There are known knowns. These are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say, there are things that we know we don't know. But there are also unknown unknowns. There are things we don't know we don't know.  Donald Rumsfeld
 

Daar is ‘n klomp goed in die lewe wat ons nie verstaan nie.  En op ’n manier irriteer dit ons.  Ons hou nie daarvan om nie te weet nie.  En die tyd waarin ons leef speel hierin ’n groot rol.  Ons leef seker in die eeu van die geskiedenis waarin die mens die meeste goed nog ooit ontdek het!  Binne ’n kwessie van ‘n 100 jaar het ons ontwikkel van ’n ossewa tot I-phones, I-pad’s, I-pod’s, I-mac’s, I-books “and I know what nog”!  In die kop van ‘n 21ste eeuse mens het alles in die lewe ’n logiese verduideliking.  En as ons nie nou iets verstaan nie, is dit net ’n kwessie van tyd voordat dit nog ’n nuwe ontdekking word op Discovery channel.

Maar ongelukkig is dit nie altyd waar van geloof nie.  Jy sien, geloof het ’n dimensie waar die wetenskap sukkel om te krap.  Waar jy nie alles kan verstaan of bewys nie.  Want hoe bewys jy byvoorbeeld dat God bestaan?  En aan die ander kant, hoe bewys jy dat God nie bestaan nie?  En as jy mooi dink oor wat jy alles glo, maak alles ook nie noodwendig altyd sin nie.  Ek het nou die geleentheid om my kinders te leer van die Here en van die Bybel.  So ek word gedwing om weer oor goed te dink wat ek al as deel van my geloofsraamwerk aanvaar het.  Nou die dag bars Elré uit in trane, want sê sy, Jesus was nie vandag saam met haar by die skool nie.  Toe ons vra waarom nie, sê sy, want Hy is in die hemel.  Nou hoe kan Jesus by jou wees, in jou hartjie as Hy dan in die hemel is?  Hoe verstaan jy Vader, Seun en Gees 3 maar eintlik 1 God?  So sou ons die lysie kon aanvul met onverstaanbare goed wat ons glo.  Ouens, baie van die goed wat ons glo is mind blowing!  Dit is soos science fiction!  Dit maak nie regtig sin nie, jy kan dit nie bewys nie, maar op ’n manier glo jy dit? 

Johannes 6 is ’n baie goeie voorbeeld van hoe mense sukkel om te verstaan.  Jesus is besig om mense te leer dat Hy die Seun van God is.  Nou, hoe weird is dit nie!  Hier kom ’n man, hulle ken Hom as die seun van Josef die timmerman.  Hierdie Seuntjie word groot tussen hulle kinders, heel waarskynlik sommer as een van hulle maatjies.  En dan op ’n dag kom Hy en sê: Hy is die Seun van God.  Hy is die verwagte Messias.  Die Een wat die wêreld gaan red!  Hu?  Hoe verstaan jy dit?  Hoe bewys jy dit? 

En dan is dit asof die Here Jesus dit in Johannes 6 nog so ’n bietjie meer ingewikkeld maak.  Jy sien, mense het na Hom toe gestroom in hulle hordes.  Natuurlik omdat Hy wonderwerke kon doen.  Hy kon siekes gesond maak en lammes laat loop en blindes laat sien.   Maar meer nog, Hy kon vir hulle kos gee.  Met ander woorde, dit was voordelig om in Sy teenwoordigheid te wees.  En nou leer Hy hulle dat Hy die brood van die lewe is.  En dat dié wat in Hom glo Hom moet eet en sy bloed moet drink om die ewige lewe te kry. En as jy dit doen sal jy nooit weer honger en dors wees nie!  Nou, kom aan!  Hoe het Jesus gedink gaan hulle dit verstaan?  

Van die slim Jode, kon simboliese betekenis sien in dit wat Jesus gesê het, maar vir die meerderheid van hulle was dit gross.  Hulle sê ook in vers 60: “wat Hy nou sê, is darem te erg.” 

In die paar verse wat ons gelees het praat Jesus verder oor die ding dat as jy Hom volg gaan dit opoffering vra.  Miskien selfs jou lewe.  Nou, dink jou in, jy het nou net gehoor dat hierdie timmerman se seun sê Hy is die Seun van God, dan sê Hy jy moet sy liggaam eet en sy bloed drink en dan sê Hy as jy dit glo, dan kan jy jou lewe verloor.  Nou wie wil nou sulke weird goed glo en nog die kans staan om daarvoor doodgemaak te word?  Toe draai die meeste van hulle om en gaan huistoe!  Want jy sien partykeer kan die goed wat ons nie verstaan nie ons van ons geloof beroof!

En Jesus reageer in vers 65: “Ek het vir julle gesê niemand kan na My toe kom as die ‘Vader dit nie aan hom gegee het nie.”  Wat beteken dit?  Dit beteken, geloof is ’n gawe van God!  Dit is ’n geskenk van God!  Dit word vir jou gegee!  God kom gee vir jou die vermoë om hierdie weird goed te glo al verstaan jy nie alles nie!  Ouens, jy sal nooit al hierdie goed kon glo as God nie vir jou gehelp het om dit te glo nie!  Jy sou nie die Here Jesus geken het as Hy jou nie nader aan Hom getrek het nie.  Met ander woorde ouens, die feit dat jy vanaand hier kan sit en sing en bely: Ek glo in Jesus as die Seun van God, is die grootste bewys dat die Here jou nader getrek het.  As jy al ooit gewonder het of jy ’n kind van die Here Jesus is hoef jy nie meer te wonder nie, want niemand kan uit hulle eie glo en bely nie.  Sonder God sal dit weird bly, saam met God word dit geloof!          

Nadat die hordes huistoe is draai Jesus na sy dissipels met die vraag: Wil julle nie ook maar weggaan nie?  As julle nie kans sien om my te volg met julle lewe nie, wil julle nie My ’n guns doen en sommer nou al omdraai nie.  En Petrus antwoord hierdie amazing ding in vers 68: “Here, na wie toe sal ons gaan?” 

Ouens, die lewe maak soms snaakse draaie met ’n mens.  Daar gebeur goed wat jy net nie kan verstaan nie.  Goeie goed wat oor jou pad kom, wonderwerke wat met jou gebeur sonder ’n verklaarbare rede, maar somtyds ook slegte goed wat met jou gebeur.  Daar kom tye in ’n mens se lewe waarin jy jou hande in die lug wil gooi omdat jy nie verstaan hoe die lewe werk nie!  Tye waarin die lewe onregverdig lyk of jou onregverdig behandel.  Baie van ons sit met baie diep en seer vrae oor hoe die lewe werk.  En natuurlik vra ons ook die vrae na hoe God werk.  Hoekom laat God sekere goed gebeur?  Hoekom laat Hy sekere goed toe om te gebeur?  As Hy dan so groot en goed is, hoekom moet ons seerkry en hartseer word en teleur gestel word?  Hoe verstaan ons God dan?  Hoe werk God dan?  Hoe werk geloof dan?  Wat help dit om te glo?  Is dit dan nog enigsins die moeite werd om Hom te volg? 

>En lyk my jy kan op 2 maniere op die onverklaarbare van die lewe en van God en van geloof reageer.  Jy kan soos die hordes sê: dit is te weird vir my.  Ek kan dit nie verstaan nie.  Of jy kan soos Petrus sê: Here, ek verstaan nie, maar waarheen anders kan ek gaan? 

Ek wonder of dié wat weggedraai het nou regtig gelukkig was?  Of gelukkiger was.  Het die lewe toe vir hulle sin gemaak sonder Jesus?  Het hulle toe alles van die lewe verstaan?  Was die lewe meer regverdig? Het hulle vrede gevind buite Jesus?  Het hulle hoop gehad sonder Jesus?  Was hulle lewe makliker sonder Jesus?  Was hulle gelukkiger mense sonder Jesus? 

Jy sien, in wese is die vraag op die onverstaanbare dinge: Saam met Jesus of sonder Jesus?  Petrus antwoord: Here, maak nou nie saak hoe ek soms sukkel om te verstaan nie.  Here, maak nou nie saak hoe ek sukkel om U te verstaan nie, U het my nader getrek.  U het vir my hierdie vreemde geloof kom leer!  Here daarom het ek nie ’n ander alternatief as om U te vertrou nie.  Want U is die weg en die waarheid en die lewe al kyk ons nou in ’n dowwe spieël en sien ’n raaiselagtige beeld! 

>Ouens, iets wat ek die afgelope tyd geleer het is dat jy nie vrede vind deur alles te verstaan nie, maar deur te verstaan dat God verstaan! Ons sal nooit alles verstaan nie, maar die vrede lê nie in wat ons verstaan of nie verstaan nie, maar in God wat verstaan. 

Op ’n manier moet goed vir ons onverstaanbaar wees.  Daar moet goed wees waaroor ons wonder.  Want as ons alles van God verstaan het, sou Hy nie God gewees het nie!  As ons alles van God geweet het, wat bly daar vir ons oor om te ontdek?  Ek wonder, as die dissipels onmiddellik alles van Jesus verstaan en geweet het, sou hulle Hom nog met soveel verwondering gevolg het?  Miskien is die grootste gevaar vir gelowiges dat ons dink ons verstaan alles van God.  Of dat ons dink ons moet alles van God verstaan.  Jy sien, die misterie rondom Jesus het baie afgeskrik, maar vir ander was dit juis die teken van Sy Godheid!   

Slot: daar is ’n ander kinkel in die verklaring vir die mense wat omgedraai het huis toe.  ’n Ander vertaling kan wees: went away backwards.  Maw hulle het gegly in hulle geloof.  Hulle het dit aanvanklik geniet saam met Jesus, maar hoe vreemder die lewe en die opdragte en offers geraak het, hoe minder aanloklik het dit geword.  Later sou selfs Petrus in sy geloof gly toe Hy die Here Jesus verloën het. 

Jy sien, somtyds gly ons ook maar.  Somtyds wankel ons geloof ook wanneer ons begin wonder oor goed.  Somtyds raak ons ook opstandig en wil eerder alles los.  Jy sien, dit is makliker om te glo as alles sin maak, as alles reg loop, as ons alles verstaan, as alles goed gaan, maar wanneer die lewe ons afgooi, dit is dan wanneer ons aan Jesus moet vashou, want Here, ons het eintlik nêrens anders om heen te gaan nie!  In ons twyfel, in ons hartseer, in die onverklaarbaarheid en die onregverdigheid van die lewe, weet ons, U is daar!  Vir my maak dit nie sin nie, maar vir U maak dit alles sin. 

Mag jy in die goed waaroor jy wonder en worstel, die goed wat jy nie verstaan nie, dit wat jy nie van God verstaan nie, Hom op nuwe en verrassende maniere ontdek.  In teenstelling met die wêreld waarin ons leef en die wêreldse dinge, sal ons nooit alles verstaan nie.  Maar die vrede lê nie in wat ons verstaan of nie verstaan nie, maar in God wat verstaan.  Mag jy in elke situasie ervaar jy is gelukkiger saam met Jesus as sonder Jesus.  Amen.