Prediker: André Oosthuizen

Ek het nou die voorreg gehad om vir 3 weke te preek oor
• Jesus in my lewe
• Jesus in my gesin en
• vanmôre oor Jesus en my vriende.
Want ons het die jaar begin deur vir mekaar te sê Jesus moet deel wees van alles in my lewe. Vanmôre praat die Here spesifiek oor ons vriende.
En ek dink nie ons besef hoe sosiale media ons sosiale lewe beïnvloed het nie. Facebook, whatsapp, instagram het ‘n ongelooflike verskuiwing gebring in terme van ons verstaan van vriendskap. Ek bedoel, as ek sou vra hoeveel vriende jy het, sou jy heel waarskynlik jou selfoon uithaal en verwys na hoeveel vriende jy op facebook het of die kontakte en groepies op jou selfoon. So sou jy kon sê, ek het 500 of 800 vriende.
Maar wat gebeur het met vriendskap, is dat dit eintlik net al hoe meer oppervlakkig geraak het. Vriendskap verwater tot nuuskierigheid oor mekaar se lewens. Ons is nuuskierig oor wie waar is, wie wat gekry het en wie wat aanvang. Dan druk ons die like knoppie of los ‘n comment, maar dit is dikwels die somtotaal van ons vriendskappe. Ons hou mekaar net dop.
Dit was anders in die verlede. Toe het ons by mekaar gaan kuier. Ons het moeite gedoen om mekaar te sien, ver gery en opofferings gemaak. Ons het met mekaar gepraat! Hoe weird is dit! Vriende wat met mekaar praat! Vandag whatsapp ons, ons praat nie meer nie!
So, hoewel ons roem op ons baie friends glo ek is mense vandag meer alleen en eensaam. Want wie is daar wat regtig belangstel en wil luister? En wie kan ek vertrou met my hart sonder om dit vir die wêreld te post?
Jy sien, daarom heg die Bybel groot waarde aan ware vriendskap. En vandag praat ek oor vriendskap tussen gelowige mense, tussen Christen vriende. En wanneer Salomo byvoorbeeld oor die lewe dink en sy wysheid deel, praat hy baie oor die waarde van vriendskap. Ek het sommer ‘n lysie gemaak in Spreuke oor vriendskap wat ek met julle wil deel. (Maak oop by Spreuke 27)
• Die regverdige laat sy pad vir hom wys deur ‘n vriend; die goddeloses verdwaal op die pad wat hulle self kies. (12:26)
• Wie met wyse mense omgaan, kry self wysheid; wie hom met dwase ophou, word self sleg. (13:20)
• Op ‘n vriend se liefde kan jy altyd reken; jou broer is daar met die oog op jou nood. (17:17)
• Maats kan jou breek, maar daar kan ook ‘n vriend wees wat nader is as ‘n broer. (18:24)
• Openlike bestraffing is beter as liefde wat onsigbaar bly. Op ‘n vriend wat jou seermaak kan jy reken; iemand wat jou haat, is oordadig met sy soene. (27:6)
• Reukolie en wierook is iets om te geniet, maar die genot van vriendskap lê in die raad wat jy kry. (27:9)
• Moenie by ‘n vriend wat al jou pa se vriend was, verbygaan na jou broer se huis toe as jy moeilikheid het nie: ‘n buurman wat naby is, is meer werd as ‘n broer wat ver is. (27:10)
• Yster slyp yster, vriende vorm mekaar (27:17)
En interessant, die wysheid wat Salomo oor vriendskap leer is die wysheid wat Jesus toegepas het in sy eie vriendskappe. Want Jesus is die wysheid, op alle lewenstereine! Daarom, as ons wil weet hoe ware vriendskap in die praktyk lyk, kyk na Jesus se vriendskappe!
Jy sien, baie mense het Jesus gevolg. Baie het Hom ge-like. Die meeste was maar net nuuskierig oor wat Hy doen en waar Hy is. En natuurlik het Jesus die wêreld lief, daarom sterf Hy as Verslosser vir almal. Maar Jesus het vir 3 jaar 12 vriende gehad. En uit die 12 was daar 3 waarmee Hy ‘n besondere verhouding gehad het, Petrus, Johannes en Jakobus. Hy het selfs vir hulle byname gegee. Markus 3:17: “vir hulle het Hy die bynaam Boanerges gegee, dit wil sê “manne van die donder.”
Selfs uit hierdie 3 het Jesus en Johannes ‘n ander besondere verhouding gehad. Johannes was naby aan Jesus. Ons kry hom dikwels aan tafel langs Jesus en ons leer Hom ken as die geliefde dissipel.
So, in die Evangelies leer ons baie oor Jesus se verhouding met sy vriende. En daar is ‘n sleutel in Jesus se vriendskap wat ons moet hoor. Hy het nie spesiale gunste en gawes vir hulle gedoen nie. Trouens hulle moes dikwels vra vir kos en moes buite op vreemde plekke oornag. Behalwe vir Johannes het nie een vaan hulle waardig gesterf nie. Hy het nie een van hulle genees of eers ‘n wonderwerk vir een gedoen nie. Maar wat Hy vir hulle gegee het, was liefde in vriendskap!
En ek wil uit Jesus se vriendskap ‘n paar opmerkings maak oor ons vriendskap waaroor jy moet gaan bid en dink.
1. Vriendskap vra van jou iets
Die meeste mense soek iets uit vriendskap. Hulle soek aanvaarding of liefde of bederf of gunste. Vriendskap gaan oor wat hulle by mense kan kry. Jesus het nooit iets uit vriendskap gesoek nie. Hy het Homself vir sy vriende gegee. So jy sien, die sleutel tot vriendskap lê nie in wat jy kan kry nie, maar oor wie jy kan wees!
En om waarlik ‘n vriend te wees vra jou tyd en energie. Dit is meer as ‘n like of ‘n comment. Dit vra gefokusde liefde vir iemand. As Verlosser het Jesus die wêreld lief, maar sy vriendskap op aarde was gefokus op ‘n klein groepie mense. Selfs Jesus kon sy vriendskap net vir ‘n paar mense aanbied. En dit klink vreemd, totdat ons verstaan dat daar verskillende vlakke van vriendskap en selfs liefde is nie.
Dit leer die Ou Testament ons ook.
• Daar is mense by wie jy daagliks net verby loop. Jy moet hulle liefhê. Jy moet hulle respekteer. Jy moet vriendelik en geduldig en goedhartig wees teenoor hulle. Maar jy loop net by hulle verby.
• Dan is daar mense by wie jy gaan stilstaan. Jy werk saam met hulle, jy spandeer dalk ‘n bietjie tyd saam, maar dan loop jy verder na die volgende een toe.
• En dan is daar mense by wie jy gaan sit. Jy maak tyd vir hulle. Jy stop, jy luister na hulle. Jy help hulle. Jy deel jou hart met hulle. Met ander woorde jy is op ‘n ander manier lief vir hulle as die mense by wie jy eenvoudig verbyloop of kortstondig by stilstaan.
• Ek dink daar is ‘n 4de groep mense en dit is dié saam met wie jy bid. Jy het ‘n ander intiemer verhouding weer met hulle.
Sien jy hoe word die vriendekringetjie kleiner hoe nader jy aan die hart van ware vriendskap kom? Jesus het net 12 gekies en gesê: Ek gaan my liefde uitstort in hierdie 12 mense se lewe. Ek gaan myself gee vir 12. Om vir 12 mense regtig om te gee is ‘n goeie begin. Miskien kry jy uit die 12 drie spesiale vriende met wie jy jou hart kan deel. Of miskien het jy net 1 soos Jesus en Johannes. Liefde en ware vriendskap begin by 1 of 3 of 12 vir wie jy jouself gee. Die ander is pêlle, nie vriende nie. En elkeen van ons het vriende nodig.
2. Vriende versorg mekaar
Vriende is die Here se manier om sy kinders te versorg. Ware vriende is die Here se hande en voete en oë en ore op mekaar. Prediker 4:9 sê dit: “Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. Een alleen kan oorweldig word, twee saam kan weerstand bied.”
Jy is nie gemaak om alleen deur die lewe te gaan nie. Die Here wil jou versorg deur vriende wat jou help regop hou.
3. Vriende vorm mekaar
Yster slyp yster sê Salomo. Dit is ‘n preek vir ander dag, maar ware vriende praat die waarheid met mekaar. Hulle spreek mekaar aan oor dinge wat verkeerd is in mekaar se lewens. Ware vriende aanvaar teregwysing van ‘n vriend. En ware vriende is geduldig met mekaar se foute. Hulle leer bymekaar en vorm mekaar na ‘n Jesus-karakter.
4. Ware vriende bid vir mekaar
Een van die mooiste eienskappe van Jesus se vriendskap is dat Hy vir sy vriende gebid het. In Lukas 22:31-32 lees ons die aangrypende woorde: “Simon Simon!” het Jesus gesê. Luister! die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie.” Een van die grootste geskenke wat jy ooit vir jou vriende kan gee is gebed. En as jy nie saam met jou vriende kan bid nie, is dit nie jou vriende nie en het jy nog nie ware vriendskap, soos die Here Jesus dit bedoel, ervaar nie. (Gebruik die gebed voor ete!)
Slot:
Elke keer wanneer ons oor Jesus in ons lewe, of Jesus in ons gesin gepraat het, het dit jou en my gebring by ‘n keuse. ‘n Jesus manier van kinders groot maak of ‘n wêreldse bril. Ons is ook vanmôre by ‘n keuse itv ons vriendskappe. Dit is asof die Here hierdie jaar besig is om ons lewens reg te pak en uit te sorteer en skoon te maak. Jy het ‘n keuse by wie jy sit! En jy moet daaroor gaan dink.
• Sit jy nie dalk op hierdie stadium by mense wat meer van jou vra as wat hulle bereid is om te gee nie? Bou hulle jou op? Bemoedig hulle jou? Energeer hulle jou? Versorg hulle jou? Of tap hulle net jou energie met hul selfsugtige bedoelings? Hoekom bly jy dan sit as dit nie opbouend is nie?
• Die vriende by wie jy nou sit, help hulle jou om ‘n beter kind van die Here Jesus te wees?
• Is jou vriende mense saam met wie jy kan bid?
• Is jou vriende mense vir wie jy jouself kan of wil gee?
Natuurlik skryf ons nie mense af nie. Ons moet mense met Jesus beïnvloed as ons verby hulle loop of selfs by mense gaan stilstaan. Maar ware vriendskap bring jou by 1 of 3 of 12. Gaan wees dan ‘n vriend vir hulle en jy sal Jesus se vriendskap in jou lewe ervaar.
Gebed
Luister net vir ‘n oomblik na wat God sê oor jou vriende.
• By wie sit jy? Watter vriende moet eerder mense wees by wie jy stilstaan of dalk eerder verbyloop. Jy moet hulle lewens beïnvloed, maar nie by hulle sit nie.
• By wie loop jy tans verby, maar moet jy eerder nou by gaan sit?
• Is jy ‘n goeie voorbeeld van Jesus-vriendskap vir jou vriende?