Ons is so gepreokkupeerd (as dit moontlik is!) oor ons verhouding met Jesus dat ons soms vergeet van die besondere verhouding tussen Jesus en Sy Vader.
Van hierdie verhouding verstaan ons miskien heeltemal te min.
Maar dit is hierdie verhouding in die agtergrond wat Jesus se hele bediening en Sy sending na die wêreld onderlê.
 
Jesus vertel vir ons in Joh 10:17 en 18 van hierdie intense liefdesverhouding tussen Hom en die Vader.

Hierdie liefdesverhouding spoel dan oor op God se mense wat verlossing nodig het.
En daarvoor was ’n verlossingsplan nodig.
Die plan sou Jesus se lewe kos.
Mens kry amper die idee dat die Vader nie kans gesien het vir hierdie hoë prys nie. Dit was vir Hom te veel gevra. Hy was té lief vir Sy Seun.
Maar Jesus neem die besluit en gaan gee sy lewe aan die kruis.
Daarom dat hier staan: “Die Vader het My lief omdat (!) Ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, en Ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat Ek van my Vader ontvang het.”
Jesus se gehoorsaamheid aan die Vader verdiep hierdie liefdesverhouding.
 
Dan hoor ons van die volmagte wat die Vader vir Jesus gegee het:
• Hy kry die volmag (Grieks: eksousia) om Sy lewe te gee. Dit is die Vader se goedkeuring, sy opdrag en sy krag daarvoor.
• Jesus kry terselfdertyd ook die goedkeuring, opdrag en krag om weer sy lewe “op te neem”. Dit is wat Sy opstanding moontlik gemaak het.
(Vir ons wat pas Paasfees gevier het.)
 
Dit is by hierdie intense verhouding tussen die Vader en die Seun dat ons ingenooi word – nie net om te kom kyk en te verwonder nie, maar om daarin te kom deel!
Vanuit liefde en met Goddelike volmag …
      jouself te gee …
      met opstandingskrag te leef …
       en gehoorsaam Sy opdragte uit te voer.