Prediker: André Oosthuizen

Verlede Sondag het ons gehoor dat Jesus deel moet wees van ons hele lewe. Vanmôre hoor ons Jesus met ons praat oor hoe ons ons ons kinders moet groot maak.

Vers 12: “Ons prys onsself nie opnuut by julle aan nie. Ons gee julle juis eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle ‘n antwoord kan hê vir dié wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie.”
Paulus skryf oor die manier hoe ons na die lewe kyk.
Eers het hy na Jesus gekyk as ‘n gewone mens. Onthou, hy het die Christene vervolg en doodgemaak omdat hierdie Jesus-man ‘n vreemde boodskap verkondig het. Maar nou kyk Paulus anders na Jesus. “Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons Hom nie meer so nie.” (v16). Hy sien Jesus as die Seun van God, as sy Verlosser.
So wat Paulus sê is, wanneer jy tot bekering kom, kom die manier hoe jy kyk na die lewe ook tot bekering. En jy kyk nie net anders na Jesus nie, jy kyk ook anders na mense! Vers 16: “Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie.” Met ander woorde liewe kind van die Here, wanneer Jesus deel is van jou lewe, soos ons verlede Sondag gehoor het, sien jy die lewe deur ‘n nuwe bril en kyk jy op ‘n ander manier na mense.
Vriende, ons leef in ‘n wêreld waar mense mekaar hoofsaaklik deur die bril van menslike maatstawwe en die uiterlike beoordeel.
• Ons vorm opinies oor mekaar op sigwaarde! Ons sal mense ontmoet en dadelik ‘n indruk hê of ons van die persoon hou of nie. Ons het ‘n voorbeeld hierdie week van die juffrou in Schweizer-Renecke. ‘n Hele storm is ontketen en klomp goed is oor haar gesê sonder dat iemand die moeite gedoen het om te hoor wie sy is en wat in haar hart leef.
• Ons leef in ‘n samelewing waar respek vir mense dikwels bepaal word deur die uiterlike, jou velkleur, waar jy bly of wat jy ry of in watter skool jou kinders is.
En ongelukkig raak dit erger! Ons kyk ook met die wêreld se bril na ons eie kinders. Ons meet ons kinders se groei aan die hand van menslike maatstawwe. Ons meet ons kinders se waarde aan
• dit wat op hulle raporte staan of
• in watter span hulle speel
• of die leiersposisies wat hulle beklee
• of hulle gewildheid
• of hoeveel beter hulle is as die klasgemiddelde maatjies (what a shocker!)
En met hierdie wêreldse bril en menslike maatstawwe plaas ons geweldige druk op ons kinders. Want hulle moet net vinniger en beter en slimmer en gewilder. Daarom is kinders is moeg, word die lewe uit hulle uit gedruk en verwag ons van hulle wat ons self nie eers kon vermag nie. Jou roeping as ouer is om die druk van jou kind weg te vat en nie meer te maak nie.
Paulus sê, jy het ‘n bekering van jou oog nodig. Hy beoordeel niemand meer op grond van uiterlike of menslike maatstawwe nie.
Zilke het gepraat van geestelike groei. Los vir ‘n oomblik die rapport punte en sportspanne. Want niemand gaan vir jou kind oor 10 jaar vra in watter span het hy gespeel in graad 5 of hoeveel het hy gekry in graad 6 nie. Maar 10 jaar van nou af, glo vir my, gaan almal kan sien met watter bril het jy jou kind groot gemaak en of jy geestelik in jou kind belê het of nie.
Die belangrikste rapport is nie die een wat die skool uitgee aan die einde van die kwartaal nie, maar die rapport oor sy/haar menswees.
As jy geestelik in jou kind wil belê moet jy met ander oë na jou kinders kyk. Want die wêreld se bril en Jesus se bril sien teenoorgestelde prentjies.
In die oë van die wêreld is eerste alles. In Jesus se oë gaan die lewe nie net daaroor om voor in die ry staan nie, maar ook oor mense wat bereid is om agter te gaan staan sodat iemand anders voor kan staan.
By die atletiek het ek die voorbeeld gesien Woensdag en dit het ‘n impak gemaak op ‘n skare mense. Maatjies het aspris stadiger gehardloop sodat ‘n ander maatjie kon wen. Vanuit menslike maatstaf, met ‘n wêreldse bril is dit ‘n mislukking. Want jy eindig 2de of 3de of laaste en jy kon gewen het. Met ‘n geestelike bril is dit oorwinning, want dit is presies wat Jesus sou doen.
Jy sien liewe pa en ma, as jy kies om jou kind met ‘n geestelike bril groot te maak, word elke liewe situasie ‘n geleentheid om hom of haar geestelik te vorm en te laat groei.
• As jou kind in die A span is, is dit ‘n geleentheid om te leer van nederigheid en dankbaarheid. As hulle in die B of C span is, is dit ‘n geleentheid om te leer hoe om teleurstellings in die lewe (waarvan daar nog baie gaan wees), saam met Jesus reg te hanteer. Maar jy het in elke situasie ‘n keuse hoe jy kyk.. ‘n Wêreldse manier om teleurstelling te hanteer sou wees om die juffrou te verskree of te beledig of te beskinder.
En jy sien, jou keuse gaan bepaal wat jou kind leer en hoe hy/sy uiteindelik lewenslank na die lewe gaan kyk. (Tyd is verby, gaan volgende week praat oor die rol van vriende in ons lewe)
Gebed
• Hoe lyk jou geestelike belegging in jou kind?
• Meet jy hulle groei itv menslike of geestelike maatstawwe?
• Bid dat jy die geleenthede sal raaksien en gebruik om jou kind geestelik te laat groei.