Prediker: André Oosthuizen

Johannes is ‘n ou man wanneer hy hierdie 3 briefies skryf. 2 en 3 Johannes het feitlik dieselfde boodskap. Julle moet by die waarheid bly en in liefde lewe. 3 Johannes word gerig aan sy vriend Gaius. So die beeld wat ons van hierdie 2 briefies moet hê is dié van ‘n ou oom wat sy kinders wil leer hoe om te lewe.
Skriflesing: 3 Johannes
So aan die begin van die nuwe jaar wens almal mos vir mekaar goeie goed vir die jaar wat voorlê. Ek hoop jou besigheid doen goed of jy verloor gewig of jou kinders doen goed. As Johannes sy vriend Gaius groet, is die wens so bietjie anders. Vers 2: Gaius “… ek hoop dat jy gesond is en dat dit in alle opsigte so goed gaan met jou as wat dit geestelik met jou gaan.” Met ander woorde sy wens is dat dit in al die ander aspekte van jou lewe so goed sal gaan as wat dit geestelik met jou gaan! Nou vriende, as jy mooi daaroor dink (en ek het 3weke gehad om daaroor te dink) kan dit ‘n scary wens wees!
• want hoe gesond sal jy vanmôre wees as dit met jou gesondheid so goed moes gaan soos dit nou geestelik met jou gaan?
• Of hoe sal dit by jou werk of met jou besigheid gaan as jy dit moet vergelyk met jou geestelike welstand.
En wat Johannes hier leer, is nie ‘n stuk voorspoedteologie nie. Hy sê nie as jy die Here het sal jy healthy, wealthy en wise wees nie. Nee, met hierdie wens kom verbind Johannes jou geestelike lewe aan die res van jou lewe. Hy verbind jou geestelike lewe
• met jou gesondheid
• met jou werk
• met jou besigheid
• met jou huwelik
• met jou finansies.
Jou geestelike lewe, jou verhouding met die Here Jesus is nie iets wat iewers in die stilte apart van die res van jou lewe gebeur nie! Jou verhouding met die Here is nie ‘n persoonlike saak nie! Dit is ook nie ‘n Sondag kerk- toe- gaan saak nie. Dit is nie iets wat jy aan die kant van jou lewe bedryf nie. Jou verhouding met die Here hou direk verband met al die ander aspekte van jou lewe. “Dit (sê Johannes) is nie iets nuuts wat ek vir julle voorskrywe nie, maar ‘n gebod wat ons van die begin af gehad het.” (2 Joh.5)
En kind van die Here, as jou geestelike lewe nie korreleer met die res van jou lewe nie, sê Johannes is jy nie gesond nie. Anders gestel, jy is siek wanneer jy sê jy het ‘n verhouding met die Here, maar jou lewe wys dit nie. In 1 Joh.2:4 sê Johannes dit: “Iemand wat sê: “Ek ken Hom” maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is ‘n leuenaar, en die waarheid is nie in hom nie.” Jy is eers gesond wanneer jou geestelike lewe al die ander aspekte van jou lewe deurspoel.
En dit is wat Johannes bedoel wanneer hy ons oproep om in die waarheid te lewe. Om in die waarheid te lewe beteken vir Johannes 2 goed:
1. dat jy vashou aan Jesus, want Hy is die weg en die waarheid en die lewe.
2. dat jy met hierdie waarheid begin lewe! Jesus moet geleef word!
Jy het eers die waarheid wanneer bely en leef bymekaar uitkom. So, liewe kind van die Here Jesus, as dit wat jy oor God bely nie gestalte kry in dit wat jy doen of beplan of hoe jy lewe nie, is jy nie gesond nie!
• As jy bely Jesus is jou Here, maar jy doen nie eerlik besigheid hierdie jaar nie, is jy siek.
• As jy bely Jesus is jou Here, maar jy vloek soos ‘n patroos, is jy siek.
• As jy bely Jesus is jou Here, maar jy pas nie jou liggaam op nie, is jy siek.
• As jy bely Jesus is jou Here, maar jy laai jou kinders voor die kerk af of kom nooit kerktoe nie, is jy siek. En jy maak jou hele gesin siek.
Kom ek vat die verband tussen die 2 nog ‘n entjie verder.
• As jy nie die waarheid ken, kom ons vat die waarheid om te vergewe, maar jy pas nie die waarheid toe in jou lewe nie, is jy siek. Jy maak selfs jou liggaam siek deur met onvergewensgesindheid te loop.
Vriende, jou geestelike gesondheid, jou emosionele gesondheid en jou fisiese gesondheid is onlosmaaklik aanmekaar verbind. En liewe kind van die Here Jesus, God wil hê dat jy gesond moet wees. En om gesond te leef in hierdie nuwe jaar kom gee Johannes die voorskrif. En daar is net 2 inskrywings.
1. Werk aan jou geestelike gesondheid
Ek het die Here gevra, wat beteken geestelik gesond. En die Here het vir my net een woordjie gegee: TYD. Jy is geestelik gesond wanneer jy tyd saam met die Here spandeer. Tyd in sy Woord, tyd in gebed. wanneer Hy tyd kry by die werk, tyd kry in jou gesin, tyd kry in jou huwelik. Jy kan jou geestelike gesondheid meet aan die tyd wat jy vir die Here het.
2. Leef gesond!
Die 2de inskrywing op die voorskrif om gesond te leef, is om God toegang te gee tot al die kamers van jou lewe.
• Hy moet die ingang na jou huis wees. Alles moet deur Hom gebeur.
• Hy moet deel wees van jou studeerkamer. Hy moet deel wees van wat jy beplan.
o Ken jy die Here wanneer jy goed moet koop of verkoop?
o Is die Here deel van die beplanning oor die geld wat jy kry en die geld wat jy uitgee?
o Reflekteer die Here in jou begroting?
• Hy moet deel wees van jou kombuis. As die Here in jou kombuis is sal jy oplet wat jy eet en hoeveel jy eet en wat jy drink. Want om gesond te wees moet die liggaam wat Hy vir jou gegee het oppas.
• Hy moet deel wees van jou televisiekamer. Deel van julle gesin.
o Hoe gesond is jou gesin? Pa’s en dit is primêr jou verantwoordelikheid om na die gesondheid van jou gesin om te sien.
o Praat julle oor die Here? Bid julle saam? Word die Here geken in die besluite wat julle neem? Watter skool jy heen moet gaan, watter sport jy aan moet deelneem, hoe julle teleurstellings en prestasies hanteer.
• Hy moet deel wees van jou slaapkamer. Dit wat jy praat en doen waar niemand anders kan sien of hoor nie.
• Hy moet deel wees van jou braai. Jesus moet saam kan kuier. Hy moet saam kan eet en saam kan drink.
• Hy moet deel wees van jou besigheid en deel wees van jou werk.
Jy sien, gesond is wanneer Jesus deel is van jou lewe. Dan leef jy gesond! As Jesus deel is van jou lewe sal jy minder worry, jy sal genoeg krag en energie en moed en geloof en liefde en geduld hê vir dit wat jy elke dag moet doen. Want jy doen dit saam met Jesus! Dan leef jy leef in die waarheid!
Slot:
Ek hoop dat jy gesond sal wees en dat dit hierdie jaar in alle opsigte so goed gaan met jou as wat dit geestelik met jou sal gaan.
Daarom wil ek geleentheid gee om na te dink oor jou gesondheid.
• Hoe gaan dit met jou geestelike gesondheid? En as jy geestelike gesondheid hoor, moet jy TYD saam met die Here hoor.
• Jy moet nadink oor by watter areas in jou lewe het die Here nog nie toegang nie? Waar hou jy Hom uit? Waar kry Hy nie genoeg tyd en inspraak nie? En waar wil of kan die Here eerder nie deel wees nie?
Tyd om by God te gaan sit.