26 Desember 2010

As kinders het ons altyd donkerkamertjie gespeel.  Al die ligte is in ‘n vertrek afgesit en alles moontlik gedoen om die kamer so donker te maak dat jy nie eers jou hand voor jou kan sien nie.  Een ongelukkige ou het dan buite gestaan terwyl die ander iewers in die donker gaan wegkruip het.  Later, as jy so goed weggekruip het dat niemand jou kry nie, wens jy dat iemand jou maar kry, want die donker het ‘n manier om jou bang te maak.  Ons hou nie van die donker nie.

Daarom is lig seker een van die wonderlikste goed wat God gemaak het.  En bo en behalwe die lig wat maak dat ons goed kan raaksien, is daar baie ander vorme van lig.  En elke vorm het ’n funksie.  Neem byvoorbeeld utraviolet lig wat ons nie met die oog kan sien nie, dit is nodig omdat dit deur ons vel opgeneem word.  X-strale  is weer ’n ander vorm van lig wat die mediese wetenskap so radikaal verander het dat ons ons nie meer ’n lewe daarsonder kan indink nie.  So is daar nog infrarooi en laserstrale.  Interessant dat al die tipes lig op een of ander manier elkeen ’n unieke genesingseienskap het.  Lig is lewe!  Sonder lig, is jy sonder lewe! 

 

Interessant dat ons reg deur die Bybel van lig en donker lees.  Ons lees in die tweede vers van Genesis 1, die aarde was heeltemal onbewoonbaar, hoekom?  Want dit was donker!  En toe sê God, laat daar lig wees!  In Johannes 1:6,9, wat ons gister gelees het, word Jesus beskryf as die lig wat na die wêreld toe moet kom en Johannes was die getuie van die lig!  Later noem Jesus self sy volgelinge in Matteus 5:14, die lig vir die wêreld.  Paulus praat ook van Christene as ligdraers in die wêreld (Fil 2:15).  En hier staan Jesus in Johannes 8 en Hy sê in vers 12: Ek is die lig vir die wêreld. 

Broers en susters die konteks en die plek waar Jesus hierdie belydenis gemaak het, was nogal belangrik.  Ons lees in vers 20, die amper terloopse opmerking: Hierdie dinge het Hy gesê in die vertrek waar die offergawekiste gestaan het.  U sien, Jesus staan in die tempel in die sogenaamde voorhof van die vroue waar die dertien offergawekiste gestaan het.  Dit is die vertrek wat gebruik is tydens die huttefees, wat nou net verby was, en waar kerse gebrand het as simbool van die vuurkolom se lig wat die volk in die donker deur die woestyn gelei het (Eks 13:21–22).  En hierdie vuurkolom was natuurlik die simbool van God se teenwoordigheid en sy beskerming in die volk se omswerwinge in die donker.  En toe die fees verby is, is hierdie kerse heel waarskynlik doodgeblaas.  Met die gevolg dat dit weer donker in daardie vertrek was. 

 

En toe gebeur hierdie wonderlike ding van Johannes 8.  Die Here Jesus stap in daardie donker vertrek in en Hy gaan staan heel waarskynlik op die plek waar die kerse gebrand het.  En dit is daar waar Hy toe sê:  Ek is die lig vir die wêreld!  Ek sal nie net die lig in hierdie kamer wees nie, maar Ek sal die lig vir die wêreld wees!  Ek sal die vuurkolom wees wat voor julle uitgaan!  Ek is nou die teken van God se teenwoordigheid by julle!  Ek is die lig wat die donker van sonde en verlorenheid kom wegneem! 

 

Veelseggend vriende, toe die Lig op Golgota gekruisig is, lees ons, was daar vir 3 ure totaal en al duisternis.  So donker soos ‘n donkerkamertjie nie kan wees nie!  Die son het opgehou om te skyn, want die Lig was dood!  Die Lig is uitgeblaas!  En sonder die lig was die wêreld verlore!  En daarom is elke Sondag opstandingsondag, die fees van die Lig, waarin ons herinner word dat Jesus opgestaan het, dat die Vader in al sy grootheid die Lig vir ewig weer kom aansit het! 

                                              

God is lig en in Hom is daar geen duisternis nie!  Ons het gister die koms van die Lig na die wêreld gevier.  Ons het dit gevier dat God mens geword het om onder ons te kom tent opslaan.  En vanmôre wil die Here Jesus binne die tent van jou hart en jou lewe kom staan soos Hy in die tempel gaan staan het.  Hy wil kom staan daar waar dit donker mag wees.  Hy wil jou in die jaar wat kom vooruitgaan en gaan wag daar waar Hy weet dit dalk vir jou nag en donker kan raak!  Hy gaan staan in jou donker om dit Lig te maak.  Hy wil sy plek kom inneem in mense se lewens wat dalk donker geraak het, en wat smag na Sy lig. 

 

Broers en susters, om in die donker te loop is nooit lekker nie.  Almal van ons weet hoe dit voel om een tree na die ander te gee in onsekerheid.  Jy kan nie ver vooruit sien nie, al wat jy doen is jy kyk af na jou voete en hoop jy val nie oor iets nie.  Vriende, mense raak moeg en moedeloos van in die donker loop.  Mense struikel in die donker en daarom wil Jesus op die plek waar dit donker is, Sy plek kom inneem. 

 

Jesus sê: Ek is die lig vir die wêreld!  Die Griekse woord vir wêreld is natuurlik ‘kosmos’.  Wat beteken, al die mense van die aarde.  Met ander woorde, Jesus Christus wil die lig vir al die mense van die wêreld wees!  Hy het nie gekom om net sekere mense se donker lewens lig te maak nie, Hy het nie gekom om net ’n gedeelte van die wêreld te verlig nie, nee, Hy wil die hele wêreld lig maak!  “Want so lief het God die ‘kosmos’ gehad…”  En tog is die grootste gedeelte van die wêreld soekend, verlore in die donker omdat hulle nie die lig wil volg nie.   

 

Vers 12 se tweede gedeelte sê dit: “Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.”  Wie My volg.  In Jesus se dae het Hy baie meelopers gehad.  Mense wat van een dorp na die ander agter Hom aangeloop het, gehou het van die wonders wat Hy doen en die kos wat uitgedeel is.  Maar baie min van hulle was werklike volgelinge.  Baie min van die skares mense het hulle lewe vir Hom gegee en sy dissipels geword.  So is daar vandag nog meelopers, mense wat nie regtig Jesus se volgelinge is nie.  Hulle beweeg so saam met die Christendom, sit Sondae in die kerk of woon darem ’n Kersdiens by, maar volg nie regtig vir Jesus as sy dissipel nie.  

 

As ons al die ligte in die huis afsit en ons steek ‘n kers aan, dan maak dit mos lig daar waar ons staan en kan ons rondom ons sien.  Maar die lig van die kers gaan nie help as ons die kers in die kombuis los terwyl ons badkamer toe loop?  Ons moet die lig saamvat!  Voor ons uithou.  En as ons die lig voor ons uithou sal ons kan sien waar ons loop.  Dit help nie jy sê jy het die lig, maar jy los dit in die kombuis nie!  ’n Volgeling, ’n dissipel van Jesus is iemand wat nie die lig in die kerk los nie, maar dit Maandag tot Saterdag, Nuwejaar tot Kersfees voor hom uithou!   ’n Dissipel van die Lig is iemand wat elke dag die Lig kies!  Kies om die lig, die mooie, die goeie, die genade, in die donker raak te sien omdat hulle Jesus raaksien!  Iemand wat elke dag ’n doelbewuste keuse maak teen die donker van sonde en verleidinge in die wêreld omdat hulle die Lig wil volg, wil saamvat, voor hulle wil uithou!  En dit is vir hierdie volgelinge vir wie die Here Jesus sê: Wie My volg, sal nooit in die donker lewe nie.  Want Hy sal gaan staan op die plek waar dit donker is, of waar dit miskien volgende jaar donker mag raak, om dit vir jou lig te maak.  Hy sal op die donker plek gaan staan sodat jy Hom as die Lig kan sien en sodat jy kan sien waar om te loop en sodat jy kan kom waar Hy jou wil hê.    

 

Slot:

In die ou dae van parafien straatligte het ‘n seuntjie die mense dopgehou as hulle in die donker die straatligte aansteek.  Hy hardloop toe eendag na sy pa toe en sê: “Pappa, pappa, kyk daardie mense maak gate in die donker.” 

 

Broers en susters, as dissipels van die Lig word ons ook geroep om gate in die donker te gaan maak.  Hoe ons dit doen en hoe ons dit gaan regkry is eenvoudig om agter die Lig aan te loop.  Hy is die lig vir wêreld en wie Hom volg, sal nooit in die donker lewe nie.  Amen.