Kersdiens nav Lukas se Adventsliedere
“Dis Kersfees! Kô, lat ons sing!”
Lukas evangelis doen die uitsonderlike ding om vir ons 5 liedere aan die begin van sy evangelie op te teken.
Ons het in die afgelope reeks oor hierdie individuele liedere al vir mekaar gesê Lukas hou van sêr, veral Adventsêr.
En ons het elkeen van hierdie liedere individueel leer sing. Geestelik te sing.
Vandag op Kersdag sing ons die sêr van al vyf die liedere.
Maar ek het gewonder waarom sou mense graag wou sing. Waarom vorm sang so ’n belangrike deel van ons kultuur en ons godsdiens.
En dit is deel van die estetiese se skone harmonie.
Dit gaan oor skoonheid en dit gaan oor harmonie.
Ten diepste gaan dit dus oor God. Want God is skoonheid en harmonie.
En daarom dink ek mense hou daarvan. Dit is mooi!
En uiteraard vermaak dit. Maar dit is meer as vermaak.
Dit is deelname aan die skoonheid en die Skoonheid.
Dit is vereering van die skoonheid en die Skoonheid.
En vandag, meer as ander dae het ons rede om te sing.
En ek herinner my aan Adam Small se besonderse gedig wat eindig met ’n oproep om te sing – met dit wat ons het.
Google die gedig.
En ek vra: wat is in ons hande?
In ons hande en in ons harte is daar geloof! Daarom kan ons sing.
En die Here het vir ons Lukas se liedere gegee.
En Hy het vir ons digters en komponiste gegee.
En hy het vir ons instrumentaliste gegee.
En Hy het vir ons mede-koorlede gegee…… “Dis Kersfees! Kô, lat ons sing!”
1. Ons eerste lied is in Lukas 1: 39-45
Maria is “verbysterd” en oorbluf deur die engel se aankondiging dat sy geboorte sal gee aan die “Seun van die Allerhoogste”.
Sy soek na tekens om vir vir haar te sê dat sy “nie van lotjie getik” is nie.
En presies dit is wat die Here vir haar gee as sy by Elisabet aankom:
Drie tekens:
• Die wonder van ’n onnatuurlike swangerskap. Die ou tannie is swanger!
• Die duidelike beweging van die ongebore kindjie in Elisabet se baarmoeder, is die tweede teken en
• Die Heilige Gees wat vir Elisabet ’n lied gee. Dit is ‘n lied wat bevestig dat Maria geboorte sal gee aan die
Genoeg tekens om in die geloof versterk te word.
’n Tekenlied vir sekerheid.
En as ons vandag tekens vra in ons eie verwardheid en kleingeloof, dan gee die Here ook vir ons tekens:
• Die teken van Elisabet se swangerskap.
• En hy gee vir jou die beweging van al die gelowiges rondom jou. Sien hulle raak.
• En hy gee ’n lied deur Sy Heilige Gees.
Dit is die lied wat die Heilige Gees in ons monde en harte kom lê – wat ons nou sing.
’n Lied tot sekerheid in ons eie verwardheid.
Daarom sing ons ons Lied van Sekerheid:
LIED 507:1-4 (Hemelse Vader, U heers op u troon)

2. Ons tweede lied is in Lukas 1:46-55 Dit is Maria se “Magnificat”.
Die Latyn vir “die grootsheid” van die Here wat besing word.
Dit is Maria se reaksie op Elisabet se lied (dis hul beurtsang)
Dit is ’n lied oor die Groot Omkeer – God se sorg vir geringes.
Die geringe jong Maria sing daaroor dat God haar in haar nederige geringheid raakgesien het.
En net so keer God die wêreld om.
Hoogmoediges word verwar.
Nederiges word verhoog.
Hooggeplaasdes word van trone afgeruk.
Klein mensies kry ereposisies.
Armes word versorg.
By rykes word gevat.
God is besig met ’n groot omkeer. Hy is besig met “regstellende aksie”.
En ek en jy as sondaarmense word Koningskinders. En ons taak is deel van hierdie sorg en regstelling vir die wêreld.
Daarom sing ons ons Omkeerliedere:
Lied 333:2x (Magnificat)
Lied 353:1,3 (Die Heiland is gebore)

3. Ons derde lied is in Lukas 1:67-79
Hierdie lied is Johannes die Doper se pa, Sagaria, se lied.
Dit staan bekend as “Benedictus”, vanuit die Latynse vertaling van die eerste woord in die lied, nl die woord “lofwaardig”.
Dit is die pryslied oor God se nuwe lig in wanhoop.
Hy gebruik die metafoor van donkerte en lig.
Die mense wat in die wanhoop van die donkerte sit, sien die Môrelig opkom.
Dit gee vir hulle nuwe hoop.
Hulle kan weer begin sing! Oor God se sorg en ontferming!
En hierin vind ons ook soos Johannes die Doper ons lewenstaak:
Om die lig in te dra in die moedeloos wanhoopsituasies.
Daarom sing ons nou ons lied van Advents-hoop
Hoor die blye tyding

4. Ons vierde lied is in Lukas 2:14
Dit is die “Gloria-lied” van die engele. “Eer aan God.”
Dit is die kortste lied. Seker omdat dit ’n herhalende koor sou wees.
Dit is die eerste lied wat na die geboorte van die Messias gesing word.
En waar die boodskap van Christus Jesus vertel word, daar begin die goddelike doxa-heerlikheid inskyn na eenvoudige mense.
Daar hoor die eenvoudigste skaapherders die goeie nuus.
En ons kan vanoggend daarop inluister.
Die hemel gaan oop en die menigte engele prys God oor die geboorte van die Redder van die wêreld.
God se eer in die hemel spoel oor na die aarde.
God se volmaakte hemel-heerlikheid word hoorbaar in ons onvolmaaktheid.
God se skoonheid word in ’n pryslied verwoord.
Let op: As God se eer begin weerklink, dan raak dit ook mense.
Daar kom die moontlikheid van vrede.
Vrede vir die objekte van God se liefde ….
…. vir die mense in wie God ’n welbehae het.”
Hoor op hierdie kersdag die heerlikheid van die Here verskyn en
inskyn in jou wêreld.
En laat dit, deur die werk van die Heilige Gees,
deurskyn tot in elke hoekie van jou omgewing.
Maak jouself oop vir die lig van God se doxa-heerlikheid.
En begin saam met die engele sing …:
“ Gloria in excelsis Deo.”
“Eer aan God in die hoogste hemel.”
Die lied was bedoel om net deur herders (en luisteraars) beluister te word.
Daarom gaan ons dit net eers luister.
Maar waar die hemelse pryslied weerklink, kan ons nie anders om dit saam te begin neurie nie. (Eers die luister en dan die sing.”
Kyk videosnit: Mormoonse Tabernakelkoor en David Archuleta – Angels, from the realms of glory
Lied 370:1,2,4 (Eng’le uit die hoogste hemel)
Lied 364 (slegs “Gloria in excelsis”-gedeelte)
5. Ons laaste lied is in Lukas 2:25-32 (eers die agtergrond, dan die lied van ou vader Simeon).
Die Latynse vertaling wat ook aan die moderne lied sy naam ontleen het is “Nunc dimittis…”
“Here, gee nou vir my demissie…”
“Here, laat u dienaar nou in vrede gaan/sterf volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het …”
God was getrou!
En Simeon kry vrede oor sy lewe – en sy sterwe!
Sien julle wat gebeur met Simeon?
Hy hoor.
Hy wag.
Hy sien die Kind.
Hy kry die Kindjie in sy arms.
Hy ontvang Hom.
Hy wys die Kind vir die wêreld.
En hy gee die kindjie vir sy moeder en vir hierdie wêreld.

Ek en jy wat gehoor…….en gewag het … en gesien het… en ontvang het.
Ons wys die Kind vir die wêreld en ons gee die Kind vir die wêreld.
Dit is Lukas-evangelis se wêreldvisie!
En so sing ons elke dag ‘n lied wat oral gehoor moet word.
Die Lig, die Ster is hier!

Dit is Simeon se sterwenslied.
Dit is ons Missionale lewenslied vir die wêreld.
Daarom sing ons:
Lig vir die wêreld
Lied 354:1-4 (O Christus, ons verlange)
LUKAS NOOI JOU UIT OM SAAM MET DIE GELOOFSGEMEENSKAP TE KOM SING.
EN AL SING JY AAN DIE BEGIN NOG VALS, BEGIN NET SING EN JY SAL METTERTYD DIE NOOT BEGIN KRY.
DIE MINEUR-NOTE VAN ONSEKERHEID EN TWYFEL BEGIN GROEI TOT MAJEURNOTE VAN ’N NUWE WERKLIKHEID WAAR GOD VERHEERLIK WORD EN WAAR DAAR VIR ALMAL HOOP IS.
Ons sing tot God se eer.
Ons sing tot geloofsversterking tussen gelowiges.
Ons sing as getuienis na die nasie – wat ingenooi word om saam Adventsliedere te begin sing.
Slotlied: Lied 358:1-3 (Welkom, o stille nag van vrede)
Lied 348:1-3 (Stille nag, heilige nag)
Prediker: Retief Botha rrbotha@hotmail.com