Na die gruwelike aanval op ‘n moskee in New Zeeland, roep ‘n dominee iewers in die Kaap so week of wat terug Christene op om saam vir die moslems te bid. Nou om vir ongelowige mense te bid is natuurlik ‘n Bybelse opdrag. Ons moet bid vir almal wat nog nie die Here Jesus aangeneem het nie, soos die Moslems. Die dominee gaan toe verder en sê dat Moslems en Christene broers en susters is.

En so volg ‘n debat in die kerk tussen gelowiges, wat ek glad nie verstaan nie! Want die Woord van die Here is duidelik. Johannes 14:6: Jesus is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom by die een lewende God en Vader behalwe deur Jesus nie. Christene en Moslems dien nie dieselfde Here nie! Die kerk van die Here Jesus speel op die treinspoor as ons die Goddelikheid en die uniekheid van ons Here Jesus begin bevraagteken. Want dan verloor ons vir God en gevolglik ons roeping om die Here Jesus as die enigste Verlosser van die wêreld te verkondig.

En dit bring ons by Johannes vanmôre. Want die uniekheid van die Here Jesus, is die rede waarom Johannes sy evangelie skryf. Hy sê in 20:31: # “Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê.” Alles draai vir Johannes om Jesus!  

Skriflesing: Johannes 15:1-17

Die Heilige Gees wil vanmôre die vergrootglas sit op jou en my verhouding met die Here Jesus. En daar is 3 kernwaarhede van ons geloof in Jesus waarmee die Heilige Gees ons wil konfronteer. En miskien is vanmôre so bietjie meer konfronterend as ander oggende.  

  1. Bely

Jesus sê in 15:1 # “Ek is die ware wingerstok en my Vader is die boer.”   

Ons moet mooi hoor wat Jesus sê. Hy sê nie, Ek is ‘n wingerstok, of Ek is een van baie wingerdstokke waarvan die Vader die boer is nie. Nee, Hy sê: Ek is die enigste ware wingerstok! En dit is net as jy dit bely vanmôre dat jy ingeënt is in God se wingerd. En jy is ingeënt saam mense wat hierdie belydenis deel, hulle is broers en susters van mekaar is in hierdie wingerd.   

Maar dan kom daar ‘n tweede B by vir Johannes. 

Want jy sien, ‘n belydenis opsig self maak nie van jou ‘n kind van die ware God nie. Jesus het dit self gesê in Matteus 7:21: # “Nie elkeen wat vir my sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.”

Jy sien, liewe kind van die Here Jesus, bely sonder bekeer beteken niks! Dit help nie jy het ‘n mooi belydenis, maar die vrugte van bekering word nie in jou lewe gesien nie! Jesus sê elke loot, elkeen met die belydenis, moet vrugte dra! Vers 2: # “Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra.” En jy sien, om vrugte te dra, moet daar aan jou lewe gesnoei word. # En bekering is die snoei van die loot. Nou die woord wat hier met snoei vertaal word het 2 betekenisse:

1- om af te sny

2- om te suiwer

Jy sien, somtyds word mense se lewens radikaal gesnoei. Daar gebeur iets in jou lewe wat jou tot stilstand ruk. Dit kan een of ander krisis of siekte of hartseer wees. Dit is die momente wat die Here dan gebruik, momente wanneer die Here Jesus jou pad kruis en die Gees jou kom snoei. Jy kom tot stilstand, jou lewe draai om en jy kry nuwe perspektief op jouself en jou eie omstandighede, maar veral ook perspektief oor wie God is! En hierdie nuwe perspektief, bring nuwe vrugte en nuwe groei en nuwe toewyding aan die Here. Jy is dalk vanmôre een van daardie mense wie se se lewe radikaal gesnoei is. Wie se lewe op dag en datum omgekeer is. Dank die Here Jesus dat Hy soveel moeite met jou doen om jou te snoei! Dit gaan vrugte voortbring!

Nie almal het gereeld sulke radikale snoei-ervarings nie. Maar ons almal het snoei nodig. Want die ander deel van bekering is suiwering. En suiwering is om die dooie takke af te sny sodat ons in die regte rigting groei en meer vrugte dra. Jy sien, suiwering is ‘n daaglikse proses waarin ons ons bekeer en omdraai. En as jy bely dat Jesus jou Here is, moet jy die Heilige Gees vra en die Heilige Gees toelaat om die dooie takke in jou lewe uit te wys en af te sny. Dit is nie altyd lekker nie, dit is somtyds pynlik en moeilik, maar dit is nodig om vrug te dra.

En daarom is bekering, hierdie snoei of suiwering nie ‘n eenmalige gebeurtenis nie. Die “snoei” word hier in die “continuous tense” gebruik. Jy kom lewenslank tot bekering! Dit is ‘n daaglikse, lewenslange suiweringsproses waarin jy meer en meer word soos Jesus.

Ongelukkig dink baie Christene, een keer gered altyd gered. As ek een keer lank gelede my hart vir die Here gegee het, een keer lank gelede gedoop is, een keer lank gelede ‘n ervaring met die Here gehad het, het ek ‘n paspoort hemel toe gekry. Die Woord van die Here is duidelik, selfs al het jy die belydenis en selfs al het jy eens op ‘n tyd tot bekering gekom, maar dit is nie nou lewend in jou verhouding met die Here Jesus nie, is jy soos ‘n loot wat eens op ‘n tyd vrugte gedra het, maar nou verdroog het. En vers 6 sê wat met daardie lote gebeur. # “As iemand nie in My bly nie, word hy weggegooi soos ‘n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.”  

Bely en bekeer kort daarom ‘n 3de B in Johannes.

Die belydenis en bekering moet met volharding voortgaan in jou lewe. 6 keer word die woord bly in hierdie teks gebruik, “julle moet in My bly.” Met ander woorde, jy kan die belydenis hê, jy kon selfs tot bekering gekom het, maar as jy nie in die Here gebly het nie, as jy nie in die geloof volhard nie, is jy een van daardie lote wat afgesny gaan word!

So, hoe vreemd en ontstellend dit ookal vanmôre vir jou mag wees, daar is baie gedooptes in die hel! Baie mense wat eens op ‘n tyd tot bekering gekom het. Mense wat soos ons vanmôre nagmaal gebruik het. Mense wat jare lank in kerkbanke gesit het. Prof Jan van der Watt skryf so mooi oor hierdie gedeelte: # “Daar was mense wat, soos vandag ook maar, toeskouers in die gemeente was. Hulle was nooit regtig vrugdraende lidmate nie. Sulke lidmate hoort volgens die Boer nie aan die wingerdstok nie.”

Kind van die Here Jesus, die Woord is duidelik: 2 Timoteus 2:12 sê: “…as ons in die geloof volhard, sal ons saam met Hom regeer;” Ja, ons word uit genade gered maar tot ‘n lewe van bekering en volharding en vrug dra!

Slot:

As die Heilige Gees vanmôre die vergrootglas op ons geloofslewe kom sit, konfronteer die Woord jou met jou verhouding met die Here Jesus. Ek gaan ‘n paar oomblikke gee waarin jy met die Here kan praat en luister:  

Jy sien, nagmaal is ‘n genade-uitnodiging tot bekering en verandering. Nagmaal is bedoel as versterking van ons belydenis, as ‘n oproep tot bekering en as ‘n aanmoeding tot volharding. l