5 Desember 2010 

Die wêreld is die afgelope tyd gefassineer deur die verlowing van prins William met Kate Middleton.  Koerante reg oor die wêreld hou die verwikkelinge tussen hulle twee, maar seker meer nog, tussen die twee families met valkoë dop.  Vir my is dit verbysterend dat daar in ons tyd en eeu nog soveel gemaak word van die koninklike familie en monargie.  Maar verbete word daar geveg en vasgehou aan die tradisies en status wat met konings en prinse geassosieer word.  Arme Kate is nou te common en moet Cathrine genoem word!  Hierdie troue, nogal op dieselfde plek as waar William sy ma Diana uit begrawe het, sal soos al die vorige koninklike partytjies die verbeelding van mense aanraak.  10 Miljoen pond vir die partytjie!  R100 miljoen met ’n gastelysie van so 2000 mense!    Alles ter wille van die koninklike familie se status en tradisie. 

Natuurlik is die fokus op status en familielyne en herkoms so oud soos die berge.  Dit was net so belangrik vir die Jode om te weet uit watter familielyn die verwagte Messias kom en van watter belangrike afkoms en herkoms Hy was.  Die verwagte koms van die Messias, soos dit in die Ou Testament uit die stam van Dawid voorspel is, moes eintlik net hulle status tussen al die ander volke kom onderstreep as die Dawidseun gebore sou word.    

Hulle was immers die kinders van Abraham en het hulleself God se uitverkore volk genoem wat hulle later toenemend baie beter en belangriker as al die ander volke rondom hulle begin beskou het. 

En dan kondig Matteus die koms van die Messias aan in hoofstuk 1.  En soos die Jode daarvan sou hou, begin hy by die geslagsregister van Jesus.  Matteus 1:1: “Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die seun van Abraham.  Letterlik vertaal: Die "Boek van die Genesis van Jesus Christus… ".

Jy weet natuurlik uit die Ou Testament: Genesis beteken: wording, ontstaan.  En soos die eerste boek in die Ou Testament, Genesis, die ontstaan van die mens op aarde beskryf, so ook begin die eerste boek van die Nuwe Testament met Genesis; die wording of die ontwikkelingsgeskiedenis van Jesus Christus.  Soos Genesis God se begin met Sy skepping was, so is die Genesis van die Nuwe Testament, Jesus se koms na die wêreld, 'n nuwe begin van God met sy wêreld. 

En Matteus begin die geskiedenis van Jesus met ‘n eenvoudige oorsig van die familielyn vanaf Abraham tot by Christus.  En hy deel dit op in drie periodes van 17 geslagte.  Die eerste van drie periodes in die volk se geskiedenis het nog in ‘n mate ‘n stygende lyn.  Dit begin by Abraham en eindig by Dawid die koning.  Maar na Dawid gaan dit dadelik afdraand agv die sonde, ongehoorsaamheid en oortredinge van die volk en eindig die tweede en derde periode in die verstrooiing van die volk in ballingskap.

Met ander woorde: Matteus wil hierdeur wys dat die geskiedenis van God se volk nie 'n stygende lyn is met die koms van die Messias as hoogtepunt nie. Inteendeel, die geskiedenis van God se volk is 'n dalende lyn wat na die ballingskap in die diepte bly hang het.  God se volk het agteruit gegaan en hierdie agteruitgang is juis die bewys dat God se volk nie hoër of beter as ander volke op aarde is nie.  En dit was die radikale boodskap van Matteus aan die Jode.  Een waarvan hulle sekerlik nie veel gehou het nie en waarop hulle nie kon trots wees nie.  Julle is nie so goed soos julle dink nie!  Julle familielyn is nie onberispelik nie.  Julle is nie veel beter as die heidene rondom julle nie!  Julle het ook die Messias nodig!  Julle het ook Sy verlossing nodig.  Sy koms is nie bloot ’n cherrie op julle familielyne nie.  Sonder Hom sal julle ook verlore wees.  Op grond van julle eie prestasies en status sal julle verlore gaan.  Kyk net hoe sleg lyk hierdie lyn:

Tamar: Gen 38 is die vrou wat haarself as 'n prostituut voorgedoen het.  Later het sy geboorte gegee aan die kind van haar eie skoonvader, Juda.

Ragab: Die prostituut met die huis op die mure van Jerigo

Rut: 'n Moabitiese vrou – nie eens lid van die Joodse volk nie.  Die Moabiete was ‘n hoogmoedige, arrogante volk met baie heidense gode.

Batseba: pleeg saam met Dawid owerspel.  Dawid laat haar man in die proses vermoor.  ‘n Slegte, immorele en verrotte verhaal!

Manasse: (2 Kon 21): Hy het sy eie seuns in okkultiese seremonies laat verbrand.  Hy val vas in waarsêery, laat talle onskuldige mense doodmaak, en raadpleeg mediums en spiritiste

Die Messias word gebore uit ’n geslagslyn en familiegeskiedenis van gewone mense, mense wat foute gemaak en sonde gedoen het.  Selfs mense wat ons dalk skeef sou aankyk en buite die deure van die kerk sou wou hou.  Dit is wat Matteus kom wys.  Kersfees is vir gewone mense.  Daarom veelseggend dat die aankondinging van Jesus se geboorte eerste gekom het tot die skaapwagters.  Die low class van die samelewing, die eenvoudige mense.  Die Kersboodskap is nie gebring aan die koning in die paleis en al sy amptenare nie, maar aan die nederiges en eenvoudiges.  Die Messias word gebore uit ’n eenvoudige vroutjie in ’n eenvoudige stal saam met eenvoudige mense.  Hulle ry nie op koningsperde nie, maar op donkies.  Hoekom?  Sodat die geringste, die armste, die ongeleerdste, die eenvoudigste, die sondigste, die swakste, die moegste onder ons met vrymoedigheid na God mag gaan.  Dit is vir hulle wat die Immanuel gebore is, sodat God met ons kan wees. 

Vriende, ons kan baie maklik die fout maak en dink dat die ware Kersboodskap bedoel is vir hulle op die straathoeke en dié wat hulle blind staar aan die liggies en persente en partytjies van die feestyd.  Ons kan dink dat die Kersboodskap bedoel is vir hulle wat nie Kersdag kerk toe gaan nie en nie nie Jesus ken en in ’n verhouding met Hom lewe nie.  Maar dan maak ons net soos die Jode en stel onsself bo ander en selfs bo die ware betekenis van Kersfees.  Kersfees is vir mense wat besef, my lewe is ook nie altyd ’n stygende lyn waarop God trots is nie.  My lewe is maar dikwels daagliks ’n dalende lyn van sonde en ongehoorsaamheid en tekortkominge.  Kersfees is nie vir hulle wat alles het en niks kortkom nie, maar juis vir mense wat swaarkry, wat moedeloos gesukkel is, wat deur bekommernisse plat gedruk word, wat voel dat hulle die einde van die lyn bereik het.  Dit is dan wanneer die boodskap van die Messias oor die wêreld weerklink; dat aan die einde, of dalk die onderpunt van jou lewenslyn, staan Jesus.  Die Genesis, die Verlosser, die Immanuel, God met ons. 

Vir die eerste keer in die geskiedenis van die koninklike familie word iemand toegevoeg wat nie van adelike afkoms is nie.  Kate sal toegang kry tot die koninklike familie en haar naam sal verander.  Dit is Kersfees.  Gewone mense, low class herders, sondaars, prostitute, egbrekers, mense soos ek en jy wat elke dag maar sukkel, mense wat die Lig van Kersfees ontvang het, maar dit dikwels weer op die grond laat val of onder ’n emmer wegsteek, mense soos ons word Koningskinders en kry toegang tot die Koninklike familie. Mag hierdie Kerstyd ons herinner dat Kersfees sluit nie mense uit nie.  Kersfees is vir alle mense en niemand is te sondig of te sleg om ’n Koningskind genoem te word nie.  Amen