André Oosthuizen   andrej@webafrica.org.za

Wie sou kon dink dat iemand dit kan regkry om 1 miljoen  mense op ’n stuk oopgesnyde veld, nogal in Bloemfontein, te laat bid.  En dit was ‘n wonderlike ervaring.  Ek dink die getuienis wat met so ’n byeenkoms die wêreld ingestuur word is prysenswaardig.  Dit is ‘n getuienis van ’n nasie wat besef hoe afhanklik hulle van God is.  Want nood leer bid.  En dit is net die Here is wat ons uit hierdie gemors kan lei.

So tree ’n ander profeet ’n paar duisend jaar terug ook op in ’n tyd van krisis.  Jesaja moet aan die volk ’n boodskap gee in ’n tyd toe Israel midde-in een van die grootste nasionale krisisse van die Ou Testamentiese tyd was, naamlik die ballingskap.  Die tyd toe die toekoms donker gelyk het.  Toe toe hulle vreemdelinge in ’n vreemde land geword het.  Toe hulle deur slegte konings regeer en onregverdig behandel is.  En sekerlik het hulle ook in daardie tyd van nasionale krisis ook gevra: Can a nation change in a day?  En die antwoord is verseker!  Maar jy sien, somtyds vat dit lank, 40 jaar lank om uit die woestyn te kom.  70 jaar lank om uit ballingskap terug te keer.  Somtyds verander God nie omstandighede in ’n dag nie, Hy verander mense.  En om mense te verander vat dikwels baie langer.  En Hy bring verandering deur die veranderde harte en veranderde lewens van mense.  Nasies verander wanneer hulle leer om te loop soos God wil hê, en leef soos God wil hê.

Daarom stuur die Here vir Jesaja met ’n bekeringsboodskap.  ’n Boodskap wat nie net hulle harte en emosies raak nie, maar wat die praktyk van hulle lewe omvergooi.  Want dit is wat gebeur wanneer God jou aanraak.  Hy raak nie net jou hart aan nie, Hy raak ook jou beursie aan, Hy raak jou hande en voete aan, Hy raak jou verhoudinge aan, Hy raak jou manier van praat en doen aan.

Jesaja, gaan roep die volk bymekaar en preek bekering!  Vers 1.  “Laat jou stem hoor, duidelik soos ’n ramshoring!  Wys my volk op hulle oortredinge … op hulle sondes.”

Ons is gister met die gebedsgeleentheid ook baie mooi begelei tot sondebelydenis.  En ons elkeen het ’n lysie waarvoor ons om vergifnis moet vra.  Dinge in ons lewe waarvan ons ons moet bekeer!  Maar in hierdie gedeelte is daar ’n baie spesifieke saak wat Jesaja aanspreek.  En dit word omlyn met die woordjie “asof”.

Vers 2: “Hulle vra wel elke dag na my wil, asof hulle graag wil weet…

Hulle vra my wel om regverdige beslissings asof hulle van my teenwoordigheid hou…

En dan voeg Jesaja die klagstaat by in vers 3: “Dit is omdat julle op die vasdae doen wat julle wil…”

So waaroor gaan dit hier?   Op die oog af lyk die volk baie godsdienstig.  Hulle doen al die regte godsdienstige dinge.  Hulle bid, hulle hou vasdae, hulle wil graag weet wat die Here se wil is, dit lyk selfs of hulle daarvan hou om kerk toe te gaan (einde van vers 2).

En omdat hulle die regte godsdienstige dinge doen is hulle eintlik verbaas dat dit so sleg gaan met hulle.  Praat die Here nou met ons?  Here, dit kan mos nie ons wees waarvan U praat nie!  Vers 3 “Waarom vas ons, maar U sien dit nie, verootmoedig ons ons, maar U gee nie aandag daaraan nie?”  Here, ons doen dan soveel moeite om U te soek .  Ons doen soveel moeite om U te dien.  Hoekom ignoreer U ons?  Hoekom het U nie al lankal uitkoms gegee nie.

En dan antwoord die Here hulle.  Want die Here antwoord altyd, ons moet net bereid wees om te luister.  En sy antwoord is nie altyd lekker of maklik nie.  Vers 5: “Is dit al wat Ek op ’n vasdag wil hê: net dat ’n mens homself verneder dat hy sy nek buig soos ’n biesie en in sak en as sit?  Noem jy dit ’n vasdag, ’n dag waarvan die Here hou?”

Jy sien, die Here se probleem of sy aanklag teen sy volk is dat hulle al die regte godsdienstige dinge doen, maar dat dit nie in die praktyk van hulle lewe weerspieël nie.  Bertie het vanmôre dieselfde gedagte gepreek uit die Nuwe Testament.  Matteus 15:1-6 kla die fariseërs dat Jesus se dissipels nie hulle hande was voor ete nie.  En die Here Jesus vaar onder hulle in, hoekom?  Want hulle is meer behep met die regte godsdienstige goed as met God!  En dan haal Jesus in Matteus 15 ook vir Jesaja aan: “Hierdie volk eer My met hulle mond, maar hulle hart is ver van My af.”

Jy sien, in God se oë beteken bid en vas niks as dit nie op “reg doen” uitloop nie.  Dit is God se aanklag teen sy kinders.  Julle bely met julle monde, maar daar gebeur niks verder nie!  Ware godsdiens, sê Jakobus, is om die daad by die woord te voeg.  Want jy sien, die evangelie van die Here Jesus is nog altyd een van bid en werk.  Waar jy glo en waar jy doen.  Waar jy jou afsonder en waar jy van die berg af die skare inloop.

Gister kan die begin wees van verandering.  Maar vandag en môre is die toets van verandering.  Want môre gaan 1,7 miljoen mense terug werk toe.  En wie se verantwoordelikheid is dit om hierdie land te sout?  Ons kan soos Israel ons nek buig soos ’n biesie en die saak seremonieël vir die Here gee en sê: Here, ons het nou gebid, so sort U hulle verder uit.

En in ons agterkop dink ons, Here, nou moet U ons net nie drop nie.  Ons het meer as ‘n miljoen mense bymekaar gekry, dit was op televisie.  Here, mense het baie geld betaal en moeite gedoen om alles te reël.  So nou wag ons net dat U hulle sal uitsorteer (wie die hulle ookal is) en dan die res van ons land sal red.  Ons het grond op ons kniëe, ons het gebid, ons het die regte godsdienstige dinge gedoen, so ons het ons verantwoordelikheid nagekom.

Wag, wag Jesaja, gaan sê vir hulle, bid en vas en bely is stage 1 van die verandering.  Stage 2 kry ons in vers 6: Die vas wat die Here wil hê is mense wat doen waarvoor ons gebid het.  Wat saam met God en saam met mekaar doen waarvoor ons gebid het.

Ons gemeentes, ons dorp, Suid-Afrika sal Maandag stukkie vir stukkie verander, soos sout maak, as ons saam met God aanspreeklikheid vir ons land en sy mense aanvaar en verantwoordelikheid neem vir verandering.

Vriende, môre gaan Zuma nog die president wees.  Jou baas kan moontlik steeds onbillik en onregverdig optree.  Jou sypaadjie kan dalk nog vol papiere lê.  Jy gaan dalk môre weer in ’n ry staan en wag dat iemand onbevoeg jou moet help.  Jou vrou vir wie jy kwaad is, sal vanaand nog langs jou in die bed lê.  Maar dit is dan wanneer verandering kom.  Wanneer jy die onreg nie net verdra nie, maar dalk opstaan en dit wat reg en billik is verdedig.  Wanneer jy nie net kla oor die papiere wat iemand anders nie voor jou eie deur optel nie, maar self ’n swartsak bymekaar maak.  Wanneer jy glimlag by die toonbank eerder as om te skel en te verneder.

Verandering kom nie wanneer jy jou kop in skaamte laat sak en bely dat jy jammer is nie.  Verandering kom wanneer jy wys jy is jammer.  Dit is hoe God huwelike herstel, dit is soos God verhoudinge herstel, dit is soos God verandering bring!

Slot:

Verandering is nie net God se job nie.  Stage 2 is om as God se agente van verandering te begin leef.  En Jesaja kom help jou met ’n to-do-lysie wat net sowel in môre se Volksblad kon staan.

 

Jy het jou eie lysie wat die Heilige Gees vir jou sal gee.

As jy nie net bid om verandering nie, maar God se agent van verandering word, gee die Here wonderlike beloftes van sy sorg en voorsiening.

 

It’s time.  Kom ons bid en dan doen ons waarvoor ons gebid het. So sal God se koninkryk kom. Amen