Prediker: Andre Oosthuizen

Verlede week het die Here met ons gepraat oor ons persepsie van geld. Kyk jy na geld vanuit ’n wêreldse perspektief of ’n Jesus perspektief? En op die ou einde bepaal jou perspektief of jy tevrede of onvergenoegd gaan wees. Die preek is op die internet vir dié wat dit gemis het.
Vanmôre gaan ons so bietjie verder met die tema. En ons lees uit Eksodus 16.
Skriflesing: Eksodus 16:1-21
Kyk, as daar nou een ding is wat die Israeliete goed kon doen, was dit om te moan. Veral die tyd voor hulle die beloofde land ingegaan het. In Eksodus 16 moan hulle oor die kos wat hulle moet eet. En ons weet hoe irriterend dit kan wees, want ons het almal kinders wat op een of ander stadium van hulle lewe moan oor die kos wat hulle moet eet of nie wil eet nie! En toe se die Here in vers 4: “# Ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reen.”
En toe hulle die volgende môre opstaan en uit hulle tentjies kruip, met die slaap nog in hulle oë, sien hulle die kwarteltjies en die brood wat rondom hulle soos ryp lê. Dink net hoe verbaas was hulle! Hulle kon hulle oë nie glo nie! Kyk hoe lê die kos! Kyk hoe seën die Here ons! Kyk hoe sorg die Here! Kyk hoe het die Here voorsien!
En tog is dit opvallend in hierdie gedeelte dat dit vir die Here baie meer as oor die kos gaan. Ons lees aan die einde van vers 4: # “So sal Ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie.” Jy sien, die Here toets 2 goed:
• # Hy gaan kyk of hulle Hom vertrou vir elke dag se kos en
• # Hy gaan kyk of hulle gehoorsaam gaan wees en doen soos Hy sê.
Want jy sien, as die Here vir jou gee, kyk Hy wat jy daarmee gaan doen. Dit wat jy kry is deel van jou verhouding met die Here. Dit is deel van Sy sorg en jou gehoorsaamheid word getoets.
So ek wil vanmôre 3 baie belangrike geloofslesse oor die Here se sorg en ons gehoorsaamheid uitlig.
1. # Die Here meet af wat jy nodig het
# 16 “Gaan maak dit bymekaar volgens elke gesin se behoefte, twee liter per kop. Elkeen moet vat volgens die getal mense in sy tent.”
Jy sien, die Here gee vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe. Eintlik meet die Here vir hulle af wat hulle nodig het. Want jy sien, die mens het die geneigdheid om hom te vergryp as daar nie grense is nie. Mense sukkel gewoonlik om te weet wanneer is genoeg genoeg! Daarom sê die Here vir hulle wat is genoeg (vers 16). Twee liter per kop is vir julle genoeg om van te lewe! Julle moenie meer optel as wat genoeg is nie, meer as wat julle nodig het of wat julle kan eet nie. En die interessante is, alles wat meer as genoeg is het suur geword!
En toe gaan pas die Israeliete hierdie geloofsbeginsel toe in # 17: “Die Israeliete het dit toe gaan optel, die een baie en die ander ’n bietjie, en toe hulle dit met ’n maatemmer afmeet, het dié met baie nie te veel nie, en dié met ’n bietjie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elkeen se behoefte bymekaargemaak.”
Mense se behoeftes verskil. Almal kry nie dieselfde nie, maar almal kry genoeg om van te lewe. Jy sien, genoeg verskil van tent tot tent. En ek kan nie vanmôre sê wat is vir jou genoeg nie. Maar wanneer jy met ’n Jesus-perspektief kyk na wat jy kry en wat jy uitgee en wat jy kan weggee, sal Jesus vir jou wys wat is genoeg! En genoeg bring jou by tevredenheid.
# Ps 16:5,6 bring genoeg en tevrede so mooi bymekaar: “Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. ’n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi.”
Liewe kind van die Here, ek is seker die Here meet ook jou deel af wat jy nodig het, want Hy sorg vir jou. Is jy tevrede met wat Hy vir jou afgemeet het? Is jy dankbaar vir wat Hy afgemeet het, of loer jy na die advertensies of die ou in die tent langs jou? Dit lyk vir my die Here leer ons ook om baie versigtig te wees wanneer ons meer optel as wat ons nodig het. Want dit bring ons in die versoeking en het die geneigdheid om suur en vrot te word.
2. # Hy sorg dag vir dag!
Die Israeliete moes ’n tweede ding oor die Here se sorg en voorsiening leer. Hulle kry die opdrag in # 19 “Niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot môreoggend nie.” Hoekom mag hulle nie oorhou of bêre nie? Want hulle moes leer, die Here sorg – dag vir dag!
Hulle moes leer om God dag vir dag te vertrou! Dit is soos Jesus ons leer bid het! Gee ons vandag ons daaglikse brood! Hy leer ons nie bid, gee ons vandag ons jaarlikse brood nie. Want dit is soos ons graag wil bid né. Here, gee asb nou die brood vir die hele jaar. Of Here, werk of kontrakte vir die hele jaar. Here, gee asb die brood vir volgende jaar sodat ek kan ontspan. Nee, sê die Here! Jou sekuriteit lê nie in jou geld of dit wat jy bêre nie. Wat jy nodig het is vertroue! Ek gee vandag vandag se brood!
Wat ’n geloofsles om te leer! Sê dankie vir vandag se seën en vertrou dat die Here vir môre sal sorg. En vriende as jy hierdie geloofsbeginsel in jou lewe toepas, sal dit jou vry maak! Dit sal jou vry maak van jou alewige bekommernis dat jy nie môre genoeg sal hê nie. Want die bekommernis word vervang met vertroue! Die Here sorg môre vir môre! Ek dink die rede waarom hulle nie op die Sabbat mag opgetel het nie, was juis om hulle te herinner, ons sorg nie vir onsself nie, God sorg vir ons! Ons eet nie omdat ons so goed optel nie, maar omdat God vir ons gee om op te tel. Hy toets hulle vertroue wanneer Hy daagliks gee!
3. # God is vrygewig
Daar is ’n derde ding wat ons in hierdie gedeelte leer. Een van die baie wonderlike eienskappe van God is sy vrygewigheid. Hy is vrygewig met sy liefde. Hy is vrygewig met sy genade. Hy is vrygewig met sy vergiffenis. Hy is vrygewig met sy sorg. Hy was vrygewig met die reën! Hy is vrygewig met Sy sorg aan jou!
Maar dan verwag die Here dat sy kinders ook vrygewig moet wees, want ons is die beeld van God. En in die Ou Testament moes die Here die volk se vrygewigheid met reëls en wette en met offers en tiendes beheer. Jesus verander dit! Hy gee nie ’n wet nie, Hy vra ’n gesindheid van vrygewigheid! 2 Kor. 9 vertel van hierdie gesindheid van vrygewigheid.
# 6“Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief (jy sien, om te gee is nie ’n straf of wet nie, maar ’n gesindheid!). En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. (Maw, Hy gee, Hy voorsien sodat jy het om te gee. Wie vanmore het nie genoeg nie? Dan het Hy vir jou genoeg gegee!) Daar staan ook geskrywe: “Hy deel uit en gee aan die armes; hy bly altyd vrygewig.”
# 10“God wat die saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid ’n ryk oes laat oplewer. 11 Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees.”
• Wat is die gevolg van ons vrygewigheid?
# 11“Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. 13Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal Hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely, en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander.”
Omdat God vrygewig is, die kos laat reen elke more en elke maand, daarom vra God vrygewigheid! Want die Here wil he almal moet genoeg he! Dat die met baie nie te veel nie en die met bietjie nie te min het nie. Daarom gaan jou en my vrygewigheid alles oor die eer van God. Wanneer God se kinders vrygewig is, bring dit by hulle vir wie ons gee, dankbaarheid teenoor God. Ons vrygewigheid stel God in ’n goeie lig! Dit maak God se Naam waardig in hierdie wêreld! Dit laat die wereld, stukkie vir stukkie meer werk soos God dit bedoel het!
Vrygewigheid is die wese van God wat Hy in Jesus en in ons beliggaam. Dit is nie ’n wet nie, dit is ’n gesindheid van God wat in jou behoort te wees. Wat ek weet is dat die wereld ons vrygewigheid nodig het. Hierdie Geloofsentrum het jou vrygewigheid nodig sodat ons hier kan bly bedien.
• Maria se kleuterskool het jou vrygewigheid nodig. Dit spoel weg. Kindertjies het nie ’n dak oor hulle kop nie. Dit is een van ons projekte hierdie jaar. Ons kan net gee dit wat ons kry.
• Dit is die boemelaars in ons omgewing. Hulle het ons vrygewigheid elke dag nodig. Spar is vrygewig, maar miskien kan jy so vrygewig wees om ’n leë bakkie of 2 te vat en jou oorskiet kos daarin te skep.
• Ons kinderhuis het meer behoeftes as wat daar voor geld is. Hulle het ons vrygewigheid nodig.
Jy hoef nie te gee as jy self nie genoeg het nie. Maar as die Here vir jou genoeg gegee het, het jy die verantwoordelikheid van vrygewigheid. # 13“Hulle sal Hom prys oor jou gehoorsaamheid en oor jou opregte mededeelsaamheid.”
Slot:
So leer hierdie verhaal vir my 3 dinge.
1. God meet af wat ek nodig het.
2. Hy sorg dag vir dag.
3. Hy is vrygewig en verwag van my vrygewigheid.
Nagmaal
’n Paar versies hierna kry die volk die opdrag om van die manna wat hulle opgetel het, in ’n fles te bêre. Dit moes hulle herinner aan die Here se sorg en voorsiening. Hulle moes dit saamdra en uithaal as hulle sou vergeet dat die Here sorg.
Manna beteken: wat is dit die? Wat is die vanmôre? Die brood is die teken by uitstek van God se sorg. Ja, Hy sorg elke dag in dit wat ons nodig het, maar Hy sorg ook vir veel meer as dit. Hierdie is die Brood van die lewe. ’n Herinnering aan God se ewige sorg en liefde in Jesus Christus. En ons drink uit die beker en word herinner om dankie te sê, want sy bloed was ons skoon en les ons dors.
Eet en drink vanmôre met ’n vrolike, blye en dankbare hart. Dankie Here, dit is genoeg vir elke dag! Amen