Afskeid is nooit lekker nie.

Ek onthou die kere wat ons by my ouma se woonstel vir haar gaan groet het na ’n vakansie by die see saam met haar.  Die dag voor die tyd begin jy al dink aan die afskeid.  Ons het haar elke keer gegroet asof dit die laaste keer sou wees.  Ons het deur die agterste ruit vir haar gewaai totdat die trane ons oë dof gemaak het en ons haar nie meer kon sien nie.

Afskeid is nooit lekker nie. 

En somtyds moet jy finaal afskeid neem.  Dit is ’n ander soort afskeid.  Die moeilikste afskeid, want hierdie afskeid het nie weer ’n ontmoeting nie.

Afskeid is nooit lekker nie.

Vanaand neem Jesus afskeid.  Hy vier vir die laaste keer die paasmaal saam met sy dissipels.  Dit is die laaste keer wat Hy ordentlik gaan eet en iets ordentliks te drinke gaan kry.  Die laaste aand sonder pyn en lyding.  Die laaste aand sonder die kruis.  Die laaste aand saam met sy dissipels.

En dan sê Jesus hoe Hy voel oor hierdie afskeid.  En dit is absoluut die teenoorgestelde as wat ons sou verwag Hy oor afskeid moes voel.  Jesus sê in vers 15: “Ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat Ek ly.”  Letterlik staan daar: Ek het verlang, Ek het verlang daarna…”  Jesus sien uit na afskeid.

Jy sien, as Mens het die Here Jesus ure later gebid dat hierdie lyding by Hom verby moet gaan.  As Mens sou dit ook vir Jesus swaar wees om afskeid te neem van sy familie, sy vriende, sy dissipels, van die mense vir wie Hy lief was.  Maar die Godheid van Jesus laat Hom uitsien na die laaste ete!  Laat Hom verlang na die afskeid met die sondige wêreld.

Hierdie ete was die afskeid van die ou bedeling/verbond.  Dit was die laaste paasmaal ooit in die geskiedenis van die kerk!  Vers 16: “Ek sal dit (paasmaaltyd) nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis kry nie.”

Tydens die paasmaaltyd is ongesuurde brood geëet en ’n lam geslag omdat die bloed aan die deurkosyne destyds in Egipte mense van die dood gered het.  Nou sal die bloed van die Jesus Paaslam die wêreld red!

Toe die Here Jesus vir oulaas langs die tafel gaan sit het, kon Hy uitsien na die finale afskeid van die sonde en die dood.  Met hierdie ete vanaand saam in die teenwoordigheid van die Here Jesus, word ons herinner aan ons eie afskeid.  Die afskeid van die ou sondige lewe en die inwyding van ’n nuwe lewe onder die bloed en verlossing van Jesus.

 

Prediker: André Oosthuizen

andrej@webafrica.org.za