Ek wil met jou die boodskap van hoop deel waarvan Jes 55 so passiedespair-and-hopevol praat.

Maar ek wil begin by ’n stukkie geskiedenis van ’n droom oor hoop uit die Amerikaanse geskiedenis.

Daarna gaan ons so bietjie in-zoom op die teks van Jes 55 en die betekenis daarvan vir ons geestelike lewe.

 

In die sestigerjare was die menseregtestryd in die VSA baie heftig aan die gang.

Een van die bekendste burgerregteleiers was die bekende dr Martin Luther King (jr), ’n swart predikant. (Let op sy gereformeerde name!)

Op 28 Aug 1963 het hy in Washington ’n baie bekende toespraak gehou voor ’n skare van 250 000 mense.  Vreedsame betogers.

In hierdie toespraak het hy passievol vertel van sy droom dat daar ’n dag sal aanbreek dat dat mense in alle lande eendag gelyke regte sal hê.

Dit was ’n toespraak van hoop.  Hy het dit sy droom genoem.

In die toespraak het hy telkens die woorde gebruik: “I have a dream…”  Dit het ook die titel van die toespraak geword.

(Daar is ’n oudio en woordelikse weergawe daarvan op die internet.)

Hy sê onder andere:

I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.

I have a dream that one day …. the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.

 I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

                                  I have a dream today!

Dit is hoop!

Dit is die desperate taal van uitsien na ‘n nuwe en beter toekoms.

Ironies het Martin Luther King nie veel van die hoop bewaarheid gesien nie, want hy is kort daarna in ‘n sluipmoordaanval doodgeskiet.

 

Maar miskien sou dit hom tog troos om te weet dat daar iemand soos ‘n Barack Obama later president van daardie land sou wees.  (En ek wonder wat hy sou dink van die nuwe president wat op 9 Nov verkies is!)

Martin Luther King het met hoop geleef.  Hy het ‘n nuwe toekoms gesien.  ‘n Mooi toekoms!

En bietjie daarvan is vandag al bewaarheid, maar nog nie alles nie.

Wat vir my besonders is, is die gedenkteken van Martin Luther King in die sentrale park in Washington.

Kyk na die simboliek van die monument

Daar is ‘n rotsmuur van skeiding.  Dit simboliseer seker die rassisme-skeiding tussen mense.  Of enige ander faktor wat mense kan skei.

Maar dan is daar tog ‘n pad wat oopgesny is deur hierdie skeidingsmuur.  Dit waaroor Martin Luther King gedroom het.

Op die rotsdeel staan:  “Out of the mountain of despair, a stone of hope.” (Sy afbeelding is op die sykant van die rotsdeel uitgebeeld.)

Die rassisme-skeiding het wanhoop (despair) en baie trauma gebring.

En tog het Martin Luther King bly glo dat daar eendag ‘n deurbraak kan kom.  En hy self was deel daarvan.  Hy was ‘n agent wat hom daarvoor beywer het.

 

En nou hoop ek dat daar eendag na jou dood ook sulke monumente sal staan met jou afbeelding daarop.  Dat jy die mens was wat instrumenteel was daartoe dat daar op een of ander terrein hoop gebring is.

 

En dit is waaroor Jesaja 55 praat.

“‘n Nuwe hoop-weg uit doodloopstrate.”    Of “’n Droom oor ‘n beter môre.”

Jesaja 55 is die laaste hoofstuk van die sg Deutero-Jesaja (Tweede Jesaja).

Dit is die profesieë aan die ballinge wat in Assirië gesit het.

Dit was ‘n tyd van teleurstelling en wanhoop.  Hulle is ontwortel uit hul bekende omgewing.

Hul bekende Jerusalem is verwoes en hulle is as ballinge teen hul sin weggevoer na ‘n wildvreemde land.

Dit was vir hulle ‘n “mountain of despair”.  En hulle het gewanhoop daaraan of daar ooit ‘n poort deur hierdie berg van wanhoop sou kon oopgaan.

Sou dit ooit kon gebeur dat daar so ’n wonderwerk kan plaasvind dat hulle kon teruggaan na Jerusalem toe?

Dit het inderdaat onmoontlik gelyk.

Jesaja kom en hy bring hoop in hierdie laaste hoofstuk aan die ballinge.

Die feit dat dit die laaste hoofstuk aan die ballinge is, is dan ook veelseggend, want die volgende profesieë is gerig aan mense wat terug is in Jerusalem.

Moet nooit te min van hoop verwag nie.

Moet nooit te min van God en sy beloftes verwag nie.  Ons gaan binnekort weer Kersfees vier om fees te vier daaroor dat God sy beloftes waar maak!

 

Maar dan sluit Jesaja sy profesie af met hierdie hoopgewende beeld:

Julle sal met blydskap uit Babel wegtrek en in vrede gelei word;

die berge en die heuwels sal voor julle uit jubel en juig

en al die bome in die veld sal hande klap.

In die plek van ‘n doringbos sal daar ‘n sipres opskiet,

 in die plek van ‘n dissel sal daar ‘n mirteboom opskiet.

Dit sal tot eer van die Here wees, ‘n blywende teken wat nooit vernietig sal word nie.

God wil hê dat ons in ons geestesoog iets van hierdie hoopvolle pad sal raaksien.

Waar hulle eers net wanhopig ’n doodloopstraat gesien het, wil die Here hiermee vir hulle ’n nuwe droom gee.  ’n Pad van hoop.

Die doodloopstraat en die hoop-weg word met beelde gekontrasteer:

Jesaja wil hê dat ons moet sien dat daar allereers ’n pad gemaak word waar daar nie ’n pad is nie.

Hy wil vertel van ’n pad waar die bome en die berge soos toeskouers langs die pad applous gee:  Die bome klap hande,  die berge en heuwels cheer vreugdevol.

Waar dit gebeur, daar verander die omgewing:

In die plek van die dorings en die onkruid kom die sierbome en die blomryke mirtebome.

So wil God vir ons ’n nuwe droom kom gee.

Ons prentjie van onkruid en dorings word verander na hoop.

Die doodloopstraat word verander na ’n snelweg met die naam “Hoop-weg”.

Ek weet nie wat jou leefwêreld van wanhoop alles behels nie.

Dit kan baie persoonlike omstandighede wees.  Jou teleurstellings.  Jou verlede.  Jou mislukkings.  Slegte ervarings.  Dinge wat jy graag sou wou verander, maar jy sien nie uitkoms daaruit nie.

Ek raak so desperaat oor politiek en landsituasies.

Ek raak moedeloos oor droogtes en waterskaarstes.

Dit kan vir jou voel soos Martin Luther King se onoorkomelike berg van wanhoop.

God daag jou uit om in sy belofte van hoop nuwe moed te skep.

Maar hierdie hoop is nie iets wat uit die lug val nie.

Daar is vier dinge wat God voor hierdie beeld vir ons sê:

Gee aandag en kom na My toe, luister, en julle sal lewe. Ek wil met julle ‘n ewige verbond sluit, Ek wil my troue liefde aan julle betoon soos aan Dawid.

  1.  Hy is ’n God wat goed wil wees vir mense.

Ons verdink God te maklik daarvan dat Hy ’n genadelose en straffende God is.

Jes 55:3 sê inteendeel!  Kyk hoe goed ek was vir Dawid!  Kyk hoe ek my troue liefde aan hom bewys het.

Ek wil vir jou net so goed wees soos vir Dawid …. en nou moet ons maar weer al die Dawid-verhale gaan lees om dit mooi te verstaan.

Maar druk dit net teen jou hart vas:  God is lief vir jou!  Hy wil vir jou ged wees!

Jy is sy witbroodjie!

 

  1. God nooi jou in om naby aan Hom te kom leef.

As jy jou rug op God draai/gedraai het, sal jy nie Sy vriendelike oë raaksien nie.

God nooi jou om na Hom toe te kom.

God sê dit ’n paar keer en op ’n paar maniere:

Vers 1:  Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk.

Hier is ’n bargain!  Moet dit nie mis nie!  Maar dan moet jy Winkel toe kom!

Vers 3:  Gee aandag en kom na My toe, luister, en julle sal lewe.

As jy jou oë en ore vir my toedruk, dan druk jy jouself in ‘n doodloopstraat in.

God nooi jou egter in na die Hoopweg toe.

 

Vers 6:  Vra na die wil van die Here terwyl Hy nog te vinde is, roep Hom aan terwyl Hy nog naby is.

Hy is naby!  Roep na Hom!  Hy kan hoor!  En doen Sy wil!

 

  1. Vertrou vir God en Sy Woord

My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here;

soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes.

Jy land soms agter die berg of in die doodloopstraat of in die modderpoel.

Daar is baie dinge wat ons nie verstaan nie.

Party keer is God besig met ’n plan waarvan ons nie eers ’n snars verstaan nie.

Dan is dit tyd om God te vertrou en nuut met hoop te begin lewe.

Vers 10 en 11 sê daar is net ’n Woord uit God se mond wat staan tussen jou wanhoop en hoop.

God het net nodig om ’n enkele Woord te spreek en dit sal gebeur.

Kom na Hom  toe!

Kom soebat by Hom!

4. ’n Laaste ding om te onthou:

Wees gereed om jou arms en jou gasvryheid wyd oop te maak vir ander.

Vers 5:   “…nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop ter wille van die Here jou God, die Heilige van Israel, omdat Hy jou in eer herstel het.”

Wanneer die mooier môre aanbreek, moet jy verwag dar mense jaloers en nuuskierig na jou toe sal stroom.

Hulle sal agterkom dat hier iets vreemds en goeds by jou aan die gebeur is.

Hulle gaan instinktiewelik aanvoel dat dit te make het met jou God.

En hulle het nie ’n ander adres om Hom te gaan soek as by jou nie.

Wees gereed om jou arms en gasvryheid wyd oop te gooi.

 

Dit is wat ons noem missionale kerk-wees.

Nooi die wêreld in!

Ons noem dit hier ’n geloofsentrum,  met die uitnodiging:  “Kom in!  Kom ontdek!  En gaan uit en gaan leef vir Hom!

Dit is die droom wat ons ook vir die gemeente/geloofsentrum het.

          I have a dream! ….

Actually we have more than a dream.

We have a living, caring, gracious God!

And He gives hope for today and tomorrow.

Amen

Prediker:  Ds Retief Botha.     Vir enige reaksie, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com.