GebedPrediker: Japie Marais   japiem@intekom.co.za

Goeie more gemeente. In die volgende 2 maande het ons baie feesgeleenthede en ons moet sorg dat ons ons feesklere aan het. Daar is onder meer:

 

 

Maar vandag val die klem veral op die nagmaalfees wat die eerste een is. En watter wonderlike voorreg is dit nie om nie hierdie tye waar daar so baie dinge in die wereld gebeur te kan afskakel en te kan feesvier.

 

Uit ons gelese gedeelte sien ons dat die nagmaalfees wat ons vier 4 karaktertrekke het. En vandag gaan ons daardie emosies en atmosfeer van die eerste nagmaal wat in Markus 14 gevier is,  probeer beleef.

 

  1. Die nagmaal is ‘n hartseer geleentheid

 

In die eerste plek sien ons uit die gelese gedeelte dat die eerste nagmaal en daarom ook vandag ‘n hartseer geleentheid was. Regdeur die hele gedeelte lees ons van hartseer elemente. Allereers was daar die feit dat ons vroeg alreeds lees van Judas wat beplan het om Jesus te verraai. En die hartseerste van alles is dat Jesus dit geweet het. Hierdie verraad van Judas was gegrond op :

 

 

En dit geliefdes is net die verraad van Judas. In die volgende gedeelte lees ons nog van Petrus wat Jesus sou verloën en in die laaste hoofstuk van al die dissipels wat Hom by die kruis verlaat het. Daarom was en is dit ‘n hartseerfees.

 

Maar as ons net die vinger na Judas en Petrus wys maak ons ‘n groot fout. 1 Johannes 1:8-10 se dat hy wat beweer dat hy sonder sonde is, is ‘n leuenaar. En Paulus se in Romeine 5-6 dat ons almal gesondig het. Daarom moet ons hierdie fees begin deur waarlik hartseer te wees oor ons sonde en dit voor die Here te bely.

 

Ons Antwoord : Skuldbelydenislied: Lied 240:1, 2 (Heiland, as in ootmoed stil) – orrel


 

 

 

  1. Die nagmaal is ‘n herinneringsgeleentheid

 

Maar die nagmaal is ook ‘n herinnerings geleentheid. Toe die eerste nagmaal gevier is was dit op die dag van die pasga en daar was allerhande elemente wat die volk aan iets moes herinner. Daar was onder meer :

 

 

Maar die wonderlike is dat met die instel van die nagmaal word die dissipels nie aan die uittog uit Egipte herinner nie. Jesus herinner hulle nou aan iets nuuts. En dit is naamlik die liefde:

 

 

Dit is ons nuwe herinneringe met die nagmaalfees. Liefde. Liefde vir God en liefde vir ons naaste. En daar is geen beter manier om hierdie liefde die wereld in te dra as deur ons geloof te bely nie. Dit doen ons in die Apostoliese geloofsbelydenis.

 

Ons antwoord :  Belydenis van geloof: Credo (voorsangers) – orkes & orrel

 

  1. Die nagmaal is ‘n hernuwingsgeleentheid

 

Maar die nagmaal is ook ‘n herniewingsgeleentheid. Met die nagmaal word die verbond van God op ‘n nuwe manier met ons gesluit. Volgens die ou verbond moes die volk God se gebooie nakom en God sou vir hulle ‘n God wees. Hulle kon dit nie doen nie en hulle skuld het al hoe meer geword. Toe tree Jesus in en betaal vir ons skuld met sy bloed. En so word die nuwe verbond gesluit.

 

 

God gee vir ons vryspraak en ‘n nuwe lewe op grond van dit wat Jesus gedoen het. Verniet. Al wat ons hoef te doen is om dit te glo. En as teken van hierdie nuwe verbond gee Hy keer op keer vir ons die tekens van nagmaal. So herinner Hy ons keer op keer aan dit wat Hy gedoen het. En so sluit Hy elke keer opnuut weer die verbond met ons.

 

As ons dus die tekens van die nagmaal gebruik sê ons daardeur vir God dat ons sy verbond aanvaar. Dat ons aanvaar dat Jesus vir ons gesterf  het en dat ons sy genade aanvaar.

 

Ons Antwoord : Uitdeel van nagmaaltekens – orrel speel

 

  1. Die nagmaal is ‘n heuglike geleentheid – Nagmaal is ‘n blye geleentheid,

 

 

Dit is ons antwoord op dit wat Jesus gedoen het en op hierdie fees. Ons loof en prys Hom En dit kan ons doen deur:

 

So vier ons fees as verloste mense. En dan gaan ons nou huis toe as versterkte gelowiges met ‘n positiewe gesindheid en met blydskap in ons harte.

 

Feesgangers met ‘n glimlag in ‘n chaotiese wêreld. Is dit nie wonderlik nie. Ontvang nou die seën van die Here en gaan uit met vrede en geluk.

 

Amen.