André Oosthuizen : andrej@webafrica.org.za

Ek het nou die dag die beste begrafnis ooit gehou!  Die begrafnis van ou Jan, een van ons boemelaar gemeentelede.  Hy het nou vir die eerste keer ‘n huis… die huis is in die hemel.  En sy mede boeties en sussies het hom met sorg en liefde begrawe… nogal in oom Andries koster se pajamas!  En toe ons daar tussen die nat kluite staan wonder ek toe weer oor die lewe.

En ons dink eenvoudig te min daaroor.  Want ons oorleef net elke dag.      

John Strelecke skryf ‘n boek, The big five of life.  En hierin gebruik hy ‘n baie interessante metafoor om ‘n mens te help besin oor jou eie lewe.  Hy sê ons lewe is ‘n museum waarin jy elke dag bou aan die uitstallings.  Stel jou voor dit is 100 jaar van nou af en daar is ‘n museum opgerig net vir jou.  ‘n Museum om jou lewe te herdenk.  En hierdie museum wys jou lewe presies soos jy hom geleef het.  Jy is die toergids van jou eie museum.  En soos jy van die een stasie na die ander, die een skildery na die ander of die een uitstalling na ander stap, kan mense sien waarmee jy jou lewe lank besig was.  Die werk wat jy gedoen het, die mense waarmee jy tyd spandeer het, die dinge wat jy geniet het in die lewe.  Wanneer mense dan deur jou lewensmuseum geloop het, het hulle ‘n baie goeie idee gehad wie jy was en wat jy gedoen het.

Kyk na die video oor hierdie lewensmuseum.

Jy sien, ons is elke dag besig om aan ons museum te bou.  Party dae kry ons dit reg om mooi uitstallings te maak en ander dae wil ons eerder die uitstallings wegsteek dat niemand dit kan sien nie.  Partykeer werk ons baie hard aan uitstallings wat op die ou einde toe nie die moeite werd sal wees nie.   Maar ons almal gaan eendag by die uitgang staan en terugkyk oor die uitstallings waaraan ons so fanaties gebou het elke dag.

2 Timoteus is die laaste brief wat Paulus geskryf het.  Hy staan by die uitgang van sy lewensmuseum.  Hy is vir ‘n 2de keer in die tronk en op die punt om doodgemaak te word.  En in vers 6 staan daar letterlik: “die tyd van my vertrek is naby”.  Die dood is vir Paulus net die uitgang van aardse museum.  ‘n Vertrek van die hier na die hiernamaals.  Japie het die verlede Sondag ook gesê.

En voor hy vertrek skryf hy hierdie briefie. Sy laaste woorde.  Nou in die Nuwe Testamentiese tyd was dit ‘n baie algemene en selfs populêre ding om jou laaste woorde op te skryf.  Mense het gereeld ander se laaste woorde gelees en bedink.  En hierdie laaste woorde is ‘n testament genoem.  En jou testament het gesê wat was vir jou belangrik in die lewe.

Paulus se testament hier in 2 Timoteus bevat al die elemente van ‘n destydse testament.  Ek wys net op ‘n paar elemente:

Hoe anders is ons testamente vandag?  Testamente verklap eintlik dit wat vir ons belangrik is.  Vandag is dit net ‘n stukkie papier wat sê wie kry wat.  En ek het al gesien hoe mense daaroor baklei en vuis slaan.  Want ons lewe om geld en goed na te laat.  Maar ek wonder of dit ‘n goeie tema vir jou lewensmuseum sal wees eendag?

Ek wil weer ‘n stukkie uit Paulus se testament lees.  Hy het alles behalwe geld en goed nagelaat.

Ek lees dit in die Ou Vertaling (v 6-8):

“Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.  Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in die dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.”

In sy lewensmuseum het daar uitstallings gestaan wat getuig het daarvan dat sy lewe dikwels ‘n stryd was wat hy moes stry.  ‘n Fisiese en geestelike stryd.  Hy het baie swaar gekry in die lewe, selfs honger en dors gaan slaap.  Daar hang uitstallings van dae se harde werk en kere waar hy letterlik moes swem vir oorlewing.  Daar is ook uitstallings van geestelike worstelinge.  Hy het ‘n doring in die vlees gehad waarmee hy moes saamleef.  Maar nou hy staan by die uitgang.  En hy het die wedloop in geloof voleindig.

En die prys wat hy gaan ontvang is die oorwinnaarskroon.  Letterlik staan daar “die kroon van die geregtigheid” of soos die engels mooi sê “the crown of doing what God requires.”  Hy kry die kroon omdat hy gedoen het wat vir God reg is.  En hierdie kroon kry almal wat vir Jesus liefhet “ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het”.

Jy sien vriende, die Here Jesus liefde vir hom was die motivering en die dryfveer agter Paulus se hele lewe.  Jesus se liefde het hom blindgeslaan, Jesus se liefde het sy lewe omgekeer.  Jesus se liefde het hom gedryf om hierdie liefde blindelings te gaan leef.  Jesus se liefdevolle nabyheid het hom laat opstaan in die more, hom laat sing in die tronk, het hom gedra deur die swaarkry.  In 2 Kor 5:14 se hy: “Die liefde van Christus dring ons…” Die woord wat hy hier gebruik het drie betekenisse.  Jesus se liefde dryf ons, beskerm ons, is rondom ons.

Liewe kind van die Here Jesus, dit is Jesus se liefde wat jou vandag staande hou.  Dit is Jesus liefde wat jou laat opstaan elke more.  Dit is Jesus se liefde wat jou beskerm.  Dit is Jesus se liefde wat jou dra as dit met jou swaar gaan.  Dit is Jesus se liefde wat jou in gehoorsaamheid laat loop.  Dit is Jesus se liefde wat jou laat sing, selfs in die trunk.  Voor jy nog begin bou het aan jou lewensmuseum het Jesus LIEFDE bo die ingang geskryf.  Want Hy het jou ontsettend lief.  En sy liefde vir jou het geen einde nie.

By die ingangsdeur van jou lewensmuseum, onder die opskrif LIEFDE, staan daar ‘n doopvond.  Dis die teken van God se liefde.  En jou lewenstorie het begin met God wat jou eerste liefgehad het.  En jou lewenstorie sal eindig met God wat jou liefgehad het.

Maar Carin en Emile, julle dogtertjie Skyla se geloofsreis gaan eendag ook ‘n museum hê.  En soos met ons elkeen se museums, staan God vanmôre alreeds by die ingang en bied Hy sy liefde vir haar aan, onverdiend.  Liefde wat haar sal dryf, sal lei, sal beskerm.  Maar iewers in hierdie lewensreis moet sy Jesus se liefde aanvaar.  En die uitstallings in haar lewensmuseum sal moet getuig van liefde.  Want dan sal sy, soos ons, die oorwinnaarskroon kry.

Liewe ma en pa wat wil jy nalaat?  Wat laat jy na waarmee jou kinders verder kan bou aan ‘n lewensmuseum waarop God trots sal wees?    Bou jy aan ‘n testament met geld en goed, of ‘n nalatenskap van geloof en liefde?

Ja, jy gaan nie al die besluite vir jou kinders kan neem nie.  Jy gaan nie hulle lewe vir hulle kan leef nie.  Jy gaan hulle nie altyd kan keer van slegte of verkeerde keuses nie.  Jy gaan nie seerkry, mislukkings of teleurstellings van hulle kan weghou nie.  Maar jy kan vir hulle die sleutel tot die lewe gee.  En dit is: as jy jou kinders grootmaak dat hulle vir Jesus lief is, dan het jy geslaag in jou lewensopvoeding.  Dan het hulle alles om te bou aan ‘n lewensmuseum waarop God trots sal wees.

Want dan sal hulle, soos Paulus, die goeie stryd bly stry, die wedloop in geloof hardloop elke dag en eendag by die uitgang ook die oorwinnaarskroon kry.  Maak hulle groot dat hulle vir Jesus lief is.  Maak dit jou testament.