# Bobby Fischer was een van die beste skaakspelers wat die wêreld al ooit opgelewer het.  Een van sy passies was om kunsmuseums te besoek. Hy het een dag lank voor ’n skildery gestaan in die Louvre museum in Parys, met die titel: “Skaakmat”. Dit is ’n skildery waar die die duiwel met ’n jong man skaak speel. # Die duiwel het ’n slinkse glimlag op sy gesig en terwyl hy sy bewegings maak slaan die sweet op die gesig van die jong man uit soos hy dieper en dieper in die moeilikheid beland. Tot die oomblik uiteindelik aanbreek en die duiwel die jongman in skaakmat sit.

# Golgota, Jesus aan ‘n houtkruis vasgespyker, dit was vir die meeste mense daardie dag rondom die kruis ’n skaakmat situasie! Die mense het dit reg gekry om met hul godsdienstige en politieke speletjies Jesus tot veroordeling te roep. Daardie dag by Golgota het dit vir baie gelyk of die duiwel dit reg gekry het om die Koning af te haal van die skaakbord van die lewe! Daarom lui die opskrif bo Jesus se kop aan die kruis ewe vermakerig: Die Koning van die Jode.

Skaakmat vir die Koning!

Tussen al die geselsies, die gelag en gespot onderbreek Jesus die skouspel, toe Hy  skielik uitroep: Tetelestai! “Dit is volbring!” Die mense wat rondom die kruis gestaan het, sou die betekenis van die woord geken het.

So jy sien, wanneer Jesus aan die kruis uitroep, is dit nie ‘n wanhopige kreet in ‘n skaakmat posisie nie! Jesus skree nie met ’n sug van vernedering nie! Hy sterf nie as die verloorder nie! Tetelestai is soos ’n atleet wat na ’n lang en vermoeiende wedloop uiteindelik die lint breek. Hy het die wedloop voltooi! Dit is ‘n oorwinningskreet oor die sonde! Dit is volbring! 

Jy sien, in hierdie oënskynlike nederlaag was Jesus nooit passief nie. Hy was nie ’n slagoffer van sy omstandighede nie! Hy word nie deur soldate of die duiwel in skaakmat in geboelie nie. Mense neem nie ‘n oorwinning oor Sy lewe nie! Jesus lê sy lewe af ter wille van ons. Jesus sê self ’n rukkie gelede in 10:18: # “Niemand neem (My lewe) van My af nie, maar Ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, en Ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat Ek van my Vader ontvang het.” En toe die Here Jesus Sy lewe aflê, die opdrag tot die laaste druppel uitvoer, het Hy die oorwinning behaal en kon Hy uitroep: Tetelestai! Alles is klaar, voltooi, volbring! Oorwinning wag vir dié wat in My glo!

Bobby Fischer, die skaakspeler, het voor die skildery gaan staan in die Louvre museum, ’n skaakbord gevat en presies die stukkies uitgepak soos dit was toe die duiwel skaakmat geskree het. En na ’n paar oomblikke het hy hardop uitgeroep: “Jongman, ek wens jy kan my hoor, want daar is nog een beweging op die tafel oor en eers dan is dit ‘skaakmat’. En die beweging is nie die duiwel s’n nie, maar joune!” Jy kan die duiwel in skaakmat sit! 

Liewe kind van die Here Jesus, die lewe kan baie maal vir jou “skaak” sê. Ons beland in skaak-posisies waar ons radeloos en moedeloos en vasgekeer voel.

Die lewe sit ons somtyds in skaak. Maar weet jy, daar is altyd nog ’n skuif moontlik! Want dit kan nooit in ’n kind van die Here Jesus se lewe skaakmat wees nie! Nie die lewe of die moeilikheid van die lewe of die duiwel kan vir jou “skaakmat” skree nie. Want Jesus het gesê tetelestai: “Dit is volbring!” Die oorwinning is behaal!

En ek is vanmôre gestuur om vir jou te kom sê, as kind van die Koning: # “It’s always too soon to quit!” Ek weet ek en jy voel of ons somtyds net wil opgee. Ons ken die plek en die gevoel waar ons eerder wil sê die wêreld het my gewen! Ek kan en wil nie meer nie! Maar liewe kind van die Here Jesus, vanmôre kyk Jesus in jou oë en sê vir jou dat jy nooit in skaakmat kan wees nie! Daar is altyd ‘n volgende skuif! Ja somtyds moedeloos, maar nooit gewen deur die lewe nie! Daar is altyd nog ‘n kans, altyd nog ‘n geleentheid, altyd nog ‘n deur wat kan oopgaan, altyd uitkoms, altyd hoop, altyd weer nuwe krag! Dit is altyd te vroeg om op te gee, want in die krag van God kan jy die oorwinning behaal!

Daarom moedig die Gees van Jesus jou vanmôre aan om te volhard. Byt vas! Hou vas! Glo en vertrou! Wat ookal jou moedeloosheid mag wees. Dit lyk dalk nou soos ‘n nederlaag of ‘n vernedering, maar as jy in die geloof volhard wag daar vir jou oorwinning! En hierdie oorwinning is nie net eendag oor die sonde en die dood nie, maar daar wag vir jou oorwinning oor elke moeilikheid en moedeloosheid en radeloosheid wat jy mag ervaar. Hy sal alles ten goede laat meewerk, want soos Dawid kan Christene uitroep: Met my God loop ek ‘n oormag storm, met my God spring ek oor ‘n muur! In die geloof, met geloof is dit altyd te vroeg om op te gee.

Slot

Moedeloos in skaak, ja somtyds. Hooploos in skaakmat, nee nooit! In Christus kan dit nie! Altyd nog ‘n skuif, altyd nog ‘n kans, altyd nog ‘n geleentheid, altyd nog ‘n uitkoms want ons krag lê in Jesus wat oorwin het! En daarom is ons meer as oorwinnaars omdat Hy vir ons krag gee.

Liewe kind van die Here, moenie opgee nie. Moenie opgee op God nie. Moenie opgee op jou omstandighede nie. Moenie opgee op jou kinders of jou huwelik of jou werk nie. Moenie opgee op jouself nie. Jesus het oorwinning uitgeroep oor jou lewe. Jy is meer as oorwinnaar! Daarom is dit nooit te laat nie. Hou jou oë op Jesus, dan sal God sorg dat jy die wedloop voleindig! Daarvoor kom sit Hy die kwitansie in jou hand en skryf oor jou hart en oor jou lewe en oor jou gedagtes: Tetelestai! Dit is volbring! Ek het oorwin en jy, saam met My! Amen