ’n stupid ding, of iemand vang iets stupids aan by die werk, of die persoon wat jou moet help is onbevoeg, of mense ïrriteer jou, maar vriende is ons harte dan so onbewaak dat ek eenvoudig toelaat dat die goeie dinge wat die Gees vir my gegee het so maklik gesteel kan word?  Is ons harte so onbewaak dat liefde binne oomblikke in haat kan verander, of vreugde in ongelukkigheid, of geduld in ongeduld, of vriendelikheid in woede?  Is dit dan so maklik om dit van ons te steel?  Gee ons dit so maklik weg?  Ruil ons dit so maklik vir die slegte dinge?

En daarom sê Salomo moet ons die goeie dinge oppas wat God vir ons gegee het.  Ons moet dit koester en bewaar en nie sommer net toelaat dat die duiwel dit van ons kom wegvat nie.  En vriende daarom kry ek en jy die opdrag om ons harte te bewaak en nie onbewaak deur die lewe te gaan nie.

En hoe bewaak jy jou hart?

Ek dink een van die maniere is om ’n muur om jou hart te bou.  Ons moet keer dat gemors ons harte binne kom en die mooi wat God daarin gebêre het kom besoedel.  Ek is die afgelope tyd sommer net weer bewus van hoeveel gemors en negatiwiteit ons daagliks mee gebombardeer word.  En ek het niks teen Facebook en koerante nie, maar wil tog net iets daaroor sê.  Dit is baie lekker om heeltyd ander se stories te lees, maar weet jy hoeveel negatiwiteit, moord en roof en geweld en eksplesiete foto’s kom daar elke 3 minute deur jou oë na jou hart op facebook?  En waar die hart van vol is loop die mond van oor!  Vriende, dit beïnvloed jou hele lewe!  Dit beïnvloed die manier hoe jy opstan, hoe jy voel, hoe jy dink, jou vreugde, jou vrede, jou hoop.  As jy negatief sien die hele dag, gaan jy negatief leef die hele dag.

Ons kan dit nie bekostig om in hierdie tyd waarin ons leef ons harte onbewaak te laat nie.  Ons sal moet grense stel.  Jy moet jou kinders se harte bewaak teen die gemors wat in hulle hartjies gebêre word.  Ek en jy sal regtig doelbewus sleutels en grendels en kodes op ons harte moet sit.  Daar is party goed wat ons eenvoudig moet buite hou.  En jy sal moet gaan dink wat dit is.  Miskien minder op facebook, minder televisie, minder internet, minder koerant, minder sinlose en negatiewe geselskap.

Maar dan moet moet ons ook die mooie binne hou.  Ons moet die seëninge wat die Gees gegee het bewaar.  Meer van God, minder van die wêreld.  Moenie toelaat dat onbenullighede jou vreugde kom steel nie.  Jy moet regtig probeer dat jou omstandighede nie jou hoop kom wegvat nie.  Jy moet regtig keer dat pessimisme en negatiwiteit nie die almagtige teenwoordigheid van God in jou lewe kom oorrompel nie.  Ons moet ons harte beter bewaak!  Moenie toelaat dat die mooi in jou gesteel word nie.  Kies liefde bo haat in elke situasie, kies vrede bo onvriendelikheid, kies verdraagsaamheid bo vyandskap, kies geduld bo ongeduld, kies ’n sagte woord bo woede, kies om te vergewe bo onvergewensgesindheid, kies om eerder die mooie in iemand raak te sien, as om te beskinder.  En so bewaar jy die mooi wat die Gees in  jou hart gebêre het.

Die Here stuur jou huistoe om te gaan dink oor jou hart.  Miskien laat jy te maklik toe dat die duiwel of mense of jou omstandighede God se liefde en sorg en teenwoordigheid in jou lewe kom steel.  Miskien laat jy te maklik toe dat die Volksblad of ekonomiese nuus jou van die geloof en God se sorg beroof.  Miskien moet ons die goeie dinge in ons harte beter bewaak.  Dan sal dit waarvan ons harte reeds vol is, ook in ons lewens meer en meer gesien word.

Ek gaan geleentheid gee vir stilgebed waarin jy vir die Here dankie sê vir die goeie dinge wat Hy in jou hart gebêre het.  Maar vra ook die Here dat Hy jou sal help om dit beter te bewaar.  Om nie toe te laat dat iets of iemand dit sommer-so maklik kan kom steel en wegvat nie.

Mag ons in hierdie week moeite doen om nie dit wat ons het, sommerso weg te gee nie.  Amen