Prediker: André Oosthuizen

Om een of ander rede het ons ‘n sensitiwiteit om oor geld in die kerk te praat. So asof geld iets boos is of te wêrelds om in ‘n erediens te noem. En bewaar jou die dag as jy dit wel waag, dan preek die dominee nou net oor geld! Maar ons almal het geld nodig. Ek kan nie die skool met pampoene of boontjies gaan betaal nie. Ek moet werk sodat ek geld kan kry om aan die lewe te bly.
Geld is deel van ons geloofslewe! Jesus het baie meer oor geld gepraat as wat jy dink. Meer oor geld as oor die hemel! Ek het sommer vinnig ‘n lysie probeer maak van kere wanneer Jesus oor geld gepraat het. Die lys is te lank om volledig hier te noem: #
• Die duiwel versoek Jesus met rykdom en baie geld (Mat 4)
• “As jy jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar… (Mat 5)
• As julle armes help, moet dit nie aan die groot klok hang nie (Mat 6)
• Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie (Mat 6)
• Julle kan nie God en Mammon dien nie (Mat 6)
• Moenie julle bekommer oor wat julle moet eet of drink of aantrek nie (Mat 6)
• Wanneer Jesus die 12 uitstuur dan sê Hy vir hulle: “Moenie vir goud of silwer of koper in julle beursies sorg nie. ‘n Arbeider is tog geregtig op onderhoud.” (Mat 10)
• Is twee mossies nie vir ‘n sent te koop nie? (Mat 10)
• Die skat in die saailand (Mat 13)
• Handelaar wat op soek is na goeie pêrels (Mat 13)
• Jesus praat in Mat 17 oor tempelbelasting wat betaal moet word.
• Dan vertel Jesus nog gelykenisse oor die verlore muntstuk, die ryk jongman, die arbeiders in die wingerd, die goeie bestuurder.
• Jesus kyk wat gooi die arm vroutjie in die kollektesakkie by die tempel.
• Hy antwoord die vraag oor die betaal van belasting in Mat 22.
• En uiteindelik verraai Judas Jesus vir geld – 30 muntstukke.
En so gaan die voorbeelde aan! Want as Jesus deel is van jou lewe, is Jesus ook deel van jou geld en jou finansies! En as Hy nie daarvan deel is nie, beteken dit jy dien nie die Here met jou geld nie!
Ek het die afgelope tyd gesê, my ervaring is dat die Here hierdie jaar ons lewens wil regpak. Ons gesinne, ons vriendekringe, ons gebedslewe en nou ons finansies. En vanmôre wil die Here geld op sy plek kom sit in ons lewens. Ek het die week besef daar is te veel goed om oor te praat in een erediens, want die Bybel het baie te sê oor hoe ons ons finansies moet bestuur en hoe ons ons geld moet spandeer en wat ons met skuld moet maak. Maar die Here wil vanmôre net ons perspektief op geld aanspreek. Hoe wil Jesus hê moet ons na geld kyk?
Gebed:
# Fil. 4:13 sê: “Ek is tot alles instaat deur Hom wat my krag gee.”
• Wie van julle reken dit het iets met finansies te doen?
Gewoonlik is dit ‘n teks wat ons aanhaal as ons moeg of moedeloos is, of as daar ‘n taak voor ons lê wat te groot en uitdagend lyk. Dan sê ons ons is tot alles instaat, want Jesus sal vir ons krag gee. Maar binne die konteks waarin Paulus dit hier sê het dit alles met finansies te doen.
Skriflesing: Fil. 4:10-20
Paulus skryf oor sy eie finansies. Hy sê hy het somtyds finansieël baie swaar gekry (v11). Hy weet wat armoede is (v12). Maar hy weet ook hoe dit voel om die maand genoeg te hê en uit te kom. Hy weet wat oorvloed is en hy weet hoe dit voel om oor geld bekommerd te wees.
En dan sê hy in vers 13: (Maar) “Ek is tot alles instaat deur Hom wat my krag gee.” Met ander woorde, die Here het nog altyd vir my gesorg! God het vir hom gegee dit wat nodig is om aan die lewe te bly!
Nou vriende, diep gewortel in hierdie belydenis van Paulus is ‘n Bybelse perspektief op geld. Jy sien, jy kan een van 2 perspektiewe op geld en finansies hê. ‘n Wêreldse perspektief en ‘n Jesus-perspektief. En die keuse van jou perspektief bepaal watter plek geld in jou lewe het. Soos jy hier sit, kyk jy na geld op een van die 2 maniere.
1. # ‘n Wêreldse perspektief
As jy soos die wêreld na geld kyk is geld net daar om jou eie behoeftes te bevredig. En die mens het hoofsaaklik 3 basiese behoeftes wat geld moet bevredig.
• # Geld moet vir jou sekuriteit bied, want as jy geld het voel jy veilig en gerus.
• # Geld bring vir jou mag – ons het dit gesien met Bosasa, maar in ons eie lewe is dit ook so. Hoe meer geld jy het, hoe magtiger en hoe meer in beheer voel jy. Daarom dat Jesus sê, dit is moeilik vir ‘n ryk man om in die hemel te kom (Lukas 18). Nie omdat hy baie geld het nie, maar omdat hy dink hy het niks of niemand meer nodig nie! Geld word jou god as dit vir jou mag bring!
• # Geld moet vir jou respek bring – ons dink mense kyk anders na ons as ons baie geld het. Jakobus 2 praat daarvan. Die ryk man, wat mooi, grand klere aan het kry ‘n plek voor in die kerk kry en die arme moet agter gaan sit. Geld moet vir jou respek koop. Wat jy ry en waar jy bly en wat jy kry moet ander mense 2 keer na jou laat kyk.
So jy sien, wanneer jy soos die wêreld na geld kyk, moet jy alles in jou vermoë doen om voortdurend jou groeiende behoeftes te bevredig. # Want jy het nooit genoeg nie! Nooit genoeg om regtig veilig te voel nie, nooit genoeg mag nie, nooit ver genoeg voor die armes nie. In die verbruikerskultuur waarin ons lewe is daar elke dag nog iets wat jy wil hê. En ons word geleer, as jy dit wil hê, moet jy dit kan koop, al kan jy dit nie nou bekostig nie. Daar is altyd ‘n ander plan, nog ‘n kaart of nog ‘n rekening wat kan uithelp met jou behoeftes. En so beland jy in die spiraal van skuld om jou behoeftes te bly bevredig.
Daar is ‘n Swahili-gesegde wat sê: # “Om geld te leen, is soos ‘n troue; om dit terug te betaal, is soos ‘n begrafnis.” # Spreuke 22:7 sê: “Die ryke heers oor die arme; die lener is die slaaf van die man by wie hy leen.” Wanneer geld al jou behoeftes moet bly bevredig word jy ‘n slaaf wat nie kan doen wat jy wil, gaan waar jy wil, wanneer jy wil nie. Want jy het die ketting van skuld om jou enkels. Hoekom? Omdat jou behoeftes jou dryf. Want, wat jy wil hê en wat jy nodig het is twee verskillende goed. Die wêreldse perspektief op geld word gedryf deur wat jy wil hê.

2. # Jesus se perspektief
Jesus se perspektief is op wat jy nodig het. Jy sien, daar is ‘n fundamentele verskil tussen ‘n wêreldse perspektief en ‘n Jesus-perspektief op geld! En die verskil lê by een woordjie – # tevrede!
# Paulus sê in Fil.4:11: “… ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp.” Letterlik staan daar: “… ek het geleer om tevrede te wees onder alle omstandighede.” In 1 Tim 6:8 sê Paulus dit net in ander woorde: “As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees.”
Liewe kind van die Here Jesus, wat het jy in hierdie lewe nog meer nodig om tevrede te wees? Nog ‘n nuwer kar, nog ‘n groter televisie, nog ‘n luukser kombuis? Dit is die leuen van die wêreld!
# Haggai 2:8 “Aan My behoort al die silwer, aan My al die goud, sê die Here die Almagtige.” Dit alles behoort aan die Here! En ‘n Jesus-perspektief sien dit wat ek elke maand kry as ‘n stukkie genade uit die hand van die Here. Dankie Here dat U in my basiese lewensbehoeftes voorsien! As jy kos in jou huis het en klere aan jou lyf en ‘n dak oor jou kop, sorg die Here baie goed vir jou! # Daarom dat Paulus sê in 4.18: “Maar ek het alles ontvang en ek het meer as genoeg.” # Ek is tevrede! Nie omdat ek ‘n boot of ‘n seiljag het nie, maar omdat ek elke maand in my rekening ‘n stukkie van God se sorg en genade ontvang waarvoor ek dankbaar is!
Dit is totaal anders as ‘n wêreldse perspektief waar jy nooit genoeg het nie!
Slot
Ons almal sing lekker saam met ou Lukas, ek sou kon doen met ‘n miljoen. As Jesus jou lewe kom regpak kan jy doen sonder ‘n miljoen. Want jy is tevrede met Sy sorg, elke dag, elke maand, elke jaar vir wat jy en jou gesin nodig het. Gaan kyk terug oor jou lewe en jy sal dit raaksien!
Ja, dit beteken nie jy het ‘n seiljag en ‘n jacuzzi en ‘n Porche in die garage nie. Dit is ook nie wat God belowe om vir jou te gee nie (al verkondig baie kerke dit). Hy belowe om vir jou te gee – genoeg om van te lewe. En die meeste van ons wat vanmôre hier sit het meer as genoeg. En as jy finansieël sukkel om in jou basiese lewensbehoeftes te voorsien, gaan kyk wat het jy regtig nodig, los en verkoop die ander goed en hou dan vas aan die belofte: omdat ek aan die Here behoort, is ek ook finansieël tot alles instaat omdat Hy vir my sorg en krag gee.
Jesus stuur jou terug na jou begroting (meer hieroor volgende week). Maar ek gaan ‘n paar gedagtes by jou los. #
• Wat dryf jou? Jou behoeftes of jou dankbare tevredenheid?
• Wat leer jy en jou kinders oor – wat jy wil hê en wat jy nodig het?
• Bestuur jy jou geld so dat Jesus aan die einde van die maand jou rekening kan oudit? Gaan wys jou begroting vir Hom, bid daaroor en luister wat Hy te sê het oor wat jy kry en wat jy uitgee en wat jy weggee.
• Een van die grootste vrugte van Christenskap lê in ons vrygewigheid (dit wat jy kan weggee). Is jy vrygewig met wat jy kry?
Tyd vir nadenke en gebed.