Psalm 139:16: “al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is.”

Toe wonder ek by myself: wat beteken dit?  En ek wil hê jy moet vanaand bietjie saam met my daaroor dink.  Beteken dit daar is ’n boek in die hemel waarin jy kan gaan kyk wie wanneer gebore gaan word, maar miskien belangriker nog, wanneer wie doodgaan? 

Is ons lewe dan geprogrammeer soos ’n rekenaar met ’n begindatum en ’n einddatum wanneer die delete knoppie gedruk gaan word?  Met ander woorde: alles word vooraf bepaal, dit wat jy gaan doen, en dit wat jy nie gaan doen nie, wat jy gaan behaal en wat jy nie gaan regkry nie en jy kan eintlik niks daaraan doen of verander nie.  Baie mense dink so, want ek hoor baie keer mense sê: jou strepie is getrek of jou tyd is jou tyd. 

Daar is mos ‘n ou liedjie wat juis dit verwoord: Quay sera sera, whatever will be will be!  Wat sal gebeur sal gebeur.  Ons kan eintlik nie veel daaraan doen nie.  Daarom maak ons wat ons wil, eet en drink ons soos ons wil, ry ons soos ons wil, want wat sal gebeur sal gebeur.  Ons is eintlik net toeskouers in ons eie lewensstories met ’n begin en vervaldatum.  God bepaal wanneer wat met jou gaan gebeur.  Geprogrammeer tot in die fynste detail.  En as jou strepie getrek is, is hy getrek.   

Jesaja word gestuur om Hiskia te vertel van sy strepie.  Nou, dit is opsig self genade dat ek en jy nie weet wanneer ons sterfdatums is nie, want dink net hoe sou ons geleef het met hierdie datum-swaard oor ons kop.  As dit nog 30 of 40 jaar later is, sou dit ons miskien nie nou al so baie gepla het nie.  Daar word vir Hiskai gesê (v 1): “Sê vir jou gesin wat jou laaste wense is, want jy gaan sterf, jy sal nie langer lewe nie.”  Amper soos The bucket list.  Dink jou net in, jy hoor jy gaan môre sterf.  Hiskia, jou strepie is getrek!  En al wat ons weet van hierdie worsteling waarin Hiskia hom skielik bevind het, was twee dinge.  Hy het bitterlik gehuil en dadelik begin bid. 

Ouens, in my worsteling met hierdie vrae het ek gewonder, as dit so was dat jou strepie getrek is, “que sera sera, what ever will be will be” en jy kan daaraan niks doen nie, hoekom het Hiskia dan gebid?  Toe wonder ek, is daar dan ’n ander verstaan tot die lewe en die dood as ’n strepie wat lank voor jou geboorte al getrek is? 

Jy sien ouens, kom ek begin hier: om een of ander onverklaarbare rede is ons geskape met ’n vrye wil.  God het vir die mens, vir Adam en Eva die vryheid van keuses gegee.  Hoekom dit so is, weet ons nie.  Hoekom het die duiwel die keuse gehad om in die hemel teen God te kies?  Hoekom het die Here nie vir Adam en Eva so gemaak dat hulle altyd reg kan kies en nooit verkeerd kan kies nie?  Ek weet nie, miskien omdat die Here wil hê ons moet Hom uit vrye wil kies en nie soos robotte maar net agter Hom aanloop nie. 

Die feit is, ons het ’n vrye wil en ons maak daagliks keuses waarmee ons moet saamlewe.  En ons keuses het ’n invloed op ons lewe en selfs ’n invloed op ons dood.  Daar is baie keuses wat ons lewe in gevaar stel.  Soos om van ’n jol af huistoe te ry, of te gaan bungy jump.  Deur jou keuse stel jy jou in gevaar.  En dan is dit nie net ons eie keuses nie, iemand anders se swak keuses het ook ’n invloed op my lewe.  Met ander woorde: ander se keuses trek baie keer jou strepie, soos ’n ou wat oor ’n rooi robot ry of ’n moordernaar wat iemand vermoor.  En dan kan ek tog nie sê: God het dit voor my geboorte al so beplan dat ek moet sterf deurdat iemand my skiet nie.  Want dan maak ek van God ’n moordenaar!  Dit is nie wie God is nie.  Dit is teen God se wese.  Dit was die keuse van iemand wat teen God en vir die sonde gekies het.  Jy sien, ons en ander se vrye wil en keuses het ’n invloed op ons lewe.

Natuurlik het God ’n plan met die wêreld.  Trouens, God het ’n plan met jou lewe!  Hy is by elkeen van ons ten diepste en nouste  betrokke.  Hy wil vir ons as sy kinders net mooi en goeie dinge hê.  En daarom kan niks met jou gebeur wat buite God se sorg is nie.  Maar die feit is ouens, dit is ons eie swak keuses wat ons in die moeilikheid bring.  Ons kies verkeerd en loop op afdraaipaadjies en eindig soos die verlore seun in die varkhok.  Maar dan is God ook daar om ons te lei en te leer.    

Daarom dink ek nie dit is waar dat God se plan met mense se lewens onveranderbaar en vas tot in die fynste detail vooruit beplan is nie.  Binne God se plan is daar ruimte vor ons om te lewe en ruimte om te kies.  En God is lewend!  Hy is nou by jou betrokke!  Hy reageer op ons lewe!  Hy reageer op ons nood!  Hy reageer op ons keuses!  Hy reageer op ons omstandighede!  Hy is aktief, lewend by ons betrokke!  En niks wat ek en jy doen kan ons buite God se wil of sorg vir ons bring nie! 

Jy is nie ’n geprogrammeerde rekenaar-kind van die Here nie.  Jy het in alles keuses.  En die geheim van die lewe is om toe te laat dat die Gees van God jou meer en meer vorm en lei en leer sodat jy meer gereeld die regte keuses kan maak.  Vir God kan kies en teen die sonde. 

En omdat Hiskia in ’n verhouding met God gelewe het, omdat Hiskia geweet het God lewe, bid hy dat God van plan sal verander!  En dan gebeur die wonderwerk.  God sien Hiskia huil.  En God hoor Hiskia se smeekgebed.  En die Almagtige Here reageer deur sy lewe met 15 jaar te verleng.  En as bevestiging van hierdie genade, laat die Here die son met 10 trappe terugskuif.  Want jy sien, God is in beheer!  Niks is buite sy sorg nie.  En Hy wil vir Hiskia wys Hy is in beheer van sy lewe, maar Hy is net so in beheer van alles wat Hy gemaak het!  Selfs die ou sonnetjie moet doen wat Hy sê! 

Verse 9-22 is eintlik Hiskia se getuienis van hoe nood hom leer bid het.  Dit is ’n briefie wat hy geskryf het nadat die Here hom genees het.  En in hierdie briefie vertel hy hoe hy geworstel het op sy siekbed omdat hy gedink het die Here straf hom en gee nie vir hom om nie. 

En hier is die lessie vir vanaand.  God hoor jou bid.  Jou gebede is nie net ’n ritueel wat jou gewete sus en jou laat beter voel nie.  Jou gebede bring God in beweging!  Jou gebede kan God van plan laat verander!  Jou gebede kan God tot ’n wonderwerk beweeg!  Jou gebede kan lewens verleng of oplossings bring!  Jou gebede laat God reageer!    

Ouens, ek weet nie waarmee jy worstel nie, al wat ek weet is dat almal van ons somtyds oor die onverklaarbaarheid van die lewe worstel.  Daarom is daar ook vanaand mense wat soos ’n Hiskia in ’n hoek vasgedruk is om een of ander rede.  Hoor mooi vanaand, dit is nie so dat jy uitgelewer is aan jou omstandighede en magteloos is en niks daaraan kan doen of verander nie!  As kind van die Here Jesus het jy die wonderlike voorreg om tot Hom te bid!  Om Hom te smeek!  Om te kan glo God verander lewens!  En om te weet, sy wil sal geskied want Hy wil vir jou net die beste!  Gebed is die kragtigste wapen wat gelowiges het.  En deur jou gebed word God beweeg!    

Ek het die afgelope week noue kontak gehad met die familie van Gerhard Fourie wat geskiet is.  Daar in die hospitaal het ons gebid vir ’n wonderwerk.  Soos Hiskia op sy sterfbed genees is, so het ons gebid rondom Gerhard se sterfbed om genesing.  Ons het geglo God kan hom genees.  Maar ons het ook gebid dat Sy wil sal geskied, omdat Hy die beste weet.  Toe lewe Gerhard wonder bo wonder nog vir 10 dae nadat ‘n 9mm teen sy kop gedruk is. 

Die Here het hom toe nie genees nie.  Hy kon, maar het nie, hoe onverstaanbaar dit ookal mag wees.  Net soos in vele ander situasies waarvan ek en jy ook van kan getuig.  Na sy dood het die familie my vertel watter wonderwerke gebeur het in daardie 10 dae.  Wonders van liefde tussen mense, omgee van ander, die sorg en liefde van die Here wat hulle ervaar het in daardie 10 wonderdae. 

Daar was vir hulle seën in die swaarkry.  En Hiskia getuig ook oor die seën van lyding as hy vertel van die lesse wat hy in die swaarkry geleer het.  Die les dat die Here altyd by hom was, al het dit nie so gevoel of het hy nie so gedink nie. 

Slot

Al my lewensdae is in die boek opgeskrywe.  Toe ek gaan kyk wat dit beteken lees ek hierdie wonderlike ding: Dit beteken dat my lewe soos ’n oop boek voor God lê.  Die boek van jou lewe en jou lewensstorie lê oop omdat jy nog daagliks self besig is om die storielyn in te skryf.  Somtyds dwaal ons af, kies ons verkeerd, kry ons seer en worstel ons met die sin van die lewe.  Maar dank God vir sy plan.  Die plan van sy ewige teenwoordigheid, die Heilige Gees wat ons lei as ons reg kies, maar ook lei wanneer ons verkeerd kies.  Dank die Here dat Hy my ken, dank die Here dat Hy my hoor, dank die Here dat Hy lewe en reageer elke keer wanneer ons vra – tot ons eie beswil.  Amen