Prediker: Japie Marias

 

  1. Inleiding :

 

Vandag indien u nie geweet het nie, is vadersdag. Ek moet bely ek het dit nie geweet nie. Ek was die week in Durban vir werk en Donderdag het ek gou Gateway toe gegaan. En heel groot teen baie ruite is ek daaraan herinner.  Onnodig om te sê ek moes toe inderdaad werk aan ‘n ander preek wat meer gepas is. Maar gelukkig is die Here getrou. Hy roep nie net nie. Hy gee ook.

 

Vir die pa’s wil ek vandag ‘n baie reguit vraag vra: As u vandag moet doodgaan, waarvoor sal u onthou word deur u kinders?  Anders gestel wat gaan u aan u kinders nalaat? En nou praat ek nie oor aardse besittings nie. Dit is ook baie belangrik, want ons wil sorg dat ons nageslag versorg is die dag as ons doodgaan.  En glo vir my dit is ‘n baie belangrike vraag want as daar vandag een groot sekerheid in die wêreld is dan is dit die feit dat ons almal doodgaan. Sommige net gouer as ander. En glo vir my ek kan uit ervaring praat.

 

Vandag presies twee weke terug na Retief se preek oor lag saam met God het ek en my vrou ons gaan ooreet by Cape fish market se buffet. Toe ons terugkom sê ek ek gaan maar ‘n bietjie ‘n entjie met die fiets ry om oor die preek te dink en ‘n deel van die kos af te ry.  So is ek uit op die Dealesville pad. Maar ek het nie baie ver gekom nie toe besluit ek ek gaan eerder op die bed lê en dink oor die preek. So draai ek toe om nog voor die einde van die dubbelpad. En net toe ek daar by Tempe lughawe se ingang kom ry iemand voor my in van die teenoorgestelde kant. Gelukkig het ek haar gesien en haar die evil eye gegee. Die volgende wat ek toe weet, is toe ek op die grond lê en ‘n man en ‘n er-ambulansman kyk vir my. Dit blyk toe dat toe ek die ander kar agterna gekyk het, het ‘n man met ‘n nuwe Mecedes voor my in die geel streep getrek sonder dat ek hom sien of hoor en so is ek in hom in. Lyf oor die fiets, kop in die agterruit en ek hop terug op die teerpad.  Die grafiek wat u hier sien is my hartklop daardie paar minute voor en na die ongeluk waarvan ek totaal en al niks weet nie.  My grootste kommer was toe waar is my fiets en is hy oraait. Blyk toe later dat van die impak het sy raam heeltemal afgebreek het. En dit is ‘n Trek carbo fiets wat eintlik veronderstel is om ‘n lewenslange waarborg op sy raam te hê.  Wat het ek oorgehou? Niks. Stukkende lip aan die binnekant. Dis al. Maar vir ‘n paar minute was ek uit. En daar het ek gesien hoe skielik ‘n mens kan doodgaan.  Dit gebeur net. En meeste van die tyd weet jy dit nie eers nie.

 

 

Die dood is ‘n wrede werklikheid.  En vir al die pa’s wil ek sê. Jy gaan nie vir ewig lewe nie. Daar gaan ‘n dag wees wat jou kinders net jou fotos en jou nalatenskap gaan hê.  En ek vra weer: Wat gaan dit wees.

 

In die Ou Testament en veral in die historiese boeke – dit is nou van Josua tot aan die einde van Kronieke het die skrywers baie retrospektief gedink en geskryf. Retrospektief in die sin van dat hulle altyd verwys het na die wonderwerke en die beloftes wat die Here tevore gedoen het. Hulle het selde vorentoe gekyk. Die profete soos Jesaja en Jeremia het later begin met die beloftes van die lam van God wat gaan kom. Maar tot op daardie stadium. Retrospektief. Dit was so erg dat die historiese skrywers altyd eers die dood van die persoon geskryf het en op grond van dit wat hy bereik en gedoen het, het hulle dan die eerste dele geskryf.

 

En weet u wat is die heel interessante van die boeke? Dit is dat as ‘n koning en ‘n rigter ongelowig was en afgode aanbid het, het hulle baie min oor hom geskryf en waar hulle oor hom geskryf het, het hulle net sy dade beskryf en veroordeel en bitter min of indien enige van dit wat hy gesê het, geskryf.  Gaan lees maar Rigters, Konings en Kronieke. Keer op keer net dat hy gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here en dan dat hy doodgegaan het. Nooit is ‘n woord gerep oor wat hy gesê het nie.

 

Daarenteen is die teenoorgestelde waar van die konings wat die Here gedien het. Alles wat hulle gedoen het, word in detail beskryf en daar word veral aandag gegee aan dit wat hulle gesê het. Gaan kyk maar na die verhale van Dawid van Salomo en van Josua.  Hulle word veral onthou vir hulle woorde. As ons aan Josua dink is daar so baie wat ‘n mens kan onthou, maar wat onthou ons die meeste van Josua? Dat hy gesê het: Ek en my huis: Ons sal die Here dien.

 

En dit is vandag nog so. As u as pa ongelowig is, sal die kinders baie dankbaar wees vir alles wat hulle erf, maar as hulle oor jare aan u terug dink, gaan hulle nie onthou wat u gesê het nie, want dit is waardeloos. En hoe langer die tydperk is hoe meer gaan hulle net u foute onthou. Daarenteen, as u die Here dien en gehoorsaam is, gaan hulle u foute al hoe meer vergeet en vergewe en die mooi dinge wat u gesê het onthou. ‘n Gelowige word aan sy woorde onthou. Kom ons kyk dan nou kortliks na die woorde van Josua in Josua 24 en daaruit kan ons as pa’s baie lesse leer van hoe ons woorde moet wees wat ons met ons kinders en familie besig.

 

  1. Kenmerke van die Woorde van Josua

2.1 Woorde van God

 

In die eerste plek kan ons sê as ons na Josua se preek in Josua 24 was dat dit woorde van God was. Hy het nie sy eie stories opgemaak nie. Hy het ook nie allerhande moderne wyshede aangehaal nie, wat hy gesê het, was woorde van God. In vers 2 staan daar : So sê die Here die God van Israel.  Daardie woordjie Here is in Hebreeus Jahwe. Daarmee verwys Josua na die Verbondsgod. Die Een wat die God van Abraham Isak en Jakob was. Dieselfde God wat nou nog hulle God is.

 

En sy woorde is nie net woorde van Wie en Wat God is nie. Maar sy woorde is in detail oor dit wat God gedoen het.  Hy begin by die verhaal met Abraham wat ons in detail die laaste paar weke gehoor het en dan vat hy hom na Isak en Jakob. Hy vertel hulle van Aaron en Moses in die tyd van die uittog uit Egipte. Hy vertel hulle hoe die Here vir hulle gesorg het. Hy vertel hulle van die intog in Kanaan en hoe die dele aan hulle gegee is.

 

Woorde van God en woorde oor God.

 

Vir my een van die mees opvallende van Josua se woorde oor God is die feit dat hy hom Jahwe noem en dat hy in die gedeelte keer op keer die woorde oorgegee gebruik.

 

Josua 24:8 : “Toe het Ek julle gebring na die land van die Amoriete wat oos van die Jordaan gewoon het. Hulle het teen julle oorlog gemaak, maar Ek het hulle in julle mag oorgegee sodat julle hulle land in besit kon neem. Ek het hulle uitgeroei om vir julle plek te maak.

 

Josua 24: 11 : Julle het deur die Jordaan getrek en by Jerigo gekom. Die mense wat in besit was van Jerigo, die Amoriete, Feresiete, Kanaäniete, Hetiete, Girgasiete, Hewiete en Jebusiete, het teen julle oorlog gemaak, maar Ek het hulle in julle mag oorgegee

 

En so ook die woordjie gee. Daarmee wil Josua vir die vaders van daardie tyd sê. Alles wat julle het, kom van God af.

 

Die eerste wat ons dus van Josua sien is dat sy woorde woorde van God is. Hoe lyk dit met ons? Hoeveel keer het ons al met ons kinders oor God gepraat. Of gee ons maar daardie takie aan die vrouens oor. En dit terwyl die Bybel baie duidelik sê dat die pa ook ‘n taak het. Die enigste uitsondering was Timotheus wat aan die voete van sy moeder die woord geleer het.

 

 

Die tweede wat ons van die woorde van Josua kan leer is dat sy woorde woorde van ervaring was.  Hy het nie uit ‘n teksboek gepraat nie. Hy het nie geskrifte van die profete opgelees en net daaroor gepraat nie. Hy het uit ervaring gepraat.

 

Sy woorde was dus woorde van ervaring. Maar meer nog. Hy het nie net die goedheid van die Here ervaar nie. Hy het ook daarvoor gekies. En hy was nie skaam om voor almal te sê dat hy en sy huis die Here sal dien nie. Alle beloftes wat God gemaak het het hy ervaar dat dit waar word. En alle vloeke het hy gesien dat dit uitgevoer word. Maar naas alles het hy die goedheid van God ervaar. Daarom kon hy vir die Here kies. Dit was seker sy grootste ervaring gewees. Van daardie dag af dat hy een van die twee was wat gesê het dat hulle in Kanaan moes trek tot en met die dag dat hy met die vaders en volk by Sigem gepraat het, het hy God gekies.

 

Hoe lyk dit met u. Het u ‘n ervaring van God. Weet u wat dit beteken dat Hy goed is. Het u al ervaar dat Hy die Een is wat jou uit die duisternis uit red. Kan jy met jou kinders praat oor die goedheid en die genade van die Here en dan uit ervaring praat? Kan jy hulle oproep tot geloof en dit uit ervaring doen?

 

 

In die derde plek sien ons dat Josua se woorde woorde van emosie was. Hy was nie onemosioneel nie.  In vers 1-13 sien ons dat hy hulle emosies aanspreek deur met hulle te praat oor alles wat gebeur het.  Dan kom hy met ‘n baie emosionele oproep in vers 14 : Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien Hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders anderkant die Eufraat en in Egipte gedien het, en dien die Here”  Maar hy dwing hulle nie in ‘n keuse in nie. Hy spreek hulle hart aan. Daarom sê hy in vers 15 : Of, as julle dit nie goedvind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien: die gode wat julle voorvaders gedien het anderkant die Eufraat, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien”

 

En as hulle sê dat hulle die Here sal dien, gaan hy nog verder en herinner hulle aan die Heiligheid van God in vers 19. En as hulle dan weer ja sê dan sê hy so half uit die bloute uit in vers 23 : “Verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit en wy julle heeltemal aan die Here die God van Israel. Skokkend nê om te dink dat die Here so pas vir hulle Kanaan gegee het en dat hulle al klaar afgode opgerig het.  Maar hulle kon nie daarmee aangaan nie. Hulle harte het aan die Here of aan die afgode behoort. En daarom skryf Josua dit op ‘n klip om hulle gewete aan te kla as hulle daarvan afwyk.

 

Woorde van emosie wat reaksie wek!!! Hoe lyk dit met u? het u al emosioneel oor die Here geraak soos Josua. Dat dit vir u ‘n kwessie van lewe en dood is. Het u as vader  met volle oortuiging met u kind oor God gepraat soos wat u met hulle oor rugby of geld of studies praat.  As Jesus vandag voor u staan soos wat Hy voor Petrus gestaan en gevra het : het jy My lief ? 3 keer. Wat sal u antwoord.  As u nog nie daardie emosie ervaar het nie, is daar groot fout.

 

 

In die laaste plek was Josua se woorde woorde van seën en van straf. In verse 1-13 word daar baie duidelik vir ons gewys hoe word die volk geseën as hulle die Here dien. Josua het dit sonder skaamte genoem. Maar sy woorde is nie net woorde wat paai en die mooie wys nie. Hy was ook nie skaam om woorde van straf te gebruik nie.

 

In verse 19-20 sê hy baie duidelik : “Maar Josua het vir die volk gesê: “Julle kan nie die Here dien nie. Hy is ‘n heilige God, Hy is ‘n God wat onverdeelde trou eis en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal Hy wat aan julle goed gedoen het, teen julle draai en rampe oor julle bring en ‘n end aan julle maak”  Hy draai baie duidelik nie doekies om nie. God is nie net ‘n God van genade nie maar ook ‘n God van straf as jy Hom nie dien nie.

 

En daarom sê hy ook baie duidelik vir hulle in vers 25: Josua het daardie dag vir die volk ‘n verbond gesluit en vir hulle daar in Sigem voorskrifte en bepalings vasgelê. Hy het dié dinge in die wetboek van God opgeskryf, ‘n groot klip gevat en dit daar onder ‘n groot boom by die heiligdom van die Here regop gesit. Hy het vir die hele volk gesê: “Sien julle dié klip? Hy sal die getuie teen ons wees. Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Hy sal die getuie teen julle wees dat julle nie julle God bedrieg nie.”

 

Hoe lyk dit met u vaders. Kan u woorde gekenmerk word as woorde van seën en van straf. Dis goed as u vir u kinders wys op die dinge wat hulle sal kry as hulle die Here dien, maar u moet nie nalaat om met hulle oor die wet te praat en wat gaan gebeur as hulle die Here en sy gebooie verwerp nie.

 

 

 

  1. Slot

 

Vandag is ‘n wonderlike dag vir al ons pa’s. Die van u wat gelukkig is om u kinders by u te hê gaan verseker bederf word. U gaan dalk ‘n beker kry waarop staan : Greatest dad ever. Of iets in dier voege. Maar vanaand as u u lig afsit voordat u slaap, moet u vir uself die saak uitmaak: Waarvoor gaan my kinders my onthou? Gaan hulle my woorde onthou en die woorde as :

 

 

Met ander woorde kan u soos Josua daarvoor onthou word. Indien wel is u kinders geseënd. Maar nie een van ons wat vandag nee sê, het ‘n verskoning om dit nie reg te maak nie. Want dieselfde Gees wat in Josua is word aan al die kinders van die Here belowe.  Luister  na die volgende tekste :

 

Hebr.1:1 “In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in die laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun”.

Mat.1:23 “Die maagd sal swanger word en ‘n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem. Die Naam beteken God by ons.”

Mat.28:20 “..En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld”.

Joh. 14:16,17 Twee laaste verse wat woorde van Christus bevat: “Ek sal die Vader vra om vir julle ‘n ander Voorspraak te stuur om ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie….Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees”.

Hierdie woorde van God in Hebr.1:1, Mat.1:23, Mat.28:20 en Joh.14:16,17 is vir elke pa bedoel. Die Gees is met julle. Daar is geen verskoning dat u nie vir u woorde onthou kan word nie. Begin sommer vanmiddag en as u die seën vra op die voedsel voeg daarby : Ek en my familie. Ons sal die Here dien. En bedoel dit.

Amen